slika radnika


Prof. dr MILICA MILIČIĆ

redovni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • milica.b.milicic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MILICA MILIČIĆ

 

Godina rođenja

1964

Mjesto rođenja

Ruma

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

1971.god. upisala osnovnu školu “Ivo Lola Ribar” u Rumi, 1979.god. Srednju matematiču gimnaziju (smer istraživač u matematici). Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu-saobraćajni odsek upisala 1983.god. Odbranila diplomski rad pod nazivom “Uloga osiguranja motornih vozila u sistemu bezbednosti saobraćaja” 26.10.1992.god. Poslediplomske studije upisala 1994.god. na Saobraćajnom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. 06.06.2001.god. odbranila magistarski rad pod nazivom “Optimizacija transporta tereta u drumskom transportu”.Doktorsku disertaciju odbranila 31.01.2011.god. pod nazivom "Prilog istraživanju akumulativnosti rada međumesnih autobuskih linija".

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Prilog istraživanju akumulativnosti rada međumesnih autobuskih linija

Datum završetka

31.01.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Optimizacija transporta tereta u drumskom transportu

Datum završetka

06.07.2001

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

26.09.1992

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Miličić Milica, G., & Bojanić Ranko, S.(2016). Friction stir welding (FSW) process of copper alloys. Metalurgija, 107-110.

 

 

Pamučar, D., Vasin, L., & Atanasković, P.(2016). Planning the City Logistics Terminal Location by Applying the Green p-Median Model and Type-2 Opis Neurofuzzy Network. Computational Intelligence and Neuroscience, Hindawi Publishing Corporation-Poljska, 1-15.

 

 

Pamučar Dragan, #.(2015). MODELING OF FUZZY LOGIC SYSTEM FOR INVESTMENT MANAGEMENT IN THE RAILWAY INFRASTRUCTURE. Technical Gazette, 1185-1192.

 

 

Savković Tatjana, G., & Miličić Milica, B.(2015). Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies. Tehnika, 681-686.

 

 

Pejčev Ina, B., & Mitrović Simić Jelena, M.(2015). Istraživanje karakteristika putovanja studenata. Suvremeni promet, 4-98.

 

 

Miličić Milica, B., & Atanasković Predrag, S.(2015). Dynafleet System for Transportation Management. Suvremeni promet, 168-173.

 

 

Miličić Milica, S.(2014). Tracking vehicles and drivers using information technologies. Suvremeni promet, 21-25.

 

 

Basarić Valentina, G., & Mitrović Simić Jelena, M.(2014). Ekološki efekti izgradnje treće dionice Subotičkog bulevara. Suvremeni promet, 36-39.

 

 

(2013). Managing Companies in Terms of Transformation. Suvremeni promet, 119-122.

 

 

Miličić Milica, B.(2012). Ispitivanje uticaja parametara na ostvarivanje akumulativnosti međumesne autobuske linije. Put i saobraćaj, 17-22.

 

 

Miličić Milica, S.(2012). Transport otpada životinjskog porekla kao sirovine za preradu. Časopis za železnički i intermodalni transport INKOL, 57-64.

 

 

Miličić Milica, B.(2012). Accumulation of the Intercity Bus Lane. Suvremeni promet, 133-137.

 

 

Basarić Valentina, M.(2012). Travel Demand Management and Significance of Integration of Urban Policies. Suvremeni promet, 231-234.

 

 

Vladimir Škiljaica, I.(2011). Parameter of Transport Effectiveness as Criterion for Choice of Vessel for Public Urban and Suburban Transportation. Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse, 60-64.

 

 

Valentina Basarić, J.(2011). The Influence of the Trip Generation Model on Favoring the Use of the Passenger Car. Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse, 97-100.

 

 

Valentina Basarić, M.(2011). Internalization of External Costs as an Instrument of Travel Demand Management. Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse, 249-251.

 

 

Stojanović Đurđica, N.(2011). Transport Fleet Sizing by Using Make and Buy Decision-Making. Economic annals, 77-102.

 

 

Vladimir Škiljaica, M.(2010). Tehničke i eksploatacione karakteristike putničkih brodova za gradski i prigradski saobraćaj. Tehnika-Saobraćaj, 7-125.

 

 

Basarić, V.(2010). Critical analysis of the application of classic four-step model. Put i saobraćaj, 7-12.

 

 

Miličić, M.(2009). Information system of maintaining of vehicles and rolling-stock. Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse, 223-226.

 

 

Pavle Gladović, M.(2004). Kvalitet usluge u drumskom transportu. Tehnika-Saobraćaj, 113-120.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Adamović Nikola, M. (2015). Analiza upravljanja u preduzeću IGM Stražilovo kao deo NEXE GRUPE sa predlogom mera za poboljšanje poslovanja sektora transport. Tematski zbornik-Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka (pp. 592-595). Novi Sad: Fakulteta tehničkih nauka

 

 

Radulović Marko, M. (2015). RAČUNARSKI PROGRAMI KAO PODRŠKA U UPRAVLJANJU TRANSPORTNIM PROCESOM. Tematski zbornik-Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka (pp. 1911-1914). Novi Sad: Fakulteta tehničkih nauka

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

(2016). Osnove saobraćaja (prvo izdanje). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu - Edicija "Tehničke nauke-udžbenici.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

G. Miličić Milica and S. Bojanić Ranko, "Friction stir welding (FSW) process of copper alloys", Metalurgija, vol. 55, no. 1, pp. 107-110, 2016.

 

 

D. Pamučar, L. Vasin and P. Atanasković, "Planning the City Logistics Terminal Location by Applying the Green p-Median Model and Type-2 Opis Neurofuzzy Network", Computational Intelligence and Neuroscience, Hindawi Publishing Corporation-Poljska, vol. 2016, no. 2016, pp. 1-15, 2016.

 

 

#. Pamučar Dragan, "MODELING OF FUZZY LOGIC SYSTEM FOR INVESTMENT MANAGEMENT IN THE RAILWAY INFRASTRUCTURE", Technical Gazette, vol. 22, no. 5, pp. 1185-1192, 2015.

 

 

G. Savković Tatjana and B. Miličić Milica, "Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies", Tehnika, vol. 4, no. 1, pp. 681-686, 2015.

 

 

B. Pejčev Ina and M. Mitrović Simić Jelena, "Istraživanje karakteristika putovanja studenata", Suvremeni promet, vol. 35, no. 2, pp. 4-98, 2015.

 

 

B. Miličić Milica and S. Atanasković Predrag, "Dynafleet System for Transportation Management", Suvremeni promet, vol. 35, no. 4, pp. 168-173, 2015.

 

 

S. Miličić Milica, "Tracking vehicles and drivers using information technologies", Suvremeni promet, vol. 34, no. 2, pp. 21-25, 2014.

 

 

G. Basarić Valentina and M. Mitrović Simić Jelena, "Ekološki efekti izgradnje treće dionice Subotičkog bulevara", Suvremeni promet, vol. 34, no. 2, pp. 36-39, 2014.

 

 

, "Managing Companies in Terms of Transformation", Suvremeni promet, vol. 34, no. 2, pp. 119-122, 2013.

 

 

B. Miličić Milica, "Ispitivanje uticaja parametara na ostvarivanje akumulativnosti međumesne autobuske linije", Put i saobraćaj, vol. 58, no. 1, pp. 17-22, 2012.

 

 

S. Miličić Milica, "Transport otpada životinjskog porekla kao sirovine za preradu", Časopis za železnički i intermodalni transport INKOL, vol. 18, no. 1, pp. 57-64, 2012.

 

 

B. Miličić Milica, "Accumulation of the Intercity Bus Lane", Suvremeni promet, vol. 31, no. 2, pp. 133-137, 2012.

 

 

M. Basarić Valentina, "Travel Demand Management and Significance of Integration of Urban Policies", Suvremeni promet, vol. 32, no. 4, pp. 231-234, 2012.

 

 

I. Vladimir Škiljaica, "Parameter of Transport Effectiveness as Criterion for Choice of Vessel for Public Urban and Suburban Transportation", Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse, vol. 31, no. 2, pp. 60-64, 2011.

 

 

J. Valentina Basarić, "The Influence of the Trip Generation Model on Favoring the Use of the Passenger Car", Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse, vol. 31, no. 2, pp. 97-100, 2011.

 

 

M. Valentina Basarić, "Internalization of External Costs as an Instrument of Travel Demand Management", Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse, vol. 31, no. 4, pp. 249-251, 2011.

 

 

N. Stojanović Đurđica, "Transport Fleet Sizing by Using Make and Buy Decision-Making", Economic annals, vol. 56, no. 190, pp. 77-102, 2011.

 

 

M. Vladimir Škiljaica, "Tehničke i eksploatacione karakteristike putničkih brodova za gradski i prigradski saobraćaj", Tehnika-Saobraćaj, vol. 5, no. 1, pp. 7-125, 2010.

 

 

V. Basarić, "Critical analysis of the application of classic four-step model", Put i saobraćaj, vol. 5, no. 1, pp. 7-12, 2010.

 

 

M. Miličić, "Information system of maintaining of vehicles and rolling-stock", Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse, vol. 29, no. 6, pp. 223-226, 2009.

 

 

M. Pavle Gladović, "Kvalitet usluge u drumskom transportu", Tehnika-Saobraćaj, vol. 3, no. 1, pp. 113-120, 2004.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

M. Adamović Nikola, "Analiza upravljanja u preduzeću IGM Stražilovo kao deo NEXE GRUPE sa predlogom mera za poboljšanje poslovanja sektora transport", in Tematski zbornik-Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.

 

 

M. Radulović Marko, "RAČUNARSKI PROGRAMI KAO PODRŠKA U UPRAVLJANJU TRANSPORTNIM PROCESOM", in Tematski zbornik-Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

, "Osnove saobraćaja (prvo izdanje)", Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu - Edicija "Tehničke nauke-udžbenici, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Miličić Milica, Gladović Pavle, Bojanić Ranko, Savković Tatjana, Stojić N.

Naziv časopisa

Metalurgija

Naziv rada

Friction stir welding (FSW) process of copper alloys

Godina izdavanja

2016

Stranice

107-110

Godina_Vol_IEEE

55

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pamučar, D., Vasin, Lj., Atanasković, P., Miličić. M

Naziv časopisa

Computational Intelligence and Neuroscience, Hindawi Publishing Corporation-Poljska

Naziv rada

Planning the City Logistics Terminal Location by Applying the Green p-Median Model and Type-2 Opis Neurofuzzy Network

Godina izdavanja

2016

Stranice

1-15

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

2016

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pamučar Dragan, Atanasković Predrag, Miličić Milica

Naziv časopisa

Technical Gazette

Naziv rada

MODELING OF FUZZY LOGIC SYSTEM FOR INVESTMENT MANAGEMENT IN THE RAILWAY INFRASTRUCTURE

Godina izdavanja

2015

Stranice

1185-1192

Godina_Vol_IEEE

22

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Savković Tatjana, Gladović Pavle, Miličić Milica, Basarić Valentina, Pitka Pavle

Naziv časopisa

Tehnika

Naziv rada

Benchmarking as a Tool for Improving the Operations of Transport Companies

Godina izdavanja

2015

Stranice

681-686

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Pejčev Ina, Basarić Valentina, Mitrović Simić Jelena, Miličić Milica

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Istraživanje karakteristika putovanja studenata

Godina izdavanja

2015

Stranice

4-98

Godina_Vol_IEEE

35

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miličić Milica, Basarić Valentina, Atanasković Predrag, Savković Tatjana,

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Dynafleet System for Transportation Management

Godina izdavanja

2015

Stranice

168-173

Godina_Vol_IEEE

35

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miličić Milica, Savković Tatjana, Koleška Dejan

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Tracking vehicles and drivers using information technologies

Godina izdavanja

2014

Stranice

21-25

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basarić Valentina, Garunović Nemanja, Mitrović Simić Jelena, Miličić Milica

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Ekološki efekti izgradnje treće dionice Subotičkog bulevara

Godina izdavanja

2014

Stranice

36-39

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miličić Milica

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Managing Companies in Terms of Transformation

Godina izdavanja

2013

Stranice

119-122

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miličić Milica, Basarić, V.

Naziv časopisa

Put i saobraćaj

Naziv rada

Ispitivanje uticaja parametara na ostvarivanje akumulativnosti međumesne autobuske linije

Godina izdavanja

2012

Stranice

17-22

Godina_Vol_IEEE

58

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miličić Milica, Simeunović Milan,

Naziv časopisa

Časopis za železnički i intermodalni transport INKOL

Naziv rada

Transport otpada životinjskog porekla kao sirovine za preradu

Godina izdavanja

2012

Stranice

57-64

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miličić Milica, Basarić Valentina, Mitrović Simić Jelena

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Accumulation of the Intercity Bus Lane

Godina izdavanja

2012

Stranice

133-137

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basarić Valentina, Mitrović Simić Jelena, Miličić Milica

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Travel Demand Management and Significance of Integration of Urban Policies

Godina izdavanja

2012

Stranice

231-234

Godina_Vol_IEEE

32

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vladimir Škiljaica, Ivan Škiljaica, Milica Miličić

Naziv časopisa

Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse

Naziv rada

Parameter of Transport Effectiveness as Criterion for Choice of Vessel for Public Urban and Suburban Transportation

Godina izdavanja

2011

Stranice

60-64

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Valentina Basarić, Jelena Mitrović, Milica Miličić

Naziv časopisa

Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse

Naziv rada

The Influence of the Trip Generation Model on Favoring the Use of the Passenger Car

Godina izdavanja

2011

Stranice

97-100

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Valentina Basarić, Milica Miličić, Đorđe Basarić

Naziv časopisa

Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse

Naziv rada

Internalization of External Costs as an Instrument of Travel Demand Management

Godina izdavanja

2011

Stranice

249-251

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Stojanović Đurđica, Nikoličić Svetlana, Miličić Milica

Naziv časopisa

Economic annals

Naziv rada

Transport Fleet Sizing by Using Make and Buy Decision-Making

Godina izdavanja

2011

Stranice

77-102

Godina_Vol_IEEE

56

Br. časopisa

190

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vladimir Škiljaica, Milica Miličić, Ivan Škiljaica

Naziv časopisa

Tehnika-Saobraćaj

Naziv rada

Tehničke i eksploatacione karakteristike putničkih brodova za gradski i prigradski saobraćaj

Godina izdavanja

2010

Stranice

7-125

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basarić, V., Miličić Milica

Naziv časopisa

Put i saobraćaj

Naziv rada

Critical analysis of the application of classic four-step model

Godina izdavanja

2010

Stranice

7-12

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miličić, Milica

Naziv časopisa

Časopis Suvremeni promet, Časopis za pitanja teorije i prakse

Naziv rada

Information system of maintaining of vehicles and rolling-stock

Godina izdavanja

2009

Stranice

223-226

Godina_Vol_IEEE

29

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Pavle Gladović, Milica Miličić, Milan Simeunović

Naziv časopisa

Tehnika-Saobraćaj

Naziv rada

Kvalitet usluge u drumskom transportu

Godina izdavanja

2004

Stranice

113-120

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Adamović Nikola, Miličić Milica

Naziv rada

Analiza upravljanja u preduzeću IGM Stražilovo kao deo NEXE GRUPE sa predlogom mera za poboljšanje poslovanja sektora transport

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka

Grad

Novi Sad

Stranice

592-595

Izdavač

Fakulteta tehničkih nauka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Radulović Marko, Miličić Milica,

Naziv rada

RAČUNARSKI PROGRAMI KAO PODRŠKA U UPRAVLJANJU TRANSPORTNIM PROCESOM

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka

Grad

Novi Sad

Stranice

1911-1914

Izdavač

Fakulteta tehničkih nauka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Miličić Milica

Naslov

Osnove saobraćaja (prvo izdanje)

Godina izdavanja

2016

Grad

Novi Sad

Izdavač

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu - Edicija "Tehničke nauke-udžbenici

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove drumskog saobraćaja i transporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI