slika radnika


Ma BORIS KOVAČIĆ

viši asistent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • boris.a.kovacic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BORIS KOVAČIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Bihać

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar računarstva i informatike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Stručni saradnik - u nastavi (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Boris Kovačić je rođen 26. oktobra 1979. godine u Bihaću. Osnovno obrazovanje je stekao u Petrovcu, a srednje obrazovanje je stekao u Banjaluci. Potom školovanje nastavlja na Fakultetu informacionih tehnologija i Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta APEIRON.
Diplomira četvorogodišnji studij na Fakultetu poslovne ekonomije 2012 godine i dobija zvanje Diplomirani ekonomista. Iste godine diplomira četvorogodišnji studij na Fakultetu informacionih tehnologija i dobija zvanje Diplomirani informatičar, inženjer informacionih tehnologija.
Na Fakultetu poslovne ekonomije 2017. godine s najvišom ocjenom brani magistarsku tezu na temu "Uvođenje informaciono komunikacionih tehnologija u preduzeća radi postizanja kvantiteta i podizanja kvaliteta".
Na Fakultetu informacionih tehnologija 2020.godine s najvišom ocjenom brani magistarsku tezu na temu "Projektovanje, razvoj i implementacija baza podataka sa praktičnim primjerom u oblasri farmacije".
Autor je više od 10 naučno-stručnih radova, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Član je međunarodnih stručnih organizacija IEEE, ISACA, COMSOC

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Projektovanje, razvoj i implementacija baza podataka sa praktičnim primjerom u oblasti farmacije

Datum završetka

07.08.2020

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

27.07.2012

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIČLANSTVA I PROJEKTI