slika radnika


Prof. dr VELIBOR SRDIĆ

redovni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VELIBOR SRDIĆ

 

Godina rođenja

1977

Mjesto rođenja

Zagreb

Država rođenja

Republika Hrvatska

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz sporta

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Sportski menadžment - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Sportski menadžment - 240 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Sportski menadžment - 60 ECTS" II ciklus)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Sportski menadžment - 120 ECTS" II ciklus)

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet sportskih nauka - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

PROF. DR VELIBOR SRDIĆ, dekan Fakulteta sportskih nauka, rođen je 22. marta 1977. u Zagrebu. Završio je Gimnaziju u Banjoj Luci. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta "Apeiron", te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u plesu''. Zaposlen na Univerzitetu od 2006. godine. Karijera je vezana za sportski ples i moderne takmičarske plesove. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora u užoj naučnoj oblasti Sportske i rehabilitacione nauke, podoblasti Teorija sporta i nauka o treningu, Menadžment u sportu i Ritmička gimnastika i ples. Na studiju drugog ciklusa radi kao odgovorni nastavnik na Metodologiji naučnoistraživačkog rada u sportu.
Autor je i koautor preko 60 naučnih i stručnih radova od kojih je 14 objavlljeno u časopisima na SCI i SCOPUS listi. Autor ili koautor je četiri univerzitetska udžbenika. Predsjednik je Organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije "Sportske nauke i zdravl?e" i glavni urednik istoimenog časopisa, koji je uvršten u Scopus bazu. Osnivač je osnovne baletske škole u Banjoj Luci. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Svjetske plesne organizacije (IDO), predsjednika Evropske IDO konferencije i direktora IDO Sudijskog komiteta. Predsjednik je Saveza modernih plesova u BiH i Plesnog kluba "Gemma" Banja Luka.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti transformacionih procesa kod juniora u plesu

Datum završetka

10.10.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Trenažni proces kao faktor sportskog menadžmenta

Datum završetka

11.09.2009

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sportskog menadžmenta - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

25.12.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Srdić, V.(2023). Promjene nekih antropoloških dimenzija kod juniora u plesu pod uticajem eksperimentalnog programa. Sports Science & Health, 0-0.

 

 

Pelemiš, V., Mandić, D., Momčilović, Z., Momčilović, V., & & Srdić, V.(2022). Body composition and nutritional status of preschool children. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 295-304.

 

 

Bajrić, S., Srdić, V., & & Bajrić, O.(2021). Frequency and Structure of Lower Limbs Disorders in Preschool Children. Sports Science & Health, 0-0.

 

 

Srdić, V., & & Nešić, M.(2021). Valorization of a Questionnaire Intended for Measuring the Quality of Dance Club Services. Sports Science and Health, 74-85.

 

 

Nešić, M., Srdić, V., Ćurguz, Z., & & Kljajić, Ž.(2021). Student Perception of The Quality of Higher Education Institutions'services in Context of Their Ownership Structure. International Journal of Sales, Retailing & Marketing, 23-36.

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & & Bašinac, I.(2019). Analysis of Quantitative Changes of High School Students' Morphological-Motor Characteristics under the Impact of Regular Physical Education Classes. Croatian Journal Educational/Hrvatski Casopis za Odgoj i Obrazovanje, 13-28.

 

 

Pelemiš, V., Ujsasi, D., Srdić, V., Džinović, D., & & Pavlović, S.(2019). Analysis of the motor status of younger school age children in relation to their nutritional status. Facta Universitatis, 111-124.

 

 

(2019). Metrical Characteristics of The Questionnaire Applied to The Quality Assessment of the Services of Higher Education in the Republic of Srpska. EMC Review-Economy and Market Communication Review, 264-276.

 

 

Srdić, V., Nešić, M., & Jakupović, S.(2019). Metrijske karakteristike upitnika primijenjenog procjeni kvaliteta usluga visokoškolskih institucija u Republici Srpskoj. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 264-276.

 

 

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & & Jovanović, S.(2018). Analysis of Quantitative Change of Motor Child Indicators of Secondary School Students under the Influence of Regular Physical Education. Sports Science & Health, 42-51.

 

 

Peric, D., Nesic, M., Dacic, D., Ahmetovic, Z., & & Srdic, V.(2017). The quality of sports services in karate club based on users' perception. Archives of Budo, 131-137.

 

 

Nešić, M., Ahmetović, Z., Srdić, V., & & Badrić, M.(2017). Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students' Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina. Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 867-889.

 

 

Peric, D., Nesic, M., Dacic, D., Ahmetovic, Z., Srdic, V., & Milosavljevic, S.(2017). The Quality of Sports Services in Karate Club Based on Users’ Perception. Archives of Budo, 131-137.

 

 

Nesic, M., Ahmetovic, Z., Srdic, V., & Badric, M.(2017). Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina. Croatian Journal of Education, 867-889.

 

 

Srdic, V., Nesic, M., & Rados, L.(2016). Evaluation of Sports and Recreational Services in a Local Community Based on Users’ Perception. Acta Kinesiologica, 93-100.

 

 

Bajrić, O., Selimović, N., Bajrić, S., & Srdić, V.(2015). The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players. Sport Science, 48-52.

 

 

Nesic, M., Srdic, V., & Canak, N.(2014). Education of Sport Managers in Serbia- A Current and Future Situation. Sport Science, 116-131.

 

 

Srdić, V., Bajrić, O., Oreb, G., Lolić, V., & Zagorc, M.(2013). Regression Analysis of Connection between Morphological, Motor and Functional Abilities with the Success of Performance of Technical Elements in Dance.. Acta Kinesiologica, 60-65.

 

 

Srdić, V., Bajrić, O., Jovanović, M., & Nešić, M.(2013). Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training. Sport Science, 171-182.

 

 

Srdić, V., Bajrić, O., Jovanović, M., & Nešić, M.(2013). Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training. Sport Science, 171-182.

 

 

Nesic, M., Srdic, V., & Popmihajlov-Zeremski, S.(2013). Assessment of Professional Work in Sports Facilities Based on Opinions and Viewpoints of Service Users. Sport Science, 101-117.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

 

 

Srdić, V., & & Bajrić, O. (2017). Chronological Differences in Acquisition of Dance Structures' Elements Evaluated by Competent Judges. Zbornik radova sa naučnog skupa-In Proceedings of 8th International Scientific Conference on Kinesiology (pp. 825-828). Zagreb: University of Zagreb: Faculty of Kinesiology

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Srdić, "Promjene nekih antropoloških dimenzija kod juniora u plesu pod uticajem eksperimentalnog programa", Sports Science & Health, vol. 13, no. 2, pp. 0-0, 2023.

 

 

V. Pelemiš, D. Mandić, Z. Momčilović, V. Momčilović and V. & Srdić, "Body composition and nutritional status of preschool children", Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, vol. 19, no. 3, pp. 295-304, 2022.

 

 

S. Bajrić, V. Srdić and O. & Bajrić, "Frequency and Structure of Lower Limbs Disorders in Preschool Children", Sports Science & Health, vol. 11, no. 2, pp. 0-0, 2021.

 

 

V. Srdić and M. & Nešić, "Valorization of a Questionnaire Intended for Measuring the Quality of Dance Club Services", Sports Science and Health, vol. 21, no. 1, pp. 74-85, 2021.

 

 

M. Nešić, V. Srdić, Z. Ćurguz and Ž. & Kljajić, "Student Perception of The Quality of Higher Education Institutions'services in Context of Their Ownership Structure", International Journal of Sales, Retailing & Marketing, vol. 21, no. 1, pp. 23-36, 2021.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and I. & Bašinac, "Analysis of Quantitative Changes of High School Students' Morphological-Motor Characteristics under the Impact of Regular Physical Education Classes", Croatian Journal Educational/Hrvatski Casopis za Odgoj i Obrazovanje, vol. 21, no. 1, pp. 13-28, 2019.

 

 

V. Pelemiš, D. Ujsasi, V. Srdić, D. Džinović and S. & Pavlović, "Analysis of the motor status of younger school age children in relation to their nutritional status", Facta Universitatis, vol. 17, no. 1, pp. 111-124, 2019.

 

 

, "Metrical Characteristics of The Questionnaire Applied to The Quality Assessment of the Services of Higher Education in the Republic of Srpska", EMC Review-Economy and Market Communication Review, vol. 18, no. 2, pp. 264-276, 2019.

 

 

V. Srdić, M. Nešić and S. Jakupović, "Metrijske karakteristike upitnika primijenjenog procjeni kvaliteta usluga visokoškolskih institucija u Republici Srpskoj", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 0, no. 0, pp. 264-276, 2019.

 

 

S. Bajrić, O. Bajrić, V. Srdić and S. & Jovanović, "Analysis of Quantitative Change of Motor Child Indicators of Secondary School Students under the Influence of Regular Physical Education", Sports Science & Health, vol. 8, no. 1, pp. 42-51, 2018.

 

 

D. Peric, M. Nesic, D. Dacic, Z. Ahmetovic and V. & Srdic, "The quality of sports services in karate club based on users' perception", Archives of Budo, vol. 13, no. 1, pp. 131-137, 2017.

 

 

M. Nešić, Z. Ahmetović, V. Srdić and M. & Badrić, "Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students' Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina", Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, vol. 19, no. 3, pp. 867-889, 2017.

 

 

D. Peric, M. Nesic, D. Dacic, Z. Ahmetovic, V. Srdic and S. Milosavljevic, "The Quality of Sports Services in Karate Club Based on Users’ Perception", Archives of Budo, vol. 13, no. 0, pp. 131-137, 2017.

 

 

M. Nesic, Z. Ahmetovic, V. Srdic and M. Badric, "Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina", Croatian Journal of Education, vol. 19, no. 3, pp. 867-889, 2017.

 

 

V. Srdic, M. Nesic and L. Rados, "Evaluation of Sports and Recreational Services in a Local Community Based on Users’ Perception", Acta Kinesiologica, vol. 10, no. 2, pp. 93-100, 2016.

 

 

O. Bajrić, N. Selimović, S. Bajrić and V. Srdić, "The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players", Sport Science, vol. 8, no. 2, pp. 48-52, 2015.

 

 

M. Nesic, V. Srdic and N. Canak, "Education of Sport Managers in Serbia- A Current and Future Situation", Sport Science, vol. 7, no. 1, pp. 116-131, 2014.

 

 

V. Srdić, O. Bajrić, G. Oreb, V. Lolić and M. Zagorc, "Regression Analysis of Connection between Morphological, Motor and Functional Abilities with the Success of Performance of Technical Elements in Dance.", Acta Kinesiologica, vol. 7, no. 1, pp. 60-65, 2013.

 

 

V. Srdić, O. Bajrić, M. Jovanović and M. Nešić, "Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training", Sport Science, vol. 6, no. 2, pp. 171-182, 2013.

 

 

V. Srdić, O. Bajrić, M. Jovanović and M. Nešić, "Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training", Sport Science, vol. 6, no. 2, pp. 171-182, 2013.

 

 

M. Nesic, V. Srdic and S. Popmihajlov-Zeremski, "Assessment of Professional Work in Sports Facilities Based on Opinions and Viewpoints of Service Users", Sport Science, vol. 6, no. 2, pp. 101-117, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

 

 

V. Srdić and O. & Bajrić, "Chronological Differences in Acquisition of Dance Structures' Elements Evaluated by Competent Judges", in Zbornik radova sa naučnog skupa-In Proceedings of 8th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2017.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Srdić, V.

Naziv časopisa

Sports Science & Health

Naziv rada

Promjene nekih antropoloških dimenzija kod juniora u plesu pod uticajem eksperimentalnog programa

Godina izdavanja

2023

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pelemiš, V., Mandić, D., Momčilović, Z., Momčilović, V., & Srdić, V.

Naziv časopisa

Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport

Naziv rada

Body composition and nutritional status of preschool children

Godina izdavanja

2022

Stranice

295-304

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, S., Srdić, V., & Bajrić, O.

Naziv časopisa

Sports Science & Health

Naziv rada

Frequency and Structure of Lower Limbs Disorders in Preschool Children

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Srdić, V., & Nešić, M

Naziv časopisa

Sports Science and Health

Naziv rada

Valorization of a Questionnaire Intended for Measuring the Quality of Dance Club Services

Godina izdavanja

2021

Stranice

74-85

Godina_Vol_IEEE

21

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nešić, M., Srdić, V., Ćurguz, Z., & Kljajić, Ž.

Naziv časopisa

International Journal of Sales, Retailing & Marketing

Naziv rada

Student Perception of The Quality of Higher Education Institutions'services in Context of Their Ownership Structure

Godina izdavanja

2021

Stranice

23-36

Godina_Vol_IEEE

21

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & Bašinac, I.

Naziv časopisa

Croatian Journal Educational/Hrvatski Casopis za Odgoj i Obrazovanje

Naziv rada

Analysis of Quantitative Changes of High School Students' Morphological-Motor Characteristics under the Impact of Regular Physical Education Classes

Godina izdavanja

2019

Stranice

13-28

Godina_Vol_IEEE

21

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pelemiš, V., Ujsasi, D., Srdić, V., Džinović, D., & Pavlović, S.

Naziv časopisa

Facta Universitatis

Naziv rada

Analysis of the motor status of younger school age children in relation to their nutritional status

Godina izdavanja

2019

Stranice

111-124

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

https://doi.org/10.22190/FUPES180531013P

Naziv časopisa

EMC Review-Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Metrical Characteristics of The Questionnaire Applied to The Quality Assessment of the Services of Higher Education in the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2019

Stranice

264-276

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Srdić, Velibor; Nešić, M; Jakupović, Sanel

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Metrijske karakteristike upitnika primijenjenog procjeni kvaliteta usluga visokoškolskih institucija u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2019

Stranice

264-276

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, S., Bajrić, O., Srdić, V., & Jovanović, S.

Naziv časopisa

Sports Science & Health

Naziv rada

Analysis of Quantitative Change of Motor Child Indicators of Secondary School Students under the Influence of Regular Physical Education

Godina izdavanja

2018

Stranice

42-51

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Peric, D., Nesic, M., Dacic, D., Ahmetovic, Z., & Srdic, V.

Naziv časopisa

Archives of Budo

Naziv rada

The quality of sports services in karate club based on users' perception

Godina izdavanja

2017

Stranice

131-137

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nešić, M., Ahmetović, Z., Srdić, V., & Badrić, M.

Naziv časopisa

Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje

Naziv rada

Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students' Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina

Godina izdavanja

2017

Stranice

867-889

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Peric, D; Nesic, M; Dacic, D; Ahmetovic, Z; Srdic, Velibor; Milosavljevic, S

Naziv časopisa

Archives of Budo

Naziv rada

The Quality of Sports Services in Karate Club Based on Users’ Perception

Godina izdavanja

2017

Stranice

131-137

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Nesic, M; Ahmetovic, Z; Srdic, Velibor; Badric, M

Naziv časopisa

Croatian Journal of Education

Naziv rada

Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina

Godina izdavanja

2017

Stranice

867-889

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Srdic, Velibor; Nesic, M; Rados, L

Naziv časopisa

Acta Kinesiologica

Naziv rada

Evaluation of Sports and Recreational Services in a Local Community Based on Users’ Perception

Godina izdavanja

2016

Stranice

93-100

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Selimović, N; Bajrić, S; Srdić, Velibor

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players

Godina izdavanja

2015

Stranice

48-52

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Nesic, M; Srdic, Velibor; Canak, N

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Education of Sport Managers in Serbia- A Current and Future Situation

Godina izdavanja

2014

Stranice

116-131

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Oreb, G; Lolić, V; Zagorc, M

Naziv časopisa

Acta Kinesiologica

Naziv rada

Regression Analysis of Connection between Morphological, Motor and Functional Abilities with the Success of Performance of Technical Elements in Dance.

Godina izdavanja

2013

Stranice

60-65

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Jovanović, M; Nešić, M

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training

Godina izdavanja

2013

Stranice

171-182

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Jovanović, M; Nešić, M

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training

Godina izdavanja

2013

Stranice

171-182

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Nesic, M; Srdic, Velibor; Popmihajlov-Zeremski, S

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Assessment of Professional Work in Sports Facilities Based on Opinions and Viewpoints of Service Users

Godina izdavanja

2013

Stranice

101-117

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Srdić, V. i Srdić, A.

Naziv rada

Povezanost varijabli za procjenu organizovanosti plesnog kluba i zadovoljstva u odnosu na status ispitanika

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

U Zbornik radova 1.internacionalne naučne konferencije iz baletske i plesne edukacije

Grad

Sarajevo

Stranice

49-64

Izdavač

Tanzelarija i Institut za umetničku igru Beograd, Univerzitet ''Nikola T

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Srdić, V., & Bajrić, O.

Naziv rada

Chronological Differences in Acquisition of Dance Structures' Elements Evaluated by Competent Judges

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

In Proceedings of 8th International Scientific Conference on Kinesiology

Grad

Zagreb

Stranice

825-828

Izdavač

University of Zagreb: Faculty of Kinesiology

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Teorija sportskog treninga

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment u sportu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment sportskih objekata i događaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ritmička gimnastika i ples

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Taktika izabranog sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment sportskih organizacija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Teorija sportskog treninga

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment u sportu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment sportskih objekata i događaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ritmička gimnastika i ples

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Taktika izabranog sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment sportskih organizacija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI