Karton naučnog/akademskog radnika


Profesori u radnom odnosu/dopunskom radu

1)

ALEKSIĆ MILANKARedovni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


2)

ALEKSIĆ SINIŠADocent, Doktor pravnih nauka


3)

ALEKSIĆ ANĐELIĆ JANAVanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


4)

BAJIĆ GORDANVanredni profesor, Doktor zdravstvenih nauka u oblasti fizioterapije i radne terapije


5)

BAJRIĆ OSMORedovni profesor, Doktor nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja


6)

BAJRIĆ SENADVanredni profesor, Doktor nauka iz sporta


7)

BAROŠ ILIJADocent, Doktor medicinskih nauka


8)

BIJELIĆ RADOJKADocent, Doktor medicinskih nauka


9)

CVIJETIĆ ŽELJKAVanredni profesor, Doktor nauka iz zdravstvene njege


10)

ĆERANIĆ JELENAVanredni profesor, Doktor pravnih nauka


11)

ĆULUM JOVANRedovni profesor, Doktor medicinskih nauka


12)

DAVIDOVIĆ SLAVKODocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


13)

DELIĆ SELIMOVIĆ KADAVanredni profesor, Doktor nauka iz menadžmenta u oblasti sportskih nauka


14)

DRAGIĆ SAŠADocent, Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina


15)

DRAŠKOVIĆ DANISLAVVanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


16)

DRŽAJIĆ LAKETIĆ KATARINAVanredni profesor, Doktor nauka - filološke nauke


17)

ĐOKIĆ MAJAVanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


18)

ĐURIĆ VLADIMIRRedovni profesor, Doktor pravnih nauka (oblast javno-pravna)


19)

GLIGORIĆ-VUJNOVIĆ BOGDANARedovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


20)

GRBIĆ SLAVENVanredni profesor, Doktor veterinarskih nauka


21)

IKANOVIĆ VELJKOVanredni profesor, Doktor pravnih nauka


22)

JAKUPOVIĆ SANELRedovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


23)

JOVIČIĆ ŽELJKODocent, Doktor zdravstvenih nauka


24)

KAPETANOVIĆ AMILAVanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


25)

KARAN SINIŠARedovni profesor, Doktor pravnih nauka


26)

KOJIĆ VIŠNJADocent, Doktor ekonomskih nauka iz oblasti preduzetništva sa 180 ECTS


27)

KOLEV DRAGANRedovni profesor, Doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite


28)

KOVAČ RELJARedovni profesor, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


29)

LANDIKA MIRJANARedovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


30)

LATINOVIĆ BRANKORedovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


31)

MARINKOVIĆ DRAŽENDocent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


32)

MEHOLJIĆ AJŠAVanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


33)

MIHAJLOVIĆ BRANISLAVVanredni profesor, Doktor zdravstvenih nauka


34)

MIKIĆ ĐURORedovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


35)

MITROVIĆ LJUBINKORedovni profesor, Doktor pravnih nauka


36)

NEDIĆ DRAGORedovni profesor, Doktor veterinarskih nauka


37)

NOVAKOVIĆ VESNAVanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


38)

PEJIĆ RADMILADocent, Doktor socioloških nauka


39)

RAJILIĆ SNJEŽANADocent, Doktor tehničkih nauka iz oblasti Saobraćajno inženjerstvo


40)

SHUKLIN ALEXANDERDocent, Doktor nauka - filološke nauke


41)

SMAILOVIĆ NEDIMRedovni profesor, Doktor tehničkih nauka


42)

SRDIĆ VELIBORVanredni profesor, Doktor nauka iz sporta


43)

SREDOJEVIĆ VANJAVanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


44)

STANKOVIĆ ŽELJKORedovni profesor, Doktor informatičkih nauka


45)

STARČEVIĆ JELENADocent, Doktor pravnih nauka


46)

STOJANOVIĆ VLADIMIRRedovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


47)

STOJANOVIĆ BJELIĆ LJILJANAVanredni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine


48)

TALIĆ TIJANADocent, Doktor nauka iz računarstva i informatike


49)

TALIJAN DRAGOVanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


50)

TOMIĆ SINIŠADocent, Doktor informatike


51)

UREMOVIĆ NINAVanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


52)

VIDOVIĆ ALEKSANDRAVanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


53)

VUJINOVIĆ TOMISLAVVanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


54)

VUKAJLOVIĆ VELIMIRRedovni profesor, Doktor nauka fizičke kulture


Gostujući profesori

1)

ANTONIĆ DARIJANADocent, Doktor zdravstvenih nauka


2)

AVRAMOVIĆ ZORANProfesor emeritus (akademik), Doktor tehničkih nauka


3)

BALABAN JAGODAVanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


4)

BOGDANOVIĆ VUKRedovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


5)

BREKALO-LAZAREVIĆ SANJAVanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


6)

ČOVIĆ LARISAProfesor emeritus (akademik), Doktor filoloških nauka


7)

DAMJANOVIĆ BORISVanredni profesor, Doktor nauka-organizacione nauke


8)

DAMJANOVIĆ NOVAKVanredni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti hemijske tehnologije


9)

DRLJAČA DALIBORDocent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


10)

DRLJAČA ZORICAVanredni profesor, Doktor nauka iz prava


11)

ĐUKANOVIĆ GORANVanredni profesor, Doktor elektrotehničkih nauka


12)

GAJIĆ GORANVanredni profesor, Doktor nauka iz prava


13)

GLAMOČIĆ LJUBODocent, Doktor tehničkih nauka


14)

GLODIĆ DUŠKOVanredni profesor, Doktor pravnih nauka


15)

HAMZABEGOVIĆ SUADRedovni profesor, Doktor pravnih nauka


16)

HUSEINAGIĆ HARISRedovni profesor, Doktor medicinskih nauka


17)

ILIĆ NIKOLADocent, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


18)

ILIĆ PREDRAGRedovni profesor, Doktor nauka iz interdisciplinarne oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine


19)

JAKUPOVIĆ ESADProfesor emeritus, Doktor tehničkih nauka


20)

JOVIČIĆ KATARINADocent, Doktor pravnih nauka


21)

KATANČEVIĆ ANDREJAVanredni profesor, Doktor pravnih nauka


22)

KERN BORISDocent, Doktor nauka na području lingvistike


23)

KOZOMARA BOJANDocent, Doktor medicinskih nauka


24)

KVATERNIK MARINVanredni profesor, Doktor nauka iz zdravstvene njege


25)

LALOVIĆ KOMLENVanredni profesor, Doktor nauka - računarske nauke


26)

LAZIĆ SVETLANADocent, Doktor pedagoških nauka


27)

MACAN SINIŠADocent, Doktor nauka iz računarstva i informatike


28)

MALIČEVIĆ ŽIVORADRedovni profesor, Doktor medicinskih nauka


29)

MARIĆ NATAŠADocent, Doktor političkih nauka - Međunarodni odnosi


30)

MARIĆ TAMARADocent, Doktor pravnih nauka


31)

MARKOVIĆ MILANVanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


32)

MAROJEVIĆ RADMILOProfesor emeritus, Doktor filoloških nauka


33)

MEDIĆ DUŠKORedovni profesor, Doktor pravnih nauka


34)

MIĆIĆ SPASOJEDocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


35)

MILENOVIĆ NATAŠADocent, Doktor medicinskih nauka


36)

MILIČIĆ MILICARedovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


37)

MIROVIĆ VALENTINARedovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


38)

MLADENOVIĆ MARIJANARedovni profesor, Doktor psihologije


39)

MOMČIČEVIĆ DANICADocent, Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina


40)

NEŠKOVIĆ-MARKIĆ DRAGANADocent, Doktor nauka-nauka o zaštiti životne sredine


41)

NIKOLIĆ BOŠKORedovni profesor, Doktor elektrotehničkih nauka


42)

OMERAGIĆ FEĐAVanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


43)

PEJANOVIĆ ANAVanredni profesor, Doktor filoloških nauka


44)

PETKOVIĆ VESNAVanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


45)

PEULIĆ VELIBORVanredni profesor, Doktor nauka - menadžment i biznis


46)

POPOVIĆ ZORANDocent, Doktor nauka - fizičke nauke


47)

PRERAD MIROSLAVDocent, Doktor pravnih nauka


48)

PUŠAC JOVANADocent, Doktor nauka - pravne nauke


49)

RADAKOVIĆ SLAĐANADocent, Doktor psiholoških nauka


50)

RADIĆ BORISLAVDocent, Doktor nauka iz prava


51)

RAĐEVIĆ NENADDocent, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


52)

RAKIĆ SEVERINRedovni profesor, Doktor zdravstvenih nauka u oblasti menadžmenta zdravstva


53)

RUŠKIĆ NENADVanredni profesor, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


54)

SALAPURA SAŠAVanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


55)

SEMIZ ZORANRedovni profesor, Doktor medicinskih nauka


56)

SIMOVIĆ MARINAVanredni profesor, Doktor pravnih nauka


57)

SKOKIĆ FAHRIJARedovni profesor, Doktor medicinskih nauka


58)

STAMENKOVIĆ NEGOVANRedovni profesor, Doktor nauka - elektronika i računarstvo


59)

STANIMIROVIĆ DRAGANDocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


60)

STANIŠIĆ SLOBODANRedovni profesor, Doktor pravnih nauka


61)

STEVANIĆ BOJANVanredni profesor, Doktor umetnosti - digitalni mediji


62)

ŠILJAK SLAĐANA Vanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


63)

ŠUPUKOVIĆ VEDRANDocent, Doktor ekonomskih nauka


64)

TADIĆ DARKODocent, Doktor nauka o dramskim umetnostima iz oblasti filmologija


65)

TADIĆ-LATINOVIĆ LJILJANADocent, Doktor medicine


66)

VOJINOVIĆ-KOSTIĆ JELENAVanredni profesor, Doktor filoloških nauka


67)

VUKOVIĆ MARIJADocent, Doktor nauka - biološke nauke


68)

ZAJMOVIĆ MAHIRDocent, Doktor informatike


69)

ZIVLAK RADULOVIĆ NERAVanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


Saradnici/stručni saradnici u radnom odnosu/dopunskom radu

1)

BLAŽEVIĆ BOJANAAsistent, Diplomirani menadžer turizma


2)

BOŽIĆ DARKOViši asistent (master), Master sporta


3)

KLJAJIĆ ŽIVANAViši asistent (magistar), Magistar ekonomskih nauka


4)

MATOCHKINA ANNAPredavač saradnik, Master


5)

MIKANOVIĆ BORISViši asistent (magistar), Magistar saobraćaja


6)

SIMIĆ MIRELAPredavač saradnik, Magistar filoloških nauka


7)

TEODOROVIĆ SUZANAViši asistent (master), Master ruskog jezika i književnosti


8)

VUKOVIĆ SRBOLJUBViši asistent (master), Master sporta


Angažovani saradnici/stručni saradnici

1)

ALEKSIĆ MILENALektor (master), Master ruskog jezika i književnosti


2)

BRBOROVIĆ ZVJEZDANAViši asistent (master), Master italijanskog jezika i književnosti


3)

BREZO SUZANAViši asistent (master), Master profesor jezika i književnosti


4)

DUGONJIĆ IGORViši asistent (master), Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


5)

ĐUKIĆ MOMČILOViši asistent (master), Magistar računarstva i informatike


6)

GRUJIĆ IGORViši asistent (master), Magistar računarstva i informatike


7)

JEHLIČKA NEBOJŠAViši asistent (master), Magistar iz oblasti grafike


8)

KLJAJIĆ SINIŠAViši asistent (master), Magistar računarskih nauka i informatike


9)

LAZIĆ SLAVOJKAViši asistent (magistar), Magistar tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


10)

MILJANOVIĆ JELENAViši asistent (master), Master ruskog jezika i književnosti


11)

MITROVIĆ MILEViši asistent (master), Master profesor fizike


12)

MRĐA JELENAViši asistent (master), Doktor medicine 360 ECTS


13)

RADOJA MAJAViši asistent (magistar), Magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije


14)

RAKANOVIĆ SANJAViši asistent (master), Doktor medicine 360 ECTS


15)

ŠIKANJIĆ NEDELJKOViši asistent (master), Magistar računarstva i informatike


Profesori/saradnici - SVI

1)

Prof. dr ALEKSIĆ MILANKAredovni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


2)

Ma ALEKSIĆ MILENAlektor, Master ruskog jezika i književnosti


3)

Doc. dr ALEKSIĆ SINIŠAdocent, Doktor pravnih nauka


4)

Prof. dr ALEKSIĆ ANĐELIĆ JANAvanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


5)

Doc. dr ANTONIĆ DARIJANAdocent, Doktor zdravstvenih nauka


6)

Akademik, prof. dr AVRAMOVIĆ ZORANprofesor emeritus, Doktor tehničkih nauka


7)

Prof. dr BAJIĆ GORDANvanredni profesor, Doktor zdravstvenih nauka u oblasti fizioterapije i radne terapije


8)

Prof. dr BAJRIĆ OSMOredovni profesor, Doktor nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja


9)

Prof. dr BAJRIĆ SENADvanredni profesor, Doktor nauka iz sporta


10)

Prof. dr BALABAN JAGODAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


11)

Doc. dr BAROŠ ILIJAdocent, Doktor medicinskih nauka


12)

Doc. dr BIJELIĆ RADOJKAdocent, Doktor medicinskih nauka


13)

BLAŽEVIĆ BOJANAasistent, Diplomirani menadžer turizma


14)

Prof. dr BOGDANOVIĆ VUKredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


15)

Ma BOŽIĆ DARKOviši asistent, Master sporta


16)

Ma BRBOROVIĆ ZVJEZDANAviši asistent, Master italijanskog jezika i književnosti


17)

Prof. dr BREKALO-LAZAREVIĆ SANJAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


18)

Ma BREZO SUZANAviši asistent, Master profesor jezika i književnosti


19)

Prof. dr CVIJETIĆ ŽELJKAvanredni profesor, Doktor nauka iz zdravstvene njege


20)

Akademik, prof. dr ČOVIĆ LARISAprofesor emeritus, Doktor filoloških nauka


21)

Prof. dr ĆERANIĆ JELENAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


22)

Prof. dr ĆULUM JOVANredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


23)

Prof. dr DAMJANOVIĆ BORISvanredni profesor, Doktor nauka-organizacione nauke


24)

Prof. dr DAMJANOVIĆ NOVAKvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti hemijske tehnologije


25)

Doc. dr DAVIDOVIĆ SLAVKOdocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


26)

Prof. dr DELIĆ SELIMOVIĆ KADAvanredni profesor, Doktor nauka iz menadžmenta u oblasti sportskih nauka


27)

Doc. dr DRAGIĆ SAŠAdocent, Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina


28)

Prof. dr DRAŠKOVIĆ DANISLAVvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


29)

Doc. dr DRLJAČA DALIBORdocent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


30)

Prof. dr DRLJAČA ZORICAvanredni profesor, Doktor nauka iz prava


31)

Prof. dr DRŽAJIĆ LAKETIĆ KATARINAvanredni profesor, Doktor nauka - filološke nauke


32)

Ma DUGONJIĆ IGORviši asistent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


33)

Prof. dr ĐOKIĆ MAJAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


34)

Prof. dr ĐUKANOVIĆ GORANvanredni profesor, Doktor elektrotehničkih nauka


35)

Ma ĐUKIĆ MOMČILOviši asistent, Magistar računarstva i informatike


36)

Prof. dr ĐURIĆ VLADIMIRredovni profesor, Doktor pravnih nauka (oblast javno-pravna)


37)

Prof. dr GAJIĆ GORANvanredni profesor, Doktor nauka iz prava


38)

Doc. dr GLAMOČIĆ LJUBOdocent, Doktor tehničkih nauka


39)

Prof. dr GLIGORIĆ-VUJNOVIĆ BOGDANAredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


40)

Prof. dr GLODIĆ DUŠKOvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


41)

Prof. dr GRBIĆ SLAVENvanredni profesor, Doktor veterinarskih nauka


42)

Ma GRUJIĆ IGORviši asistent, Magistar računarstva i informatike


43)

Prof. dr HAMZABEGOVIĆ SUADredovni profesor, Doktor pravnih nauka


44)

Prof. dr HUSEINAGIĆ HARISredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


45)

Prof. dr IKANOVIĆ VELJKOvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


46)

Doc. dr ILIĆ NIKOLAdocent, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


47)

Prof. dr ILIĆ PREDRAGredovni profesor, Doktor nauka iz interdisciplinarne oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine


48)

Prof. dr JAKUPOVIĆ ESADprofesor emeritus, Doktor tehničkih nauka


49)

Prof. dr JAKUPOVIĆ SANELredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


50)

Ma JEHLIČKA NEBOJŠAviši asistent, Magistar iz oblasti grafike


51)

Doc. dr JOVIČIĆ KATARINAdocent, Doktor pravnih nauka


52)

Doc. dr JOVIČIĆ ŽELJKOdocent, Doktor zdravstvenih nauka


53)

Prof. dr KAPETANOVIĆ AMILAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


54)

Prof. dr KARAN SINIŠAredovni profesor, Doktor pravnih nauka


55)

Prof. dr KATANČEVIĆ ANDREJAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


56)

Doc. dr KERN BORISdocent, Doktor nauka na području lingvistike


57)

Ma KLJAJIĆ SINIŠAviši asistent, Magistar računarskih nauka i informatike


58)

Mr KLJAJIĆ ŽIVANAviši asistent, Magistar ekonomskih nauka


59)

Doc. dr KOJIĆ VIŠNJAdocent, Doktor ekonomskih nauka iz oblasti preduzetništva sa 180 ECTS


60)

Prof. dr KOLEV DRAGANredovni profesor, Doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite


61)

Prof. dr KOVAČ RELJAredovni profesor, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


62)

Doc. dr KOZOMARA BOJANdocent, Doktor medicinskih nauka


63)

Prof. dr KVATERNIK MARINvanredni profesor, Doktor nauka iz zdravstvene njege


64)

Prof. dr LALOVIĆ KOMLENvanredni profesor, Doktor nauka - računarske nauke


65)

Prof. dr LANDIKA MIRJANAredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


66)

Prof. dr LATINOVIĆ BRANKOredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


67)

Mr LAZIĆ SLAVOJKAviši asistent, Magistar tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


68)

Doc. dr LAZIĆ SVETLANAdocent, Doktor pedagoških nauka


69)

Doc. dr MACAN SINIŠAdocent, Doktor nauka iz računarstva i informatike


70)

Prof. dr MALIČEVIĆ ŽIVORADredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


71)

Doc. dr MARIĆ NATAŠAdocent, Doktor političkih nauka - Međunarodni odnosi


72)

Doc. dr MARIĆ TAMARAdocent, Doktor pravnih nauka


73)

Doc. dr MARINKOVIĆ DRAŽENdocent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


74)

Prof. dr MARKOVIĆ MILANvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


75)

Prof. dr MAROJEVIĆ RADMILOprofesor emeritus, Doktor filoloških nauka


76)

Ma MATOCHKINA ANNApredavač saradnik, Master


77)

Prof. dr MEDIĆ DUŠKOredovni profesor, Doktor pravnih nauka


78)

Prof. dr MEHOLJIĆ AJŠAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


79)

Doc. dr MIĆIĆ SPASOJEdocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


80)

Prof. dr MIHAJLOVIĆ BRANISLAVvanredni profesor, Doktor zdravstvenih nauka


81)

Mr MIKANOVIĆ BORISviši asistent, Magistar saobraćaja


82)

Prof. dr MIKIĆ ĐUROredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


83)

Doc. dr MILENOVIĆ NATAŠAdocent, Doktor medicinskih nauka


84)

Prof. dr MILIČIĆ MILICAredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


85)

Ma MILJANOVIĆ JELENAviši asistent, Master ruskog jezika i književnosti


86)

Prof. dr MIROVIĆ VALENTINAredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


87)

Prof. dr MITROVIĆ LJUBINKOredovni profesor, Doktor pravnih nauka


88)

Ma MITROVIĆ MILEviši asistent, Master profesor fizike


89)

Prof. dr MLADENOVIĆ MARIJANAredovni profesor, Doktor psihologije


90)

Doc. dr MOMČIČEVIĆ DANICAdocent, Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina


91)

Ma MRĐA JELENAviši asistent, Doktor medicine 360 ECTS


92)

Prof. dr NEDIĆ DRAGOredovni profesor, Doktor veterinarskih nauka


93)

Doc. dr NEŠKOVIĆ-MARKIĆ DRAGANAdocent, Doktor nauka-nauka o zaštiti životne sredine


94)

Prof. dr NIKOLIĆ BOŠKOredovni profesor, Doktor elektrotehničkih nauka


95)

Prof. dr NOVAKOVIĆ VESNAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


96)

Prof. dr OMERAGIĆ FEĐAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


97)

Prof. dr PEJANOVIĆ ANAvanredni profesor, Doktor filoloških nauka


98)

Doc. dr PEJIĆ RADMILAdocent, Doktor socioloških nauka


99)

Prof. dr PETKOVIĆ VESNAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


100)

Prof. dr PEULIĆ VELIBORvanredni profesor, Doktor nauka - menadžment i biznis


101)

Doc. dr POPOVIĆ ZORANdocent, Doktor nauka - fizičke nauke


102)

Doc. dr PRERAD MIROSLAVdocent, Doktor pravnih nauka


103)

Doc. dr PUŠAC JOVANAdocent, Doktor nauka - pravne nauke


104)

Doc. dr RADAKOVIĆ SLAĐANAdocent, Doktor psiholoških nauka


105)

Doc. dr RADIĆ BORISLAVdocent, Doktor nauka iz prava


106)

Mr RADOJA MAJAviši asistent, Magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije


107)

Doc. dr RAĐEVIĆ NENADdocent, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


108)

Doc. dr RAJILIĆ SNJEŽANAdocent, Doktor tehničkih nauka iz oblasti Saobraćajno inženjerstvo


109)

Ma RAKANOVIĆ SANJAviši asistent, Doktor medicine 360 ECTS


110)

Prof. dr RAKIĆ SEVERINredovni profesor, Doktor zdravstvenih nauka u oblasti menadžmenta zdravstva


111)

Prof. dr RUŠKIĆ NENADvanredni profesor, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


112)

Prof. dr SALAPURA SAŠAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


113)

Prof. dr SEMIZ ZORANredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


114)

Doc. dr SHUKLIN ALEXANDERdocent, Doktor nauka - filološke nauke


115)

Mr SIMIĆ MIRELApredavač saradnik, Magistar filoloških nauka


116)

Prof. dr SIMOVIĆ MARINAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


117)

Prof. dr SKOKIĆ FAHRIJAredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


118)

Prof. dr SMAILOVIĆ NEDIMredovni profesor, Doktor tehničkih nauka


119)

Prof. dr SRDIĆ VELIBORvanredni profesor, Doktor nauka iz sporta


120)

Prof. dr SREDOJEVIĆ VANJAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


121)

Prof. dr STAMENKOVIĆ NEGOVANredovni profesor, Doktor nauka - elektronika i računarstvo


122)

Doc. dr STANIMIROVIĆ DRAGANdocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


123)

Prof. dr STANIŠIĆ SLOBODANredovni profesor, Doktor pravnih nauka


124)

Prof. dr STANKOVIĆ ŽELJKOredovni profesor, Doktor informatičkih nauka


125)

Doc. dr STARČEVIĆ JELENAdocent, Doktor pravnih nauka


126)

Prof. dr STEVANIĆ BOJANvanredni profesor, Doktor umetnosti - digitalni mediji


127)

Prof. dr STOJANOVIĆ VLADIMIRredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


128)

Prof. dr STOJANOVIĆ BJELIĆ LJILJANAvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine


129)

Ma ŠIKANJIĆ NEDELJKOviši asistent, Magistar računarstva i informatike


130)

Prof. dr ŠILJAK SLAĐANA vanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


131)

Doc. dr ŠUPUKOVIĆ VEDRANdocent, Doktor ekonomskih nauka


132)

Doc. dr TADIĆ DARKOdocent, Doktor nauka o dramskim umetnostima iz oblasti filmologija


133)

Doc. dr TADIĆ-LATINOVIĆ LJILJANAdocent, Doktor medicine


134)

Doc. dr TALIĆ TIJANAdocent, Doktor nauka iz računarstva i informatike


135)

Prof. dr TALIJAN DRAGOvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


136)

Ma TEODOROVIĆ SUZANAviši asistent, Master ruskog jezika i književnosti


137)

Doc. dr TOMIĆ SINIŠAdocent, Doktor informatike


138)

Prof. dr UREMOVIĆ NINAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


139)

Prof. dr VIDOVIĆ ALEKSANDRAvanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


140)

Prof. dr VOJINOVIĆ-KOSTIĆ JELENAvanredni profesor, Doktor filoloških nauka


141)

Prof. dr VUJINOVIĆ TOMISLAVvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


142)

Prof. dr VUKAJLOVIĆ VELIMIRredovni profesor, Doktor nauka fizičke kulture


143)

Doc. dr VUKOVIĆ MARIJAdocent, Doktor nauka - biološke nauke


144)

Ma VUKOVIĆ SRBOLJUBviši asistent, Master sporta


145)

Doc. dr ZAJMOVIĆ MAHIRdocent, Doktor informatike


146)

Prof. dr ZIVLAK RADULOVIĆ NERAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


Spisak e-mail adresa - profesori/saradnici

1)

AKSENTIĆ VERA
Stručni saradnik - u nastavi
vera.o.aksentic@apeiron-edu.eu


3)

ALEKSIĆ MILENA
Saradnik - lektor
milena.m.aleksic@apeiron-edu.eu


8)

BAGARIĆ BARBARA
Stručni saradnik - u nastavi
barbara.i.bagaric@apeiron-edu.eu


9)

BAJIĆ BORISLAV
Stručni saradnik - u nastavi
bajic.r.borislav@apeiron-edu.eu


10)

BAJIĆ GORDAN
Prodekan za nastavu - fakultet
gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu


12)

BAJRIĆ OSMO
Prodekan za nastavu - fakultet
osmo.s.bajric@apeiron-edu.eu


15)

BARIŠIĆ VEDRANA
Stručni saradnik - u nastavi
vedrana.d.jelic@apeiron-edu.eu


17)

BEJDIĆ BELMA
Stručni saradnik - u nastavi
belma.a.bejdic@apeiron-edu.eu


19)

BLAGOJEVIĆ MILICA
Stručni saradnik - u nastavi
milica.g.blagojevic@apeiron-edu.eu


20)

BLAŽEVIĆ BOJANA
Saradnik - asistent
bojana.s.blazevic@apeiron-edu.eu


22)

BOŽIĆ DARKO
Saradnik - viši asistent
darko.m.bozic@apeiron-edu.eu


23)

BRBOROVIĆ ZVJEZDANA
Saradnik - viši asistent
zvjezdana.z.dobras@apeiron-edu.eu


25)

BREZO SUZANA
Saradnik - viši asistent
suzana.m.brezo@apeiron-edu.eu


26)

CERIĆ AMELA
Stručni saradnik - u nastavi
amela.f.ceric@apeiron-edu.eu


28)

ČOVIĆ BRANIMIR
Stručni saradnik - u nastavi
branimir.d.covic@apeiron-edu.eu


37)

DRAŠKOVIĆ DANISLAV
Prodekan za nastavu - fakultet
danislav.m.draskovic@apeiron-edu.eu


40)

DRŽAJIĆ LAKETIĆ KATARINA
Dekan fakulteta
katarina.p.drzajiclaketic@apeiron-edu.eu


41)

DUGONJIĆ IGOR
Saradnik - viši asistent
igor.r.dugonjic@apeiron-edu.eu


44)

ĐUKIĆ MOMČILO
Saradnik - viši asistent
momcilo.b.djukic@apeiron-edu.eu


45)

ĐURIĆ SLOBODAN
Stručni saradnik - u nastavi
slobodan.m.djuric@apeiron-edu.eu


46)

ĐURIĆ VLADIMIR
Dekan fakulteta
vladimir.b.djuric@apeiron-edu.eu


47)

GAJIĆ DIJANA
Stručni saradnik - u nastavi
dijana.o.gajic@apeiron-edu.eu


49)

GATARIĆ VLADIMIR
Stručni saradnik - u nastavi
vladimir.j.gataric@apeiron-edu.eu


50)

GILCH CORNELIA
Stručni saradnik - u nastavi
cornelia.p.gilch@apeiron-edu.eu


55)

GRGIĆ NEBOJŠA
Stručni saradnik - u nastavi
nebojsa.m.grgic@apeiron-edu.eu


56)

GRUJIĆ IGOR
Saradnik - viši asistent
igor.r.grujic@apeiron-edu.eu


65)

JAKUPOVIĆ SANEL
Rektor
sanel.e.jakupovic@apeiron-edu.eu


66)

JEHLIČKA NEBOJŠA
Saradnik - viši asistent
nebojsa.n.jehlicka@apeiron-edu.eu


67)

JOVANOVIĆ DRAGUTIN
Stručni saradnik - u nastavi
dragutin.v.jovanovic@apeiron-edu.eu


74)

KLJAJIĆ SINIŠA
Saradnik - viši asistent
sinisa.s.kljajic@apeiron-edu.eu


81)

KRIČKA OLIVER
Stručni saradnik - u nastavi
oliver.r.kricka@apeiron-edu.eu


82)

KUKAVICA LJILJANA
Stručni saradnik - u nastavi
ljiljana.r.kukavica@apeiron-edu.eu


86)

LANDIKA MIRJANA
Dekan fakulteta
mirjana.f.landika@apeiron-edu.eu


87)

LASTRIĆ IGOR
Stručni saradnik - u nastavi
igor.t.lastric@apeiron-edu.eu


88)

LATINOVIĆ BRANKO
Dekan fakulteta
branko.b.latinovic@apeiron-edu.eu


89)

LAZIĆ SLAVOJKA
Saradnik - viši asistent
slavojka.n.lazic@apeiron-edu.eu


92)

MACURA ANA
Stručni saradnik - u nastavi
ana.j.macura@apeiron-edu.eu


97)

MARJANOVIĆ BRANISLAVA
Stručni saradnik - u nastavi
branislava.r.marjanovic@apeiron-edu.eu


100)

MATOCHKINA ANNA
Saradnik - lektor
anna.x.matochkina@apeiron-edu.eu


104)

MIHAJLOVIĆ BRANISLAV
Prodekan za nastavu - fakultet
branislav.r.mihajlovic@apeiron-edu.eu


105)

MIKANOVIĆ BORIS
Saradnik - viši asistent
boris.r.mikanovic@apeiron-edu.eu


109)

MILJANOVIĆ JELENA
Saradnik - viši asistent
jelena.a.miljanovic@apeiron-edu.eu


112)

MITROVIĆ LJUBINKO
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
ljubinko.n.mitrovic@apeiron-edu.eu


113)

MITROVIĆ MILE
Saradnik - viši asistent
mile.s.mitrovic@apeiron-edu.eu


116)

MOSUROVIĆ MIROLJUB
Stručni saradnik - u nastavi
miroljub.m.mosurovic@apeiron-edu.eu


117)

MRĐA JELENA
Saradnik - viši asistent
jelena.n.mrdja@apeiron-edu.eu


121)

NOVAKOVIĆ VESNA
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
vesna.p.novakovic@apeiron-edu.eu


128)

POPOVIĆ SNEŽANA
Stručni saradnik - u nastavi
snezana.r.popovic@apeiron-edu.eu


134)

RADOJA MAJA
Saradnik - viši asistent
maja.z.radojastegic@apeiron-edu.eu


137)

RAKANOVIĆ SANJA
Saradnik - viši asistent
sanja.r.susnjar@apeiron-edu.eu


139)

RAMIĆ ILIJA
Stručni saradnik - u nastavi
ilija.d.ramic@apeiron-edu.eu


144)

SHUKLIN ALEXANDER
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
aleksandr.a.suklin@apeiron-edu.eu


145)

SIMIĆ MIRELA
Saradnik - lektor
mirela.p.simic@apeiron-edu.eu


147)

SJERIKOV NATAŠA
Stručni saradnik - u nastavi
natasa.d.sjerikov@apeiron-edu.eu


149)

SMAILOVIĆ NEDIM
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
nedim.i.smailovic@apeiron-edu.eu


150)

SRDIĆ VELIBOR
Dekan fakulteta
velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu


151)

SREDOJEVIĆ VANJA
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
vanja.b.sredojevic@apeiron-edu.eu


155)

STANKOVIĆ ŽELJKO
Prodekan za nastavu - fakultet
zeljko.z.stankovic@apeiron-edu.eu


158)

STOJANOVIĆ VLADIMIR
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
vladimir.s.stojanovic@apeiron-edu.eu


159)

STOJANOVIĆ BJELIĆ LJILJANA
Dekan fakulteta
ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu


160)

ŠIKANJIĆ NEDELJKO
Saradnik - viši asistent
nedeljko.s.sikanjic@apeiron-edu.eu


166)

TALIJAN DRAGO
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
drago.j.talijan@apeiron-edu.eu


167)

TODOROVIĆ GRULOVIĆ JADRANKA
Stručni saradnik - u nastavi
jadranka.b.todorovicgrulovic@apeiron-edu.eu


168)

TOLIMIR ZORAN
Stručni saradnik - u nastavi
zoran.s.tolimir@apeiron-edu.eu


169)

TOMIĆ MILANA
Stručni saradnik - u nastavi
milana.s.tomic@apeiron-edu.eu


171)

TOPIĆ LJILJANA
Stručni saradnik - u nastavi
ljiljana.d.topic@apeiron-edu.eu


172)

TRAVAR DEJAN
Stručni saradnik - u nastavi
dejan.o.travar@apeiron-edu.eu


173)

TRKULJA MIROSLAVA
Stručni saradnik - u nastavi
miroslava.m.trkulja@apeiron-edu.eu


174)

UDOVIČIĆ SLAVIŠA
Stručni saradnik - u nastavi
slavisa.b.udovicic@apeiron-edu.eu


175)

UREMOVIĆ NINA
Prodekan za nastavu - fakultet
nina.d.uremovic@apeiron-edu.eu


176)

UZELAC MIROSLAV
Stručni saradnik - u nastavi
miroslav.m.uzelac@apeiron-edu.eu


177)

VIDOVIĆ ALEKSANDRA
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
aleksandra.b.vidovic@apeiron-edu.eu


179)

VRANJEŠ SLAĐANA
Stručni saradnik - u nastavi
sladjana.p.vranjes@apeiron-edu.eu


180)

VUJINOVIĆ TOMISLAV
Dekan fakulteta
tomislav.d.vujinovic@apeiron-edu.eu


181)

VUKAJLOVIĆ VELIMIR
Univerzitetski nastavnik - radni odnos
velimir.b.vukajlovic@apeiron-edu.eu


183)

VUKOVIĆ SRBOLJUB
Saradnik - viši asistent
srboljub.m.vukovic@apeiron-edu.eu


Spisak e-mail adresa - administrativno osoblje

7)

ČIČIĆ VESNA
Opšti poslovi - viši referent
vesna.l.cicic@apeiron-edu.eu


8)

ĆALIĆ NELA
Opšti poslovi - viši referent
nela.z.calic@apeiron-edu.eu


9)

ĆIRKOVIĆ MILENKO
Obezbjeđenje / noćni čuvar
milenko.d.cirkovic@apeiron-edu.eu


10)

ĆOPIĆ MILENKO
Obezbjeđenje / noćni čuvar
milenko.v.copic@apeiron-edu.eu


11)

DAMJANOVIĆ NEMANJA
Studentski poslovi - viši referent
nemanja.j.damjanovic@apeiron-edu.eu


12)

DAMJANOVIĆ SLAVICA
Higijeničar / čistačica
slavica.p.damjanovic@apeiron-edu.eu


15)

DUGONJIĆ ZORICA
Likvidacija i blagajna - referent
zorica.d.dugonjic@apeiron-edu.eu


17)

DUJLOVIĆ DIJANA
Studentski poslovi - viši referent
dijana.d.dujlovic@apeiron-edu.eu


18)

ĐUROVIĆ RADOSAV
Obezbjeđenje / noćni čuvar
radosav.l.djurovic@apeiron-edu.eu


19)

GAJIĆ JOVANA
Studentski poslovi - viši referent
jovana.d.gajic@apeiron-edu.eu


20)

GAJIĆ LJILJANA
Studentski poslovi - viši referent
ljiljana.m.gajic@apeiron-edu.eu


21)

GLIGORIĆ SINIŠA
Sistem administrator - IT menadžer
sinisa.v.gligoric@apeiron-edu.eu


22)

GRANOLIĆ MILUTIN
Obezbjeđenje / noćni čuvar
milutin.c.granolic@apeiron-edu.eu


25)

JOVIĆ DRAGAN
Rukovodilac studentske službe
dragan.p.jovic@apeiron-edu.eu


27)

KOTUR MIRJANA
Rukovodilac računovodstva
mirjana.i.kotur@apeiron-edu.eu


28)

KRSTIĆ BILJANA
Studentski poslovi - viši referent
biljana.j.krstic@apeiron-edu.eu


31)

MAJSTOROVIĆ KRUNOSLAVA
Studentski poslovi - viši referent
krunoslava.l.majstorovic@apeiron-edu.eu


34)

MILOVANOVIĆ MARKO
Bibliotekar - referent
marko.n.milovanovic@apeiron-edu.eu


35)

MIŠIĆ DRAGICA
Higijeničar / čistačica
dragica.d.misic@apeiron-edu.eu


36)

MIŠIĆ MIODRAG
Obezbjeđenje / noćni čuvar
miodrag.r.misic@apeiron-edu.eu


38)

PANDUREVIĆ SNJEŽANA
Studentski poslovi - viši referent
snjezana.n.pandurevic@apeiron-edu.eu


42)

POPOVIĆ PETAR
Obezbjeđenje / noćni čuvar
petar.m.popovic@apeiron-edu.eu


43)

SAVANOVIĆ HELENA
Bibliotekar - referent
helena.d.savanovic@apeiron-edu.eu


44)

SMOLJIĆ TANJA
Knjigovođa - referent
tanja.s.smoljic@apeiron-edu.eu


46)

STJEPANOVIĆ BOSA
Knjigovođa - viši referent
bosa.r.stjepanovic@apeiron-edu.eu


47)

TADIĆ DUŠAN
Obezbjeđenje / noćni čuvar
dusan.s.tadic@apeiron-edu.eu


52)

TOPIĆ NADA
Knjigovođa - referent
nada.r.galic@apeiron-edu.eu


53)

UBOVIĆ BRANKA
Higijeničar / čistačica
branka.d.ubovic@apeiron-edu.eu


54)

UBOVIĆ DRAGOMIR
Tehničko održavanje - referent
dragomir.i.ubovic@apeiron-edu.eu


56)

UREMOVIĆ VEDRAN
Stručni saradnik - Course Developer
vedran.d.uremovic@apeiron-edu.eu


57)

VELINOVIĆ GORAN
Šef regionalne kancelarije
goran.s.velinovic@apeiron-edu.eu


58)

VUČENOVIĆ BILJANA
Ugostitelj - poslužioc
biljana.p.vucenovic@apeiron-edu.eu


60)

VUJASINOVIĆ OGNJEN
Stručni saradnik - Course Developer
ognjen.m.vujasinovic@apeiron-edu.eu


Na vrh