slika radnika


Prof. dr KADA DELIĆ SELIMOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • kada.e.delicselimovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

KADA DELIĆ SELIMOVIĆ

 

Godina rođenja

1966

Mjesto rođenja

Živinice

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz menadžmenta u oblasti sportskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Sport u ciljanim grupama - 60 ECTS" II ciklus)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rodjena sam 10. 07. 1966. godine u Gornjim Dubravama kod Tuzle. Atletikom sam se pocela baviti 1982. godine. Trenutno radim u AK "Sloboda-Tehnograd" u Tuzli kao direktorica Kluba, te sam angažovana u Specijalnoj olimpijadi kao nacionalni direktor. Naznačajniji rezultati koje sam ostvarila u svojoj atletskoj karijeri su:
- prvakinja i rekorderka ex - Jugoslavije u disciplinama 3000 m, 5000 m i 10.000 m brzo hodanje. U periodu od 1986-1997 godine na osnovu ostvarenih rezultata imala sam status internacionalnog sportiste,
- učesnica sam evropskih prvenstava u Parizu i Helsinkiju, svjetskih prvenstava u Stuttgartu i Geteborgu, Olimpijskih igara u Barseloni i Atlanti,
- Na osnovu bodovanja koja se vrše prema madjarskim tablicama postignuti rezultati na 3000 m, 5000 m i 10000 m brzo hodanje predstavljaju najvrednije rezultate u istoriji bosanskohercegovačke atletike u ženskoj konkurenciji.

Ustanove gdje sam zaposlena:
AK "Sloboda-Tehnograd" - 1998 - stalni radni odnos
- Specijalna Olimpijada u BiH - po ugovoru od 2007 do 2017
- Panevropski univerzit "Apeiron" - Dopunski rad 2015-2017- od 2018-2021- 50% radni odnos
Zvanja/ radna mjesta:
- Direktorica AK "Sloboda-Tehnograd"
- Izvrsna direktorica Specijalne Olimpijade u Bosni i Hercegovini
- Panevropski unverzitet "Apeiron" - radni odnos u procentu od 50%

Stručna zvanja:
Doktor sportskih nauka u oblasti sportskog menadžmenta

Naučna oblast:
Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast- Atletski sportovi
Sportske i rehabilitacione nauke podoblast "Teorija sporta i nauka o treningu"
Sportske u naučnom polju Ostale humanističke nauke podoblast Menadzment u sportu

Predmetni nastavnik:
"Atletika,
"Strateški menadžment i poslovno rukovodjenje"
"Sport i rekreacija lica sa posebnim potrebama"
"Praktikum izabranog sporta!

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama ili udruženjima:
- Član Izvrsnog odbora OK BiH - 1997-2001
-Član Izvrsnog odbora AS BiH - 2008-2012
- Član Savjeta za sport TK - 2001-2005
- Član Savjeta u Uredu gradonačelnika grada Tuzla - 2017-2019
a trenutno obavlja sljedeće funkcije:
- ministrica sporta u Alternativnoj vladi žena BiH
- dopredsjednica Udruženja Olimpijaca BiH
- predsjednica Atletskog saveza FBiH
- izvršna direktorica Specijalne Olimpijade BiH
- član Savjeta za sport u Ministastvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona
- član savjeta u Uredu gradonačelnika Tuzle


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Selekcija i razvoj atletskih talenata do ostvarenja vrhunskih rezultata

Datum završetka

05.02.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Značaj strateškog planiranja pri postizanju vrhunskih rezultata atletičara

Datum završetka

31.03.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet sportskih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.04.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Delić-Selimović, K., & Vukajlović, V. (2016). Košarka kao inkluzivni sport. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferenciaj Sport i Zdravlje Apeiron 2016 (pp. 0-0). -: -

 

 

Delić-Selimović, K., & Vukajlović, V. (2016). Kvalitetnom selekcijom do vrhunskih atletskih rezultata. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje Apeiron (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Delić-Selimović, K., Ahmić, D., & Jašarević, I. (2015). Studij slučaja- Promjena upravljačkog tima Specijalne olimpijade BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje - Apeiron (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Mandić, P., Jovanović, M., Vukajlović, V., & Delić-Selimović, K. (2012). Transformacioni procesi motoričke brzine na razvoj antropoloških obilježja atletičara. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje (pp. 0-0). -: -

 

 

Delić-Selimović, K., & Mandić, P. (2011). Uključivanje osoba sa intelektualnim nedostacima u sportske aktivnosti i njihova socijalizacija kroz nastupe na takmičenjima. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodni seminar Uloga sporta u očuvanju zdravlja (pp. 0-0). Travnik: -

 

 

Mandić, P., Goranović, S., & Delić-Selimović, K. (2009). Planiranje atletskog treninga i takmičenja u sezoni za osobe sa posebnim potrebama. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Mandić, P., & Delić-Selimović, K. (2009). Organizacija sportskih takmičenja osoba sa posebnim potrebama u organizaciji Specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij (pp. 0-0). Tuzla: -

 

 

Delić-Selimović, K., Lolić, D., Vukajlović, D., & Jovanović, M. (2008). Učešće osoba sa posebnim potrebama na specijalnim olimpijskim igrama - kriteriji za nastupe. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu (pp. 587-595). Beograd: -

 

 

Delić-Selimović, K. (2007). Menadžment sportskih klubova i organizacija (primjer AK Sloboda-Tehnograd). Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Međunarodna konferencija Menadžment u sportu (pp. 143-148). Beograd: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Jašarević, I., Delić-Selimović, K., & Jašarević, Z. (2015). Sport, rekreacija i didaktičke igre osoba sa posebnim potrebama. -: Soreli.

 

 

Mandić, P., Delić-Selimović, K., Bajrić, S., & Božić, D. (2012). Atletika. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

K. Delić-Selimović and V. Vukajlović, "Košarka kao inkluzivni sport", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferenciaj Sport i Zdravlje Apeiron 2016, -, 2016.

 

 

K. Delić-Selimović and V. Vukajlović, "Kvalitetnom selekcijom do vrhunskih atletskih rezultata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje Apeiron, Banja Luka, 2016.

 

 

K. Delić-Selimović, D. Ahmić and I. Jašarević, "Studij slučaja- Promjena upravljačkog tima Specijalne olimpijade BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje - Apeiron, Banja Luka, 2015.

 

 

P. Mandić, M. Jovanović, V. Vukajlović and K. Delić-Selimović, "Transformacioni procesi motoričke brzine na razvoj antropoloških obilježja atletičara", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje, -, 2012.

 

 

K. Delić-Selimović and P. Mandić, "Uključivanje osoba sa intelektualnim nedostacima u sportske aktivnosti i njihova socijalizacija kroz nastupe na takmičenjima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodni seminar Uloga sporta u očuvanju zdravlja, Travnik, 2011.

 

 

P. Mandić, S. Goranović and K. Delić-Selimović, "Planiranje atletskog treninga i takmičenja u sezoni za osobe sa posebnim potrebama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu, Beograd, 2009.

 

 

P. Mandić and K. Delić-Selimović, "Organizacija sportskih takmičenja osoba sa posebnim potrebama u organizaciji Specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij, Tuzla, 2009.

 

 

K. Delić-Selimović, D. Lolić, D. Vukajlović and M. Jovanović, "Učešće osoba sa posebnim potrebama na specijalnim olimpijskim igrama - kriteriji za nastupe", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu, Beograd, 2008.

 

 

K. Delić-Selimović, "Menadžment sportskih klubova i organizacija (primjer AK Sloboda-Tehnograd)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Međunarodna konferencija Menadžment u sportu, Beograd, 2007.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

I. Jašarević, K. Delić-Selimović and Z. Jašarević, "Sport, rekreacija i didaktičke igre osoba sa posebnim potrebama", -: Soreli, 2015.

 

 

P. Mandić, K. Delić-Selimović, S. Bajrić and D. Božić, "Atletika", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Delić-Selimović, K; Vukajlović, V;

Naziv rada

Košarka kao inkluzivni sport

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Međunarodna konferenciaj Sport i Zdravlje Apeiron 2016

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Delić-Selimović, K; Vukajlović, V;

Naziv rada

Kvalitetnom selekcijom do vrhunskih atletskih rezultata

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje Apeiron

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Delić-Selimović, K; Ahmić, D; Jašarević, I;

Naziv rada

Studij slučaja- Promjena upravljačkog tima Specijalne olimpijade BiH

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje - Apeiron

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mandić, P; Jovanović, M; Vukajlović, V; Delić-Selimović, K;

Naziv rada

Transformacioni procesi motoričke brzine na razvoj antropoloških obilježja atletičara

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

2. Međunarodna konferencija Sport i Zdravlje

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Delić-Selimović, K; Mandić, P;

Naziv rada

Uključivanje osoba sa intelektualnim nedostacima u sportske aktivnosti i njihova socijalizacija kroz nastupe na takmičenjima

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

4. Međunarodni seminar Uloga sporta u očuvanju zdravlja

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mandić, P; Goranović, S; Delić-Selimović, K;

Naziv rada

Planiranje atletskog treninga i takmičenja u sezoni za osobe sa posebnim potrebama

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

5. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mandić, P; Delić-Selimović, K;

Naziv rada

Organizacija sportskih takmičenja osoba sa posebnim potrebama u organizaciji Specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Simpozij

Grad

Tuzla

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Delić-Selimović, K; Lolić, D; Vukajlović, D; Jovanović, M;

Naziv rada

Učešće osoba sa posebnim potrebama na specijalnim olimpijskim igrama - kriteriji za nastupe

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

4. Međunarodna konferencija Menadžment u Sportu

Grad

Beograd

Stranice

587-595

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Delić-Selimović, K;

Naziv rada

Menadžment sportskih klubova i organizacija (primjer AK Sloboda-Tehnograd)

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

3. Međunarodna konferencija Menadžment u sportu

Grad

Beograd

Stranice

143-148

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Jašarević, I; Delić-Selimović, K; Jašarević, Z;

Naslov

Sport, rekreacija i didaktičke igre osoba sa posebnim potrebama

Godina izdavanja

2015

Grad

-

Izdavač

Soreli

Tip

Udžbenik

 

Autori

Mandić, P; Delić-Selimović, K; Bajrić, S; Božić, D;

Naslov

Atletika

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Tehnika i metodika izabranog sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strateški menadžment i poslovno rukovođenje u sportu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Atletika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sport i rekreacija lica sa posebnim potrebama

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Tehnika i metodika izabranog sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strateški menadžment i poslovno rukovođenje u sportu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Atletika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sport i rekreacija lica sa posebnim potrebama

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI