slika radnika


Doc. dr MILOŠ LAZIĆ

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • milos.m.lazic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MILOŠ LAZIĆ

 

Godina rođenja

1993

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor zdravstvenih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Miloš Lazić rođen je 03. 05. 1993. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu Mladen Stojanović u Laktašima završio je 2008. godine. Srednju medicinsku školu "Gemit-Apeiron" u Banjoj Luci završio je 2012. godine.
Iste godine upisuje Fakultet zdravstvenih nauka Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, na studijskom programu fizioterapija i radna terapija. U toku diplomskog studija, odobren mu je 2015. godine subspecijalistički studij iz oblasti Fizioterapija u sportskoj medicini koji uporedo pohađa sa redovnom nastavom. Diplomski rad brani 13. 10. 2017. godine pod nazivom "Skolioza, sve veći problem današnjice" sa najvišom ocjenom, pod mentorstvom prof. dr Ajše Meholjić-Fetahović, čime stiče zvanje Diplomirani medicinar - fizioterapeut i specijalista fizioterapije u sportskoj medicini.
Postdiplomske studije nastavlja 2018. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo, gdje upisuje master studij iz oblasti fizioterapije. Magistrirao je 29. 08. 2019. godine na temu "Efekat konzervativnog tretmana djece sa skoliozom", pod mentorstvom prof. dr Ajše Meholjić-Fetahović, čime je stekao zvanje Magistar fizioterapije.
Iste godine upisuje doktorski studij na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta Sarajevo. Doktorirao je 19. 05. 2023. godine na temu "Uticaj informacionih i komunikacionih tehnologija na zdravlje djece školskog uzrasta u doba pandemije", pod mentorstvom prof. dr Amre Mačak-Hadžiomerović.
Učestvovao je na stručnim i međunarodnim kongresima i seminarima, te je autor i koautor više objavljenih naučnih i stručnih radova.
Odlukom Senata Panevropskog univerziteta "APEIRON", Banja Luka, broj 1.3-838-3.2./23 od dana 27. oktobra 2023. godine, izabran je u zvanje docenta na Fakultet zdravstvenih nauka.
Na konkursu Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske za sufinansiranje izrade i odbrane doktorske disertacije u 2021. godini, broj 19.032/965-18/21 od dana 01. novembra 2021. godine, bio je najviše rangirani doktorand iz medicinskih i zdravstvenih nauka u odnosu na sve studente akademskih doktorskih studija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srpske.
Trenutno je najmlađi doktor zdravstvenih nauka u Republici Srpskoj.
Tokom školovanja sticao je praktično usavršavanje u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović" u Banjoj Luci, banjski kompleks u Slatini, sastavni dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović", ZTC Banja Vrućica u Tesliću i banja (terme) Laktaši. Radio je kao dio medicinskog tima košarkaškog kluba Igokea u periodu tokom sezona 2014/15. i 2015/16.
Datuma 04. 07. 2015. godine dobija sertifikat o završenom kursu iz neuro-mišićnog tejpinga. Pohađao je engleski jezik u školi "Big Ben" u Banjoj Luci na kojem je dobio sertifikat 26. 02. 2015. godine o poznavanju engleskog jezika A2 nivoa.
Takođe je pohađao njemački jezik u "Centru za afirmaciju i razvoj" u Banjoj Luci na kojem je dobio sertifikat 08. 12. 2017. godine o poznavanju njemačkog jezika B1.2 nivoa.
Informatička pismenost: MS Office (Word, Excel, Power Point).
Aktivan je vozač B kategorije.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih studija - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj informacionih i komunikacionih tehnologija na zdravlje djece školskog uzrasta u doba pandemije

Datum završetka

19.05.2023

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih studija - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Efekat konzervativnog tretmana djece sa skoliozom

Datum završetka

29.08.2019

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

13.10.2017

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Mačak Hadžiomerović A, L., Mahmutović J, K., Salkić N, M., & Pašalić A, K.(2023). Influence of length of use of the Information and Communication Technologies on the health of school-age children. Journal of Health Sciences, 28-34.

 

 

Buljuguć E, M., & Alibegović A, L.(2022). The effect of the volleyball training period on the spinal column status in the sagittal plane. International scientific journal of kinesiology, 118-124.

 

 

Lazić M, M., & Alibegović A, B.(2022). The effect of conservative treatment of children with scoliosis. Sestrinski glasnik, 168-74.

 

 

Lazić M, M., & Pašalić A, B.(2022). The frequency of the use of information and communication technologies in school age children and musculoskeletal disorders connected with their use. Journal of Health Sciences, 223-230.

 

 

Ogurlić R, M., & Vukičević A, L.(2022). The role of kinesitherapy in the psychophysical preparation of pregnant women for childbirth. The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 363-364.

 

 

Ogurlić R, M., & Vukičević A, L.(2022). The importance of exercises to strengthen the pelvic floor muscles in the third trimester of pregnancy. The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 363-364.

 

 

Lazić M, M., & Pleho Dž, A.(2021). Risk Factors in Musculoskeletal Disorder Development in Children Connected With the Extended use of Information and Communication Technologies. Quality of life, 113-120.

 

 

Ogurlić R, V.(2021). Značaj vježbi mišića karličnog dna u prevenciji stres urinarne inkontinencije tokom i nakon trudnoće. Udruženje fizioterapeuta BIH, 46-48.

 

 

Vukičević A, O.(2021). Facilitatori socijalne reintegracije osoba s paraplegijom. Udruženje fizioterapeuta BIH, 68-78.

 

 

Alibegović A, M., Kraljević B, P., & Buljugić E, L.(2021). Ergonomic of school furniture in prevention of musculoskeletal disorders in school children. Acta Medica Saliniana, 12-13.

 

 

Lazić M, M., & Vukičević A, O.(2021). Ergonomic program for school children after extended use of information and communication technologies. Acta Medica Saliniana, 13-14.

 

 

Lazić M, M., & Pleho Dž, A.(2021). Preventivne mjera u zaštiti zdravlja djece od štetnih posljedica dugotrajnog korištenja IT tehnologije. MD-Medical Data, 235-239.

 

 

Lazić M, M., Vukičević A, O., & Alibegović A, P.(2021). The impact of information and communication technologies on children’s health.. MD-Medical Data, 113-117.

 

 

Pleho D, M., Pleho K, P., Remić D, A., & Lazić M, A.(2021). Work Caused Musculoskeletal Disorders in Health Professionals. Journal of Health Sciences, 7-16.

 

 

Vukičević A, O., & Lazić M, B.(2021). Patients’ trust in the health care system and physiotherapists. Journal of Health Sciences, 84-92.

 

 

Buljugić E, M., & Alibegović A, L.(2021). Influence of sports activities and obesity on the postural status of adolescents. MD-Medical Data, 119-122.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

L. Mačak Hadžiomerović A, K. Mahmutović J, M. Salkić N and K. Pašalić A, "Influence of length of use of the Information and Communication Technologies on the health of school-age children", Journal of Health Sciences, vol. 13, no. 1, pp. 28-34, 2023.

 

 

M. Buljuguć E and L. Alibegović A, "The effect of the volleyball training period on the spinal column status in the sagittal plane", International scientific journal of kinesiology, vol. 1, no. 1, pp. 118-124, 2022.

 

 

M. Lazić M and B. Alibegović A, "The effect of conservative treatment of children with scoliosis", Sestrinski glasnik, vol. 27, no. 1, pp. 168-74, 2022.

 

 

M. Lazić M and B. Pašalić A, "The frequency of the use of information and communication technologies in school age children and musculoskeletal disorders connected with their use", Journal of Health Sciences, vol. 12, no. 3, pp. 223-230, 2022.

 

 

M. Ogurlić R and L. Vukičević A, "The role of kinesitherapy in the psychophysical preparation of pregnant women for childbirth", The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, vol. 5, no. 2, pp. 363-364, 2022.

 

 

M. Ogurlić R and L. Vukičević A, "The importance of exercises to strengthen the pelvic floor muscles in the third trimester of pregnancy", The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, vol. 5, no. 2, pp. 363-364, 2022.

 

 

M. Lazić M and A. Pleho Dž, "Risk Factors in Musculoskeletal Disorder Development in Children Connected With the Extended use of Information and Communication Technologies", Quality of life, vol. 12, no. 3, pp. 113-120, 2021.

 

 

V. Ogurlić R, "Značaj vježbi mišića karličnog dna u prevenciji stres urinarne inkontinencije tokom i nakon trudnoće", Udruženje fizioterapeuta BIH, vol. 1, no. 1, pp. 46-48, 2021.

 

 

O. Vukičević A, "Facilitatori socijalne reintegracije osoba s paraplegijom", Udruženje fizioterapeuta BIH, vol. 1, no. 1, pp. 68-78, 2021.

 

 

M. Alibegović A, P. Kraljević B and L. Buljugić E, "Ergonomic of school furniture in prevention of musculoskeletal disorders in school children", Acta Medica Saliniana, vol. 51, no. 1, pp. 12-13, 2021.

 

 

M. Lazić M and O. Vukičević A, "Ergonomic program for school children after extended use of information and communication technologies", Acta Medica Saliniana, vol. 51, no. 1, pp. 13-14, 2021.

 

 

M. Lazić M and A. Pleho Dž, "Preventivne mjera u zaštiti zdravlja djece od štetnih posljedica dugotrajnog korištenja IT tehnologije", MD-Medical Data, vol. 13, no. 1, pp. 235-239, 2021.

 

 

M. Lazić M, O. Vukičević A and P. Alibegović A, "The impact of information and communication technologies on children’s health.", MD-Medical Data, vol. 13, no. 3, pp. 113-117, 2021.

 

 

M. Pleho D, P. Pleho K, A. Remić D and A. Lazić M, "Work Caused Musculoskeletal Disorders in Health Professionals", Journal of Health Sciences, vol. 11, no. 1, pp. 7-16, 2021.

 

 

O. Vukičević A and B. Lazić M, "Patients’ trust in the health care system and physiotherapists", Journal of Health Sciences, vol. 11, no. 2, pp. 84-92, 2021.

 

 

M. Buljugić E and L. Alibegović A, "Influence of sports activities and obesity on the postural status of adolescents", MD-Medical Data, vol. 13, no. 3, pp. 119-122, 2021.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Mačak Hadžiomerović A, Lazić M, Mahmutović J, Katana B, Salkić N, Mitrić Ž, Pašalić A, Konjo H, Julardžija F.

Naziv časopisa

Journal of Health Sciences

Naziv rada

Influence of length of use of the Information and Communication Technologies on the health of school-age children

Godina izdavanja

2023

Stranice

28-34

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Buljuguć E, Mačak Hadžiomerović A, Alibegović A, Lazić M, Karadža N.

Naziv časopisa

International scientific journal of kinesiology

Naziv rada

The effect of the volleyball training period on the spinal column status in the sagittal plane

Godina izdavanja

2022

Stranice

118-124

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić M, Meholjić A, Alibegović A, Buljugić E, Mačak Hadžiomerović A.

Naziv časopisa

Sestrinski glasnik

Naziv rada

The effect of conservative treatment of children with scoliosis

Godina izdavanja

2022

Stranice

168-74

Godina_Vol_IEEE

27

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić M, Mačak Hadžiomerović A, Pašalić A, Bojičić S.

Naziv časopisa

Journal of Health Sciences

Naziv rada

The frequency of the use of information and communication technologies in school age children and musculoskeletal disorders connected with their use

Godina izdavanja

2022

Stranice

223-230

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ogurlić R, Muftić M, Vukičević A, Lazić M.

Naziv časopisa

The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine

Naziv rada

The role of kinesitherapy in the psychophysical preparation of pregnant women for childbirth

Godina izdavanja

2022

Stranice

363-364

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ogurlić R, Muftić M, Vukičević A, Lazić M.

Naziv časopisa

The Journal of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine

Naziv rada

The importance of exercises to strengthen the pelvic floor muscles in the third trimester of pregnancy

Godina izdavanja

2022

Stranice

363-364

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić M, Mačak Hadžiomerović A, Pleho Dž, Alibegović A, Alić N.

Naziv časopisa

Quality of life

Naziv rada

Risk Factors in Musculoskeletal Disorder Development in Children Connected With the Extended use of Information and Communication Technologies

Godina izdavanja

2021

Stranice

113-120

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ogurlić R, Vukičević A, Lazić M.

Naziv časopisa

Udruženje fizioterapeuta BIH

Naziv rada

Značaj vježbi mišića karličnog dna u prevenciji stres urinarne inkontinencije tokom i nakon trudnoće

Godina izdavanja

2021

Stranice

46-48

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vukičević A, Ogurlić R, Lazić M.

Naziv časopisa

Udruženje fizioterapeuta BIH

Naziv rada

Facilitatori socijalne reintegracije osoba s paraplegijom

Godina izdavanja

2021

Stranice

68-78

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Alibegović A, Mačak Hadžiomerović A, Kraljević B, Pleho Dž, Buljugić E, Lazić M, Samardžić V.

Naziv časopisa

Acta Medica Saliniana

Naziv rada

Ergonomic of school furniture in prevention of musculoskeletal disorders in school children

Godina izdavanja

2021

Stranice

12-13

Godina_Vol_IEEE

51

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić M, Mačak Hadžiomerović A, Vukičević A, Ogurlić R.

Naziv časopisa

Acta Medica Saliniana

Naziv rada

Ergonomic program for school children after extended use of information and communication technologies

Godina izdavanja

2021

Stranice

13-14

Godina_Vol_IEEE

51

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić M, Mačak Hadžiomerović A, Pleho Dž, Alibegović A.

Naziv časopisa

MD-Medical Data

Naziv rada

Preventivne mjera u zaštiti zdravlja djece od štetnih posljedica dugotrajnog korištenja IT tehnologije

Godina izdavanja

2021

Stranice

235-239

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lazić M, Mačak Hadžiomerović A, Vukičević A, Ogurlić R, Alibegović A, Pleho Dž.

Naziv časopisa

MD-Medical Data

Naziv rada

The impact of information and communication technologies on children’s health.

Godina izdavanja

2021

Stranice

113-117

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pleho D, Mačak Hadžiomerović A, Pleho K, Pleho J, Remić D, Arslanagić D, Lazić M, Alibegović A.

Naziv časopisa

Journal of Health Sciences

Naziv rada

Work Caused Musculoskeletal Disorders in Health Professionals

Godina izdavanja

2021

Stranice

7-16

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vukičević A, Ogurlić R, Lazić M, Beqaj S, Švraka E.

Naziv časopisa

Journal of Health Sciences

Naziv rada

Patients’ trust in the health care system and physiotherapists

Godina izdavanja

2021

Stranice

84-92

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Buljugić E, Mačak Hadžiomerović A, Alibegović A, Lazić M.

Naziv časopisa

MD-Medical Data

Naziv rada

Influence of sports activities and obesity on the postural status of adolescents

Godina izdavanja

2021

Stranice

119-122

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Uvod u fizioterapiju

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Medicinska masaža

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Protetika i ortotika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Balneologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI