slika radnika


Prof. dr SLAĐANA ŠILJAK

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • sladjana.m.siljak@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SLAĐANA ŠILJAK

 

Godina rođenja

1975

Mjesto rođenja

Tuzla

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof dr Slađana Šiljak, doktor medicine, specijalista socijalne medicine, doktor medicinskih nauka, vanredni profesor, rođena je 1975 godine u Tuzli. Od 2000. godine kada je završila Medicinski fakultet u Banjaluci, počinje raditi u domu zdravlja, potom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, na mjestu asistenta na katedri za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Banja Luci.
2005. godine završava specijalizaciju socijalne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a 2008. godine završava magistarski rad na temu Istraživanje profesionalne satisfakcije ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Pod mentorstvom profesora sa Medicinskog fakulteta u Beogradu završava doktorsku tezu "Socijalno ekonomske nejednakosti u korištenju usluga zdravstvene zaštite" 2015 godine na Medicinskom fakultetu Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Od 2015.godine je docent na Pan Evropskom Univerzitetu Apeiron Banja Luka na Fakultetu zdravstvenih nauka a 2020. godine stiče zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu.
Od 2003. godine je zaposlena u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, u službi za socijalnu medicinu a u periodu od 2008-2018. godine je obavljala dužnost načelnika službe za socijalnu medicinu.
U proteklih 21 godinu staža je koordinirala aktivnosti Programa promocije zdravlja u školama u Republici Srpskoj, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, potom Jačanje DOTS Strategije i unapređenje programa borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini", od 2013. do 2015. godine, "Jačanje kapaciteta Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i partnerskih organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS", od 2011. do 2015. godine, te više istraživačkih projekta od kojih se ističe, Evropsko istraživanje upotrebe droga i alkohola među srednjoškolskom populacijom u Republici Srpskoj, u periodu 2009-2011. godina i javno zdravstvenih istraživanja u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj realizovana u periodu 2010-2019 godina.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Socijalno - ekonomske nejednakosti u korištenju usluga zdravstvene zaštite

Datum završetka

06.02.2015

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Istraživanje prediktora profesionalne satisfakcije lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Datum završetka

30.12.2008

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

22.05.2000

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA

Preuzmite bibliografiju u elektronskom formatu.


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Šiljak, S., Janković, J., Marinković, J., Erić, M., Janević, T., & Janković, S.(2019). Dental service utilisation among adults in a European developing country: findings from a national health survey.. International Dental Journal, 200-206.

 

 

Šiljak, S., Niškanović, J., & Stojisavljević, D.(2018). Korištenje preventivne zdravstvene zaštite odraslog stanovništva u Republici Srpskoj. MD - Medical Data, 31-38.

 

 

Šiljak, S., Niškanović, J., & Kvaternik, M.(2018). Pušačke navike zdravstvenih radnika u porodičnoj medicini u Republici Srpskoj. Biomedicinska istraživanja, 75-82.

 

 

Janković, J., Šiljak, S., Marinković, J., Kovač, B., & Janković, S.(2018). Patterns of Health Care Utilization for Noncommunicable Diseases in a Transitional European Country: Results from the National Health Survey. International Journal of Health Services, 0-0.

 

 

Janković, J., Šiljak, S., Erić, M., Marinković, J., & Janković, S.(2018). Inequalities in the utilization of health care services in a transition European country: results from the national population health survey. Int J Public Health, 261-272.

 

 

Niškanović, J., Šiljak, S., & Stojisavljević, D.(2017). Socijalno-demografske determinante rizičnog saobraćajnog ponašanja odraslog stanovništva Republike Srpske. MD - Medical Data, 223-228.

 

 

Šiljak, S., Janković, J., & Janković, S.(2016). Nejednakosti u korištenju usluga bolničkog lječenja i hitne medicinske pomoći u Republici Srpskoj. MD - Medical Data, 195-202.

 

 

Šiljak, S., Janković, J., Niškanović, J., & Janković, S.(2016). Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora specijaliste u Republici Srpskoj. Biomedicinska istraživanja, 156-167.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Šiljak, S. (2019). Karakteristike zavisnosti u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine (pp. 0-0). Sokobanja: -

 

 

Šiljak, S., & Plavša, I. (2018). Stanje na području zloupotrebe droga u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija: "Oporavak od ovisnosti - preokret u politikama i praksi 3" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Šiljak, S. (2017). Praćenje i evaluacija programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXX stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine (pp. 90-90). Zaječar: -

 

 

Mijović, B., & Šiljak, S. (2016). Zloupotreba alkohola među mladima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi regionalni kongres o zdravlju mladih: "Za zdravu mladost" (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Šiljak, S., Danojević, D., & Stojisavljević, D. (2011). Procjena zdravlja ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravllje, rad i sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Šiljak, S., Stanić, S., Antonić, D., & Mijić-Dmitrašinović, B. (2011). Incidenca malignih bolesti u Republici Srpskoj u petogodišnjem periodu: 2004-2008.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Kraus, L., & Šiljak, S. (2012). The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN).

 

 

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Kraus, L., & Šiljak, S. (2012). The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Infromation on Alcohol and Other Drugs (CAN).

 

 

Bojanić, B., Stojisavljević, S., Jokić, I., & Imamović, E. (2012). Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Institut za javno zdravstvo.

 

 

Šiljak, S., & Niškanović, J. (2011). Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA). Banja Luka: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Šiljak, J. Janković, J. Marinković, M. Erić, T. Janević and S. Janković, "Dental service utilisation among adults in a European developing country: findings from a national health survey.", International Dental Journal, vol. 69, no. 3, pp. 200-206, 2019.

 

 

S. Šiljak, J. Niškanović and D. Stojisavljević, "Korištenje preventivne zdravstvene zaštite odraslog stanovništva u Republici Srpskoj", MD - Medical Data, vol. 10, no. 1, pp. 31-38, 2018.

 

 

S. Šiljak, J. Niškanović and M. Kvaternik, "Pušačke navike zdravstvenih radnika u porodičnoj medicini u Republici Srpskoj", Biomedicinska istraživanja, vol. 9, no. 1, pp. 75-82, 2018.

 

 

J. Janković, S. Šiljak, J. Marinković, B. Kovač and S. Janković, "Patterns of Health Care Utilization for Noncommunicable Diseases in a Transitional European Country: Results from the National Health Survey", International Journal of Health Services, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

J. Janković, S. Šiljak, M. Erić, J. Marinković and S. Janković, "Inequalities in the utilization of health care services in a transition European country: results from the national population health survey", Int J Public Health, vol. 63, no. 2, pp. 261-272, 2018.

 

 

J. Niškanović, S. Šiljak and D. Stojisavljević, "Socijalno-demografske determinante rizičnog saobraćajnog ponašanja odraslog stanovništva Republike Srpske", MD - Medical Data, vol. 9, no. 4, pp. 223-228, 2017.

 

 

S. Šiljak, J. Janković and S. Janković, "Nejednakosti u korištenju usluga bolničkog lječenja i hitne medicinske pomoći u Republici Srpskoj", MD - Medical Data, vol. 8, no. 3, pp. 195-202, 2016.

 

 

S. Šiljak, J. Janković, J. Niškanović and S. Janković, "Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora specijaliste u Republici Srpskoj", Biomedicinska istraživanja, vol. 7, no. 2, pp. 156-167, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Šiljak, "Karakteristike zavisnosti u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine, Sokobanja, 2019.

 

 

S. Šiljak and I. Plavša, "Stanje na području zloupotrebe droga u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija: "Oporavak od ovisnosti - preokret u politikama i praksi 3", Banja Luka, 2018.

 

 

S. Šiljak, "Praćenje i evaluacija programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXX stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine, Zaječar, 2017.

 

 

B. Mijović and S. Šiljak, "Zloupotreba alkohola među mladima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi regionalni kongres o zdravlju mladih: "Za zdravu mladost", Beograd, 2016.

 

 

S. Šiljak, D. Danojević and D. Stojisavljević, "Procjena zdravlja ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravllje, rad i sport", Banja Luka, 2011.

 

 

S. Šiljak, S. Stanić, D. Antonić and B. Mijić-Dmitrašinović, "Incidenca malignih bolesti u Republici Srpskoj u petogodišnjem periodu: 2004-2008.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

B. Hibell, U. Guttormsson, S. Ahlstrom, O. Balakireva, T. Bjarnason, A. Kokkevi, L. Kraus and S. Šiljak, The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries, Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), 2012.

 

 

B. Hibell, U. Guttormsson, S. Ahlstrom, O. Balakireva, T. Bjarnason, A. Kokkevi, L. Kraus and S. Šiljak, The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries, Stockholm: The Swedish Council for Infromation on Alcohol and Other Drugs (CAN), 2012.

 

 

B. Bojanić, S. Stojisavljević, I. Jokić and E. Imamović, Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, Banja Luka: Institut za javno zdravstvo, 2012.

 

 

S. Šiljak and J. Niškanović, Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA), Banja Luka: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, 2011.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Šiljak, Slađana; Janković, J; Marinković, J; Erić, M; Janević, T; Janković, S

Naziv časopisa

International Dental Journal

Naziv rada

Dental service utilisation among adults in a European developing country: findings from a national health survey.

Godina izdavanja

2019

Stranice

200-206

Godina_Vol_IEEE

69

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šiljak, Slađana; Niškanović, J; Stojisavljević, D

Naziv časopisa

MD - Medical Data

Naziv rada

Korištenje preventivne zdravstvene zaštite odraslog stanovništva u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

31-38

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šiljak, Slađana; Niškanović, J; Kvaternik, M

Naziv časopisa

Biomedicinska istraživanja

Naziv rada

Pušačke navike zdravstvenih radnika u porodičnoj medicini u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

75-82

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Janković, J; Šiljak, Slađana; Marinković, J; Kovač, B; Janković, S

Naziv časopisa

International Journal of Health Services

Naziv rada

Patterns of Health Care Utilization for Noncommunicable Diseases in a Transitional European Country: Results from the National Health Survey

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Janković, J; Šiljak, Slađana; Erić, M; Marinković, J; Janković, S

Naziv časopisa

Int J Public Health

Naziv rada

Inequalities in the utilization of health care services in a transition European country: results from the national population health survey

Godina izdavanja

2018

Stranice

261-272

Godina_Vol_IEEE

63

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Niškanović, J; Šiljak, Slađana; Stojisavljević, D

Naziv časopisa

MD - Medical Data

Naziv rada

Socijalno-demografske determinante rizičnog saobraćajnog ponašanja odraslog stanovništva Republike Srpske

Godina izdavanja

2017

Stranice

223-228

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šiljak, Slađana; Janković, J; Janković, S

Naziv časopisa

MD - Medical Data

Naziv rada

Nejednakosti u korištenju usluga bolničkog lječenja i hitne medicinske pomoći u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2016

Stranice

195-202

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šiljak, Slađana; Janković, J; Niškanović, J; Janković, S

Naziv časopisa

Biomedicinska istraživanja

Naziv rada

Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora specijaliste u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2016

Stranice

156-167

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Šiljak, Slađana

Naziv rada

Karakteristike zavisnosti u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XXXII stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine

Grad

Sokobanja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šiljak, Slađana; Plavša, I

Naziv rada

Stanje na području zloupotrebe droga u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Konferencija: "Oporavak od ovisnosti - preokret u politikama i praksi 3"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šiljak, Slađana

Naziv rada

Praćenje i evaluacija programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XXX stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine

Grad

Zaječar

Stranice

90-90

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijović, B; Šiljak, Slađana

Naziv rada

Zloupotreba alkohola među mladima

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Prvi regionalni kongres o zdravlju mladih: "Za zdravu mladost"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šiljak, Slađana; Danojević, D; Stojisavljević, D

Naziv rada

Procjena zdravlja ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravllje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šiljak, Slađana; Stanić, S; Antonić, D; Mijić-Dmitrašinović, B

Naziv rada

Incidenca malignih bolesti u Republici Srpskoj u petogodišnjem periodu: 2004-2008.

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Hibell, B; Guttormsson, U; Ahlstrom, S; Balakireva, O; Bjarnason, T; Kokkevi, A; Kraus, L; Šiljak, Slađana

Naslov

The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries

Godina izdavanja

2012

Grad

Stockholm

Izdavač

The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN)

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Hibell, B; Guttormsson, U; Ahlstrom, S; Balakireva, O; Bjarnason, T; Kokkevi, A; Kraus, L; Šiljak, Slađana

Naslov

The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries

Godina izdavanja

2012

Grad

Stockholm

Izdavač

The Swedish Council for Infromation on Alcohol and Other Drugs (CAN)

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Bojanić, B; Stojisavljević, S; Jokić, I; Imamović, E; Šiljak

Naslov

Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za javno zdravstvo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak, Slađana; Niškanović, J

Naslov

Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA)

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA