slika radnika


Doc. dr NIKOLA ILIĆ

docent

  • Fakultet sportskih nauka
  • nikola.m.ilic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NIKOLA ILIĆ

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka u oblasti fizičke kulture

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Nikola Ilić je rođen u Banjaluci 09.04.1984. godine gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje nakon čega upisuje Fakultet fizickog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na kojem je diplomirao 2009. godine. Nakon završenog osnovnog studija upisuje magistarske studije koje uspješno završava 2012. godine kao i doktorske studije 2016. godine. Uporedo sa fakultetskim obrazovanjem profesionalno je igrao fudbal na najvišem nivou takmičenja u Bosni i Hercegovini nastupajući za Fudbalske klubove Borac iz Banja Luke i Laktaše iz Laktaša. Od 2011. godine stalno je zaposlen u Zavodu za medicinu rada i sporta RS kao stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu sportista. Pored toga, 2015. godine položio je ispit za trenersku Uefa ,B" licencu i 2019. godine za trenersku Uefa ,,A" licencu u Nogometnom/Fudbalskom savezu BiH. Honorarno radi u Fudbalskom klubu ,BSK" Banja Luka od 2012. godine sa omladinskim kategorijama navedenog kluba. Od 2017. godine angažovan je kao predavač na Fakultetu sportskih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj programiranog vježbanja na transformaciju morfoloških i motoričkih dimenzija kod selekcionisanih mladih fudbalera

Datum završetka

18.05.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Adaptivne promjene antropoloških dimenzija pod uticajem modela akrobatike kod školske djece

Datum završetka

10.02.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Datum završetka

30.06.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Ilić, N., & Pržulj, D.(0). Efekti modela trenažnog rada na razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista. Sport i zdravlje - naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 0-0.

 

 

Ilić, N., & Pržulj, D.(0). Kanoničke relacije morfoloških dimenzija i fleksibilnosti selekcionisanih učenika za sport. Sport i zdravlje - Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ilić, N. (0). Efekti programa treninga brzine i eksplozivne snage kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedma međunarodna konferencija "Sport i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

N. Ilić and D. Pržulj, "Efekti modela trenažnog rada na razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista", Sport i zdravlje - naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 

 

N. Ilić and D. Pržulj, "Kanoničke relacije morfoloških dimenzija i fleksibilnosti selekcionisanih učenika za sport", Sport i zdravlje - Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

N. Ilić, "Efekti programa treninga brzine i eksplozivne snage kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedma međunarodna konferencija "Sport i zdravlje", Banja Luka, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Ilić, Nikola; Pržulj, Danko

Naziv časopisa

Sport i zdravlje - naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Naziv rada

Efekti modela trenažnog rada na razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ilić, Nikola; Pržulj, Danko

Naziv časopisa

Sport i zdravlje - Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Naziv rada

Kanoničke relacije morfoloških dimenzija i fleksibilnosti selekcionisanih učenika za sport

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Ilić, Nikola

Naziv rada

Efekti programa treninga brzine i eksplozivne snage kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Sedma međunarodna konferencija "Sport i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA