slika radnika


Ma IVANA BOJINOVIĆ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • ivana.r.bojinovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

IVANA BOJINOVIĆ

 

Godina rođenja

1982

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicine 360 ECTS

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 11.05.1982.godine u Banja Luci u kojoj je završila osnovnu školu i započela srednješkolsko obrazovanje koje je završila u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci 2009.godine. Nakon završenog fakulteta ljekarski staž započinje u specijalističkoj oftalmološkoj klinici "Kozomara". 2011. godine počinje da radi u privatnoj porodičnoj firmi RIB okulistika koja se bavi uvozom i prodajom medicinskih sredstava. Koautor je u nekoliko stručnih radova iz oblasti Oftalmologije i koautor jednog udžbenika iz zdravstvene njege. Aktivno govori engleski i francuski jezik. Udata i majka troje djece.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

01.03.2022

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.07.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Oftalmologija i pridružena njega

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI