slika radnika


Prof. dr NENAD RUŠKIĆ

vanredni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • nenad.d.ruskic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NENAD RUŠKIĆ

 

Godina rođenja

1980

Mjesto rođenja

Tuzla

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Katedre - Vijeće odgovarajuće katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen 30.11.1980 u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Srednju školu, gimnaziju prirodno-matematičkog smera "Vuk Karadžić" u Loznici završio 1999 godine, Fakultet tehničkih nauka, odsek saobraćaj upisao 2001. godine, diplomirao na smeru - Drumski saobraćaj u aprilu 2007. godine. Od oktobra 2007. do novembra 2013 student doktorskih akademskih studija na studijskom programu - Saobraćaj. Od oktobra 2008 godine zaposlen na Departmanu za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka, na Katedri za drumske saobraćajne sisteme u zvanju saaradnika u nastavi, od 2010 kao asistent i od juna 2014. godine u zvanju docenta, a od juna 2019. godine u zvanju vanrednog profesora. U svom dosadašnjem radu, autor i koautor je više od 60 domaćih i inostranih publikacija.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Model proračuna kapaciteta nestandardnih nesignalisanih raskrsnica

Datum završetka

30.11.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Utvrđivanje uobičajenih režima kretanja vozila na raskrsnicama

Datum završetka

23.04.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA