slika radnika


Mr PREDRAG KRAGULJ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • predrag.z.kragulj@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

PREDRAG KRAGULJ

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Fakulteti/Studijski programi)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen 21.08.1974. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu, Gimnaziju završio u Banjaluci. Diplomirao na Medicinskom faluktetu Banjaluka, odbranom diplomskog rada na temu "Uticaj balneofizikalnog kompleksa na brzinu sanacije i rehabilitacije radijusa na tipičnom mjestu", u Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Banja Mlječanica"-Kozarska Dubica, 2003. Godine. Od 2003 volonter u Pravoslavnoj humanitarnoj ambulanti "Sv.Luka". 2004. i 2005.godine bio zaposlen u Oktal farmi i Krajinalijeku. U 2006. i 2007. godini obavljao volontersku specijalizaciju Interne medicine u Kliničkom centru Banja Luka. Od 2007.godine zaposlen u Zavodu za medicinu rada i sporta Republike Srpske. Specijalizaciju medicine sporta završio 2010.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu završio u Banjaluci 2012.godine.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u dvogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Udruženost postularnih poremećaja sa antropometrijskim i kliničkim parametrima kod adolescenata sportista

Datum završetka

26.06.2020

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.07.2003

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Slavica Đ. Jandrić, P.(2021). Skolioza, način života i bol u leđima kod adolescenata. Vojnosanitetski pregled, 0-0.

 

 

Jandric S. Đ, .(2019). Korelacija između prisustva skolioze i aktivnog bavljenja plivanjem kod adolescenata. Balneoclimatologia, 0-0.

 

 

Jandric ĐS, K.(2017). Udruženost kifoze i kardiopulmonalnih parametara kod adolescenata. Balneoclimatologia, 171-5.

 

 

Jandric S. Đ, K.(2016). Postural disturbances of the spine of the school children who trained swimming and karate. Balneoclimatologia, 238-41.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Nikola Ilić, A., & Predrag Kragulj, Ž. (2021). Efekti vježbi akrobatike na eksplozivnu snagu i fleksibilnost kod školske djece uzrasta 14 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik sažetaka 11 Međunarodne konferencije "Sportske nauke i sport" (pp. 0-0). Banja Luka: PEU Apeiron

 

 

Jandrić ĐS., K. (2016). Scoliosis and Body Mass Index in adolescents. Zbornik radova sa naučnog skupa-11th FIEP European Congress Banja Luka (pp. 35-36). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

P. Slavica Đ. Jandrić, "Skolioza, način života i bol u leđima kod adolescenata", Vojnosanitetski pregled, vol. 78, no. 9, pp. 0-0, 2021.

 

 

. Jandric S. Đ, "Korelacija između prisustva skolioze i aktivnog bavljenja plivanjem kod adolescenata", Balneoclimatologia, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

K. Jandric ĐS, "Udruženost kifoze i kardiopulmonalnih parametara kod adolescenata", Balneoclimatologia, vol. 41, no. 2, pp. 171-5, 2017.

 

 

K. Jandric S. Đ, "Postural disturbances of the spine of the school children who trained swimming and karate", Balneoclimatologia, vol. 40, no. 2, pp. 238-41, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

A. Nikola Ilić and Ž. Predrag Kragulj, "Efekti vježbi akrobatike na eksplozivnu snagu i fleksibilnost kod školske djece uzrasta 14 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik sažetaka 11 Međunarodne konferencije "Sportske nauke i sport", Banja Luka, 2021.

 

 

K. Jandrić ĐS., "Scoliosis and Body Mass Index in adolescents", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11th FIEP European Congress Banja Luka, Banja Luka, 2016.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Slavica Đ. Jandrić, Predrag Kragulj

Naziv časopisa

Vojnosanitetski pregled

Naziv rada

Skolioza, način života i bol u leđima kod adolescenata

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

78

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jandric S. Đ, , Šećerov ZD. Kragulj P.

Naziv časopisa

Balneoclimatologia

Naziv rada

Korelacija između prisustva skolioze i aktivnog bavljenja plivanjem kod adolescenata

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jandric ĐS, Kragulj P, Milašinović SLj.

Naziv časopisa

Balneoclimatologia

Naziv rada

Udruženost kifoze i kardiopulmonalnih parametara kod adolescenata

Godina izdavanja

2017

Stranice

171-5

Godina_Vol_IEEE

41

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jandric S. Đ, Kragulj P

Naziv časopisa

Balneoclimatologia

Naziv rada

Postural disturbances of the spine of the school children who trained swimming and karate

Godina izdavanja

2016

Stranice

238-41

Godina_Vol_IEEE

40

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Nikola Ilić, Anka Šmitran-Đurić, Predrag Kragulj, Željko Sekulić

Naziv rada

Efekti vježbi akrobatike na eksplozivnu snagu i fleksibilnost kod školske djece uzrasta 14 godina

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik sažetaka 11 Međunarodne konferencije "Sportske nauke i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

PEU Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jandrić ĐS., Kragulj P, Novaković BS

Naziv rada

Scoliosis and Body Mass Index in adolescents

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

11th FIEP European Congress Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

35-36

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Sportska medicina

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI