slika radnika


Ma MILE MITROVIĆ

viši asistent

  • Saobraćajni fakultet
  • mile.s.mitrovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MILE MITROVIĆ

 

Godina rođenja

1992

Mjesto rođenja

Goražde

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Master profesor fizike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen 06. 02. 1992. u Goraždu. Trenutno nastanjen u Banjoj Luci. Zaposlen u SŠC "Gemit-Apeiron" Banja Luka na poslovima profesora fizike.
Obrazovanje/stručna sprema:
- 2016. PMF Novi Sad - stekao zvanje diplomirani profesor fizike.
- 2018. PMF Novi Sad - stekao zvanje master profesor fizike, naučna oblast: fizičke nauke - nastava kod mentora prof. dr. Sonje Skuban, na temu "Nastava fizike u uslovima inkluzivnog obrazovanja".
Radno iskustvo: Tri godine rada u SŠC "Ivo Andrić" u Višegradu i tri godine rada u SŠC "Gemit-Apeiron" u Banjoj Luci.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

-

Datum završetka

26.10.2018

 

Obrazovna ustanova

Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

13.07.2016

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizika sa biofizikom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Fizika sa biofizikom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Fizika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (master)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI