slika radnika


Ma MILENA ALEKSIĆ

lektor

  • Fakultet filoloških nauka
  • milena.m.aleksic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MILENA ALEKSIĆ

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Bačka Palanka

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Master ruskog jezika i književnosti

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - lektor (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 02.10.1960. godine u Bačkoj Palanci.
Nakon završenog srednjeg usmerenog obrazovanja u Centru "Karlovačka gimnazija" (prevodilački smer), diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na smeru trogodišnjih studija ruskog jezika. Četvorogodišnje studije i master-studije završila na Fakultetu filozofskih nauka Panevropskog univerziteta u Banjaluci, uža stručna oblast - uporedna leksikologija i translatologija. Završila kurs za naučne i stručne prevodioce u Beogradu.
Radila kao prevodilac za ruski jezik i kao nastavnik ruskog jezika u osnovnim i srednjim školama na području opština Bačka Palanka, Šid i Novi Sad.
Od 2012. godine saradnik Fakulteta filoloških nauka na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" (od 2017 u zvanju lektora), zadužena za održavanje vežbi iz predmeta: Fonetika, Morfologija, Sintaksa, Osnovi gramatike, Prevođenje, kao i za Praktične vežbe iz ruskog jezika na svim nivoima.
Sa Univerzitetom u Novom Sadu sarađuje u oblasti studentske prakse (hospitovanja) i prevođenja. Aktivno sarađuje sa Gimnazijom br. 2 i Državnim naučno-istraživačkim univerzitetom "N. I. Lobačevski" iz Nižnjeg Novgoroda (RF).
Zvanični prevodilac za ruski jezik Međunarodnog književnog festivala u organizaciji Udruženja književnika Vojvodine.
Dobitnik 3 međunarodna priznanja:
Puškinska nagrada - za doprinos širenju ruskog jezika van granica RF ("Rossijskaya gazeta", Moskva 2019.)
Evropska jezička oznaka - za međunarodni letnji jezički kamp (Erazmus + 2019.)
Pro Lobačevski - za doprinos širenju ruskog jezika van granica RF (Institut za filologiju i žurnalistiku, NNGU "Lobačevski" Nižnji Novgorod).
Učesnik više međunarodnih konferencija, foruma i projekata. ?oautor 4 udžbenika i 2 recenzije za udžbenike. Autor preko 30 objavljenih radova i prevoda.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet filoloških nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Prilog proučavanja srpsko-ruskih međujezičkih homonima

Datum završetka

22.11.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet filoloških nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Datum završetka

18.07.2013

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Trogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

09.10.1984

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Morfologija ruskog jezika (1)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (2) - produžni/srednji kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Sintaksa ruskog jezika (1)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (3) - napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Sintaksa ruskog jezika (2)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (4) - napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Govorne vježbe iz ruskog jezika (1)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz prevođenja (1)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Morfologija ruskog jezika (2)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Praktične vježbe iz ruskog jezika (2) - napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Lektor (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI