slika radnika


Prof. dr LJILJANA TADIĆ-LATINOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • ljiljana.r.tadiclatinovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

LJILJANA TADIĆ-LATINOVIĆ

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Bosanski Petrovac

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicine

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

11.11.2021

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

Značaj ekspresije proangiogenih faktora vaskularnog endotelnog faktora rasta, epidermalnog faktora rasta i matriks metaloproteinaze 9 za prognozu oboljelih od adenokarcinoma pluća

Datum završetka

22.12.2008

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

Ekspresija p53 tumor supresorskog gena u planocelularnom karcinomu usne duplje i njegov prognostički značaj

Datum završetka

25.02.2005

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA