slika radnika


Doc. dr ILIJA BAROŠ

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • ilija.v.baros@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ILIJA BAROŠ

 

Godina rođenja

1982

Mjesto rođenja

Livno

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen sam 12. aprila 1982. godine u Livnu, Bosna i Hercegovina. Do 1995. godine živim u Bosanskom Grahovu gdje sam pohađao OŠ "Gavrilo Princip", nakon čega se preseljavamo u Banja Luku gdje završavam osnovno obrazovanje u OŠ "Dositej Obradović". U Banjoj Luci završavam srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet. Od 2013. godine sam zaposlen i obavljam specijalistički staž u Zavodu za kliničku patologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Doktorske studije sam završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a disertaciju "Molekularna i genska heterogenost metastaza u aksilarnim limfnim čvorovima kod pacijentkinja sa invazivnim karcinomom dojke" uradio pod mentorstvom prof. dr Živke Eri i prof. dr Tibora Tota. Autor sam više naučnih i stručnih radova.
Na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" sam izabran u zvanje docenta na predmetima Osnove anatomije i histologije, Fiziologija sa patofiziologijom i Osnove patologije.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Molekularna i genska heterogenost metastaza u aksilarnim limfnim čvorovima kod pacijentkinja sa invazivnim karcinomom dojke

Datum završetka

21.06.2019

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

13.11.2012

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Tadić-Latinović, L., Dugonjić, S., Eri, Ž., Ušaj-Knežević, S., Panjković, M., Amidžić, L., Baroš, I., & Jakovljević, B.(2013). The Prognostic Value Of MMP-9 Expression in Lung Adenocarcinoma. Archive of Oncology, 109-114.

 

 

Kenjalović, M., Baroš, I., Šušćević, D., Srdić, N., Srećić, L., & Ćazić, D.(2012). Elementi Karakterologije u Izvornoj Pjesmi Dinarskog Područja. Glasnik Antropološkog Društva Srbije, 323-329.

 

 

Šuščević. D;, O., Z;, D., P;, D., S;, B., I;, R., I;, S., & J;, M.(2011). Uticaj Organizovane Fizičke Aktivnosti na Antropometrijske Mjere i Rizične Faktore Kardiovaskularnih Bolesti u Studentskoj Populaciji. Glasnik Antropološkog Društva Srbije, 331-338.

 

 

Vasić, Z., Vidović, S., Vulić, I., Šnjegota, D., Šuščević, D., Bojić, N., & Baroš, I.(2011). Komparativna Analiza Antropometrijskih Parametara Učenika Osnovnih Škola Urbanog i Ruralnog Područja Regije Doboj. Glasnik Antropološkog Društva Srbije, 163-171.

 

 

Šuščević, D., Vasić, Z., Vidović, S., Obradović, Z., Tanjga, P., Stanković, J., & Baroš, I.(2010). Uticaj Socijalnog Statusa Porodice na Neke Antropometrijske Parametre Školske Dece u Ruralnom Području. Glasnik Antropološkog Društva Srbije, 45-51.

 

 

Šuščević, D., Karan, Ž., Obradović, Z., Stojanović, Z., Spasojević, G., Dragić, S., Baroš, I., & Ramić, I.(2009). Kvantitativna Analiza Skeleta Neurokranijuma i Viscerokranijuma. Glasnik Antropološkog Društva Srbije, 299-305.

 

 

Šuščević, D., Stojanović, Z., Baroš, I., Ramić, I., & Dragić, S.(2008). Kifoza Baze Lobanje. Glasnik Antropološkog Društva Srbije, 587-597.

 

 

Obradović, Z., Karan, Ž., Šuščević, D., Ramić, I., Dragić, S., & Baroš, I.(2008). Prilog Proučavanju Metoda za Brzu Desnu/Lijevu Orijentaciju Kostiju Stopala. Glasnik Antropološkog Društva Srbije, 342-348.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Vulić, A., Šuščević, D., Vulić, D., Mirković, S., Dragić, S., Stanković, J., Ramić, I., Šajić, B., & Baroš, I. (2007). Kontrola Faktora Rizika Kardiovaskularnih Oboljenja Kod Seoskog Stanovništva na Području Opštine Srbac. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres Doktora Medicine Republike Srpske (pp. 0-116). -: -

 

 

Baroš, I., Ramić, I., & Dragić, S. (2006). Sfenoidni Sinus i Tursko Sedlo. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Medical Students Congress (pp. 0-115). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Šuščević, D., Karan, Ž., Obradović, Z., Baroš, I., Ramić, I., & Dragić, S. (2006). Prilog Priučavanju Metoda za Brzu Desno/Lijevu Orijentaciju Kostiju Šake. Zbornik radova sa naučnog skupa-45. Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije (pp. 0-51). -: -

 

 

Šuščević, D., Baroš, I., Dragić, S., & Ramić, I. (2006). Primjena Teslinih Visokofrekventnih Struja u Medicini. Tematski zbornik-Ideje Nikole Tesle (pp. 273-286). -: Odjeljenje prirodno matematičkih i tehničkih nauka

 

 

Stanković, J., Papić, J., Dragić, S., Ramić, I., Baroš, I., & Stojanović, Z. (2005). Morfološke Karakteristike Sulcus Parieto-Occipitalis-a. Zbornik radova sa naučnog skupa-SICOMS(Students International Congress of Medical Sciences) (pp. 0-10). Novi Sad, Srbija: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

L. Tadić-Latinović, S. Dugonjić, Ž. Eri, S. Ušaj-Knežević, M. Panjković, L. Amidžić, I. Baroš and B. Jakovljević, "The Prognostic Value Of MMP-9 Expression in Lung Adenocarcinoma", Archive of Oncology, vol. 21, no. 0, pp. 109-114, 2013.

 

 

M. Kenjalović, I. Baroš, D. Šušćević, N. Srdić, L. Srećić and D. Ćazić, "Elementi Karakterologije u Izvornoj Pjesmi Dinarskog Područja", Glasnik Antropološkog Društva Srbije, vol. 47, no. 0, pp. 323-329, 2012.

 

 

O. Šuščević. D;, D. Z;, D. P;, B. S;, R. I;, S. I; and M. J;, "Uticaj Organizovane Fizičke Aktivnosti na Antropometrijske Mjere i Rizične Faktore Kardiovaskularnih Bolesti u Studentskoj Populaciji", Glasnik Antropološkog Društva Srbije, vol. 46, no. 0, pp. 331-338, 2011.

 

 

Z. Vasić, S. Vidović, I. Vulić, D. Šnjegota, D. Šuščević, N. Bojić and I. Baroš, "Komparativna Analiza Antropometrijskih Parametara Učenika Osnovnih Škola Urbanog i Ruralnog Područja Regije Doboj", Glasnik Antropološkog Društva Srbije, vol. 47, no. 0, pp. 163-171, 2011.

 

 

D. Šuščević, Z. Vasić, S. Vidović, Z. Obradović, P. Tanjga, J. Stanković and I. Baroš, "Uticaj Socijalnog Statusa Porodice na Neke Antropometrijske Parametre Školske Dece u Ruralnom Području", Glasnik Antropološkog Društva Srbije, vol. 45, no. 0, pp. 45-51, 2010.

 

 

D. Šuščević, Ž. Karan, Z. Obradović, Z. Stojanović, G. Spasojević, S. Dragić, I. Baroš and I. Ramić, "Kvantitativna Analiza Skeleta Neurokranijuma i Viscerokranijuma", Glasnik Antropološkog Društva Srbije, vol. 44, no. 0, pp. 299-305, 2009.

 

 

D. Šuščević, Z. Stojanović, I. Baroš, I. Ramić and S. Dragić, "Kifoza Baze Lobanje", Glasnik Antropološkog Društva Srbije, vol. 43, no. 0, pp. 587-597, 2008.

 

 

Z. Obradović, Ž. Karan, D. Šuščević, I. Ramić, S. Dragić and I. Baroš, "Prilog Proučavanju Metoda za Brzu Desnu/Lijevu Orijentaciju Kostiju Stopala", Glasnik Antropološkog Društva Srbije, vol. 43, no. 0, pp. 342-348, 2008.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

A. Vulić, D. Šuščević, D. Vulić, S. Mirković, S. Dragić, J. Stanković, I. Ramić, B. Šajić and I. Baroš, "Kontrola Faktora Rizika Kardiovaskularnih Oboljenja Kod Seoskog Stanovništva na Području Opštine Srbac", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres Doktora Medicine Republike Srpske, -, 2007.

 

 

I. Baroš, I. Ramić and S. Dragić, "Sfenoidni Sinus i Tursko Sedlo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Medical Students Congress, Novi Sad, Srbija, 2006.

 

 

D. Šuščević, Ž. Karan, Z. Obradović, I. Baroš, I. Ramić and S. Dragić, "Prilog Priučavanju Metoda za Brzu Desno/Lijevu Orijentaciju Kostiju Šake", in Zbornik radova sa naučnog skupa-45. Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije, -, 2006.

 

 

D. Šuščević, I. Baroš, S. Dragić and I. Ramić, "Primjena Teslinih Visokofrekventnih Struja u Medicini", in Tematski zbornik-Ideje Nikole Tesle, -, 2006.

 

 

J. Stanković, J. Papić, S. Dragić, I. Ramić, I. Baroš and Z. Stojanović, "Morfološke Karakteristike Sulcus Parieto-Occipitalis-a", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SICOMS(Students International Congress of Medical Sciences), Novi Sad, Srbija, 2005.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Tadić-Latinović, Lj; Dugonjić, S; Eri, Ž; Ušaj-Knežević, S; Panjković, M; Amidžić, Lj; Baroš, I; Jakovljević, B;

Naziv časopisa

Archive of Oncology

Naziv rada

The Prognostic Value Of MMP-9 Expression in Lung Adenocarcinoma

Godina izdavanja

2013

Stranice

109-114

Godina_Vol_IEEE

21

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kenjalović, M; Baroš, I; Šušćević, D; Srdić, N; Srećić, Lj, Ćazić, D;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog Društva Srbije

Naziv rada

Elementi Karakterologije u Izvornoj Pjesmi Dinarskog Područja

Godina izdavanja

2012

Stranice

323-329

Godina_Vol_IEEE

47

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Šuščević. D; Obradović, Z; Dragsavljević, P; Dragić, S; Baroš, I; Ramić, I; Stanković, J; Mrđa, V;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog Društva Srbije

Naziv rada

Uticaj Organizovane Fizičke Aktivnosti na Antropometrijske Mjere i Rizične Faktore Kardiovaskularnih Bolesti u Studentskoj Populaciji

Godina izdavanja

2011

Stranice

331-338

Godina_Vol_IEEE

46

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vasić, Z; Vidović, S; Vulić, I; Šnjegota, D; Šuščević, D; Bojić, N; Baroš, I;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog Društva Srbije

Naziv rada

Komparativna Analiza Antropometrijskih Parametara Učenika Osnovnih Škola Urbanog i Ruralnog Područja Regije Doboj

Godina izdavanja

2011

Stranice

163-171

Godina_Vol_IEEE

47

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Šuščević, D; Vasić, Z; Vidović, S; Obradović, Z; Tanjga, P; Stanković, J; Baroš, I;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog Društva Srbije

Naziv rada

Uticaj Socijalnog Statusa Porodice na Neke Antropometrijske Parametre Školske Dece u Ruralnom Području

Godina izdavanja

2010

Stranice

45-51

Godina_Vol_IEEE

45

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Šuščević, D; Karan, Ž; Obradović, Z; Stojanović, Z; Spasojević, G; Dragić, S; Baroš, I; Ramić, I;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog Društva Srbije

Naziv rada

Kvantitativna Analiza Skeleta Neurokranijuma i Viscerokranijuma

Godina izdavanja

2009

Stranice

299-305

Godina_Vol_IEEE

44

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Šuščević, D; Stojanović, Z; Baroš, I; Ramić, I; Dragić, S;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog Društva Srbije

Naziv rada

Kifoza Baze Lobanje

Godina izdavanja

2008

Stranice

587-597

Godina_Vol_IEEE

43

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Obradović, Z; Karan, Ž; Šuščević, D; Ramić, I; Dragić, S; Baroš, I;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog Društva Srbije

Naziv rada

Prilog Proučavanju Metoda za Brzu Desnu/Lijevu Orijentaciju Kostiju Stopala

Godina izdavanja

2008

Stranice

342-348

Godina_Vol_IEEE

43

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Vulić, A; Šuščević, D; Vulić, D; Mirković, S; Dragić, S; Stanković, J; Ramić, I; Šajić, B; Baroš, I;

Naziv rada

Kontrola Faktora Rizika Kardiovaskularnih Oboljenja Kod Seoskog Stanovništva na Području Opštine Srbac

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

1. Kongres Doktora Medicine Republike Srpske

Grad

-

Stranice

0-116

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baroš, I; Ramić, I; Dragić, S;

Naziv rada

Sfenoidni Sinus i Tursko Sedlo

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

International Medical Students Congress

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-115

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šuščević, D; Karan, Ž, Obradović, Z; Baroš, I; Ramić, I; Dragić, S;

Naziv rada

Prilog Priučavanju Metoda za Brzu Desno/Lijevu Orijentaciju Kostiju Šake

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

45. Kongres Antropološkog Društva Jugoslavije

Grad

-

Stranice

0-51

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šuščević, D; Baroš, I; Dragić, S; Ramić, I;

Naziv rada

Primjena Teslinih Visokofrekventnih Struja u Medicini

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Ideje Nikole Tesle

Grad

-

Stranice

273-286

Izdavač

Odjeljenje prirodno matematičkih i tehničkih nauka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Stanković, J; Papić, J; Dragić, S; Ramić, I; Baroš, I; Stojanović, Z;

Naziv rada

Morfološke Karakteristike Sulcus Parieto-Occipitalis-a

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

SICOMS(Students International Congress of Medical Sciences)

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-10

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove anatomije i histologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove patologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Hematologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Fiziologija (sa fiziologijom sporta)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Fiziologija sa patotofiziologijom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fiziologija (sa fiziologijom sporta)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove anatomije i histologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove patologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Hematologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Fiziologija sa patotofiziologijom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI