slika radnika


Prof. dr MILANKA ALEKSIĆ

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • milanka.s.aleksic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MILANKA ALEKSIĆ

 

Godina rođenja

1958

Mjesto rođenja

Slavonski Brod

Država rođenja

Republika Hrvatska

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz ekonomije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

ALEKSIĆ MILANKA, ekonomista, rođena je 12. maja 1958. u Slavonskom Brodu. Gimnaziju je završila 1976. u Banjoj Luci. Zvanje diplomirani ekonomista stekla je u oktobru 1980. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Banja Luka. Magistar ekonomskih nauka postala je u januaru 2008. godine na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci. Zvanje doktora nauka iz ekonomije stekla je u junu 2010. godine na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci.
Na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" stekla je zvanje docenta 2010., vanrednog profesora 2015.godine, a redovnog profesora 2021. godine za oblasti Poslovne finansije i Računovodstvo i revizija.
Od 1982. do 1995. godine radila je u privredi i bankarskom sektoru. Od 1998. do 2005. radila je na projektima Svjetske banke u BiH kao finansijski menadžer, a od 2005.do 2009. u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske u odjeljenju za finansije. Od 2009. do danas radi kao menadžer SŠC "Gemit-Apeiron", a od 2010 je angažovana kao profesor na PEU "Apeiron".
Dugogodišnji je član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Zvanje Sertifikovani računovođa stekla je 2000., a licencu Ovlašćeni revizor 2002.
Učesnik je međunarodnih naučnih konferencija, autor je i koator brojnih naučnih radova objavljenih u naučnim časopisima. Ima objavljene tri knjige - univerzitetske udžbenike iz oblasti Računovodstva i revizije i Poslovne finansije.
Aktivno govori engleski jezik.
Udata je, majka dvoje djece.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Metode transformacije privrednih subjekata u uslovima globalizacije

Datum završetka

18.06.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Novi modeli i nova praksa razvoja malih i srednjih preduzeča

Datum završetka

31.01.2008

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

09.10.1980

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Aleksić, M., & Vujnović-Gligorić, B.(2013). Problems of gathering evidences in the intangible asset audit(Problemi prikupljanja dokaza u reviziji materijalne imovine). Journal of social issues, 32-63.

 

 

Vujnović-Gligorić, B., & Aleksić, M.(2013). Mjesto i uloga kontrolinga u savremenom upravljačkom konceptu. Journal of social issues, 71-98.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Baroš, T., & Milanka;Vujnović-Gligorić, B. (2014). Komunikacije u porodičnim kompanijama. Tematski zbornik-- (pp. 1-298). Beograd: Visoka strukovna škola Beograd i Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Baroš, T., & Milanka;Vujnović-Gligorić, B. (2014). Komunikacije u porodičnim kompanijama. Tematski zbornik-- (pp. 1-298). Beograd: Visoka strukovna škola Beograd i Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Aleksić, J., Aleksić, M., & Dojčinović, S. (2012). Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini. Tematski zbornik-- (pp. 1-307). Banja Luka: Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

 

 

Kojić, V., & Aleksić, M. (2012). Vrhunski sportisti uz redovno školovanje. Tematski zbornik-- (pp. 1-39). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Aleksić, M., Aleksić, J., & Srdić, V. (2011). INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS INFLUENCING CONSUMERS IN RELATION TO THEIR GENDER. Tematski zbornik-EBES (pp. 0-0). Zagreb: Faculty of Economics and Business, University of Zagreb

 

 

Aleksić, M., Kojić, V., & Aleksić, J. (2011). Preduzetnička Inovacija-Ekonomska škola za sportiste. Tematski zbornik-Međunarodna Konferencija Sportske Nauke i Zdravlje Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka (pp. 1-25). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Roljić, L., & Aleksić, M. (2010). Ekonomska politika u cilju smanjenja siromaštva u BiH. Tematski zbornik-- (pp. 0-0). Sarajevo: Udruženje bosansko-američke akademske razmjene

 

 

Roljić, L., & Aleksić, M. (2010). Ključni ekonomski izazovi BiH. Tematski zbornik-- (pp. 0-0). Mostar: Udruženje bosansko-američke akademske razmjene

 

 

Aleksić, M. (2010). Primjena e-učenja u srednjem obrazovanju. Tematski zbornik-- (pp. 175-182). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Rojić, L., Aleksić, M., & Mameledžija, A. (2010). E-uprava-Elektronsko poslovanje javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Tematski zbornik-- (pp. 1-5). Travnik: Sveučilište/Univerzitet Vitez Travnik

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Aleksić, M. (2014). Osnove Računovodstva. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Aleksić and B. Vujnović-Gligorić, "Problems of gathering evidences in the intangible asset audit(Problemi prikupljanja dokaza u reviziji materijalne imovine)", Journal of social issues, vol. 2013, no. 22, pp. 32-63, 2013.

 

 

B. Vujnović-Gligorić and M. Aleksić, "Mjesto i uloga kontrolinga u savremenom upravljačkom konceptu", Journal of social issues, vol. 2013, no. 23, pp. 71-98, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

T. Baroš and B. Milanka;Vujnović-Gligorić, "Komunikacije u porodičnim kompanijama", in Tematski zbornik--, Beograd, 2014.

 

 

T. Baroš and B. Milanka;Vujnović-Gligorić, "Komunikacije u porodičnim kompanijama", in Tematski zbornik--, Beograd, 2014.

 

 

J. Aleksić, M. Aleksić and S. Dojčinović, "Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini", in Tematski zbornik--, Banja Luka, 2012.

 

 

V. Kojić and M. Aleksić, "Vrhunski sportisti uz redovno školovanje", in Tematski zbornik--, Banja Luka, 2012.

 

 

M. Aleksić, J. Aleksić and V. Srdić, "INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS INFLUENCING CONSUMERS IN RELATION TO THEIR GENDER", in Tematski zbornik-EBES, Zagreb, 2011.

 

 

M. Aleksić, V. Kojić and J. Aleksić, "Preduzetnička Inovacija-Ekonomska škola za sportiste", in Tematski zbornik-Međunarodna Konferencija Sportske Nauke i Zdravlje Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka, Banja Luka, 2011.

 

 

L. Roljić and M. Aleksić, "Ekonomska politika u cilju smanjenja siromaštva u BiH", in Tematski zbornik--, Sarajevo, 2010.

 

 

L. Roljić and M. Aleksić, "Ključni ekonomski izazovi BiH", in Tematski zbornik--, Mostar, 2010.

 

 

M. Aleksić, "Primjena e-učenja u srednjem obrazovanju", in Tematski zbornik--, Banja Luka, 2010.

 

 

L. Rojić, M. Aleksić and A. Mameledžija, "E-uprava-Elektronsko poslovanje javnog sektora u Bosni i Hercegovini", in Tematski zbornik--, Travnik, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

M. Aleksić, "Osnove Računovodstva", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2014.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Aleksić, Milanka; Vujnović-Gligorić, Bogdana

Naziv časopisa

Journal of social issues

Naziv rada

Problems of gathering evidences in the intangible asset audit(Problemi prikupljanja dokaza u reviziji materijalne imovine)

Godina izdavanja

2013

Stranice

32-63

Godina_Vol_IEEE

2013

Br. časopisa

22

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Vujnović-Gligorić, Bogdana; Aleksić, Milanka

Naziv časopisa

Journal of social issues

Naziv rada

Mjesto i uloga kontrolinga u savremenom upravljačkom konceptu

Godina izdavanja

2013

Stranice

71-98

Godina_Vol_IEEE

2013

Br. časopisa

23

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Baroš, Tatjana;Aleksić, Milanka;Vujnović-Gligorić, Bogdana;

Naziv rada

Komunikacije u porodičnim kompanijama

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

1-298

Izdavač

Visoka strukovna škola Beograd i Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Baroš, Tatjana;Aleksić, Milanka;Vujnović-Gligorić, Bogdana;

Naziv rada

Komunikacije u porodičnim kompanijama

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

1-298

Izdavač

Visoka strukovna škola Beograd i Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Aleksić, Jana; Aleksić, Milanka; Dojčinović, Sanja

Naziv rada

Uticaj grupnih internih i eksternih faktora na odluke potrošača o kupovini

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

1-307

Izdavač

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Kojić, Višnja; Aleksić, Milanka

Naziv rada

Vrhunski sportisti uz redovno školovanje

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

1-39

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Aleksić, Milanka; Aleksić, Jana; Srdić, Velibor

Naziv rada

INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS INFLUENCING CONSUMERS IN RELATION TO THEIR GENDER

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

EBES

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

Faculty of Economics and Business, University of Zagreb

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Aleksić, Milanka; Kojić, Višnja; Aleksić, Jana

Naziv rada

Preduzetnička Inovacija-Ekonomska škola za sportiste

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodna Konferencija Sportske Nauke i Zdravlje Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

1-25

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Roljić, Lazo; Aleksić, Milanka;

Naziv rada

Ekonomska politika u cilju smanjenja siromaštva u BiH

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje bosansko-američke akademske razmjene

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Roljić, Lazo; Aleksić, Milanka

Naziv rada

Ključni ekonomski izazovi BiH

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Mostar

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje bosansko-američke akademske razmjene

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Aleksić, Milanka;

Naziv rada

Primjena e-učenja u srednjem obrazovanju

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

175-182

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Rojić, Lazo; Aleksić, Milanka; Mameledžija, Altijana

Naziv rada

E-uprava-Elektronsko poslovanje javnog sektora u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Travnik

Stranice

1-5

Izdavač

Sveučilište/Univerzitet Vitez Travnik

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Aleksić, Milanka;

Naslov

Osnove Računovodstva

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove računovodstva

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove računovodstva

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kontrola i revizija tržišnog poslovanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI