slika radnika


Prof. dr RELJA KOVAČ

redovni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • relja.v.kovac@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

RELJA KOVAČ

 

Godina rođenja

1965

Mjesto rođenja

Foča

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka u oblasti fizičke kulture

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Sportski trener - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Sportski trener - 240 ECTS")

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen, 27.01.1965. godine, opština Foča, nastanjen u Istočnom Sarajevu, zaposlen u Direkciju za kordinaciju policijskih tijela BiH, na poslovima Pomoćnok direktora, oženjen, otac dvoje djece.
Diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu, nakon završenih postdiplomskih studija i provedenih istraživanja u oblasti Borilačkih sportova, odbranio magistarski rad 2003.g na Fakultetu za fizičku kulturu u Nišu. Nakon urađenog Projekta doktorske disertacije, provedenih istraživanja, 2008.godine, na Fakultetu fizičkog vaspitanja Istočno Sarajevo, odbranio doktorsku disertaciju.
Na Univerzitetu Apeiron, Fakultet sportskih nauka, oblast Sportske i rehabilatacione nauke, uža oblast, Sportske igre, Redovni je profesor. Objavio je više od tridedeset naučnih radova i 3 udžbenika u u oblasti sportskih igara.
Borilačkim sportovima se aktivno bavi od 1980.godine, šef je stručnog štaba Karate kluba "Igman", Istočna Ilidža. Nosilac sam zvanja Majstor Karatea šesti dan i Majstor Džiu-džice drugi dan, licencirani insruktor skijanja, plivanja i praktičnog streljaštva.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti trenažnog procesa na antropološke dimenzije selekcionisanih karatista

Datum završetka

23.04.2008

 

Obrazovna ustanova

Fakultet fizičke kulture - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj programa škole karatea na antropometrijske karakteristike , motoričke i i situaciono-motoričke sposobnosti kod učenika selekcionisanih za karate

Datum završetka

27.06.2003

 

Obrazovna ustanova

Fakultet fizičke kulture - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

04.11.1994

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Kovač, R., Trivun, M., & Bajrić, O.(2013). Relacije antropometrijskih karakteristika i situaciono-motoričkih sposobnosti mladih karatista. Sportske nauke i zdravlje, 87-94.

 

 

Lolić, D., Kovač, R., Bajrić, S., & Basara, S.(2013). Razvoj agilnosti i fleksibilnosti u skijanju. Sportske nauke i zdravlje, 130-136.

 

 

Kovač, R., Trivun, M., & Bajrić, O.(2012). Povezanost bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod karatista kadetskog uzrasta. Sportske nauke i zdravlje, 130-137.

 

 

Šakota, N., Kovač, R., & Lolić, D.(2012). Zapažanja sa 22. Svjetskog prvenstva u rukometu za muškarce, Švedska, 2011. Sportske nauke i zdravlje, 244-249.

 

 

Kovač, R., & Vuković, M.(2012). Relacije između motoričkih karakteristika i situaciono motoričkih sposobnosti kod žena selekcionisanih za karate. Sportske nauke i zdravlje, 0-0.

 

 

Kovač, R., Vuković, M., & Lolić, D.(2011). Relacije između morfoloških karakteristika i situaciono motoričkih sposobnosti kod učenika selekcionisanih za karate. Sportske nauke i zdravlje, 323-330.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Kovač, R., Božić, D., Bašinac, I., & Jahić Šivšić, M. (2019). Razlike između situaciono-motoričkih sposobnosti kod selekcionisanih takmičara u karateu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Božić, D., Goranović, S., Kovač, R., & Ilić, N. (2019). Uticaj fleksibilnosti na rezultate testova situacione motorike u fudbalu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Imamović, D., Kovač, S., Merdan, M., & Kovač, R. (2019). "The playgame role in prevention of propet posturein elementary school students". Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Simpozij, "Nove tehnologije u sportu" (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Mavrić, F., Mavrić, A., Bilić, Ž., & Kovač, R. (2019). Presence of the pillar defotmitetis in school children. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Simpozij, "Nove tehnologije u sportu" (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Kovač, R., Stanković, N., & Antić, V. (2019). Incidence and prevention injuries in combat sports a review. Zbornik radova sa naučnog skupa-Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kovač, R., & Stanković, N. (2018). Koliko su bezbedni olimpijski borilački sportovi?. Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Panić, Ž., Kovač, R., & Trivun, M. (2018). Analiza razlika i trent razvoja rezultata u plivanju kraul tehnikom finalista evropskih i nacionalnih prvenstava BiH u periodu 2''8-2016. Godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka, BIH: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kovač, R., Trivun, M., & Guzina, B. (2018). Regresiona povezanost mjera cirkularne dimenzionalnosti i mase tijela sa rezultatima plivanja na 100m. Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kovač, R., & Bilić, J. (2015). Bezbjedonosni faktori procjene sigurnosti rizičnih grupa vrlo važnih ličnosti u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kovač, R., & Vuković Srboljub;, B. (2015). Razlike između inicijalnog i finalnog stanja situaciono motoričkih sposobnosti kod mladih seklekcionisanih karatista. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Bašinac, I., & Kovač, R. (2013). Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Lučić, M., & Kovač, R. (2011). Utvrđivanje uticaja fizičkog vježbanja na tjelesnu masu putem izračunavanja tjelesnog indeksa mase (bmi). Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Univerzitet u Istočnom Sarajevu (pp. 0-0). Sarajevo, BiH: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

R. Kovač, M. Trivun and O. Bajrić, "Relacije antropometrijskih karakteristika i situaciono-motoričkih sposobnosti mladih karatista", Sportske nauke i zdravlje, vol. 3, no. 21, pp. 87-94, 2013.

 

 

D. Lolić, R. Kovač, S. Bajrić and S. Basara, "Razvoj agilnosti i fleksibilnosti u skijanju", Sportske nauke i zdravlje, vol. 3, no. 2, pp. 130-136, 2013.

 

 

R. Kovač, M. Trivun and O. Bajrić, "Povezanost bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod karatista kadetskog uzrasta", Sportske nauke i zdravlje, vol. 2, no. 2, pp. 130-137, 2012.

 

 

N. Šakota, R. Kovač and D. Lolić, "Zapažanja sa 22. Svjetskog prvenstva u rukometu za muškarce, Švedska, 2011", Sportske nauke i zdravlje, vol. 2, no. 2, pp. 244-249, 2012.

 

 

R. Kovač and M. Vuković, "Relacije između motoričkih karakteristika i situaciono motoričkih sposobnosti kod žena selekcionisanih za karate", Sportske nauke i zdravlje, vol. 2, no. 0, pp. 0-0, 2012.

 

 

R. Kovač, M. Vuković and D. Lolić, "Relacije između morfoloških karakteristika i situaciono motoričkih sposobnosti kod učenika selekcionisanih za karate", Sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 1, pp. 323-330, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

R. Kovač, D. Božić, I. Bašinac and M. Jahić Šivšić, "Razlike između situaciono-motoričkih sposobnosti kod selekcionisanih takmičara u karateu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, BiH, 2019.

 

 

D. Božić, S. Goranović, R. Kovač and N. Ilić, "Uticaj fleksibilnosti na rezultate testova situacione motorike u fudbalu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, BiH, 2019.

 

 

D. Imamović, S. Kovač, M. Merdan and R. Kovač, ""The playgame role in prevention of propet posturein elementary school students"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Simpozij, "Nove tehnologije u sportu", Sarajevo, 2019.

 

 

F. Mavrić, A. Mavrić, Ž. Bilić and R. Kovač, "Presence of the pillar defotmitetis in school children", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Simpozij, "Nove tehnologije u sportu", Sarajevo, 2019.

 

 

R. Kovač, N. Stanković and V. Antić, "Incidence and prevention injuries in combat sports a review", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, BiH, 2019.

 

 

R. Kovač and N. Stanković, "Koliko su bezbedni olimpijski borilački sportovi?", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, BiH, 2018.

 

 

Ž. Panić, R. Kovač and M. Trivun, "Analiza razlika i trent razvoja rezultata u plivanju kraul tehnikom finalista evropskih i nacionalnih prvenstava BiH u periodu 2''8-2016. Godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, BIH, 2018.

 

 

R. Kovač, M. Trivun and B. Guzina, "Regresiona povezanost mjera cirkularne dimenzionalnosti i mase tijela sa rezultatima plivanja na 100m", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, BiH, 2018.

 

 

R. Kovač and J. Bilić, "Bezbjedonosni faktori procjene sigurnosti rizičnih grupa vrlo važnih ličnosti u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, BiH, 2015.

 

 

R. Kovač and B. Vuković Srboljub;, "Razlike između inicijalnog i finalnog stanja situaciono motoričkih sposobnosti kod mladih seklekcionisanih karatista", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, BiH, 2015.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, I. Bašinac and R. Kovač, "Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2013.

 

 

M. Lučić and R. Kovač, "Utvrđivanje uticaja fizičkog vježbanja na tjelesnu masu putem izračunavanja tjelesnog indeksa mase (bmi)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Sarajevo, BiH, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Kovač, R; Trivun, M; Bajrić, O

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Relacije antropometrijskih karakteristika i situaciono-motoričkih sposobnosti mladih karatista

Godina izdavanja

2013

Stranice

87-94

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

21

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lolić, Dejan V; Kovač, Relja; Bajrić, Senad; Basara, Svetozar

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Razvoj agilnosti i fleksibilnosti u skijanju

Godina izdavanja

2013

Stranice

130-136

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kovač, R; Trivun, M; Bajrić, O

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Povezanost bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod karatista kadetskog uzrasta

Godina izdavanja

2012

Stranice

130-137

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šakota, Nedeljko; Kovač, Relja; Lolić, Dejan

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Zapažanja sa 22. Svjetskog prvenstva u rukometu za muškarce, Švedska, 2011

Godina izdavanja

2012

Stranice

244-249

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kovač, Relja; Vuković, Mileta

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Relacije između motoričkih karakteristika i situaciono motoričkih sposobnosti kod žena selekcionisanih za karate

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kovač, Relja; Vuković, Mileta; Lolić, Dejan

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Relacije između morfoloških karakteristika i situaciono motoričkih sposobnosti kod učenika selekcionisanih za karate

Godina izdavanja

2011

Stranice

323-330

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Kovač, Relja; Božić, Darko; Bašinac, Ismet; Jahić Šivšić, Minerva

Naziv rada

Razlike između situaciono-motoričkih sposobnosti kod selekcionisanih takmičara u karateu

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Božić, Darko; Goranović, Slobodan; Kovač, Relja; Ilić, Nikola

Naziv rada

Uticaj fleksibilnosti na rezultate testova situacione motorike u fudbalu

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Imamović, Dženana; Kovač, Siniša; Merdan, Merima; Kovač, Relja

Naziv rada

"The playgame role in prevention of propet posturein elementary school students"

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

11. Simpozij, "Nove tehnologije u sportu"

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mavrić, Fahrudin; Mavrić, Adem; Bilić, Željko; Kovač, Relja

Naziv rada

Presence of the pillar defotmitetis in school children

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

11. Simpozij, "Nove tehnologije u sportu"

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kovač, Relja; Stanković, Nemanja; Antić, Vladimir

Naziv rada

Incidence and prevention injuries in combat sports a review

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Deveta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kovač, Relja; Stanković, Nemanja

Naziv rada

Koliko su bezbedni olimpijski borilački sportovi?

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Panić, Željko; Kovač, Relja; Trivun, Milomir

Naziv rada

Analiza razlika i trent razvoja rezultata u plivanju kraul tehnikom finalista evropskih i nacionalnih prvenstava BiH u periodu 2''8-2016. Godine

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka, BIH

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kovač, Relja; Trivun, Milomir; Guzina, Bojan

Naziv rada

Regresiona povezanost mjera cirkularne dimenzionalnosti i mase tijela sa rezultatima plivanja na 100m

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Osma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kovač, Relja; Bilić, Juro

Naziv rada

Bezbjedonosni faktori procjene sigurnosti rizičnih grupa vrlo važnih ličnosti u BiH

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Peta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kovač, Relja; Vuković Srboljub; Božić, Darko

Naziv rada

Razlike između inicijalnog i finalnog stanja situaciono motoričkih sposobnosti kod mladih seklekcionisanih karatista

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Peta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, O; Bajrić, S; Bašinac, I; Kovač, R

Naziv rada

Latentna struktura morfoloških obilježja polaznica rukometne škole

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Treća međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lučić, Miroslav, Kovač, Relja

Naziv rada

Utvrđivanje uticaja fizičkog vježbanja na tjelesnu masu putem izračunavanja tjelesnog indeksa mase (bmi)

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Zbornik radova Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Grad

Sarajevo, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Skijanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Rukomet

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Borilački sportovi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Skijanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Borilački sportovi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI