slika radnika


Doc. dr BOJAN KOZOMARA

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • bojan.r.kozomara@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BOJAN KOZOMARA

 

Godina rođenja

1978

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Bojan Kozomara rođen je 30.12.1978. godine u Banjoj Luci u kojoj je završio osnovnu školu i započeo srednjoškolsko obrazovanje, koje je završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2004. godine. Ljekarski staž obavlja u Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Banja Luka, u kojem izavršava specijalizaciju 2009. godine odličnim uspjehom. Za vrijeme specijalizantskog staža boravi na edukaciji na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, Univerzitetskoj oftalmološkoj klinici ,,Carreggi" u Firenci, Italija, kao i u specijalnoj bolnici za oftalmologiju ,,Svjetlost" Zagreb, Hrvatska. Od 2008. do 2011. godine je zaposlen u ,,Klinici Kozomara", a od 2011. godine u ,,Klinici Svjetlost Banja Luka", od 2021. godine specijalnoj bolnici ,,Svjetlost" Banja Luka.
Postdiplomski studij iz biomedicinskih istraživanja sprovodi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u periodu od 2009. do 2012. godine. Magistarski rad pod naslovom
,,Praćenje kornealnih sfernih aberacija viseg reda kod miopskih pacijenata prije i nakon refraktivne hirurgije" odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci iz uže naučne oblasti oftalmologija.
Doktorsku disertaciju pod naslovom ,, Sferne aberacije višeg reda kod bifokalnih i trifokalnih difraktivnihintraokularnih sočiva mjerenih pomoću dvije nezavisne metode" odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2021. godine.
Autor je i koautor preko 30 naučnih i stručnih radova iz oblasti oftalmologije, kao i koautor jednog udžbenika iz zdravstvene njege. Aktivno je, u vidu usmenih i poster prezentacija, učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti oftalmologije. Član je Američkog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju, Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju, te Hrvatskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju. Aktivno govori engleski i italijanski jezik. Oženjenje suprugom Sarom.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

Sferne aberacije višeg reda kod bifokalnih i trifokalnih difraktivnihintraokularnih sočiva mjerenih pomoću dvije nezavisne metode

Datum završetka

09.06.2021

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Primjena fakičnih intraokularnih sočiva u korigovanju refraktivnih grešaka oka

Datum završetka

07.11.2014

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.08.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Kozomara B, P., & Lazic R, S.(2018). Postosperative late-onset endophthalmitis caused by Leishmania donovani: A case report. Case Rep Ophthalmol, 484-6.

 

 

Bohac M, A., Draca N, K., & Dekaris I, G.(2017). Comparison of Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for treatment of moderate to high myopia 36 months after surgery. Semin Ophthalmol, 725-33.

 

 

Kozomara B, L., & Potkonjak E, G.(2016). Correction of postoperative aphakia with Verisyse Aphakia phakic intraocular lenses: One year follow-up. EC Ophthalmology, 446-50.

 

 

Kozomara B, L., & Potkonjak E, B.(2015). Simultaneous bilateral implantation of Ex-Press glaucoma shunt for secondary glaucoma treatment due to Axenfeld-Rieger Syndrome: A case report. Adv Ophthalmol Vis Syst, 0-0.

 

 

Kozomara B, B., & Gabric N, P.(2015). Bowman strip complications during routine LASIK: Two cases demonstrating the clinical advantage of using Mitomycin C in such cases. J Opt, 219-20.

 

 

(2012). Treatment of bilateral postoperative aphakia in young patient with Still- Chauffard Syndrome. Scr Med, 111-2.

 

 

Kozomara B, B., Potkonjak E, K., & Kozomara R, G.(2012). Prevalence of keratoconus in candidates for refractive surgical procedures. Scr Med, 25-7.

 

 

Kozomara R, K.(2010). Causes of blindness in the Repulic of Srpska. Med Pregl, 340-2.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

(2019). Lower lid blepharoplasty. Zbornik radova sa naučnog skupa-Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery Congress (pp. 0-0). Zagreb: -

 

 

Kozomara B, P., & Abdulaj D, G. (2018). Mixing and matching: which type of diffractive intraocular lens is the best fit?. Zbornik radova sa naučnog skupa-European Society of Cataract and Refractive Surgery Congress (pp. 0-0). Belgrade: -

 

 

Kozomara B, M., & Bohac M, G. (2015). Difference in higher order aberrations after application of two different types of artificial tear supplements. Zbornik radova sa naučnog skupa-European Society of Cataract and Refractive Surgery Congress (pp. 0-0). Barcelona: -

 

 

Kozomara B, P. (2015). Phacoemulsification as a treatment option in chronic angle closure glaucoma. Zbornik radova sa naučnog skupa-South Eastern European Congress of Ophthalmology (pp. 0-0). Budva: -

 

 

Kozomara B, P., & Bohac M, G. (2015). Comparison of postoperative results with three types of trifocal intraocular lenses. Zbornik radova sa naučnog skupa-South Eastern European Congress of Ophthalmology (pp. 0-0). Budva: -

 

 

Kozomara B, L. (2015). Alsafit® monofocal intraocular lens: First results. Zbornik radova sa naučnog skupa-Serbian Ophthalmology Congress (pp. 0-0). Belgrade: -

 

 

Milicevic M, P., Lukic M, K., & Mravicic I, G. (2015). LASIK treatment of accommodative esotropia. Zbornik radova sa naučnog skupa-Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery Congress (pp. 0-0). Zagreb: -

 

 

Kozomara B, B., & Potkonjak E, G. (2013). Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high myopia: Long term results. Zbornik radova sa naučnog skupa-South Eastern European Congress of Ophthalmology (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Kozomara B, B. (2013). Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high ametropia. Zbornik radova sa naučnog skupa-South Eastern European Congress of Ophthalmology (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Kozomara B, B. (2013). Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high ametropia. Zbornik radova sa naučnog skupa-Serbian Ophthalmology Congress (pp. 0-0). Arandjelovac: -

 

 

Kozomara B, B., & Potkonjak E, G. (2013). Topical Mitomycin C in the treatment of LASIK Bowman strip. Zbornik radova sa naučnog skupa-Serbian Ophthalmology Congress (pp. 0-0). Arandjelovac: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

P. Kozomara B and S. Lazic R, "Postosperative late-onset endophthalmitis caused by Leishmania donovani: A case report", Case Rep Ophthalmol, vol. 9, no. 1, pp. 484-6, 2018.

 

 

A. Bohac M, K. Draca N and G. Dekaris I, "Comparison of Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for treatment of moderate to high myopia 36 months after surgery", Semin Ophthalmol, vol. 32, no. 1, pp. 725-33, 2017.

 

 

L. Kozomara B and G. Potkonjak E, "Correction of postoperative aphakia with Verisyse Aphakia phakic intraocular lenses: One year follow-up", EC Ophthalmology, vol. 4, no. 1, pp. 446-50, 2016.

 

 

L. Kozomara B and B. Potkonjak E, "Simultaneous bilateral implantation of Ex-Press glaucoma shunt for secondary glaucoma treatment due to Axenfeld-Rieger Syndrome: A case report", Adv Ophthalmol Vis Syst, vol. 3, no. 1, pp. 0-0, 2015.

 

 

B. Kozomara B and P. Gabric N, "Bowman strip complications during routine LASIK: Two cases demonstrating the clinical advantage of using Mitomycin C in such cases", J Opt, vol. 8, no. 1, pp. 219-20, 2015.

 

 

, "Treatment of bilateral postoperative aphakia in young patient with Still- Chauffard Syndrome", Scr Med, vol. 43, no. 1, pp. 111-2, 2012.

 

 

B. Kozomara B, K. Potkonjak E and G. Kozomara R, "Prevalence of keratoconus in candidates for refractive surgical procedures", Scr Med, vol. 43, no. 1, pp. 25-7, 2012.

 

 

K. Kozomara R, "Causes of blindness in the Repulic of Srpska", Med Pregl, vol. 63, no. 1, pp. 340-2, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

, "Lower lid blepharoplasty", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery Congress, Zagreb, 2019.

 

 

P. Kozomara B and G. Abdulaj D, "Mixing and matching: which type of diffractive intraocular lens is the best fit?", in Zbornik radova sa naučnog skupa-European Society of Cataract and Refractive Surgery Congress, Belgrade, 2018.

 

 

M. Kozomara B and G. Bohac M, "Difference in higher order aberrations after application of two different types of artificial tear supplements", in Zbornik radova sa naučnog skupa-European Society of Cataract and Refractive Surgery Congress, Barcelona, 2015.

 

 

P. Kozomara B, "Phacoemulsification as a treatment option in chronic angle closure glaucoma", in Zbornik radova sa naučnog skupa-South Eastern European Congress of Ophthalmology, Budva, 2015.

 

 

P. Kozomara B and G. Bohac M, "Comparison of postoperative results with three types of trifocal intraocular lenses", in Zbornik radova sa naučnog skupa-South Eastern European Congress of Ophthalmology, Budva, 2015.

 

 

L. Kozomara B, "Alsafit® monofocal intraocular lens: First results", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Serbian Ophthalmology Congress, Belgrade, 2015.

 

 

P. Milicevic M, K. Lukic M and G. Mravicic I, "LASIK treatment of accommodative esotropia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery Congress, Zagreb, 2015.

 

 

B. Kozomara B and G. Potkonjak E, "Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high myopia: Long term results", in Zbornik radova sa naučnog skupa-South Eastern European Congress of Ophthalmology, Sarajevo, 2013.

 

 

B. Kozomara B, "Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high ametropia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-South Eastern European Congress of Ophthalmology, Sarajevo, 2013.

 

 

B. Kozomara B, "Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high ametropia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Serbian Ophthalmology Congress, Arandjelovac, 2013.

 

 

B. Kozomara B and G. Potkonjak E, "Topical Mitomycin C in the treatment of LASIK Bowman strip", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Serbian Ophthalmology Congress, Arandjelovac, 2013.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Kozomara B, Potkonjak E, Lazic R, Savicic S, Gabric N.

Naziv časopisa

Case Rep Ophthalmol

Naziv rada

Postosperative late-onset endophthalmitis caused by Leishmania donovani: A case report

Godina izdavanja

2018

Stranice

484-6

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bohac M, Anticic M, Draca N, Kozomara B, Dekaris I, Gabric N, Patel S.

Naziv časopisa

Semin Ophthalmol

Naziv rada

Comparison of Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for treatment of moderate to high myopia 36 months after surgery

Godina izdavanja

2017

Stranice

725-33

Godina_Vol_IEEE

32

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kozomara B, Lazic R, Potkonjak E, Gabric N.

Naziv časopisa

EC Ophthalmology

Naziv rada

Correction of postoperative aphakia with Verisyse Aphakia phakic intraocular lenses: One year follow-up

Godina izdavanja

2016

Stranice

446-50

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kozomara B, Lazic R, Potkonjak E, Bohac M, Gabric N.

Naziv časopisa

Adv Ophthalmol Vis Syst

Naziv rada

Simultaneous bilateral implantation of Ex-Press glaucoma shunt for secondary glaucoma treatment due to Axenfeld-Rieger Syndrome: A case report

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kozomara B, Bohac M, Gabric N, Patel S.

Naziv časopisa

J Opt

Naziv rada

Bowman strip complications during routine LASIK: Two cases demonstrating the clinical advantage of using Mitomycin C in such cases

Godina izdavanja

2015

Stranice

219-20

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kozomara B.

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Treatment of bilateral postoperative aphakia in young patient with Still- Chauffard Syndrome

Godina izdavanja

2012

Stranice

111-2

Godina_Vol_IEEE

43

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kozomara B, Bohac M, Potkonjak E, Kozomara I, Kozomara R, Gabric N.

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Prevalence of keratoconus in candidates for refractive surgical procedures

Godina izdavanja

2012

Stranice

25-7

Godina_Vol_IEEE

43

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kozomara R, Kozomara B.

Naziv časopisa

Med Pregl

Naziv rada

Causes of blindness in the Repulic of Srpska

Godina izdavanja

2010

Stranice

340-2

Godina_Vol_IEEE

63

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Kozomara B.

Naziv rada

Lower lid blepharoplasty

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery Congress

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Potkonjak E, Abdulaj D, Gabric N.

Naziv rada

Mixing and matching: which type of diffractive intraocular lens is the best fit?

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

European Society of Cataract and Refractive Surgery Congress

Grad

Belgrade

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Milicevic M, Bohac M, Gabric N, Patel S.

Naziv rada

Difference in higher order aberrations after application of two different types of artificial tear supplements

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

European Society of Cataract and Refractive Surgery Congress

Grad

Barcelona

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Potkonjak E, Gabric N.

Naziv rada

Phacoemulsification as a treatment option in chronic angle closure glaucoma

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

South Eastern European Congress of Ophthalmology

Grad

Budva

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Potkonjak E, Bohac M, Gabric N.

Naziv rada

Comparison of postoperative results with three types of trifocal intraocular lenses

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

South Eastern European Congress of Ophthalmology

Grad

Budva

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Lazic R, Gabric N.

Naziv rada

Alsafit® monofocal intraocular lens: First results

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Serbian Ophthalmology Congress

Grad

Belgrade

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Milicevic M, Potkonjak E, Lukic M, Kozomara B, Mravicic I, Gabric N.

Naziv rada

LASIK treatment of accommodative esotropia

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery Congress

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Bohac M, Potkonjak E, Gabric N.

Naziv rada

Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high myopia: Long term results

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

South Eastern European Congress of Ophthalmology

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Bohac M, Gabric N.

Naziv rada

Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high ametropia

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

South Eastern European Congress of Ophthalmology

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Bohac M, Gabric N.

Naziv rada

Verisyse and Veriflex phakic intraocular lenses for correction of high ametropia

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Serbian Ophthalmology Congress

Grad

Arandjelovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kozomara B, Bohac M, Potkonjak E, Gabric N.

Naziv rada

Topical Mitomycin C in the treatment of LASIK Bowman strip

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Serbian Ophthalmology Congress

Grad

Arandjelovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Oftalmologija i pridružena njega

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Oftalmologija i pridružena njega

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI