slika radnika


Prof. dr FEĐA OMERAGIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • fedja.s.omeragic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

FEĐA OMERAGIĆ

 

Godina rođenja

1959

Mjesto rođenja

Zemun

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija


OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

EPIDEMIOLOŠKE I KLINIČKE KARAKTERISTIKE MALIGNIH TUMORA JAJNIKA

Datum završetka

31.08.2006

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

PRIMJENA PROSTAGLANDINA U PREKIDU ODMAKLE TRUDNOĆE

Datum završetka

12.03.1999

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

xxx

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.06.1985

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA