slika radnika


Prof. dr OSMO BAJRIĆ

redovni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • osmo.s.bajric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

OSMO BAJRIĆ

 

Godina rođenja

1957

Mjesto rođenja

Kalesija

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: "Pedagoško-nastavni studijski program u sportu - 240 ECTS")

Prodekan za nastavu - fakultet (Org. jedinica: Fakultet sportskih nauka - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr. sc. Osmo Bajrić, doktor nauka u oblasti tjelesnog odgoja i sporta
Datum i mjesto rođenja: 14.08.1957. god., Gornje Vukovije, opština Kalesija, BiH
Obrazovanje
Osnovna škola, 1972. god. Tojšići. Srednja škola, 1976. god. Sarajevo. Vojna Akademija KoV, 1980. god., Beograd. Fakultet za fizičko vaspitanje, 1988, Beograd.
Postdiplomski studij, 2000. god., Filozofski fakulteta, odsjek fizička kultura Univerziteta u Tuzli.
Doktorat, 2008. god., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu.
Podaci o izborima u nastavnička zvanja
2008. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Sportske igre/Teorija sporta i nauka o treningu,
2009. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Biomehanika i antropomotorika,
2010. god., Docent, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Metodika vaspitno-obrazovnog rada u sportu,
2013.god., Vanredni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Sportske igre/Teorija sporta i nauka o treningu,
2014. god., Vantredni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Biomehanika i antropomotorika,
2015. god., Vantredni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Metodika vaspitno-obrazovnog rada u sportu,
2019. god., Redovni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Sportske igre/Teorija sporta i nauka o treningu,
2020. god., Redovni profesor, UNO Sportske i rehabilitacione nauke, podoblast, Biomehanika i antropomotorika,
Objavljeni naučni i stručni radovi
Više od 160 radova
Objavljene publikacije (knjige, udžbenici)
Objavio 9 udžbenika


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti trenažnih transformacionih procesa morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti, situaciono-motoričkih sposobnosti i uspješnosti nogometaša uzrasta 14-16 godina

Datum završetka

20.05.2008

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uspješnost u savladavanju testa kombinovanih prepreka u zavisnosti od bazičnih motoričkih sposobnosti i parcijalnih situaciono -motoričkih zadataka

Datum završetka

27.11.2000

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za fizičko vaspitanje - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

15.01.1988

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Srdić, V., Bajrić, O., Oreb, G., Lolić, V., & Zagorc, M.(2013). Regression analysis of connection between morphological, motoric and functional abilities with the success of performance of technical elements in dance. Acta kinesiologica, 91-94.

 

 

Bajrić, O., & Bajrić, S.(2012). Lower - extremity deformities in students of primary school-age. Sport science, 1-111.

 

 

Bajrić, O., Mandić, P., Lolić, V., & Srdić, V.(2012). Qualitative changes of motoric abilities of footballers under influence the programmed training exercise. Research in physical education, sport and health, 153-159.

 

 

Bajrić, O., Šmigalović, M., Bašinac, I., & Bajrić, S.(2012). Globalne kvantitativne promjene bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti pod uticajem programa odbojke. Sportske nauke i zdravlje, 22-28.

 

 

Bajrić, O., Lolić, V., Lolić, D., & Bajrić, S.(2011). Analiza uticaja nekih antropoloških odlika na uspješnost u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometu. Sport Mont, 386-393.

 

 

Lolić, V., Bajrić, O., & Lolić, D.(2011). Povezanost morfoloških odlika i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono-motoričkih testova u fudbalu. Sport Mont, 552-559.

 

 

Mandić, P., Bajrić, O., & Lolić, N.(2011). Uticaj eksperimentalnog programa sportske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Sportske nauke i zdravlje, 24-31.

 

 

Bajrić, O., Barjić, S., & Jovanović, M.(2011). Kanonička povezanost morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole. Sportske nauke i zdravlje, 125-134.

 

 

Lolić, V., & Bajrić, O.(2011). Situacioni model treninga u funkciji integracije morfoloških odlika bazičnih motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod mladih fudbalera. Naučno stručni časopis "Sportske nauke i zdravlja", 89-97.

 

 

Lolić, V., Bajrić, O., & Lolić, D.(2011). Struktura motoričkog prostora fudbalera kadetskog uzrasta. Sportske nauke i zdravlje, 152-156.

 

 

Bajrić, O., Talović, M., Jelešković, E., & Kovačević, Ž.(2010). Nivo kvantitativnih promjena situaciono - motoričkih sposobnosti nogometaša uzrasta 14 - 16 godina. Sport mont, 270-274.

 

 

Bajrić, O., Mekić, M., Lolić, V., & Bajrić, S.(2010). Kvalitativne promjene situaciono - motoričkih sposobnosti nogometaša pod uticajem programa nogometa. Sport mont, 149-156.

 

 

Bajrić, O.(2008). Partial and global quantatitive changes of motor abilities in football players 14 to 16 years of age. "Sport science" International scientific journal of kinesiology, 76-80.

 

 

Bajrić, O., Mikić, B., & Tanović, I.(2006). Hronološke transformacije nekih parametara motoričke informisanosti nogometaša. Homo sporticus, 70-73.

 

 

Lačić, O., & Bajrić, O.(2005). Nivo latentnih dimenzija eksplozivne snage nogometađa 14 - 16 godina. Sportski logos, 30-37.

 

 

Bašinac, I., Bajrić, O., & Mikić, B.(2004). Nivo kvantitativnih promjena u skupu motoričkih varijabli za procjenu tehničkih elemenata nogometaša uzrasta 8 - 12 godina. Sportski logos, 38-49.

 

 

Bajrić, O., & Mikić, B.(2002). Latentna struktura bazičnih motoričkih sposobnosti i parcijalnih situaciono - motoričkih zadataka regruta. Sport u teoriji i praksi, 3-9.

 

 

Bajrić, O., & Mikić, B.(2001). Skale vrednovanja rezultata bazičnih motoričkih sposobnosti i predočavanje individualnih profila ispitanika - regruta. Sport u teoriji i paksi, 37-44.

 

 

Bajrić, O., & Mikić, B.(2001). Uspješnost u savladavanju poligona kombinovanih prepreka u zavisnosti od nivoa bazičnih motoričkih sposobnosti i parcijalnih situaciono - motoričkih zadataka. Sport u teoriji i praksi, 45-54.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ivić, Đ., Mikić, B., Bajrić, O., Bojić, A., & Azapagić, A. (2014). Uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričku efikasnost plivača uzrasta 13 do 15 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodne interdisciplinirane naučno-stručne konferencije, Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti (pp. 230-232). Subotica: -

 

 

Bajrić, S., Bonacin, D., & Bajrić, O. (2013). Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Međunarodni simpozijum "Sport i zdravlje" (pp. 88-92). Tuzla: -

 

 

Bajrić, O., Jovanović, M., & Srdić, V. (2013). Latent structure of some indicators of impaired postural status of primary school age pupils. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Scientific Conference "FIS COMMUNICATIONS 2013" (pp. 227-233). Niš: -

 

 

Bajrić, O., Jovanović, M., & Mandić, P. (2013). Faktorska analiza strukture bazičnih motoričkih sposobnosti učenika srednjoškolaca. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Međunarodni simpozijum Sport i zdravlje (pp. 294-298). Tuzla: -

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., & Goranović, S. (2012). Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono-motoričkih sposobnostima kod mladih rukometašica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija "Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti" (pp. 118-126). Subotica: -

 

 

Bajrić, O., Bajrić, S., Lolić, D., Srdić, V., & Mandić, P. (2011). Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze. Zbornik radova sa naučnog skupa-Petnaesta međunarodni naučni skup, FIS komunikacije (pp. 249-255). Niš: -

 

 

Bajrić, S., Goranović, S., Bajrić, O., & Lolić, V. (2010). Faktorska struktura morfoloških karakteristika polaznica rukometne škole. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni naučni kongres Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije (pp. 60-67). Banja Luka: -

 

 

Bajrić, O., Lolić, V., Mandić, P., & Bajrić, S. (2009). Kvalitativne promjene mofoloških karakteristika nogometaša uzrasta 14 - 16 godina pod uticajem eksperimentalnog programa nogometa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna naučna konferencija "Menadžment u sportu" (pp. 51-59). Beograd: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Srdić, O. Bajrić, G. Oreb, V. Lolić and M. Zagorc, "Regression analysis of connection between morphological, motoric and functional abilities with the success of performance of technical elements in dance", Acta kinesiologica, vol. 7, no. 1, pp. 91-94, 2013.

 

 

O. Bajrić and S. Bajrić, "Lower - extremity deformities in students of primary school-age", Sport science, vol. 5, no. 2, pp. 1-111, 2012.

 

 

O. Bajrić, P. Mandić, V. Lolić and V. Srdić, "Qualitative changes of motoric abilities of footballers under influence the programmed training exercise", Research in physical education, sport and health, vol. 1, no. 1, pp. 153-159, 2012.

 

 

O. Bajrić, M. Šmigalović, I. Bašinac and S. Bajrić, "Globalne kvantitativne promjene bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti pod uticajem programa odbojke", Sportske nauke i zdravlje, vol. 2, no. 1, pp. 22-28, 2012.

 

 

O. Bajrić, V. Lolić, D. Lolić and S. Bajrić, "Analiza uticaja nekih antropoloških odlika na uspješnost u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometu", Sport Mont, vol. 28-30, no. 9, pp. 386-393, 2011.

 

 

V. Lolić, O. Bajrić and D. Lolić, "Povezanost morfoloških odlika i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono-motoričkih testova u fudbalu", Sport Mont, vol. 31-33, no. 9, pp. 552-559, 2011.

 

 

P. Mandić, O. Bajrić and N. Lolić, "Uticaj eksperimentalnog programa sportske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti", Sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 1, pp. 24-31, 2011.

 

 

O. Bajrić, S. Barjić and M. Jovanović, "Kanonička povezanost morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole", Sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 1, pp. 125-134, 2011.

 

 

V. Lolić and O. Bajrić, "Situacioni model treninga u funkciji integracije morfoloških odlika bazičnih motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod mladih fudbalera", Naučno stručni časopis "Sportske nauke i zdravlja", vol. 1, no. 2, pp. 89-97, 2011.

 

 

V. Lolić, O. Bajrić and D. Lolić, "Struktura motoričkog prostora fudbalera kadetskog uzrasta", Sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 2, pp. 152-156, 2011.

 

 

O. Bajrić, M. Talović, E. Jelešković and Ž. Kovačević, "Nivo kvantitativnih promjena situaciono - motoričkih sposobnosti nogometaša uzrasta 14 - 16 godina", Sport mont, vol. 12-22, no. 7, pp. 270-274, 2010.

 

 

O. Bajrić, M. Mekić, V. Lolić and S. Bajrić, "Kvalitativne promjene situaciono - motoričkih sposobnosti nogometaša pod uticajem programa nogometa", Sport mont, vol. 23-24, no. 8, pp. 149-156, 2010.

 

 

O. Bajrić, "Partial and global quantatitive changes of motor abilities in football players 14 to 16 years of age", "Sport science" International scientific journal of kinesiology, vol. 2, no. 1, pp. 76-80, 2008.

 

 

O. Bajrić, B. Mikić and I. Tanović, "Hronološke transformacije nekih parametara motoričke informisanosti nogometaša", Homo sporticus, vol. 9, no. 2, pp. 70-73, 2006.

 

 

O. Lačić and O. Bajrić, "Nivo latentnih dimenzija eksplozivne snage nogometađa 14 - 16 godina", Sportski logos, vol. 3, no. 5, pp. 30-37, 2005.

 

 

I. Bašinac, O. Bajrić and B. Mikić, "Nivo kvantitativnih promjena u skupu motoričkih varijabli za procjenu tehničkih elemenata nogometaša uzrasta 8 - 12 godina", Sportski logos, vol. 2, no. 1, pp. 38-49, 2004.

 

 

O. Bajrić and B. Mikić, "Latentna struktura bazičnih motoričkih sposobnosti i parcijalnih situaciono - motoričkih zadataka regruta", Sport u teoriji i praksi, vol. 5, no. 1, pp. 3-9, 2002.

 

 

O. Bajrić and B. Mikić, "Skale vrednovanja rezultata bazičnih motoričkih sposobnosti i predočavanje individualnih profila ispitanika - regruta", Sport u teoriji i paksi, vol. 5, no. 1, pp. 37-44, 2001.

 

 

O. Bajrić and B. Mikić, "Uspješnost u savladavanju poligona kombinovanih prepreka u zavisnosti od nivoa bazičnih motoričkih sposobnosti i parcijalnih situaciono - motoričkih zadataka", Sport u teoriji i praksi, vol. 5, no. 1, pp. 45-54, 2001.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Đ. Ivić, B. Mikić, O. Bajrić, A. Bojić and A. Azapagić, "Uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričku efikasnost plivača uzrasta 13 do 15 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodne interdisciplinirane naučno-stručne konferencije, Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti, Subotica, 2014.

 

 

S. Bajrić, D. Bonacin and O. Bajrić, "Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Međunarodni simpozijum "Sport i zdravlje", Tuzla, 2013.

 

 

O. Bajrić, M. Jovanović and V. Srdić, "Latent structure of some indicators of impaired postural status of primary school age pupils", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Scientific Conference "FIS COMMUNICATIONS 2013", Niš, 2013.

 

 

O. Bajrić, M. Jovanović and P. Mandić, "Faktorska analiza strukture bazičnih motoričkih sposobnosti učenika srednjoškolaca", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Međunarodni simpozijum Sport i zdravlje, Tuzla, 2013.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić and S. Goranović, "Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono-motoričkih sposobnostima kod mladih rukometašica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija "Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti", Subotica, 2012.

 

 

O. Bajrić, S. Bajrić, D. Lolić, V. Srdić and P. Mandić, "Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Petnaesta međunarodni naučni skup, FIS komunikacije, Niš, 2011.

 

 

S. Bajrić, S. Goranović, O. Bajrić and V. Lolić, "Faktorska struktura morfoloških karakteristika polaznica rukometne škole", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni naučni kongres Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, Banja Luka, 2010.

 

 

O. Bajrić, V. Lolić, P. Mandić and S. Bajrić, "Kvalitativne promjene mofoloških karakteristika nogometaša uzrasta 14 - 16 godina pod uticajem eksperimentalnog programa nogometa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peta međunarodna naučna konferencija "Menadžment u sportu", Beograd, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Srdić, V; Bajrić, Osmo; Oreb, G; Lolić, V; Zagorc, M

Naziv časopisa

Acta kinesiologica

Naziv rada

Regression analysis of connection between morphological, motoric and functional abilities with the success of performance of technical elements in dance

Godina izdavanja

2013

Stranice

91-94

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Bajrić, S

Naziv časopisa

Sport science

Naziv rada

Lower - extremity deformities in students of primary school-age

Godina izdavanja

2012

Stranice

1-111

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Mandić, P; Lolić, V; Srdić, V

Naziv časopisa

Research in physical education, sport and health

Naziv rada

Qualitative changes of motoric abilities of footballers under influence the programmed training exercise

Godina izdavanja

2012

Stranice

153-159

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Šmigalović, M; Bašinac, I; Bajrić, S

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Globalne kvantitativne promjene bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti pod uticajem programa odbojke

Godina izdavanja

2012

Stranice

22-28

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Lolić, V; Lolić, D; Bajrić, S

Naziv časopisa

Sport Mont

Naziv rada

Analiza uticaja nekih antropoloških odlika na uspješnost u rješavanju tehničko-taktičkih zadataka u nogometu

Godina izdavanja

2011

Stranice

386-393

Godina_Vol_IEEE

28-30

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lolić, V; Bajrić, Osmo; Lolić, D

Naziv časopisa

Sport Mont

Naziv rada

Povezanost morfoloških odlika i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono-motoričkih testova u fudbalu

Godina izdavanja

2011

Stranice

552-559

Godina_Vol_IEEE

31-33

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mandić, P; Bajrić, Osmo; Lolić, N

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Uticaj eksperimentalnog programa sportske rekreacije na transformacije morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti

Godina izdavanja

2011

Stranice

24-31

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Barjić, S; Jovanović, M

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Kanonička povezanost morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti kod učenika srednje škole

Godina izdavanja

2011

Stranice

125-134

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lolić, V; Bajrić, Osmo

Naziv časopisa

Naučno stručni časopis "Sportske nauke i zdravlja"

Naziv rada

Situacioni model treninga u funkciji integracije morfoloških odlika bazičnih motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti kod mladih fudbalera

Godina izdavanja

2011

Stranice

89-97

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lolić, V; Bajrić, Osmo; Lolić, D

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Struktura motoričkog prostora fudbalera kadetskog uzrasta

Godina izdavanja

2011

Stranice

152-156

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Talović, M; Jelešković, E; Kovačević, Ž

Naziv časopisa

Sport mont

Naziv rada

Nivo kvantitativnih promjena situaciono - motoričkih sposobnosti nogometaša uzrasta 14 - 16 godina

Godina izdavanja

2010

Stranice

270-274

Godina_Vol_IEEE

12-22

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Mekić, M; Lolić, V; Bajrić, S

Naziv časopisa

Sport mont

Naziv rada

Kvalitativne promjene situaciono - motoričkih sposobnosti nogometaša pod uticajem programa nogometa

Godina izdavanja

2010

Stranice

149-156

Godina_Vol_IEEE

23-24

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo

Naziv časopisa

"Sport science" International scientific journal of kinesiology

Naziv rada

Partial and global quantatitive changes of motor abilities in football players 14 to 16 years of age

Godina izdavanja

2008

Stranice

76-80

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Mikić, B; Tanović, I

Naziv časopisa

Homo sporticus

Naziv rada

Hronološke transformacije nekih parametara motoričke informisanosti nogometaša

Godina izdavanja

2006

Stranice

70-73

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lačić, O; Bajrić, Osmo

Naziv časopisa

Sportski logos

Naziv rada

Nivo latentnih dimenzija eksplozivne snage nogometađa 14 - 16 godina

Godina izdavanja

2005

Stranice

30-37

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bašinac, I; Bajrić, Osmo; Mikić, B

Naziv časopisa

Sportski logos

Naziv rada

Nivo kvantitativnih promjena u skupu motoričkih varijabli za procjenu tehničkih elemenata nogometaša uzrasta 8 - 12 godina

Godina izdavanja

2004

Stranice

38-49

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Mikić, B

Naziv časopisa

Sport u teoriji i praksi

Naziv rada

Latentna struktura bazičnih motoričkih sposobnosti i parcijalnih situaciono - motoričkih zadataka regruta

Godina izdavanja

2002

Stranice

3-9

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Mikić, B

Naziv časopisa

Sport u teoriji i paksi

Naziv rada

Skale vrednovanja rezultata bazičnih motoričkih sposobnosti i predočavanje individualnih profila ispitanika - regruta

Godina izdavanja

2001

Stranice

37-44

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajrić, Osmo; Mikić, B

Naziv časopisa

Sport u teoriji i praksi

Naziv rada

Uspješnost u savladavanju poligona kombinovanih prepreka u zavisnosti od nivoa bazičnih motoričkih sposobnosti i parcijalnih situaciono - motoričkih zadataka

Godina izdavanja

2001

Stranice

45-54

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Ivić, Đ; Mikić, B; Bajrić, Osmo; Bojić, A; Azapagić, A

Naziv rada

Uticaj motoričkih sposobnosti na situaciono-motoričku efikasnost plivača uzrasta 13 do 15 godina

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

VII Međunarodne interdisciplinirane naučno-stručne konferencije, Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti

Grad

Subotica

Stranice

230-232

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, S; Bonacin, D; Bajrić, Osmo

Naziv rada

Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na aerobnu izdržljivost učenika završnih razreda srednje škole

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

6. Međunarodni simpozijum "Sport i zdravlje"

Grad

Tuzla

Stranice

88-92

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Osmo; Jovanović, M; Srdić, V

Naziv rada

Latent structure of some indicators of impaired postural status of primary school age pupils

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

XVI Scientific Conference "FIS COMMUNICATIONS 2013"

Grad

Niš

Stranice

227-233

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Osmo; Jovanović, M; Mandić, P

Naziv rada

Faktorska analiza strukture bazičnih motoričkih sposobnosti učenika srednjoškolaca

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VI Međunarodni simpozijum Sport i zdravlje

Grad

Tuzla

Stranice

294-298

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Osmo; Bajrić, S; Goranović, S

Naziv rada

Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono-motoričkih sposobnostima kod mladih rukometašica

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Četvrta međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija "Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti"

Grad

Subotica

Stranice

118-126

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Osmo; Bajrić, S; Lolić, D; Srdić, V; Mandić, P

Naziv rada

Regresiona povezanost nekih pokazatelja narušenog posturalnog statusa i skolioze

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Petnaesta međunarodni naučni skup, FIS komunikacije

Grad

Niš

Stranice

249-255

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, S; Goranović, S; Bajrić, Osmo; Lolić, Vidoslav

Naziv rada

Faktorska struktura morfoloških karakteristika polaznica rukometne škole

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Treći međunarodni naučni kongres Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije

Grad

Banja Luka

Stranice

60-67

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Osmo; Lolić, V; Mandić, P; Bajrić, S

Naziv rada

Kvalitativne promjene mofoloških karakteristika nogometaša uzrasta 14 - 16 godina pod uticajem eksperimentalnog programa nogometa

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Peta međunarodna naučna konferencija "Menadžment u sportu"

Grad

Beograd

Stranice

51-59

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA