slika radnika


Prof. dr VALENTINA MIROVIĆ

redovni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • valentina.b.basaric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VALENTINA MIROVIĆ

 

Godina rođenja

1976

Mjesto rođenja

Vrbas

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Model upravljanja raspodelom putovanja na vidove prevoza u funkciji održivog razvoja

Datum završetka

29.10.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj sistema parkiranja na raspodjelu putovanja na vidove saobraćaja

Datum završetka

15.05.2006

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.10.1999

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Basarić, V., Đorić, V., Jevđenić, A., & Jović, J.(2015). Efficient methodology for assessment of targets and policy measure for sustainable mobility systems. International Journal of Sustainable Transportation, 217-226.

 

 

Basarić, V., Đorić, V., Bogdanović, V., Mitrović, J., & Jović, J.(2014). Effects of Traffic on NO2 and PM10 Emissions in Novi Sad. Polish Journal of Environmental Stidies, 0-0.

 

 

Veličković, M., Stojanović, Đ., & Basarić, V.(2014). The assessment of pollutants emissions within sustainable urban freight transport development: The case of Novi Sad (Serbia). Thermal Science, 0-0.

 

 

Ivanović Biljana;, B., & Garunović Nemanja;, M.(2014). Istrazivanje brzina u preticanju. Časopis Put i saobraćaj, 39-43.

 

 

Mitrović Simić Jelena;, B.(2014). Analiza stupnja propu.tanja pje.aka na nesignaliziranim pje.a.kim prijelazima u urbanim sredinama. Suvremeni promet, 221-225.

 

 

Basarić Valentina;, B.(2013). Transport models as important tools for creating SUMP. Put i saobraćaj, 15-21.

 

 

Basarić, V., Mitrović, J., & Papić, .(2013). Passenger car usage for commuting to work as a function of limited stay at car parks. PROMET-Traffic and Transportation, 323-330.

 

 

Basarić, V., Mitrović, J., & Miličić, M.(2012). Travel Demand Management and Significance of Integration of Urban Policies. Suvremeni promet, 231-234.

 

 

Mitrović, J., & Basarić, V.(2012). A Vision of Competitive and Sustainable Transport System in EU. Suvremeni promet, 235-240.

 

 

Miličić Milica;, B.(2012). Ispitivanje uticaja parametara na ostvarivanje akumulativnosti međumesne autobuske linije. Put i saobraćaj, 17-22.

 

 

Basarić Valentina;, M.(2011). Critical analysis of the application of classic four-step model. Put i saobraćaj, 5-8.

 

 

Basari., V., Mitrovi., J., & Mili.i., M.(2011). The Influence of the Trip Generation Model on Favouring the Use of the Passenger Car. Suvremeni promet, 97-100.

 

 

Basarić, V., Miličić, M., & Basarić, Đ.(2011). Internalization of External Costs as an Instrument of Travel Demand Management. Suvremeni promet, 249-251.

 

 

Basarić, V., & Jović, J.(2011). Target modal split model. Transport, 418-424.

 

 

Mili.i., M., Basari., V., & Mitrovi., J.(2011). Accumulation of the Intercity Bus Lane. Suvremeni promet, 133-137.

 

 

Veličković Marko;, S.(2011). An approach to city logistics terminal location problem in Novi Sad, Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara. Transactions on Mechanics, 93-97.

 

 

(2008). Strategija i upravlja.ki mehanizmi odr.ivih gradskih saobra.ajnih sistema. Tehnika - Saobraćaj, 11-14.

 

 

Vračarević Ratomir;, B.(2007). Uticaj naplate parkiranja na vidovnu raspodelu radnih putovanja. Tehnika - Saobraćaj, 21-26.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Basarić, V. (2013). Saobraćajni modeli u funkciji upravljanja saobraćajnom potražnjom (Traffic Models in Transport Demand Management). Beograd: Saobraćajni fakultet u Beogradu.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Basarić, V. Đorić, A. Jevđenić and J. Jović, "Efficient methodology for assessment of targets and policy measure for sustainable mobility systems", International Journal of Sustainable Transportation, vol. 9, no. 3, pp. 217-226, 2015.

 

 

V. Basarić, V. Đorić, V. Bogdanović, J. Mitrović and J. Jović, "Effects of Traffic on NO2 and PM10 Emissions in Novi Sad", Polish Journal of Environmental Stidies, vol. 23, no. 5, pp. 0-0, 2014.

 

 

M. Veličković, Đ. Stojanović and V. Basarić, "The assessment of pollutants emissions within sustainable urban freight transport development: The case of Novi Sad (Serbia)", Thermal Science, vol. 18, no. 1, pp. 0-0, 2014.

 

 

B. Ivanović Biljana; and M. Garunović Nemanja;, "Istrazivanje brzina u preticanju", Časopis Put i saobraćaj, vol. 60, no. 1, pp. 39-43, 2014.

 

 

B. Mitrović Simić Jelena;, "Analiza stupnja propu.tanja pje.aka na nesignaliziranim pje.a.kim prijelazima u urbanim sredinama", Suvremeni promet, vol. 34, no. 4, pp. 221-225, 2014.

 

 

B. Basarić Valentina;, "Transport models as important tools for creating SUMP", Put i saobraćaj, vol. 2013, no. 4, pp. 15-21, 2013.

 

 

V. Basarić, J. Mitrović and . Papić, "Passenger car usage for commuting to work as a function of limited stay at car parks", PROMET-Traffic and Transportation, vol. 25, no. 4, pp. 323-330, 2013.

 

 

V. Basarić, J. Mitrović and M. Miličić, "Travel Demand Management and Significance of Integration of Urban Policies", Suvremeni promet, vol. 32, no. 4, pp. 231-234, 2012.

 

 

J. Mitrović and V. Basarić, "A Vision of Competitive and Sustainable Transport System in EU", Suvremeni promet, vol. 32, no. 4, pp. 235-240, 2012.

 

 

B. Miličić Milica;, "Ispitivanje uticaja parametara na ostvarivanje akumulativnosti međumesne autobuske linije", Put i saobraćaj, vol. 58, no. 1, pp. 17-22, 2012.

 

 

M. Basarić Valentina;, "Critical analysis of the application of classic four-step model", Put i saobraćaj, vol. 57, no. 4, pp. 5-8, 2011.

 

 

V. Basari., J. Mitrovi. and M. Mili.i., "The Influence of the Trip Generation Model on Favouring the Use of the Passenger Car", Suvremeni promet, vol. 31, no. 2, pp. 97-100, 2011.

 

 

V. Basarić, M. Miličić and Đ. Basarić, "Internalization of External Costs as an Instrument of Travel Demand Management", Suvremeni promet, vol. 31, no. 4, pp. 249-251, 2011.

 

 

V. Basarić and J. Jović, "Target modal split model", Transport, vol. 26, no. 4, pp. 418-424, 2011.

 

 

M. Mili.i., V. Basari. and J. Mitrovi., "Accumulation of the Intercity Bus Lane", Suvremeni promet, vol. 31, no. 2, pp. 133-137, 2011.

 

 

S. Veličković Marko;, "An approach to city logistics terminal location problem in Novi Sad, Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara", Transactions on Mechanics, vol. 1, no. 1, pp. 93-97, 2011.

 

 

, "Strategija i upravlja.ki mehanizmi odr.ivih gradskih saobra.ajnih sistema", Tehnika - Saobraćaj, vol. 1, no. 1, pp. 11-14, 2008.

 

 

B. Vračarević Ratomir;, "Uticaj naplate parkiranja na vidovnu raspodelu radnih putovanja", Tehnika - Saobraćaj, vol. 1, no. 1, pp. 21-26, 2007.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

V. Basarić, Saobraćajni modeli u funkciji upravljanja saobraćajnom potražnjom (Traffic Models in Transport Demand Management), Beograd: Saobraćajni fakultet u Beogradu, 2013.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Basarić, V., Đorić, V., Jevđenić, A., Jović, J.

Naziv časopisa

International Journal of Sustainable Transportation

Naziv rada

Efficient methodology for assessment of targets and policy measure for sustainable mobility systems

Godina izdavanja

2015

Stranice

217-226

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Basarić, V., Đorić, V., Bogdanović, V., Mitrović, J., Jović, J.

Naziv časopisa

Polish Journal of Environmental Stidies

Naziv rada

Effects of Traffic on NO2 and PM10 Emissions in Novi Sad

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

23

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Veličković, M., Stojanović, Đ, Basarić, V.

Naziv časopisa

Thermal Science

Naziv rada

The assessment of pollutants emissions within sustainable urban freight transport development: The case of Novi Sad (Serbia)

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ivanović Biljana; Basarić Valentina; Garunović Nemanja; Mitrović Simić Jelena; Saulić Nenad

Naziv časopisa

Časopis Put i saobraćaj

Naziv rada

Istrazivanje brzina u preticanju

Godina izdavanja

2014

Stranice

39-43

Godina_Vol_IEEE

60

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Mitrović Simić Jelena; Bogdanović Vuk; Basarić Valentina

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Analiza stupnja propu.tanja pje.aka na nesignaliziranim pje.a.kim prijelazima u urbanim sredinama

Godina izdavanja

2014

Stranice

221-225

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basarić Valentina; Bogdanović Vuk; Jovanovikj-Martins Natasha

Naziv časopisa

Put i saobraćaj

Naziv rada

Transport models as important tools for creating SUMP

Godina izdavanja

2013

Stranice

15-21

Godina_Vol_IEEE

2013

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basarić, V., Mitrović, J., Papić,

Naziv časopisa

PROMET-Traffic and Transportation

Naziv rada

Passenger car usage for commuting to work as a function of limited stay at car parks

Godina izdavanja

2013

Stranice

323-330

Godina_Vol_IEEE

25

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Basarić, V., Mitrović, J., Miličić, M.

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Travel Demand Management and Significance of Integration of Urban Policies

Godina izdavanja

2012

Stranice

231-234

Godina_Vol_IEEE

32

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Mitrović, J., Basarić, V.

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

A Vision of Competitive and Sustainable Transport System in EU

Godina izdavanja

2012

Stranice

235-240

Godina_Vol_IEEE

32

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miličić Milica; Basarić Valentina

Naziv časopisa

Put i saobraćaj

Naziv rada

Ispitivanje uticaja parametara na ostvarivanje akumulativnosti međumesne autobuske linije

Godina izdavanja

2012

Stranice

17-22

Godina_Vol_IEEE

58

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basarić Valentina; Miličić Milica

Naziv časopisa

Put i saobraćaj

Naziv rada

Critical analysis of the application of classic four-step model

Godina izdavanja

2011

Stranice

5-8

Godina_Vol_IEEE

57

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basari., V., Mitrovi., J., Mili.i., M.

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

The Influence of the Trip Generation Model on Favouring the Use of the Passenger Car

Godina izdavanja

2011

Stranice

97-100

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basarić, V., Miličić, M., Basarić, Đ,

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Internalization of External Costs as an Instrument of Travel Demand Management

Godina izdavanja

2011

Stranice

249-251

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Basarić, V., Jović, J.

Naziv časopisa

Transport

Naziv rada

Target modal split model

Godina izdavanja

2011

Stranice

418-424

Godina_Vol_IEEE

26

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mili.i., M., Basari., V., Mitrovi., J

Naziv časopisa

Suvremeni promet

Naziv rada

Accumulation of the Intercity Bus Lane

Godina izdavanja

2011

Stranice

133-137

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Veličković Marko; Stojanović Đurđica; Basarić Valentina

Naziv časopisa

Transactions on Mechanics

Naziv rada

An approach to city logistics terminal location problem in Novi Sad, Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara

Godina izdavanja

2011

Stranice

93-97

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Basarić Valentina

Naziv časopisa

Tehnika - Saobraćaj

Naziv rada

Strategija i upravlja.ki mehanizmi odr.ivih gradskih saobra.ajnih sistema

Godina izdavanja

2008

Stranice

11-14

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vračarević Ratomir; Basarić Valentina

Naziv časopisa

Tehnika - Saobraćaj

Naziv rada

Uticaj naplate parkiranja na vidovnu raspodelu radnih putovanja

Godina izdavanja

2007

Stranice

21-26

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Basarić, V.

Naslov

Saobraćajni modeli u funkciji upravljanja saobraćajnom potražnjom (Traffic Models in Transport Demand Management)

Godina izdavanja

2013

Grad

Beograd

Izdavač

Saobraćajni fakultet u Beogradu

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Planiranje saobraćaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Planiranje saobraćaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI