slika radnika


Mr SANJA RAKANOVIĆ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • sanja.r.susnjar@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SANJA RAKANOVIĆ

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicine 360 ECTS

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 05.09.1984. u Banja Luci.
Obrazovanje:
Apsolvent na III ciklusu studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci
Završila specijalističke studije iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
Diplomirala na Medicinskom fakultetu Banja Luka, sa prosječnom ocjenom 8,08
Završila srednju Medicinsku školu u Banja Luci
Radno Iskustvo:
Zaposlena na Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS na radnom mjestu ljekara specijaliste iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
Viši asistent na predmetima Osnove hirurškog instrumentiranja i Anestetičke tehnologije i procedure - Panevropski Apeiron Univerzitet - Fakultet zdravstvenih nauka , smjer sestrinstvo
Demonstrator na predmetu Patološka anatomija (tokom studija na Medicinskom fakultetu)
Članstvo:
Aktivan član Evropskog udrženja anesteziologa (ESA)
Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
Komora doktora medicine Republike Srpske
Znanje rada na računaru: MS Office paket (Word, Excel, Power Point), Internet
Poznavanje stranih jezika: Engleski jezik (B1 nivo) Njemački jezik (B1 nivo)

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

12.09.2017

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Rakanović, S.(2023). Comparation of RIFLE and AKIN criteria in assessment of acute kidney injury in critically ill Covid-19 patients. Eur J Anaesthesiol, 312-312.

 

 

D. Rakanović, S.(2022). Influence of epidural analgesia in labor on Apgar score and neonatal morbidity - a retyrospective study. Eur J Anaesthesiol, 85-85.

 

 

Rakanović D, S., & Šušnjar S, B.(2020). Epidural analgesia versus combined spinal-epidural analgesia in labor - maternal satisfaction and complications - retrospective analysis. Eur J Anaesthesiol, 151-151.

 

 

Rakanović D, S., & Nikić D, Š.(2019). Epidural analgesia in labor -mat rnal satisfaction and complication - retrospective analysis. Eur J Anaesthesia, 100-100.

 

 

Šušnjar S, R.(2019). Fatal outcome of pregnant women in the 22nd week of gestation due to late detection of acute promyelocytic leukemia - case report. Eur J Anaesthesiol, 111-111.

 

 

(2019). Epidural analgesia in labor - mc.temal satisfaction and complication- retrospective :malysis. Eur J Anaesthesiol, 100-100.

 

 

Šušnjar S, R.(2018). Perioperative treatment meningeoma complicated by intracerebral haemorrhage in patient with Klippel-Trenauney syndrome - case report. Eur J Anaesthesiol, 156-156.

 

 

Milanović M, Š.(2017). Single injection peribulbar block for complicated Vitroretinal surgery in duration of 7 hours and 45 min in high risk patient- A case repo1i. Eur J Anaesthesia, 90-91.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. D. Rakanović, "Comparation of RIFLE and AKIN criteria in assessment of acute kidney injury in critically ill Covid-19 patients", Eur J Anaesthesiol, vol. 40, no. 61, pp. 312-312, 2023.

 

 

S. D. Rakanović, "Influence of epidural analgesia in labor on Apgar score and neonatal morbidity - a retyrospective study", Eur J Anaesthesiol, vol. 39, no. 60, pp. 85-85, 2022.

 

 

S. Rakanović D and B. Šušnjar S, "Epidural analgesia versus combined spinal-epidural analgesia in labor - maternal satisfaction and complications - retrospective analysis", Eur J Anaesthesiol, vol. 37, no. 58, pp. 151-151, 2020.

 

 

S. Rakanović D and Š. Nikić D, "Epidural analgesia in labor -mat rnal satisfaction and complication - retrospective analysis", Eur J Anaesthesia, vol. 36, no. 57, pp. 100-100, 2019.

 

 

R. Šušnjar S, "Fatal outcome of pregnant women in the 22nd week of gestation due to late detection of acute promyelocytic leukemia - case report", Eur J Anaesthesiol, vol. 36, no. 57, pp. 111-111, 2019.

 

 

, "Epidural analgesia in labor - mc.temal satisfaction and complication- retrospective :malysis", Eur J Anaesthesiol, vol. 36, no. 57, pp. 100-100, 2019.

 

 

R. Šušnjar S, "Perioperative treatment meningeoma complicated by intracerebral haemorrhage in patient with Klippel-Trenauney syndrome - case report", Eur J Anaesthesiol, vol. 35, no. 56, pp. 156-156, 2018.

 

 

Š. Milanović M, "Single injection peribulbar block for complicated Vitroretinal surgery in duration of 7 hours and 45 min in high risk patient- A case repo1i", Eur J Anaesthesia, vol. 34, no. 55, pp. 90-91, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

D. Rakanović, S. Rakanović

Naziv časopisa

Eur J Anaesthesiol

Naziv rada

Comparation of RIFLE and AKIN criteria in assessment of acute kidney injury in critically ill Covid-19 patients

Godina izdavanja

2023

Stranice

312-312

Godina_Vol_IEEE

40

Br. časopisa

61

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

D. Rakanović, S. Rakanović, M. Gajić

Naziv časopisa

Eur J Anaesthesiol

Naziv rada

Influence of epidural analgesia in labor on Apgar score and neonatal morbidity - a retyrospective study

Godina izdavanja

2022

Stranice

85-85

Godina_Vol_IEEE

39

Br. časopisa

60

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Rakanović D, Sobol Novaković S, Šušnjar S, Baničević-Cerić A

Naziv časopisa

Eur J Anaesthesiol

Naziv rada

Epidural analgesia versus combined spinal-epidural analgesia in labor - maternal satisfaction and complications - retrospective analysis

Godina izdavanja

2020

Stranice

151-151

Godina_Vol_IEEE

37

Br. časopisa

58

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Rakanović D, Sobot S, Nikić D, Šušnjar S.

Naziv časopisa

Eur J Anaesthesia

Naziv rada

Epidural analgesia in labor -mat rnal satisfaction and complication - retrospective analysis

Godina izdavanja

2019

Stranice

100-100

Godina_Vol_IEEE

36

Br. časopisa

57

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Šušnjar S, Rakanović D

Naziv časopisa

Eur J Anaesthesiol

Naziv rada

Fatal outcome of pregnant women in the 22nd week of gestation due to late detection of acute promyelocytic leukemia - case report

Godina izdavanja

2019

Stranice

111-111

Godina_Vol_IEEE

36

Br. časopisa

57

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Rakanović D. Sobol S. Nikic D. Šušnjar S.

Naziv časopisa

Eur J Anaesthesiol

Naziv rada

Epidural analgesia in labor - mc.temal satisfaction and complication- retrospective :malysis

Godina izdavanja

2019

Stranice

100-100

Godina_Vol_IEEE

36

Br. časopisa

57

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Šušnjar S, Rakanović D, Miškić M.

Naziv časopisa

Eur J Anaesthesiol

Naziv rada

Perioperative treatment meningeoma complicated by intracerebral haemorrhage in patient with Klippel-Trenauney syndrome - case report

Godina izdavanja

2018

Stranice

156-156

Godina_Vol_IEEE

35

Br. časopisa

56

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Milanović M, Šušnjar S.

Naziv časopisa

Eur J Anaesthesia

Naziv rada

Single injection peribulbar block for complicated Vitroretinal surgery in duration of 7 hours and 45 min in high risk patient- A case repo1i

Godina izdavanja

2017

Stranice

90-91

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

55

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Osnove hirurškog instrumentiranja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Anestetičke tehnologije i procedure

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Osnove hirurškog instrumentiranja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Anestetičke tehnologije i procedure

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI