slika radnika


Prof. dr MILICA MILIČIĆ

redovni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • milica.b.milicic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MILICA MILIČIĆ

 

Godina rođenja

1964

Mjesto rođenja

Ruma

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

1971.god. upisala osnovnu školu “Ivo Lola Ribar” u Rumi, 1979.god. Srednju matematiču gimnaziju (smer istraživač u matematici). Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu-saobraćajni odsek upisala 1983.god. Odbranila diplomski rad pod nazivom “Uloga osiguranja motornih vozila u sistemu bezbednosti saobraćaja” 26.10.1992.god. Poslediplomske studije upisala 1994.god. na Saobraćajnom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. 06.06.2001.god. odbranila magistarski rad pod nazivom “Optimizacija transporta tereta u drumskom transportu”.Doktorsku disertaciju odbranila 31.01.2011.god. pod nazivom "Prilog istraživanju akumulativnosti rada međumesnih autobuskih linija".

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Prilog istraživanju akumulativnosti rada međumesnih autobuskih linija

Datum završetka

31.01.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Optimizacija transporta tereta u drumskom transportu

Datum završetka

06.07.2001

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

26.09.1992

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA