slika radnika


Prof. dr RADOJKA BIJELIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • radojka.n.bijelic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

RADOJKA BIJELIĆ

 

Godina rođenja

1970

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Datum rođenja: 02.06.1970.

Mjesto rođenja: Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u rodnom gradu, Banja Luci. Medicinski fakultet upisuje 1989. godine. Po izbijanju ratnih sukoba u BiH 1992. godine fakultete je nastavio sa radom, pa i njeno školovanje, mada je bilo otežano zbog čestog odsustva profesora iz pojedinih predmeta. Pred kraj rata 1994-1995.godine dobija poziv da se javi u jedinicu MAP vojske Republike Srpske, tako da se njeno školovanje prekida izvjesno vrijeme odlaskom na ratište, do okončanja rata. Fakultet završava u maju 1996.godine. Nedugo zatim, kao ljekar pripravnik počinje raditi u Vojno medicinskom centru (VMC), Banja Luka.
Posle završenog obaveznog stažiranja, položila je državni ispit i u februaru 1997.godine počinje da radim u JZU Dom zdravlja Banja Luka, u Službu za zdravstvenu zaštitu djece i omladine.U Službi radi do dobijanja specijalizacije iz Porodične medicine 2000.godine od strane Ministarstva zdravalja Rep.Srpske. Specijalizacija je trajala tri godine, a specijalističi staž u trajanju od osamnaest mjeseci je odrađen u Kliničkom centru Banja Luka, a drugi dio staža takođe u trajanju od osamnaest mjeseci u JZU Dom zdravlja Banja Luka.Septembra 2003.godine uspješno je položila specijalističi ispit.
Postdiplomski studij Medicinskog fakulteta u Banja Luci upisuje u oktobru 2009.godine i među prvima u generaciji je polažila sve ispite koji su predviđeni planom i programom sa najvišim ocjenama. Magistarsku tezu pod naslovom " Učestalost urolitijaze kod pacijenata sa osteoporozom" odbranila je u septembru 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci.
Doktorsku disertaciju pod nazivom " Procjena faktora rizika za osteoporozu kod žena u postmenopauzi" uspješno je odbranila 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerzitet Istočno Sarajevo. U zvanje docenta, uža naučna oblast Sestrinstvo bira se u decembru 2017. godine Panevropski Univerzitet "Apeiron" gdje radi kao nastavnik. U julu 2022. godine bira se u zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Sestrinstvo, Panevropski Univerzitet Apeiron. Aktivno se usarvršava u struci i autor / koautor je mnogih originalnih naučnih radova, knjiga i monografija objavljenih kod nas i u inostranstvu.
Nagradu Komore doktora medicine Rep. Srpske, za doprinos razviju primarne zdravstvene zaštite dobila je 2015.god. u Banja Luci.
Radi u JZU Dom zdravlja Banja Luka, u amb. porodične medicine "Nova Varoš" od 2003. godine, od 2014. godine na mjestu šefa ambulante ( vođa timova porodične medicine).
2020. godine Vlada Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dodjelilo je titulu Primarijusa.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Procjena faktora rizika za osteoporozu kod žena u postmenopauzi

Datum završetka

04.11.2016

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Učestalost urolitijaze kod pacijenata sa osteoporozom

Datum završetka

30.09.2013

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

27.05.1996

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Bijelic R, B.(2020). The Association of Obesity and Microvascular Complications with Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Med.Arch., 8-15.

 

 

Balaban J, B., & Milicevic S, S.(2020). Correlation Between Extracutaneous Microvascular Complications and Diabetic Foot Ulcers in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Med Arch., 437-442.

 

 

Milicevic S, B.(2020). Epidemiology and Diagnostics of Prostate Cancer During COVID -19 Pandemic. Int J Biomed Healtch, 93-100.

 

 

Bijelić R, M.(2020). Association of Urolithiasis With Osteoporosis in Postmenopausal Women: Risk Predoctors for the Disease. Quality of Life, 126-130.

 

 

Umicevic Sipka S, B.(2019). Association between skin manifestations and Glycemic Control in Patients with Diabetes Mellitus Type II. Vojnosanit pregl., 0-0.

 

 

Bijelic R, M.(2019). The Influence of Non-preventable Risk Factors on the Development of Osteoporosis in Postmenopausal Women. Mater Sociomed, 72-75.

 

 

Bijelić, R., Miličević, S., & Balaban, J.(2017). Risk Factors for Osteoporosis in Postmenopausal Women. Med. Arch., 26-29.

 

 

Bijelić, R., Miličević, S., & Balaban, J.(2016). Correlation of Osteoporosis and Calcium Urolithiasis in Adult Population. Med. Arh, 66-68.

 

 

Bijelić, R., Balaban, J., & Miličević, S.(2016). Correlation of the Lipide Profile, BMI and Bone Mineral Density in Postmenopausal Women. Mater Sociomed, 412-415.

 

 

Miličević, S., Bijelić, R., & Jakovljević, B.(2015). Correlation of Parathormone and the Serum Values of Acidum Uricum With Calcium Nephrolithiasis Examined by Three Different Methodes of Diagnostics. Med. Arh, 132-134.

 

 

Bijelić, R., Balaban, M., & Miličević, S.(2015). Gender Representation of Osteoporosis in Patients with Urolithiasis. Med. Arh, 331-333.

 

 

Miličević, S., Bijelić, R., & Jakovljević, B.(2015). Encrustation of the Ureteral Double J Stent in Patients with the solitary Functional Kidney-a Case Report. Med. Arh., 265-268.

 

 

Balaban, J., Bijelić, R., & Miličević, S.(2014). Hypersensitivity to Aeroalergens in Patients with Nasobronchial Allergy. Med. Arh, 86-89.

 

 

Miličević, S., Bijelić, R., Jakovljević, B., Krivokuća, M., & Krivokuća, V.(2014). Correlation of Serum and Ionized Calcium in Patients with Calcium Nephrolithiasis. Med. Arh, 279-281.

 

 

Bijelić, R., Miličević, S., & Balaban, J.(2014). Incidence of Osteoporosis in Patients with Urolithiasis. Med. Arh, 335-338.

 

 

Miličević, S., Bijelić, R., & Krivokuća, V.(2013). Corellation of the Body Mass Index and Calcium Nephrolithiasis in Adult Population. Med. Arh., 393-396.

 

 

Gašić, B., Balaban, I., Bijelić, R., & Marić, D.(2013). Rabdomyolysis in Sport Men after Excessive Training.. -, 24-26.

 

 

Miličević, S., & Bijelić, R.(2012). Efficacy and Safety of Tamsulosin in the Treatment of Bening Prostatic Hyperplasia. Med. Arh., 72-78.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Gajanin, R., Đurđević, D., Karalić, M., Bijelić, R., & Grbić, S. (2012). Algoritamski pristup interpretaciji FNA ljuvačnih žlijezda. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. kongres patologa BiH (pp. 0-0). -: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

 

 

Bijelić, R., Balaban, I., Hajder, S., Gajanin, R., & Grbić, S. (2012). Autozomno dominantna policistična bolest bubrega: Prikaz Slučaja.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres patologa BiH (pp. 0-0). Banja Luka: CIP-katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

(2020). Porodična medicina: Hronične nezarazne bolesti. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron (Banja Luka).

 

 

Bijelić, R. (2015). Incidence of Urolithiasis in Patients with Ostheoporosis. -: LAM LAMBERT Academic Publishing.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Bijelic R, "The Association of Obesity and Microvascular Complications with Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus", Med.Arch., vol. 2020, no. 74, pp. 8-15, 2020.

 

 

B. Balaban J and S. Milicevic S, "Correlation Between Extracutaneous Microvascular Complications and Diabetic Foot Ulcers in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus", Med Arch., vol. 2020, no. 74, pp. 437-442, 2020.

 

 

B. Milicevic S, "Epidemiology and Diagnostics of Prostate Cancer During COVID -19 Pandemic", Int J Biomed Healtch, vol. 2020, no. 8, pp. 93-100, 2020.

 

 

M. Bijelić R, "Association of Urolithiasis With Osteoporosis in Postmenopausal Women: Risk Predoctors for the Disease", Quality of Life, vol. 2020, no. 12, pp. 126-130, 2020.

 

 

B. Umicevic Sipka S, "Association between skin manifestations and Glycemic Control in Patients with Diabetes Mellitus Type II", Vojnosanit pregl., vol. 2019, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

M. Bijelic R, "The Influence of Non-preventable Risk Factors on the Development of Osteoporosis in Postmenopausal Women", Mater Sociomed, vol. 2019, no. 31, pp. 72-75, 2019.

 

 

R. Bijelić, S. Miličević and J. Balaban, "Risk Factors for Osteoporosis in Postmenopausal Women", Med. Arch., vol. 1, no. 71, pp. 26-29, 2017.

 

 

R. Bijelić, S. Miličević and J. Balaban, "Correlation of Osteoporosis and Calcium Urolithiasis in Adult Population", Med. Arh, vol. 1, no. 70, pp. 66-68, 2016.

 

 

R. Bijelić, J. Balaban and S. Miličević, "Correlation of the Lipide Profile, BMI and Bone Mineral Density in Postmenopausal Women", Mater Sociomed, vol. 6, no. 28, pp. 412-415, 2016.

 

 

S. Miličević, R. Bijelić and B. Jakovljević, "Correlation of Parathormone and the Serum Values of Acidum Uricum With Calcium Nephrolithiasis Examined by Three Different Methodes of Diagnostics", Med. Arh, vol. 5, no. 69, pp. 132-134, 2015.

 

 

R. Bijelić, M. Balaban and S. Miličević, "Gender Representation of Osteoporosis in Patients with Urolithiasis", Med. Arh, vol. 5, no. 69, pp. 331-333, 2015.

 

 

S. Miličević, R. Bijelić and B. Jakovljević, "Encrustation of the Ureteral Double J Stent in Patients with the solitary Functional Kidney-a Case Report", Med. Arh., vol. 4, no. 69, pp. 265-268, 2015.

 

 

J. Balaban, R. Bijelić and S. Miličević, "Hypersensitivity to Aeroalergens in Patients with Nasobronchial Allergy", Med. Arh, vol. 2, no. 68, pp. 86-89, 2014.

 

 

S. Miličević, R. Bijelić, B. Jakovljević, M. Krivokuća and V. Krivokuća, "Correlation of Serum and Ionized Calcium in Patients with Calcium Nephrolithiasis", Med. Arh, vol. 4, no. 68, pp. 279-281, 2014.

 

 

R. Bijelić, S. Miličević and J. Balaban, "Incidence of Osteoporosis in Patients with Urolithiasis", Med. Arh, vol. 5, no. 68, pp. 335-338, 2014.

 

 

S. Miličević, R. Bijelić and V. Krivokuća, "Corellation of the Body Mass Index and Calcium Nephrolithiasis in Adult Population", Med. Arh., vol. 6, no. 67, pp. 393-396, 2013.

 

 

B. Gašić, I. Balaban, R. Bijelić and D. Marić, "Rabdomyolysis in Sport Men after Excessive Training.", -, vol. -, no. 0, pp. 24-26, 2013.

 

 

S. Miličević and R. Bijelić, "Efficacy and Safety of Tamsulosin in the Treatment of Bening Prostatic Hyperplasia", Med. Arh., vol. 66, no. 0, pp. 72-78, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

R. Gajanin, D. Đurđević, M. Karalić, R. Bijelić and S. Grbić, "Algoritamski pristup interpretaciji FNA ljuvačnih žlijezda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. kongres patologa BiH, -, 2012.

 

 

R. Bijelić, I. Balaban, S. Hajder, R. Gajanin and S. Grbić, "Autozomno dominantna policistična bolest bubrega: Prikaz Slučaja.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres patologa BiH, Banja Luka, 2012.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

, Porodična medicina: Hronične nezarazne bolesti, Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron (Banja Luka), 2020.

 

 

R. Bijelić, Incidence of Urolithiasis in Patients with Ostheoporosis, -: LAM LAMBERT Academic Publishing, 2015.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Bijelic R, Balaban J, Milicevic S et Umicevíc Sipka S.

Naziv časopisa

Med.Arch.

Naziv rada

The Association of Obesity and Microvascular Complications with Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Godina izdavanja

2020

Stranice

8-15

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

74

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Balaban J, Bijelic R, Milicevic S, Stanetic K et Grbic N.

Naziv časopisa

Med Arch.

Naziv rada

Correlation Between Extracutaneous Microvascular Complications and Diabetic Foot Ulcers in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus

Godina izdavanja

2020

Stranice

437-442

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

74

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Milicevic S, Bijelic R, Grbic N et Jakovljevic B.

Naziv časopisa

Int J Biomed Healtch

Naziv rada

Epidemiology and Diagnostics of Prostate Cancer During COVID -19 Pandemic

Godina izdavanja

2020

Stranice

93-100

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bijelić R, Milićević S.

Naziv časopisa

Quality of Life

Naziv rada

Association of Urolithiasis With Osteoporosis in Postmenopausal Women: Risk Predoctors for the Disease

Godina izdavanja

2020

Stranice

126-130

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Umicevic Sipka S, Balaban J, Bijelic R.

Naziv časopisa

Vojnosanit pregl.

Naziv rada

Association between skin manifestations and Glycemic Control in Patients with Diabetes Mellitus Type II

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bijelic R, Miíicevíc S, Balaban J.

Naziv časopisa

Mater Sociomed

Naziv rada

The Influence of Non-preventable Risk Factors on the Development of Osteoporosis in Postmenopausal Women

Godina izdavanja

2019

Stranice

72-75

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

31

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bijelić, R; Miličević, S; Balaban, J;

Naziv časopisa

Med. Arch.

Naziv rada

Risk Factors for Osteoporosis in Postmenopausal Women

Godina izdavanja

2017

Stranice

26-29

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

71

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bijelić, R; Miličević, S; Balaban, J;

Naziv časopisa

Med. Arh

Naziv rada

Correlation of Osteoporosis and Calcium Urolithiasis in Adult Population

Godina izdavanja

2016

Stranice

66-68

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

70

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bijelić, R; Balaban, J; Miličević, S;

Naziv časopisa

Mater Sociomed

Naziv rada

Correlation of the Lipide Profile, BMI and Bone Mineral Density in Postmenopausal Women

Godina izdavanja

2016

Stranice

412-415

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

28

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miličević, S; Bijelić, R; Jakovljević, B;

Naziv časopisa

Med. Arh

Naziv rada

Correlation of Parathormone and the Serum Values of Acidum Uricum With Calcium Nephrolithiasis Examined by Three Different Methodes of Diagnostics

Godina izdavanja

2015

Stranice

132-134

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

69

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bijelić, R; Balaban, M; Miličević, S;

Naziv časopisa

Med. Arh

Naziv rada

Gender Representation of Osteoporosis in Patients with Urolithiasis

Godina izdavanja

2015

Stranice

331-333

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

69

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miličević, S; Bijelić, R; Jakovljević, B;

Naziv časopisa

Med. Arh.

Naziv rada

Encrustation of the Ureteral Double J Stent in Patients with the solitary Functional Kidney-a Case Report

Godina izdavanja

2015

Stranice

265-268

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

69

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Balaban, J; Bijelić, R; Miličević, S;

Naziv časopisa

Med. Arh

Naziv rada

Hypersensitivity to Aeroalergens in Patients with Nasobronchial Allergy

Godina izdavanja

2014

Stranice

86-89

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

68

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miličević, S; Bijelić, R; Jakovljević, B; Krivokuća, M; Krivokuća, V;

Naziv časopisa

Med. Arh

Naziv rada

Correlation of Serum and Ionized Calcium in Patients with Calcium Nephrolithiasis

Godina izdavanja

2014

Stranice

279-281

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

68

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bijelić, R; Miličević, S; Balaban, J;

Naziv časopisa

Med. Arh

Naziv rada

Incidence of Osteoporosis in Patients with Urolithiasis

Godina izdavanja

2014

Stranice

335-338

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

68

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miličević, S; Bijelić, R; Krivokuća, V;

Naziv časopisa

Med. Arh.

Naziv rada

Corellation of the Body Mass Index and Calcium Nephrolithiasis in Adult Population

Godina izdavanja

2013

Stranice

393-396

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

67

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gašić, B; Balaban, I; Bijelić, R; Marić, D;

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Rabdomyolysis in Sport Men after Excessive Training.

Godina izdavanja

2013

Stranice

24-26

Godina_Vol_IEEE

-

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Miličević, S; Bijelić, Radojka;

Naziv časopisa

Med. Arh.

Naziv rada

Efficacy and Safety of Tamsulosin in the Treatment of Bening Prostatic Hyperplasia

Godina izdavanja

2012

Stranice

72-78

Godina_Vol_IEEE

66

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Gajanin, R; Đurđević, D; Karalić, M; Bijelić, R; Grbić, S;

Naziv rada

Algoritamski pristup interpretaciji FNA ljuvačnih žlijezda

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

2. kongres patologa BiH

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bijelić, R; Balaban, I; Hajder, S; Gajanin, R; Grbić, S;

Naziv rada

Autozomno dominantna policistična bolest bubrega: Prikaz Slučaja.

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Kongres patologa BiH

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

CIP-katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Bijelić R.

Naslov

Porodična medicina: Hronične nezarazne bolesti

Godina izdavanja

2020

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron (Banja Luka)

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Bijelić, Radojka;

Naslov

Incidence of Urolithiasis in Patients with Ostheoporosis

Godina izdavanja

2015

Grad

-

Izdavač

LAM LAMBERT Academic Publishing

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu (principi, metodologija i osnovne procedure zdravstvene njege)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Preventivna njega u porodičnoj medicini i primarnoj zdravstvenoj zaštiti (sa patronažnom i kućnom njegom)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu (principi, metodologija i osnovne procedure zdravstvene njege)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Preventivna njega u porodičnoj medicini i primarnoj zdravstvenoj zaštiti (sa patronažnom i kućnom njegom)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI