slika radnika


Prof. dr VELIBOR PEULIĆ

redovni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • velibor.m.peulic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VELIBOR PEULIĆ

 

Godina rođenja

1970

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - menadžment i biznis

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Velibor Peulić, dipl.ing., rođen 1970 godine u Doboju. Osnovnu školu završio u Staroj Dubravi, srednjoškolsko obrazovanje stekao u Sarajevu kao učenik generacije završio 1989 ŽTŠ Sarajevo. Osnovne studije završio na Vojnotehničkoj akademiji VJ, smjer saobraćaj-transport, Zagreb/ Beograd, diplomirani inženjer saobraćaja ( specijalnost transport, izjednačeno zvanje Master tehničkih nauka). Posle diplomske studije (1997-2000) pohađao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer logistički sistemi, odsjek za logistiku okončao sa ocjenom 9,50. Magistrirao iz oblasti Menadžment usluga - Poslovna logistika 16. jula 2008 godine, odbranio magistarski rad "Modeli menadžmenta logističkih sistema banjalučke regije" Doktorsku disertaciju " Savremeni koncept poslovne logistike u funkciji jačanja logističkih sistema u Bosni i Hercegovini" pod mentorstvom Prof. dr Nada Barac , odbranio na Univerzitetu ALFA Beograd, 18.05.2011 godine. Panevropski Univerzitet "Apeiron", Fakultet poslovne ekonomije Banja Luka - biran u zvanje docenta 10/2011, a od 10/2016 u zvanje vandredni profesor (uže naučne oblasti: menadžment, logistika).
Područja naučnog i stručnoga interesa Logistika (logistika i špedicija, upravljanje lancima snabdijevanja, logistički sistemi, povratna logistika, špedicija, poslovna logistika, logistički sistemi, transportna logistika, profesionalne kompetencije u drumskom transportu, transport opasnih materija), Menadžment (upravljanje troškovima, upravljanje u transportnim preduzećima, upravljanje logističkim servisima, proizvodni i operativni menadžment, organizacija, transportno osiguranje, ekonomika transporta, projektovanje organizacija, upravljanje rizicima ). Na Panevropskom Univerzitetu Apeiron, Fakultetu polovne ekonomije bio je četiri puta mentor pri sticanju zvanja doktorata nauka u naučnom području Poslovne logistike, polja ekonomije, a deset puta mentor pri sticanju magistra i mastera nauka u naučnom području poslovne logistike, polju ekonomije. Na Fakultetu poslovne ekonomije i Saobraćajnom fakultetu Pan-evropskog Univerziteta Apeiron Banja Luka, te na drugim akademskim institucijama bio je više od 100 puta mentor pri sticanju (240 ects) stručne spreme na četverogodišnjim studijima drumskog saobraćaja i ekonomije. Samostalno ili u koautorstvu do sad napisao je i objavio više od 50 naučnih članaka, rasprava i referata. Koautor saobraćajno ekonomske studije "Opravdanosti izgradnje autoceste po koridoru Vc" sa Prof. Branko Beroš).
Voditelj FIATA škole špedicije, voditelj programa CPC (profesionalna sertifikacija kompetencija u drumskom prevozu) IRU Academy od 01.04.2005. do 01.12.2010 u Centru za edukaciju pri Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine. Regionalni koordinator ERASMUS + projekat za uspostavljanje standarda obuke i profesionalnih kompetencija drumskog transporta u jugoistočnoj Evropi, u periodu od 2014 do 2018 godine. Obavljao niz funkcija u realnom sektoru i privrednim aocijacijama od pozicija inžinjera do generalnog sekretara STK BiH.Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove - Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Savremeni koncepti poslovne logistike u funkciji jačanja logističkih sistema u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

18.05.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove - Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Modeli menadžmenta logističkih sistema banjalučke regije

Datum završetka

16.07.2008

 

Obrazovna ustanova

Vojnotehnička akademija vojske Jugoslavije

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

25.07.1994

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Palić, N., Peulić, V., & Matijević, G.(2018). Značaj, pravni okviri i stanje sigurnosti prijevoza putnika autobusima na području Poteško - Slavonske tupanije. Journal of the Social and Technical Research, 0-0.

 

 

Peulić, V., Matijević, G., & Palić, N.(2018). Komunikacijski modeli kojima pobijediti strah od javnog nastupa / Communication Models Used to Overcome the Fear of Public Speaking. Journal of the Social and Technical Research, 0-0.

 

 

Peulić, V., Matijević, G., & Palić, N.(2017). Pojedini zakonski modeli iz prekršajnog zakona Republike Hrvatske sukladno kojima se počiniteljima ne izriče novčana kazna ili druga prekršajno pravna sankcija. Journal of the Social and Technical Research, 0-0.

 

 

Peulić, V., Matijević, G., & Palić, N.(2017). Pojedini zakonski modeli iz prekršajnog zakona Republike Hrvatske sukladno kojima se počiniteljima ne izriče novčana kazna ili druga prekršajno pravna sankcija. Journal of the Social and Technical Research, 0-0.

 

 

Peulić, V.(2017). Examining Slovenian trade flow patt empirical evidence to membership. NOTITIA - Journal for sustainable development, 0-0.

 

 

Gladović, P., Popović, V., & Peulić, V.(2014). Expenditure Model of Line Ranking in the Public Mass Passengers Transportation System. Journal PROMET - Traffic & Transportation is covered by Thomson Reuters, 503-509.

 

 

Čaučević, N., & Peulić, V.(2011). "Rizik" kao osnov izgradnje integrisanog sistema i sistema upravljanja znanjem. Economy adn Market Communication Review, 419-419.

 

 

Peulić, V., Zdravković, N., & Jakovljević, M.(0). Savremene aplikacije i DB u preciznoj identifikaciji i procjeni vrijednosti građevinskih, pretovarnih i poljoprivrednih mašina. Društvena i tehnička istraživanja - Časopis za društvene i tehničke studije, 22-29.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Peulić, V., & Matijević, G. (2018). Najčešći utvrđeni prekršaji iz zakona o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Evropske Unije na primeju Republike Hrvatske. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Peulić, V., & Matijević, G. (2018). Najčešći utvrđeni prekršaji iz zakona o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Evropske Unije na primjeru Republike Hrvatske. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Mušanović, E., & Peulić, V. (2015). Improve the Collection of Tickets in Public Passenger Transportation in the Area Tuzla Canton. Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International Conference "Towards a Humane City" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Alispahić, S., Peulić, V., & Lukman, V. (2013). Održiva mobilnost i sigurnost cestovnog prometa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa (pp. 356-364). -: -

 

 

Mladenović, D., Peulić, V., & Jevtić, N. (2013). Propisi Evropske Unije o licenciranju profesionalnih vozača / European Union Regulation on Licencing of Professional Drivers. Zbornik radova sa naučnog skupa-Novi Horizonti (pp. 0-0). Doboj: Univerzitet Istočno Sarajevo

 

 

Mladenović, D., Peulić, V., & Jevtić, N. (2013). Osnovne funkcionalnosti i upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalnom nivou / Basic Functionalities and Traffic Safety Management at Local Level. Zbornik radova sa naučnog skupa-Novi Horizonti (pp. 0-0). Doboj: Univerzitet Istočno Sarajevo

 

 

Peulić, V., Radosavljević, D., Kuprjanov, S., Bojić, B., & Peulić, V. (2011). Corporate Management and Social Responsibility in Serbia. Zbornik radova sa naučnog skupa-2nd International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" - LEMiMA (pp. 0-0). -: -

 

 

Bojić, B., Peulić, V., & Đođić, T. (2010). Knowledge management in creating competitive advantage. Zbornik radova sa naučnog skupa-10th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" (pp. 0-0). Gornji Milanovac: -

 

 

