slika radnika


Ma ANNA MATOCHKINA

predavač saradnik

  • Fakultet filoloških nauka
  • anna.x.matochkina@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ANNA MATOCHKINA

 

Godina rođenja

1990

Mjesto rođenja

Novosibirsk

Država rođenja

Ruska Federacija

 

Akademsko zvanje/titula

Master

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - lektor (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Ja, Matočkina Anna Jevgenjevna, rodila sam se 08.02.1990 godine u gradu Novosibirsk, Rusija. Srednju školu br 168 sam završila 2007. godine. 2014. godine sam završila Sankt-Peterburski državni univerzitet smijer "Predavanje ruskog jezika kao stranog jezika" (osnovne studije prvog ciklusa). U Septembru 2014. godine sam počela da radim na Sankt-Peterburskom državnom univerzitetu A.I. Hercena. Raditi sam počela na poziciji višeg predavača ruskog jezika kao stranog jezika. Predavala sam sledeće discipline: govorne vježbe iz ruskog jezika, fonetika ruskog jezika, audiranje, čitanje ruske literature sa komentarima, lingvokulturologija, istorija ruskog nacionalnog plesa. Održavala sam nastave za studente nivoa A1, B1, B2, C1. Magistrirala sam u Junu 2016. godine na Sankt-Peterburskom državnom univerzitetu po specijalnosti "Ruski jezik i kultura u aspektu ruskog jezika kao straog jezika". U Avgustu 2016. godine svojevoljno sam prekinula radni odnos na Sankt-Peterburskom državnom univerzitetu A.I. Hercena. U Oktobru 2016. godine sam počela raditi na Panevropskom univerzitetu Apeiron na pozicije asistenta. U 2017. godine sam nastavila raditi na Panevropskom univerzitetu Apeiron na pozicije na pozicije lektora. U Septembru 2017. godine sam upisala u doktorat na Sankt-Peterburskom državnom univerzitetu. U Augustu 2019. godine sam posjetila kurs za nastavnike ruskog jezika kao stranog jezika na Sankt-Peterburskom državnom univerzitetu A.I. Hercena.
Moja majka, Matočkina Lilija Aleksandrovna, od 1994. godine radi u školi ?168 kao nastavnik.
Moj otac, Matočkin Jevgenij Vladimirović, od 2005. godine radi u kompaniji "ML Logika" kao programer.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Državni univerzitet u Sankt Peterburgu

Država

Ruska Federacija

Nivo studija

Završni rad

Master rad

Tema

-

Datum završetka

11.06.2016

 

Obrazovna ustanova

Državni univerzitet u Sankt Peterburgu

Država

Ruska Federacija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

20.06.2014

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - prvi (ruski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Strani jezik - drugi (ruski jezik)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika - predavača

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Sintaksa ruskog jezika (1)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (3) - napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Sintaksa ruskog jezika (2)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (4) - napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Govorne vježbe iz ruskog jezika (1)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (2) - produžni/srednji kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (3) - napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (4) - napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Govorne vježbe iz ruskog jezika (1)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (2) - napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Predavač saradnik

Tip zvanja

Ostala saradnička zvanja

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI