slika radnika


Prof. dr VELIBOR SRDIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • velibor.g.srdic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VELIBOR SRDIĆ

 

Godina rođenja

1977

Mjesto rođenja

Zagreb

Država rođenja

Republika Hrvatska

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz sporta

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet sportskih nauka - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

PROF. DR VELIBOR SRDIĆ, dekan Fakulteta sportskih nauka, rođen je 22. marta 1977. u Zagrebu. Završio je Gimnaziju u Banjoj Luci. Osnovne i magistarske studije završio je na Fakultetu sportskih nauka Univerziteta "Apeiron", te na istom fakultetu odbranio doktorsku disertaciju na temu ''Efekti transformacionih procesa kod juniora u plesu''. Zaposlen na Univerzitetu od 2006. godine. Karijera je vezana za sportski ples i moderne takmičarske plesove. Trenutno je u zvanju vanrednog profesora u užoj naučnoj oblasti Sportske i rehabilitacione nauke, podoblasti Teorija sporta i nauka o treningu, Menadžment u sportu i Ritmička gimnastika i ples. Na studiju drugog ciklusa radi kao odgovorni nastavnik na Metodologiji naučnoistraživačkog rada u sportu.
Autor je i koautor preko 60 naučnih i stručnih radova od kojih je 14 objavlljeno u časopisima na SCI i SCOPUS listi. Autor ili koautor je četiri univerzitetska udžbenika. Predsjednik je Organizacionog odbora Međunarodne naučne konferencije "Sportske nauke i zdravl?e" i glavni urednik istoimenog časopisa, koji je uvršten u Scopus bazu. Osnivač je osnovne baletske škole u Banjoj Luci. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Svjetske plesne organizacije (IDO), predsjednika Evropske IDO konferencije i direktora IDO Sudijskog komiteta. Predsjednik je Saveza modernih plesova u BiH i Plesnog kluba "Gemma" Banja Luka.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti transformacionih procesa kod juniora u plesu

Datum završetka

10.10.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Trenažni proces kao faktor sportskog menadžmenta

Datum završetka

11.09.2009

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sportskog menadžmenta - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

25.12.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Srdić, V., Nešić, M., & Jakupović, S.(2019). Metrijske karakteristike upitnika primijenjenog procjeni kvaliteta usluga visokoškolskih institucija u Republici Srpskoj. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 264-276.

 

 

Peric, D., Nesic, M., Dacic, D., Ahmetovic, Z., Srdic, V., & Milosavljevic, S.(2017). The Quality of Sports Services in Karate Club Based on Users’ Perception. Archives of Budo, 131-137.

 

 

Nesic, M., Ahmetovic, Z., Srdic, V., & Badric, M.(2017). Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina. Croatian Journal of Education, 867-889.

 

 

Srdic, V., Nesic, M., & Rados, L.(2016). Evaluation of Sports and Recreational Services in a Local Community Based on Users’ Perception. Acta Kinesiologica, 93-100.

 

 

Bajrić, O., Selimović, N., Bajrić, S., & Srdić, V.(2015). The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players. Sport Science, 48-52.

 

 

Nesic, M., Srdic, V., & Canak, N.(2014). Education of Sport Managers in Serbia- A Current and Future Situation. Sport Science, 116-131.

 

 

Srdić, V., Bajrić, O., Oreb, G., Lolić, V., & Zagorc, M.(2013). Regression Analysis of Connection between Morphological, Motor and Functional Abilities with the Success of Performance of Technical Elements in Dance.. Acta Kinesiologica, 60-65.

 

 

Srdić, V., Bajrić, O., Jovanović, M., & Nešić, M.(2013). Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training. Sport Science, 171-182.

 

 

Srdić, V., Bajrić, O., Jovanović, M., & Nešić, M.(2013). Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training. Sport Science, 171-182.

 

 

Nesic, M., Srdic, V., & Popmihajlov-Zeremski, S.(2013). Assessment of Professional Work in Sports Facilities Based on Opinions and Viewpoints of Service Users. Sport Science, 101-117.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Srdić, M. Nešić and S. Jakupović, "Metrijske karakteristike upitnika primijenjenog procjeni kvaliteta usluga visokoškolskih institucija u Republici Srpskoj", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 0, no. 0, pp. 264-276, 2019.

 

 

D. Peric, M. Nesic, D. Dacic, Z. Ahmetovic, V. Srdic and S. Milosavljevic, "The Quality of Sports Services in Karate Club Based on Users’ Perception", Archives of Budo, vol. 13, no. 0, pp. 131-137, 2017.

 

 

M. Nesic, Z. Ahmetovic, V. Srdic and M. Badric, "Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina", Croatian Journal of Education, vol. 19, no. 3, pp. 867-889, 2017.

 

 

V. Srdic, M. Nesic and L. Rados, "Evaluation of Sports and Recreational Services in a Local Community Based on Users’ Perception", Acta Kinesiologica, vol. 10, no. 2, pp. 93-100, 2016.

 

 

O. Bajrić, N. Selimović, S. Bajrić and V. Srdić, "The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players", Sport Science, vol. 8, no. 2, pp. 48-52, 2015.

 

 

M. Nesic, V. Srdic and N. Canak, "Education of Sport Managers in Serbia- A Current and Future Situation", Sport Science, vol. 7, no. 1, pp. 116-131, 2014.

 

 

V. Srdić, O. Bajrić, G. Oreb, V. Lolić and M. Zagorc, "Regression Analysis of Connection between Morphological, Motor and Functional Abilities with the Success of Performance of Technical Elements in Dance.", Acta Kinesiologica, vol. 7, no. 1, pp. 60-65, 2013.

 

 

V. Srdić, O. Bajrić, M. Jovanović and M. Nešić, "Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training", Sport Science, vol. 6, no. 2, pp. 171-182, 2013.

 

 

V. Srdić, O. Bajrić, M. Jovanović and M. Nešić, "Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training", Sport Science, vol. 6, no. 2, pp. 171-182, 2013.

 

 

M. Nesic, V. Srdic and S. Popmihajlov-Zeremski, "Assessment of Professional Work in Sports Facilities Based on Opinions and Viewpoints of Service Users", Sport Science, vol. 6, no. 2, pp. 101-117, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Srdić, Velibor; Nešić, M; Jakupović, Sanel

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Metrijske karakteristike upitnika primijenjenog procjeni kvaliteta usluga visokoškolskih institucija u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2019

Stranice

264-276

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Peric, D; Nesic, M; Dacic, D; Ahmetovic, Z; Srdic, Velibor; Milosavljevic, S

Naziv časopisa

Archives of Budo

Naziv rada

The Quality of Sports Services in Karate Club Based on Users’ Perception

Godina izdavanja

2017

Stranice

131-137

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Nesic, M; Ahmetovic, Z; Srdic, Velibor; Badric, M

Naziv časopisa

Croatian Journal of Education

Naziv rada

Evaluation of the HEDUQUAL Scale Intended for Assessment of Students’ Perceptions of Service Quality in Higher Education Institution in Vojvodina

Godina izdavanja

2017

Stranice

867-889

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Srdic, Velibor; Nesic, M; Rados, L

Naziv časopisa

Acta Kinesiologica

Naziv rada

Evaluation of Sports and Recreational Services in a Local Community Based on Users’ Perception

Godina izdavanja

2016

Stranice

93-100

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Selimović, N; Bajrić, S; Srdić, Velibor

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

The effects of football programmes on the transformation of anthropological characteristics of young football players

Godina izdavanja

2015

Stranice

48-52

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Nesic, M; Srdic, Velibor; Canak, N

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Education of Sport Managers in Serbia- A Current and Future Situation

Godina izdavanja

2014

Stranice

116-131

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Oreb, G; Lolić, V; Zagorc, M

Naziv časopisa

Acta Kinesiologica

Naziv rada

Regression Analysis of Connection between Morphological, Motor and Functional Abilities with the Success of Performance of Technical Elements in Dance.

Godina izdavanja

2013

Stranice

60-65

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Jovanović, M; Nešić, M

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training

Godina izdavanja

2013

Stranice

171-182

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Jovanović, M; Nešić, M

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Changes in Motor Capabilities of Dancers under the Influence of the Proprioceptive Training and Jump Rope Training

Godina izdavanja

2013

Stranice

171-182

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Nesic, M; Srdic, Velibor; Popmihajlov-Zeremski, S

Naziv časopisa

Sport Science

Naziv rada

Assessment of Professional Work in Sports Facilities Based on Opinions and Viewpoints of Service Users

Godina izdavanja

2013

Stranice

101-117

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA