slika radnika


Mr MIRELA SIMIĆ

predavač saradnik

  • Fakultet filoloških nauka
  • mirela.p.simic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MIRELA SIMIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Gradačac

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar filoloških nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - lektor (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija


Obrazovanje:
-Lingvistička gimnazija 1999, Aarau, Švajcarska
-Osnovne studije: Njemački jezik i književnost 2003, Filozofski fakultet, Banja Luka
-Osnovne studije: Engleski jezik i književnost 2004, Filozofski fakultet, Banja Luka
-Magistarske studije: Nauka o jeziku - magistar filoloških nauka 2015, Filološki fakultet, Banja Luka
Sfera interesovanja: struktura njemačkog i engleskog jezika, sistemsko-funkcionalna lingvistika, analiza diskurska, prevođenje, metodika nastave njemačkog i engleskog jezika.
Izabrani radovi:
"Uloga imperativa u njemačkim, engleskim i srpskim reklamama" (2015), "Prevođenje i upotreba stranih jezika u reklamama" (2015), "Memorandum o Kosovu i Metohiji" - prevod knjige na njemački jezik (2004)

Predmeti:
- Engleski jezik 1
- Engleski jezik 2
- Njemački jezik 1
- Njemački jezik 2
- Njemački jezik 3
- Njemački jezik 4


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uloga imperativa u njemačkim, engleskim i srpskim reklamama

Datum završetka

19.05.2015

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

11.11.2005

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.04.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - prvi (engleski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika - predavača

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - prvi (njemački jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika - predavača

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - drugi (engleski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - drugi (njemački jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - prvi (engleski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - prvi (njemački jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - drugi (engleski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - drugi (njemački jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani (zapadnoevropski) jezik - drugi (osnovni kurs)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI