slika radnika


Prof. dr NIKOLA ILIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • nikola.m.ilic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NIKOLA ILIĆ

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka u oblasti fizičke kulture

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Nikola Ilić je rođen u Banjaluci 09.04.1984. godine gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje nakon čega upisuje Fakultet fizickog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na kojem je diplomirao 2009. godine. Nakon završenog osnovnog studija upisuje magistarske studije koje uspješno završava 2012. godine kao i doktorske studije 2016. godine. Uporedo sa fakultetskim obrazovanjem profesionalno je igrao fudbal na najvišem nivou takmičenja u Bosni i Hercegovini nastupajući za Fudbalske klubove Borac iz Banja Luke i Laktaše iz Laktaša. Od 2011. godine stalno je zaposlen u Zavodu za medicinu rada i sporta RS kao stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu sportista. Pored toga, 2015. godine položio je ispit za trenersku Uefa ,B" licencu i 2019. godine za trenersku Uefa ,,A" licencu u Nogometnom/Fudbalskom savezu BiH. Honorarno radi u Fudbalskom klubu ,BSK" Banja Luka od 2012. godine sa omladinskim kategorijama navedenog kluba. Od 2017. godine angažovan je kao predavač na Fakultetu sportskih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj programiranog vježbanja na transformaciju morfoloških i motoričkih dimenzija kod selekcionisanih mladih fudbalera

Datum završetka

18.05.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Adaptivne promjene antropoloških dimenzija pod uticajem modela akrobatike kod školske djece

Datum završetka

10.02.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Datum završetka

30.06.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Jovanović Saša., M.(2020). Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti izvođenja šuta u rukometu. Sportske nauke i zdravlje, 60-66.

 

 

Sekulić Ž., I.(2019). Sposobnost ponavljanja sprinta kod fudbalera različitog nivoa takmičenja. Sportske nauke i zdravlje, 139-148.

 

 

Vukotić M., P.(2018). Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje zdravih i invalidnih osoba. Svet rada, 400-408.

 

 

Dragosavljević S., S.(2018). Valjanost testova i specifičnih vještina u fudbalu i njihova primjena u evaluaciji i kontroli treninga. Sport i Zdravlje, 20-28.

 

 

Ilić, N., & Pržulj, D.(0). Efekti modela trenažnog rada na razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista. Sport i zdravlje - naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 0-0.

 

 

Ilić, N., & Pržulj, D.(0). Kanoničke relacije morfoloških dimenzija i fleksibilnosti selekcionisanih učenika za sport. Sport i zdravlje - Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Božić D., B., & Krička O., I. (2023). Uticaj eksplozivne snage na strukture kretanja u fudbalu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XVI Međunarodnog Simpozija „Sport i Zdravlje“ Tuzla (pp. 101-102). Tuzla: -

 

 

Božić D., B., & Krička O., I. (2022). Uticaj brzine na rezultate situacione motorike kod fudbalera. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 12. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 17th - 18th Mart, 2022 (pp. 197-198). Banja Luka: Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Ilić N., B., & Kragulj Predrag., S. (2021). Efekti vježbi akrobatike na eksplozivnu snagu i fleksibilnost kod školske djece uzrasta 14 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 11. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 18th - 19th Mart, 2021 (pp. 223-224). Banja Luka: Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Jovanović Saša., M. (2020). Predikcija uspješnog kretanja u odbrani na osnovu nekih morfoloških i motoričkih pokazatelja kod rukometašica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 10. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 24th - 25th Jun, 2020 (pp. 35-36). Banja Luka: Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Jovanović Saša., I. (2020). Relacije procjene motoričkih sposobnosti functional movement screening metodom i uspješnosti kretanja u odbrani u rukometu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 10. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 24th - 25th Jun, 2020 (pp. 240-247). Banja Luka: Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Ilić N., Š., & Sekulić Ž., D. (2019). Učestalost deformiteta kičmenog stuba i stopala kod banjalučkih sportista. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 9. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 15th Mart, 2019 (pp. 165-171). Banja Luka: Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Božić, D., Goranović, S., Kovač, R., & Ilić, N. (2019). Uticaj fleksibilnosti na rezultate testova situacione motorike u fudbalu. Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 9. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 15th Mart (pp. 241-248). Banja Luka: Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Božić D., B., & Ilić N., G. (2018). Relacije agilnostii s testovima specifične brzine u fudbalu. Relationship of agility with tests of specific speed in footbal. Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings Book of XXI Scientific Conference "FIS COMUNICATION 2018" in physical education, sport and recreation, 18th - 20th October 2018 (pp. 131-136). Niš: Faculty of Sport and Physical Education of Niš

 

 

Ilić N., S., & Dragosavljević S., G. (2018). Efekti treninga repetitivne snage i fleksibilnosti kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina. Effects of training of muscular endurance and flexibility in youth football players aged 10 to 12 years.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 8. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 16th Mart, 2018 (pp. 289-297). Banja Luka: Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Ilić N., S., & Dragosavljević S., G. (2018). Uticaj treninga na poboljšanje koordinacije kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina. The impact of training on movement coordination improvement in youth football players aged 10 to 12 years.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 8. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 16th Mart, 2018 (pp. 282-288). Banja Luka: Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Ilić, N. (0). Efekti programa treninga brzine i eksplozivne snage kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedma međunarodna konferencija "Sport i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Srdić, V., Bajrić, O., Bajrić, S., & Ilić, N. (2023). Teorija i metodika sportskog treninga. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Srdić, V., Bajrić, O., Bajrić, S., & Ilić, N. (2023). Teorija i metodika sportskog treninga. Banja Luka: Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Jovanović Saša., "Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti izvođenja šuta u rukometu", Sportske nauke i zdravlje, vol. 10, no. 1, pp. 60-66, 2020.

 

 

I. Sekulić Ž., "Sposobnost ponavljanja sprinta kod fudbalera različitog nivoa takmičenja", Sportske nauke i zdravlje, vol. 9, no. 2, pp. 139-148, 2019.

 

 

P. Vukotić M., "Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje zdravih i invalidnih osoba", Svet rada, vol. 4, no. 1, pp. 400-408, 2018.

 

 

S. Dragosavljević S., "Valjanost testova i specifičnih vještina u fudbalu i njihova primjena u evaluaciji i kontroli treninga", Sport i Zdravlje, vol. 13, no. 1, pp. 20-28, 2018.

 

 

N. Ilić and D. Pržulj, "Efekti modela trenažnog rada na razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista", Sport i zdravlje - naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 

 

N. Ilić and D. Pržulj, "Kanoničke relacije morfoloških dimenzija i fleksibilnosti selekcionisanih učenika za sport", Sport i zdravlje - Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Božić D. and I. Krička O., "Uticaj eksplozivne snage na strukture kretanja u fudbalu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XVI Međunarodnog Simpozija „Sport i Zdravlje“ Tuzla, Tuzla, 2023.

 

 

B. Božić D. and I. Krička O., "Uticaj brzine na rezultate situacione motorike kod fudbalera", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 12. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 17th - 18th Mart, 2022, Banja Luka, 2022.

 

 

B. Ilić N. and S. Kragulj Predrag., "Efekti vježbi akrobatike na eksplozivnu snagu i fleksibilnost kod školske djece uzrasta 14 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 11. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 18th - 19th Mart, 2021, Banja Luka, 2021.

 

 

M. Jovanović Saša., "Predikcija uspješnog kretanja u odbrani na osnovu nekih morfoloških i motoričkih pokazatelja kod rukometašica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 10. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 24th - 25th Jun, 2020, Banja Luka, 2020.

 

 

I. Jovanović Saša., "Relacije procjene motoričkih sposobnosti functional movement screening metodom i uspješnosti kretanja u odbrani u rukometu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 10. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 24th - 25th Jun, 2020, Banja Luka, 2020.

 

 

Š. Ilić N. and D. Sekulić Ž., "Učestalost deformiteta kičmenog stuba i stopala kod banjalučkih sportista", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 9. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 15th Mart, 2019, Banja Luka, 2019.

 

 

D. Božić, S. Goranović, R. Kovač and N. Ilić, "Uticaj fleksibilnosti na rezultate testova situacione motorike u fudbalu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U Zborniku radova 9. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 15th Mart, Banja Luka, 2019.

 

 

B. Božić D. and G. Ilić N., "Relacije agilnostii s testovima specifične brzine u fudbalu. Relationship of agility with tests of specific speed in footbal", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings Book of XXI Scientific Conference "FIS COMUNICATION 2018" in physical education, sport and recreation, 18th - 20th October 2018, Niš, 2018.

 

 

S. Ilić N. and G. Dragosavljević S., "Efekti treninga repetitivne snage i fleksibilnosti kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina. Effects of training of muscular endurance and flexibility in youth football players aged 10 to 12 years.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 8. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 16th Mart, 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

S. Ilić N. and G. Dragosavljević S., "Uticaj treninga na poboljšanje koordinacije kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina. The impact of training on movement coordination improvement in youth football players aged 10 to 12 years.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 8. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 16th Mart, 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

N. Ilić, "Efekti programa treninga brzine i eksplozivne snage kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedma međunarodna konferencija "Sport i zdravlje", Banja Luka, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

V. Srdić, O. Bajrić, S. Bajrić and N. Ilić, "Teorija i metodika sportskog treninga", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2023.

 

 

V. Srdić, O. Bajrić, S. Bajrić and N. Ilić, "Teorija i metodika sportskog treninga", Banja Luka: Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka, 2023.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Jovanović Saša., Marković Saša., Ilić N.

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti izvođenja šuta u rukometu

Godina izdavanja

2020

Stranice

60-66

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Sekulić Ž., Ilić N., Dragosavljević D.

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Sposobnost ponavljanja sprinta kod fudbalera različitog nivoa takmičenja

Godina izdavanja

2019

Stranice

139-148

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vukotić M., Paleksić V., Ilić N.

Naziv časopisa

Svet rada

Naziv rada

Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje zdravih i invalidnih osoba

Godina izdavanja

2018

Stranice

400-408

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragosavljević S., Sekulić Ž., Ilić N.

Naziv časopisa

Sport i Zdravlje

Naziv rada

Valjanost testova i specifičnih vještina u fudbalu i njihova primjena u evaluaciji i kontroli treninga

Godina izdavanja

2018

Stranice

20-28

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, Nikola; Pržulj, Danko

Naziv časopisa

Sport i zdravlje - naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Naziv rada

Efekti modela trenažnog rada na razvoj funkcionalnih sposobnosti sportista

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ilić, Nikola; Pržulj, Danko

Naziv časopisa

Sport i zdravlje - Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Naziv rada

Kanoničke relacije morfoloških dimenzija i fleksibilnosti selekcionisanih učenika za sport

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Božić D., Bajrić O., Krička O., Ilić N.

Naziv rada

Uticaj eksplozivne snage na strukture kretanja u fudbalu

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Zbornik radova sa XVI Međunarodnog Simpozija „Sport i Zdravlje“ Tuzla

Grad

Tuzla

Stranice

101-102

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Božić D., Bajrić O., Krička O., Ilić N.

Naziv rada

Uticaj brzine na rezultate situacione motorike kod fudbalera

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Zbornik radova sa 12. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 17th - 18th Mart, 2022

Grad

Banja Luka

Stranice

197-198

Izdavač

Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić N., Božić D., Kragulj Predrag., Sekulić Ž.

Naziv rada

Efekti vježbi akrobatike na eksplozivnu snagu i fleksibilnost kod školske djece uzrasta 14 godina

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova sa 11. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 18th - 19th Mart, 2021

Grad

Banja Luka

Stranice

223-224

Izdavač

Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovanović Saša., Marković Saša., Ilić N.

Naziv rada

Predikcija uspješnog kretanja u odbrani na osnovu nekih morfoloških i motoričkih pokazatelja kod rukometašica

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Zbornik radova sa 10. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 24th - 25th Jun, 2020

Grad

Banja Luka

Stranice

35-36

Izdavač

Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovanović Saša., Ilić N., Matej Kleva.

Naziv rada

Relacije procjene motoričkih sposobnosti functional movement screening metodom i uspješnosti kretanja u odbrani u rukometu

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Zbornik radova sa 10. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 24th - 25th Jun, 2020

Grad

Banja Luka

Stranice

240-247

Izdavač

Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić N., Šmitran Đurić A., Sekulić Ž., Dragosavljević S.

Naziv rada

Učestalost deformiteta kičmenog stuba i stopala kod banjalučkih sportista

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Zbornik radova sa 9. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 15th Mart, 2019

Grad

Banja Luka

Stranice

165-171

Izdavač

Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron.

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Božić, D., Goranović, S., Kovač, R., Ilić, N.

Naziv rada

Uticaj fleksibilnosti na rezultate testova situacione motorike u fudbalu

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

U Zborniku radova 9. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 15th Mart

Grad

Banja Luka

Stranice

241-248

Izdavač

Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Božić D., Bajrić S., Ilić N., Goranović S.

Naziv rada

Relacije agilnostii s testovima specifične brzine u fudbalu. Relationship of agility with tests of specific speed in footbal

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Proceedings Book of XXI Scientific Conference "FIS COMUNICATION 2018" in physical education, sport and recreation, 18th - 20th October 2018

Grad

Niš

Stranice

131-136

Izdavač

Faculty of Sport and Physical Education of Niš

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić N., Sekulić Ž., Dragosavljević S., Goranović S.

Naziv rada

Efekti treninga repetitivne snage i fleksibilnosti kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina. Effects of training of muscular endurance and flexibility in youth football players aged 10 to 12 years.

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Zbornik radova sa 8. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 16th Mart, 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

289-297

Izdavač

Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić N., Sekulić Ž., Dragosavljević S., Goranović S.

Naziv rada

Uticaj treninga na poboljšanje koordinacije kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina. The impact of training on movement coordination improvement in youth football players aged 10 to 12 years.

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Zbornik radova sa 8. Međunarodne konferencije "Sportske nauke i zdravlje", 16th Mart, 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

282-288

Izdavač

Fakultet Sportskih Nauka. Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić, Nikola

Naziv rada

Efekti programa treninga brzine i eksplozivne snage kod mladih fudbalera uzrasta 10-12 godina

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Sedma međunarodna konferencija "Sport i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Srdić, Velibor; Bajrić, Osmo; Bajrić, Senad; Ilić, Nikola

Naslov

Teorija i metodika sportskog treninga

Godina izdavanja

2023

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Srdić, V.,Bajrić, O., Bajrić, S., Ilić, N.

Naslov

Teorija i metodika sportskog treninga

Godina izdavanja

2023

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Dijagnostika u sportu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Prikaz sportova

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Košarka

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Dijagnostika u sportu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Prikaz sportova

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Košarka

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI