slika radnika


Ma SANJA RAKANOVIĆ

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • sanja.r.susnjar@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SANJA RAKANOVIĆ

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicine 360 ECTS

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Državljanstvo: Bosne i Hercegovine, Republike Srbije
Obrazovanje:
" Apsolvent na III ciklusu studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci
" Završila specijalističke studije iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
" Diplomirala na Medicinskom fakultetu Banja Luka, sa prosječnom ocjenom 8,08
" Završila srednju Medicinsku školu u Banja Luci
Radno Iskustvo:
" Zaposlena na Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje UKC RS na radnom mjestu ljekara specijaliste iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije
" Viši asistent na predmetima Osnove hirurškog instrumentiranja i Anestetičke tehnologije i procedure - Panevropski Apeiron Univerzitet - Fakultet zdravstvenih nauka , smjer sestrinstvo
" Demonstrator na predmetu Patološka anatomija (tokom studija na Medicinskom fakultetu)
Članstvo:
" Aktivan član Evropskog udrženja anesteziologa (ESA)
" Udruženje anesteziologa i reanimatologa Republike Srpske
" Komora doktora medicine Republike Srpske
Znanje rada na računaru:
" MS Office paket (Word, Excel, Power Point), Internet
Poznavanje stranih jezika:
" Engleski jezik (B1 nivo)
" Njemački jezik (B1 nivo)

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

12.09.2017

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA