slika radnika


Prof. dr LJILJANA STOJANOVIĆ BJELIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

LJILJANA STOJANOVIĆ BJELIĆ

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet zdravstvenih nauka - dekanat)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Laboratorijsko-medicinski inženjering - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Laboratorijsko-medicinski inženjering - 240 ECTS")

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertaciju je odbranila 2014. godine pod nazivom „Model prekograničnog uticaja sliva rijeke Vrbas na rijeku Savu“ na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu . Koristeći teorijska znanja i praktična iskustva objavila je preko 40 naučnih i stručnih radova, učestvovavala na međunarodnim konferencijama kao i u izradi više projekata i studija. Posjeduje stručni ispit iz oblasti tehnologije kao i lične licence, za izradu tehničke dokumentacije, tehnološka faza i nadzor nad izvođenjem ovih radova kao i licencu za reviziju tehničke dokumentacije, prilikom projektovanja objekata i nadzor. Član je Udruženja tehnologa Republike Srpske.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Model prekograničnog uticaja kvaliteta rijeke Vrbas na rijeku Savu

Datum završetka

24.01.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Zaštita voda sliva rijeke Vrbas

Datum završetka

11.07.2008

 

Obrazovna ustanova

Tehnološki fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

08.07.2005

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA