slika radnika


Doc. dr ŽIVANA KLJAJIĆ

docent

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • zivana.m.kljajic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ŽIVANA KLJAJIĆ

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac Centra za osiguranje kvaliteta (Org. jedinica: Centar za osiguranje kvaliteta)

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Živana Kljajić, Docent (06.06.1971., Banja Luka). Dilomorala je 2009. godine na Fakultetu poslovne ekonomije u Banja Luci, gdje je odbranila i magistarski rad 2014. godine na temu TQM - Sistem totalnog upravljanja kvalitetom kao faktor uspješnosti kompanije. U toku 2022. godine odbranila doktorsku disertaciju i u decembru 2022. godine dobila izbor u zvanje docenta.
Funkciju stručnog saradnika na predmetima Berze i berzansko poslovanje i Hartije od vrijednosti obavlja u periodu od 2010. godine.
Kao viši asistent je imanovana 2014. godine a izbor u zvanje docenta dobija 2022. godine.
Dugogodišnji je član tehničkog sekreterijata redakcije renomiranog naučnog časopisa EMC review i aktivan član međunarodnog naučnog skupa Powercomm. Član je i uređivačkog odbora međunarodnog časopisa AGORA.
Trenutno obavlja funkciju rukovodioca Kancelarije za osiguranje kvaliteta i međunarodne odnose na univerzitetu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Fiskalni aspekti oporezivanja elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini: pouke zemalja lidera u oporezivanju

Datum završetka

28.09.2022

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

TQM . Sistem totalnog upravljanja kvalitetom kao faktor uspješnosti kompanije

Datum završetka

13.02.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

07.09.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

Obrazovna ustanova

Visoka škola za poslovne vede

Opština

Ljubljana

Tip edukacije

Seminar

Naziv/opis edukacije

Erasmus+Programme Staff Week

Datum završetka

02.12.2022

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Saša Milinković, V.(2023). Strategic management of sustainable tourism development on the example of Kozara National Park. Economy and Market Communication Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 0-0.

 

 

Milan, N., Srdić, V., Ćurguz , Z., & & Kljajić, Ž.(2021). Student perception of the quality of higher education institutions_ in the context of their ownership structure. International journal of sales retailing and marketing, 22-23.

 

 

Orešković, L., & Kljajić, Ž.(2013). Normativno pravna regulativna trezora i trezorskog poslovanja u Republici Sprskoj, Moderna uprava-agencija za držvanu upravu RS. Časopis za upravno-pravnu teoriju i praksu, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Kljajić, Ž., Uremović, N., & Vujnović, B. (2018). Analiza sigurnosnih aspekata računovodstva u oblaku. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). -: -

 

 

Terzić, S., Kljajić, Ž., & Wolfgang, B. (2018). Determinante poreske evazije u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). -: -

 

 

Džakula, M., Kljajić, Ž., & Danon, B. (2015). Makroekonomsko okruženje u BiH kao kočnica društveno-ekonomskog rasta i razvoja - savjeti za nužne promjene. Zbornik radova sa naučnog skupa-FEB (pp. 0-0). -: -

 

 

(2012). Taksonomijski pristup i ontološka struktura web sajta. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO (pp. 105-106). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Radić, G., Kljajić, S., & Kljajić, Ž. (2011). Stigmergijski procesi u funkciji upravljanja Web informacionim sistemom. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO 2011 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Radić, G., Kljajić, S., & Kljajić, Ž. (2011). Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprise. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stigmergy processes in Web based information system and their role in the development of small and medium sized enterprises, ICT for SME (pp. 0-0). Aranđelovac: -

 

 

(2009). Negativne tendencije primjene razvoja interneta u akademskom obrazovanju. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO (pp. 174-175). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Saša Milinković, "Strategic management of sustainable tourism development on the example of Kozara National Park", Economy and Market Communication Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. XIII, no. 2, pp. 0-0, 2023.

 

 

N. Milan, V. Srdić, Z. Ćurguz and Ž. & Kljajić, "Student perception of the quality of higher education institutions_ in the context of their ownership structure", International journal of sales retailing and marketing, vol. 10, no. 1, pp. 22-23, 2021.

 

 

L. Orešković and Ž. Kljajić, "Normativno pravna regulativna trezora i trezorskog poslovanja u Republici Sprskoj, Moderna uprava-agencija za držvanu upravu RS", Časopis za upravno-pravnu teoriju i praksu, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ž. Kljajić, N. Uremović and B. Vujnović, "Analiza sigurnosnih aspekata računovodstva u oblaku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, -, 2018.

 

 

S. Terzić, Ž. Kljajić and B. Wolfgang, "Determinante poreske evazije u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, -, 2018.

 

 

M. Džakula, Ž. Kljajić and B. Danon, "Makroekonomsko okruženje u BiH kao kočnica društveno-ekonomskog rasta i razvoja - savjeti za nužne promjene", in Zbornik radova sa naučnog skupa-FEB, -, 2015.

 

 

, "Taksonomijski pristup i ontološka struktura web sajta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO, Banja Luka, 2012.

 

 

G. Radić, S. Kljajić and Ž. Kljajić, "Stigmergijski procesi u funkciji upravljanja Web informacionim sistemom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO 2011, Banja Luka, 2011.

 

 

G. Radić, S. Kljajić and Ž. Kljajić, "Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprise", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stigmergy processes in Web based information system and their role in the development of small and medium sized enterprises, ICT for SME, Aranđelovac, 2011.

 

 

, "Negativne tendencije primjene razvoja interneta u akademskom obrazovanju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO, Banja Luka, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Saša Milinković, Vanja Sredojević, Živana Kljajić

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Strategic management of sustainable tourism development on the example of Kozara National Park

Godina izdavanja

2023

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

XIII

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Milan, N., Srdić, V., Ćurguz , Z., & Kljajić, Ž.

Naziv časopisa

International journal of sales retailing and marketing

Naziv rada

Student perception of the quality of higher education institutions_ in the context of their ownership structure

Godina izdavanja

2021

Stranice

22-23

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Orešković, Lj; Kljajić, Živana

Naziv časopisa

Časopis za upravno-pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Normativno pravna regulativna trezora i trezorskog poslovanja u Republici Sprskoj, Moderna uprava-agencija za držvanu upravu RS

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Kljajić, Živana; Uremović, N; Vujnović, B

Naziv rada

Analiza sigurnosnih aspekata računovodstva u oblaku

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Terzić, S; Kljajić, Živana; Wolfgang, B

Naziv rada

Determinante poreske evazije u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Džakula, M; Kljajić, Živana; Danon, B

Naziv rada

Makroekonomsko okruženje u BiH kao kočnica društveno-ekonomskog rasta i razvoja - savjeti za nužne promjene

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

FEB

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kljajić S. & Kljajić Ž.

Naziv rada

Taksonomijski pristup i ontološka struktura web sajta

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

ITEO

Grad

Banja Luka

Stranice

105-106

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radić, G; Kljajić, S; Kljajić, Živana

Naziv rada

Stigmergijski procesi u funkciji upravljanja Web informacionim sistemom

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

ITEO 2011

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radić, G; Kljajić, S; Kljajić, Živana

Naziv rada

Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprise

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Stigmergy processes in Web based information system and their role in the development of small and medium sized enterprises, ICT for SME

Grad

Aranđelovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kljajić S. & Kljajić Ž.

Naziv rada

Negativne tendencije primjene razvoja interneta u akademskom obrazovanju

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

ITEO

Grad

Banja Luka

Stranice

174-175

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Tehnološki menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Marketing menadžment istraživanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strateški menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Tehnološki menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Marketing menadžment istraživanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strateški menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Hartije od vrijednosti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Berze i berzansko poslovanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Poreski menadžment i poreski konsalting

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

- Član uređivačkog odbora ”Agora International Journal of Economical Sciences”, Izdavač: Agora University Press. Ovaj časopis je indeksiran u: InternationalDatabase, International Catalog, https://univagora.ro/jour/index.php/aijes/about/editorialTeam

- Tehnički sekretar redakcije ”Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije - EMC Review”, Izdavač: Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, UDK:33, ISSN:2232-8823 (print), 2232-9633 (online); Economy & Market Communication Review / Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije” je indeksiran/licenciran u: Clarivate Analytics (WoS - ECSI), EBSCO host, Index Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, Crossref, Road issn, ERIH Plus nsd, DOI Srpska, WorldCat. Rangiran na prvom mjestu liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj (www.emc-review.com) – od 2011.godine

- Član organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa Powercomm -Moć komunikacije, Beograd, Republika Srbija