Peulić, V., Čop, S., Misirača, D., & Bilić, S. (2010). Entrepreneurial education. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodna konferencija ANTiM (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Peulić, V. (2009). Osnove rada menadžmenta logistike u poslovanju špedicije. Zbornik radova sa naučnog skupa-1th International Conference "Application of New Technologies in Managment" - ANTiM (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Peulić, V. (2009). Osnove rada menadžmenta logistike u poslovanju špedicije. Zbornik radova sa naučnog skupa-1th International Conference "Application of New Technologies in Managment" - ANTiM (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Peulić, V. (2008). Jačanje konkuretnosti špedicija u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup "Aktuelna kretanja u špediciji Bosne i Hercegovine" (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Peulić, V. (2008). Jačanje konkuretnosti špedicija u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup "Aktuelna kretanja u šprediciji Bosne i Hercegovine" (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Peulić, V., & Jovanović, T. (2007). Bezbjedonosno ekološki aspekti razvoja City logistike. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenij" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Peulić, V., & Višković, R. (2020). Ekonomika transporta. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Peulić, V., & Višković, R. (2020). Logistika. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Peulić, V., & Višković, R. (2020). Špedicija. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Koleška, S. (2019). Upravljanje lancima sabdjevanja u funkciji proizvodno operativnog menadžmenta. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Daničić, S. (2019). Primjena savremenih ICT rješenja u funkciji upravljenja lancima snabdjevanja. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Pehar, D. (2019). Primjena logističkih principa u funkciji razvoja vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kao suvremenog logističkog servisa gospodarstva Bosne i Hercegovine. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Pehar, I. (2019). Primjena poslovne logistike u funkciji upravljenja vrijednosnim lancima gospodarstva Bosne i Hercegovine. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Mešić, A. (2018). Uloga i značaj ključnih faktora na razvoj logističkih sistema u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Elezović, S. (2018). Upravljanje lancem snabdjevanja u procesu prerade ljekovitog bilja - smilje. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Kapetanović, G. (2018). Razvoj logističkog servisa autotransport teretni Mostar. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Žepić, D. (2018). Primjena logističkih principa u funkciji razvoja kompanije "Transkop Tuzla" - savremeni logistički provajder. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Peulić, V., & Lukić, M. (2018). Siguran utovar-bezbjedan transport. Banja Luka: BLISK Ljubljana.

 

 

Peulić, V., & Lukić, M. (2018). Transport opasnih materija. Banja Luka: BLISK Ljubljana.

 

 

Peulić, V., & Lukić, M. (2018). Pravila rada u drumskom transportu. Banja Luka: BLISK Ljubljana.

 

 

Peulić, V., & Lukić, M. (2018). Logistika. Banja Luka: BLISK Ljubljana.

 

 

Peulić, V., & Lukić, M. (2018). Profesionalne kompetencije vozača. Banja Luka: BLISK Ljubljana.

 

 

Ćesić, M. (2017). Razvoj modela logističkog sistema Sarajevske regije. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Soldatović, M. (2017). Primjena principa logistike u funkciji razvoja logističkih sustava Republike Hrvatske. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Matijević, G. (2017). Prometna povezanost i sigurnost cestovnog prometa kao čimbenici gospodarskog razvoja požeštine. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Peulić, V., & Jakupović, S. (2016). Upravljanje lancima snabdjevanja. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Peulić, V., & Jakupović, S. (2016). Špedicija. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Peulić, V., Hadžić, D., & Jovanović, J. (2016). Road Transport Management. -: HI TEC, HI-Tech Institute.

 

 

Peulić, V. (2014). Pravila rada u drumskom prevozu. Banja Luka: Grafid.

 

 

Peulić, V. (2014). Profesionalne kompetencije vozača. Banja Luka: Grafid.

 

 

Marković, I., Ševo, I., & Peulić, V. (2014). Transportne osobine robe. Mostar: Logos Mostar.

 

 

Peulić, V., & Jakupović, S. (2013). Menadžment poslovne logistike i špedicije. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Peulić, V. (2012). Poznavanje robe. Banja Luka: Grafid.

 

 

Peulić, V. (2012). Savremeni transportni sistemi. Banja Luka: Grafid.

 

 

Peulić, V., & Jakupović, S. (2012). Menadžment drumskog transporta. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Peulić, V. (2009). Savremeni profesionalni vozač. Beograd: RICO Holding company.

 

 

Peulić, V. (2008). Savremeni drumski prevoz drugo dopunjeno izdanje. Beograd: RICO holding company.

 

 

Peulić, V. (2008). Abeceda pravila rada u međunarodnom drumskom transportu. Doboj / Istično Sarajevo: Saobraćajni fakultet Doboj, Univerzitet Istočno Sarajevo.

 

 

Peulić, V., Ranković, Ž., & Hadžić, D. (2008). Digitalni tahograf i vreme vožnje. Beograd: RICO Holding company.

 

 

Peulić, V., & Novaković, B. (2008). Osnove špedicije i carinskog poslovanja. Banja Luka: Besjeda & BLC Banja Luka.

 

 

Peulić, V., & Šaljić, H. (2008). Logistika i eksploatacija železničkih vučnih i vučenih transportnih sredstava. Sarajevo: Interlinea.

 

 

Peulić, V. (2006). Savremeni drumski prevoz. Beograd: RICO Holding company.

 

 

Jašarević, F., Peulić, V., & Pehar, V. (2006). Vodič za vozače u međunarodnom cestovnom transportu. -: Besjeda.

 

 

Peulić, V., & Jašarević, F. (2005). Logistika i špedicija. Banja Luka: Besjeda.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

N. Palić, V. Peulić and G. Matijević, "Značaj, pravni okviri i stanje sigurnosti prijevoza putnika autobusima na području Poteško - Slavonske tupanije", Journal of the Social and Technical Research, vol. 1, no. 2, pp. 0-0, 2018.

 

 

V. Peulić, G. Matijević and N. Palić, "Komunikacijski modeli kojima pobijediti strah od javnog nastupa / Communication Models Used to Overcome the Fear of Public Speaking", Journal of the Social and Technical Research, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

V. Peulić, G. Matijević and N. Palić, "Pojedini zakonski modeli iz prekršajnog zakona Republike Hrvatske sukladno kojima se počiniteljima ne izriče novčana kazna ili druga prekršajno pravna sankcija", Journal of the Social and Technical Research, vol. 1, no. 2, pp. 0-0, 2017.

 

 

V. Peulić, G. Matijević and N. Palić, "Pojedini zakonski modeli iz prekršajnog zakona Republike Hrvatske sukladno kojima se počiniteljima ne izriče novčana kazna ili druga prekršajno pravna sankcija", Journal of the Social and Technical Research, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

V. Peulić, "Examining Slovenian trade flow patt empirical evidence to membership", NOTITIA - Journal for sustainable development, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

P. Gladović, V. Popović and V. Peulić, "Expenditure Model of Line Ranking in the Public Mass Passengers Transportation System", Journal PROMET - Traffic & Transportation is covered by Thomson Reuters, vol. 23, no. 6, pp. 503-509, 2014.

 

 

N. Čaučević and V. Peulić, ""Rizik" kao osnov izgradnje integrisanog sistema i sistema upravljanja znanjem", Economy adn Market Communication Review, vol. 3, no. 2, pp. 419-419, 2011.

 

 

V. Peulić, N. Zdravković and M. Jakovljević, "Savremene aplikacije i DB u preciznoj identifikaciji i procjeni vrijednosti građevinskih, pretovarnih i poljoprivrednih mašina", Društvena i tehnička istraživanja - Časopis za društvene i tehničke studije, vol. 1, no. 1, pp. 22-29, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Peulić and G. Matijević, "Najčešći utvrđeni prekršaji iz zakona o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Evropske Unije na primeju Republike Hrvatske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2018.

 

 

V. Peulić and G. Matijević, "Najčešći utvrđeni prekršaji iz zakona o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Evropske Unije na primjeru Republike Hrvatske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2018.

 

 

E. Mušanović and V. Peulić, "Improve the Collection of Tickets in Public Passenger Transportation in the Area Tuzla Canton", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International Conference "Towards a Humane City", Novi Sad, 2015.

 

 

S. Alispahić, V. Peulić and V. Lukman, "Održiva mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa, -, 2013.

 

 

D. Mladenović, V. Peulić and N. Jevtić, "Propisi Evropske Unije o licenciranju profesionalnih vozača / European Union Regulation on Licencing of Professional Drivers", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Novi Horizonti, Doboj, 2013.

 

 

D. Mladenović, V. Peulić and N. Jevtić, "Osnovne funkcionalnosti i upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalnom nivou / Basic Functionalities and Traffic Safety Management at Local Level", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Novi Horizonti, Doboj, 2013.

 

 

V. Peulić, D. Radosavljević, S. Kuprjanov, B. Bojić and V. Peulić, "Corporate Management and Social Responsibility in Serbia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2nd International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" - LEMiMA, -, 2011.

 

 

B. Bojić, V. Peulić and T. Đođić, "Knowledge management in creating competitive advantage", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry", Gornji Milanovac, 2010.

 

 

V. Peulić, S. Čop, D. Misirača and S. Bilić, "Entrepreneurial education", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodna konferencija ANTiM, Novi Sad, 2010.

 

 

V. Peulić, "Osnove rada menadžmenta logistike u poslovanju špedicije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1th International Conference "Application of New Technologies in Managment" - ANTiM, Vrnjačka Banja, 2009.

 

 

V. Peulić, "Osnove rada menadžmenta logistike u poslovanju špedicije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1th International Conference "Application of New Technologies in Managment" - ANTiM, Vrnjačka Banja, 2009.

 

 

V. Peulić, "Jačanje konkuretnosti špedicija u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup "Aktuelna kretanja u špediciji Bosne i Hercegovine", Neum, 2008.

 

 

V. Peulić, "Jačanje konkuretnosti špedicija u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručni skup "Aktuelna kretanja u šprediciji Bosne i Hercegovine", Neum, 2008.

 

 

V. Peulić and T. Jovanović, "Bezbjedonosno ekološki aspekti razvoja City logistike", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenij", Banja Luka, 2007.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

V. Peulić and R. Višković, "Ekonomika transporta", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2020.

 

 

V. Peulić and R. Višković, "Logistika", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2020.

 

 

V. Peulić and R. Višković, "Špedicija", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2020.

 

 

S. Koleška, "Upravljanje lancima sabdjevanja u funkciji proizvodno operativnog menadžmenta", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2019.

 

 

S. Daničić, "Primjena savremenih ICT rješenja u funkciji upravljenja lancima snabdjevanja", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2019.

 

 

D. Pehar, "Primjena logističkih principa u funkciji razvoja vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kao suvremenog logističkog servisa gospodarstva Bosne i Hercegovine", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2019.

 

 

I. Pehar, "Primjena poslovne logistike u funkciji upravljenja vrijednosnim lancima gospodarstva Bosne i Hercegovine", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2019.

 

 

A. Mešić, "Uloga i značaj ključnih faktora na razvoj logističkih sistema u Bosni i Hercegovini", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2018.

 

 

S. Elezović, "Upravljanje lancem snabdjevanja u procesu prerade ljekovitog bilja - smilje", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2018.

 

 

G. Kapetanović, "Razvoj logističkog servisa autotransport teretni Mostar", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2018.

 

 

D. Žepić, "Primjena logističkih principa u funkciji razvoja kompanije "Transkop Tuzla" - savremeni logistički provajder", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2018.

 

 

V. Peulić and M. Lukić, "Siguran utovar-bezbjedan transport", Banja Luka: BLISK Ljubljana, 2018.

 

 

V. Peulić and M. Lukić, "Transport opasnih materija", Banja Luka: BLISK Ljubljana, 2018.

 

 

V. Peulić and M. Lukić, "Pravila rada u drumskom transportu", Banja Luka: BLISK Ljubljana, 2018.

 

 

V. Peulić and M. Lukić, "Logistika", Banja Luka: BLISK Ljubljana, 2018.

 

 

V. Peulić and M. Lukić, "Profesionalne kompetencije vozača", Banja Luka: BLISK Ljubljana, 2018.

 

 

M. Ćesić, "Razvoj modela logističkog sistema Sarajevske regije", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

M. Soldatović, "Primjena principa logistike u funkciji razvoja logističkih sustava Republike Hrvatske", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

G. Matijević, "Prometna povezanost i sigurnost cestovnog prometa kao čimbenici gospodarskog razvoja požeštine", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

V. Peulić and S. Jakupović, "Upravljanje lancima snabdjevanja", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016.

 

 

V. Peulić and S. Jakupović, "Špedicija", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016.

 

 

V. Peulić, D. Hadžić and J. Jovanović, "Road Transport Management", -: HI TEC, HI-Tech Institute, 2016.

 

 

V. Peulić, "Pravila rada u drumskom prevozu", Banja Luka: Grafid, 2014.

 

 

V. Peulić, "Profesionalne kompetencije vozača", Banja Luka: Grafid, 2014.

 

 

I. Marković, I. Ševo and V. Peulić, "Transportne osobine robe", Mostar: Logos Mostar, 2014.

 

 

V. Peulić and S. Jakupović, "Menadžment poslovne logistike i špedicije", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2013.

 

 

V. Peulić, "Poznavanje robe", Banja Luka: Grafid, 2012.

 

 

V. Peulić, "Savremeni transportni sistemi", Banja Luka: Grafid, 2012.

 

 

V. Peulić and S. Jakupović, "Menadžment drumskog transporta", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2012.

 

 

V. Peulić, "Savremeni profesionalni vozač", Beograd: RICO Holding company, 2009.

 

 

V. Peulić, "Savremeni drumski prevoz drugo dopunjeno izdanje", Beograd: RICO holding company, 2008.

 

 

V. Peulić, "Abeceda pravila rada u međunarodnom drumskom transportu", Doboj / Istično Sarajevo: Saobraćajni fakultet Doboj, Univerzitet Istočno Sarajevo, 2008.

 

 

V. Peulić, Ž. Ranković and D. Hadžić, "Digitalni tahograf i vreme vožnje", Beograd: RICO Holding company, 2008.

 

 

V. Peulić and B. Novaković, "Osnove špedicije i carinskog poslovanja", Banja Luka: Besjeda & BLC Banja Luka, 2008.

 

 

V. Peulić and H. Šaljić, "Logistika i eksploatacija železničkih vučnih i vučenih transportnih sredstava", Sarajevo: Interlinea, 2008.

 

 

V. Peulić, "Savremeni drumski prevoz", Beograd: RICO Holding company, 2006.

 

 

F. Jašarević, V. Peulić and V. Pehar, "Vodič za vozače u međunarodnom cestovnom transportu", -: Besjeda, 2006.

 

 

V. Peulić and F. Jašarević, "Logistika i špedicija", Banja Luka: Besjeda, 2005.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Palić, Nermin; Peulić, Velibor; Matijević, Goran

Naziv časopisa

Journal of the Social and Technical Research

Naziv rada

Značaj, pravni okviri i stanje sigurnosti prijevoza putnika autobusima na području Poteško - Slavonske tupanije

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Peulić, Velibor; Matijević, Goran; Palić, Nermin

Naziv časopisa

Journal of the Social and Technical Research

Naziv rada

Komunikacijski modeli kojima pobijediti strah od javnog nastupa / Communication Models Used to Overcome the Fear of Public Speaking

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Peulić, Velibor; Matijević, Goran; Palić, Nermin

Naziv časopisa

Journal of the Social and Technical Research

Naziv rada

Pojedini zakonski modeli iz prekršajnog zakona Republike Hrvatske sukladno kojima se počiniteljima ne izriče novčana kazna ili druga prekršajno pravna sankcija

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Peulić, Velibor; Matijević, Goran; Palić, Nermin

Naziv časopisa

Journal of the Social and Technical Research

Naziv rada

Pojedini zakonski modeli iz prekršajnog zakona Republike Hrvatske sukladno kojima se počiniteljima ne izriče novčana kazna ili druga prekršajno pravna sankcija

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Peulić, Velibor

Naziv časopisa

NOTITIA - Journal for sustainable development

Naziv rada

Examining Slovenian trade flow patt empirical evidence to membership

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gladović, Pavle; Popović, Vladimir; Peulić, Velibor

Naziv časopisa

Journal PROMET - Traffic & Transportation is covered by Thomson Reuters

Naziv rada

Expenditure Model of Line Ranking in the Public Mass Passengers Transportation System

Godina izdavanja

2014

Stranice

503-509

Godina_Vol_IEEE

23

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Čaučević, Nedim; Peulić, Velibor

Naziv časopisa

Economy adn Market Communication Review

Naziv rada

"Rizik" kao osnov izgradnje integrisanog sistema i sistema upravljanja znanjem

Godina izdavanja

2011

Stranice

419-419

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Peulić, Velibor; Zdravković, Nebojša; Jakovljević, Marinko

Naziv časopisa

Društvena i tehnička istraživanja - Časopis za društvene i tehničke studije

Naziv rada

Savremene aplikacije i DB u preciznoj identifikaciji i procjeni vrijednosti građevinskih, pretovarnih i poljoprivrednih mašina

Godina izdavanja

0

Stranice

22-29

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Peulić, Velibor; Matijević, Goran

Naziv rada

Najčešći utvrđeni prekršaji iz zakona o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Evropske Unije na primeju Republike Hrvatske

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Peulić, Velibor, Matijević, Goran

Naziv rada

Najčešći utvrđeni prekršaji iz zakona o radnom vremenu obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Evropske Unije na primjeru Republike Hrvatske

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mušanović, Esad; Peulić, Velibor

Naziv rada

Improve the Collection of Tickets in Public Passenger Transportation in the Area Tuzla Canton

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

5th International Conference "Towards a Humane City"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Alispahić, Sinan; Peulić, Velibor; Lukman, Vedran

Naziv rada

Održiva mobilnost i sigurnost cestovnog prometa

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa

Grad

-

Stranice

356-364

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mladenović, Dušan; Peulić, Velibor; Jevtić, Nebojša

Naziv rada

Propisi Evropske Unije o licenciranju profesionalnih vozača / European Union Regulation on Licencing of Professional Drivers

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Novi Horizonti

Grad

Doboj

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet Istočno Sarajevo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mladenović, Dušan; Peulić, Velibor; Jevtić, Nebojša

Naziv rada

Osnovne funkcionalnosti i upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalnom nivou / Basic Functionalities and Traffic Safety Management at Local Level

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Novi Horizonti

Grad

Doboj

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet Istočno Sarajevo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Peulić, Velibor; Radosavljević, D; Kuprjanov, S; Bojić, B; Peulić, V

Naziv rada

Corporate Management and Social Responsibility in Serbia

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

2nd International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambience" - LEMiMA

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bojić, B; Peulić, Velibor; Đođić, T

Naziv rada

Knowledge management in creating competitive advantage

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

10th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry"

Grad

Gornji Milanovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Peulić, Velibor; Čop, S; Misirača, D; Bilić, S

Naziv rada

Entrepreneurial education

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

2. Međunarodna konferencija ANTiM

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Peulić, Velibor

Naziv rada

Osnove rada menadžmenta logistike u poslovanju špedicije

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

1th International Conference "Application of New Technologies in Managment" - ANTiM

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Peulić, Velibor

Naziv rada

Osnove rada menadžmenta logistike u poslovanju špedicije

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

1th International Conference "Application of New Technologies in Managment" - ANTiM

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Peulić, Velibor

Naziv rada

Jačanje konkuretnosti špedicija u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Stručni skup "Aktuelna kretanja u špediciji Bosne i Hercegovine"

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Peulić, Velibor

Naziv rada

Jačanje konkuretnosti špedicija u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Stručni skup "Aktuelna kretanja u šprediciji Bosne i Hercegovine"

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Peulić, Velibor; Jovanović, T

Naziv rada

Bezbjedonosno ekološki aspekti razvoja City logistike

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Treći međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenij"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Peulić, Velibor; Višković, Radovan

Naslov

Ekonomika transporta

Godina izdavanja

2020

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor; Višković, Radovan

Naslov

Logistika

Godina izdavanja

2020

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor; Višković, Radovan

Naslov

Špedicija

Godina izdavanja

2020

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Koleška, Stanislav

Naslov

Upravljanje lancima sabdjevanja u funkciji proizvodno operativnog menadžmenta

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Daničić, Srđan

Naslov

Primjena savremenih ICT rješenja u funkciji upravljenja lancima snabdjevanja

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Pehar, Darko

Naslov

Primjena logističkih principa u funkciji razvoja vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kao suvremenog logističkog servisa gospodarstva Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Pehar, Ivana

Naslov

Primjena poslovne logistike u funkciji upravljenja vrijednosnim lancima gospodarstva Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Mešić, Ajdin

Naslov

Uloga i značaj ključnih faktora na razvoj logističkih sistema u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Elezović, Salih

Naslov

Upravljanje lancem snabdjevanja u procesu prerade ljekovitog bilja - smilje

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Kapetanović, Goran

Naslov

Razvoj logističkog servisa autotransport teretni Mostar

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Žepić, Dejan

Naslov

Primjena logističkih principa u funkciji razvoja kompanije "Transkop Tuzla" - savremeni logistički provajder

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Peulić, Velibor; Lukić, Mladen

Naslov

Siguran utovar-bezbjedan transport

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

BLISK Ljubljana

Tip

Praktikum

 

Autori

Peulić, Velibor; Lukić, Mladen

Naslov

Transport opasnih materija

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

BLISK Ljubljana

Tip

Praktikum

 

Autori

Peulić, Velibor; Lukić, Mladen

Naslov

Pravila rada u drumskom transportu

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

BLISK Ljubljana

Tip

Praktikum

 

Autori

Peulić, Velibor; Lukić, Mladen

Naslov

Logistika

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

BLISK Ljubljana

Tip

Praktikum

 

Autori

Peulić, Velibor; Lukić, Mladen

Naslov

Profesionalne kompetencije vozača

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

BLISK Ljubljana

Tip

Praktikum

 

Autori

Ćesić, Muamer

Naslov

Razvoj modela logističkog sistema Sarajevske regije

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Soldatović, Marijana

Naslov

Primjena principa logistike u funkciji razvoja logističkih sustava Republike Hrvatske

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Matijević, Goran

Naslov

Prometna povezanost i sigurnost cestovnog prometa kao čimbenici gospodarskog razvoja požeštine

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Peulić, Velibor; Jakupović, Sanel

Naslov

Upravljanje lancima snabdjevanja

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor; Jakupović, Sanel

Naslov

Špedicija

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor; Hadžić, Demir; Jovanović, Jasmina

Naslov

Road Transport Management

Godina izdavanja

2016

Grad

-

Izdavač

HI TEC, HI-Tech Institute

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor

Naslov

Pravila rada u drumskom prevozu

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafid

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor

Naslov

Profesionalne kompetencije vozača

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafid

Tip

Knjiga

 

Autori

Marković, I; Ševo, I; Peulić, Velibor

Naslov

Transportne osobine robe

Godina izdavanja

2014

Grad

Mostar

Izdavač

Logos Mostar

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor; Jakupović, Sanel

Naslov

Menadžment poslovne logistike i špedicije

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor

Naslov

Poznavanje robe

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafid

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor

Naslov

Savremeni transportni sistemi

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafid

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor; Jakupović, Sanel

Naslov

Menadžment drumskog transporta

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor

Naslov

Savremeni profesionalni vozač

Godina izdavanja

2009

Grad

Beograd

Izdavač

RICO Holding company

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor

Naslov

Savremeni drumski prevoz drugo dopunjeno izdanje

Godina izdavanja

2008

Grad

Beograd

Izdavač

RICO holding company

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor

Naslov

Abeceda pravila rada u međunarodnom drumskom transportu

Godina izdavanja

2008

Grad

Doboj / Istično Sarajevo

Izdavač

Saobraćajni fakultet Doboj, Univerzitet Istočno Sarajevo

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor; Ranković, Ž; Hadžić, D

Naslov

Digitalni tahograf i vreme vožnje

Godina izdavanja

2008

Grad

Beograd

Izdavač

RICO Holding company

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor; Novaković, B

Naslov

Osnove špedicije i carinskog poslovanja

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Besjeda & BLC Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor; Šaljić, H

Naslov

Logistika i eksploatacija železničkih vučnih i vučenih transportnih sredstava

Godina izdavanja

2008

Grad

Sarajevo

Izdavač

Interlinea

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor

Naslov

Savremeni drumski prevoz

Godina izdavanja

2006

Grad

Beograd

Izdavač

RICO Holding company

Tip

Knjiga

 

Autori

Jašarević, F; Peulić, Velibor; Pehar, V

Naslov

Vodič za vozače u međunarodnom cestovnom transportu

Godina izdavanja

2006

Grad

-

Izdavač

Besjeda

Tip

Vodič

 

Autori

Peulić, Velibor; Jašarević, F

Naslov

Logistika i špedicija

Godina izdavanja

2005

Grad

Banja Luka

Izdavač

Besjeda

Tip

Udžbenik

 

ČLANSTVA