slika radnika


Prof. dr LJILJANA STOJANOVIĆ BJELIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • ljiljana.v.stojanovicbjelic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

LJILJANA STOJANOVIĆ BJELIĆ

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet zdravstvenih nauka - dekanat)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Laboratorijsko-medicinski inženjering - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Laboratorijsko-medicinski inženjering - 240 ECTS")

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena je u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Magistrirala je 2008. god. na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu prosječnom ocjenom 10,00, a doktorsku disertaciju je odbranila 2014. godine pod nazivom „Model prekograničnog uticaja sliva rijeke Vrbas na rijeku Savu“ na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu . Koristeći teorijska znanja i praktična iskustva objavila je preko 40 naučnih i stručnih radova, učestvovavala na međunarodnim konferencijama kao i u izradi više projekata i studija. Posjeduje stručni ispit iz oblasti tehnologije kao i lične licence, za izradu tehničke dokumentacije, tehnološka faza i nadzor nad izvođenjem ovih radova kao i licencu za reviziju tehničke dokumentacije, prilikom projektovanja objekata i nadzor. Član je Udruženja tehnologa Republike Srpske.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Model prekograničnog uticaja kvaliteta rijeke Vrbas na rijeku Savu

Datum završetka

24.01.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Zaštita voda sliva rijeke Vrbas

Datum završetka

11.07.2008

 

Obrazovna ustanova

Tehnološki fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

08.07.2005

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Predrag Ilić, L., Dragana Nešković Markić, S., Zia Ur Rahman Farooqi, M., & Mohamed Hassan Mohamed, M.(2023). Accidental Releases of Toxic Gas Acetylene-Simulation With Aloha Software. QUALITY OF LIFE, 0-0.

 

 

Dragana Nešković Markić, L., & Sađana Šiljak, Ž.(2023). Health Risk Assesssment of Benzen, Toluene and Xylene at a Landfill. QUALITY OF LIFE, 0-0.

 

 

Slađana Šiljak, D., & Dragana Nešković Markić, L.(2023). Lifestyles and Risk Factors for Developing NCDS Among Students of Health Sciences in Republic of Srpska. Quality of Life, 117-123.

 

 

Slađana Šiljak, L.(2023). Self-Rated Health Among Students of Health Sciences In Bosnia and Herzegovina. QUALITY OF LIFE, 117-123.

 

 

Ilić, P., Bjelić, L., Markić, D., Kurilić, S., Farooqi, Z., Baloch, M., Mohamed, M., Ahmed, M., & Brdar, L.(2023). Accidental Releases of Toxic Gas Acetylene-Simulation with Aloha Software. QUALITY OF LIFE, 93-101.

 

 

Stojanović Bjelić Lj, I., & Nešković Markić D, P.(2022). Buka u životnoj sredini: studija slučaja termoelektrana. -, 7-18.

 

 

Ilić, P., Ilić, S., Markić, D., Bjelić, L., Popović, Z., Radović, B., & ... & Kouadri, S.(2022). Ecological Risk of Toxic Metal Contamination in Soil around Coal Mine and Thermal Power Plant. Polish Journal of Environmental Studies, 4147-4156.

 

 

Bjelić, L., Markić, D., Ilić, P., & & Farooqi, Z.(2022). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Soils in Industrial Areas: Concentration and Risks to Human Health. Polish Journal of Environmental Studies, 595-608.

 

 

Adamović, S., Rajs, V., Adamović, D., Mihailović, A., Samardžić, S., Banjanin, B., & Stojanović Bjelić, L.(2022). Potential chemical stressors emitted during the operation of machines in the digital printing process. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 3841-3854.

 

 

Ilić, P., Ilić, S., Markić, D., Bjelić, L., Farooqi, Z., Sole, B., & & Adimalla, N.(2021). Source identification and ecological risk of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils and groundwater. Ecological Chemistry and Engineering, 355-363.

 

 

Ilić, P., Nešković Markić, D., Stojanović Bjelić, L., & & Farooqi, Z.(2021). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Different Layers of Soil and Groundwater-Evaluation of Levels of Pollution and Sources of Contamination. Polish Journal of Environmental Studies, 1191-1201.

 

 

Ilić, P., Nišić, T., Ilić, S., & Stojanović Bjelić, L.(2020). Identifying New 'Hotspot' Heavy Metal Contamination in Industrial Zone Soil. Polish Journal of Environmental Studies, 2987-2993.

 

 

Stojanović Bjelić, L., Ilić, P., & Farooqi, Z.(2020). Indoor Microbiological air Pollution in the Hospital. Quality of Life, 5-10.

 

 

Ilić, P., Markić, D., Bjelić, L., & & Farooqi, Z.(2019). Dispersion Modeling of Accidental Releases of Propane Gas. Quality of life, 0-0.

 

 

Markic, D., Carapina, H., Bjelic, D., Bjelic, L., Ilic, P., Pesic, Z., & & Kikanovicz, O.(2019). Using Material Flow Analysis for Waste 4.Management Planning. Polish Journal of Environmental Studies, 0-0.

 

 

Antonić B. , S., Ganić H., B., & Bajić G., .(2018). The Test Results of Microbiological and Chemical Quality of Water in Recreation Center "Fortuna". -, 0-0.

 

 

Ilic, P., Neskovic-Markic, D., & Stojanovic Bjelic, L.(2018). Traffic noise levels in the City of Banja Luka. Quality Of Life, 20-26.

 

 

Ilic, P., Neskovic-Markic, D., & Stojanovic Bjelic, L.(2018). Measuring and mapping noise pollution in the City of Banja Luka. Archives for Technical Sciences, 89-96.

 

 

Ilic, P., Neskovic-Markic, D., & Stojanovic Bjelic, L.(2018). Variation concentration of sulfur dioxide and correlation with meteorological parameters. Archives for Technical Sciences, 81-88.

 

 

Ilić, P., Stojanović-Bjelić, L., & Janjuš, Z.(2018). Noise Pollution near Health Institutions. Quality of Life, 56-63.

 

 

Ilić, P., Ilić, S., & & Bjelić, L.(2018). Hazard Modelling of Accidental Release Chlorine Gas Using Modern Tool-Aloha Software. Quality of life, 38-45.

 

 

Ilić, P., Markić, D., & & Bjelić, L.(2018). Traffic Noise Levels in the City of Banja Luka. Quality of life, 20-26.

 

 

Božić, J., Ilić, P., & Bjelić Stojanović, L.(2018). Economic aspects of the city traffic noise: case study//EKONOMSKI ASPEKTI BUKE OD GRADSKOG SAOBRAĆAJA: STUDIJA SLUČAJA. EMC REVIEW, 134-149.

 

 

Antonić B. , S., Ganić H., B., & Bajić G., .(2017). Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna" Banja Luka. Sportske nauke i zdravlje, 0-0.

 

 

Stojanović Bjelić, L., Slijepčević Babić, J., Nešković Markić, D., Sremački, M., Bondžić, J., & Vojinović Miloradov, M.(2016). Drinking water quality in city of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina - case study. 22nd International symposium on analitical and environmental problems, 227-230.

 

 

Nešković Markić, D., Stevanović Čarapina, H., & Stojanović Bjelić, L.(2016). Methods for modeling of waste management. EMC, 50-57.

 

 

Kalamanda O., S.(2016). UTICAJ REGIONALNE DEPONIJE "RAMIĆI" KOD BANjA LUKE NA KVALITET VAZDUHA. XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA, 0-0.

 

 

Stojanović Bjelić, L., Nešković Markić, D., Mihajlović, B., & Šobot Pešić, Ž.(2015). Zaštita i kvalitet rijeke Vrbas u periodu 2013-2014. Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. Juni- Svjetski dan zaštite okoliša", 185-192.

 

 

Jelena Slijepčević Babić, A.(2015). SNABDIJEVANjE GRADA BANjA LUKA VODOM ZA PIĆE. Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša, 0-0.

 

 

Stojanović Bjelic Lj., V., & Nešković Markić D., S.(2013). The concentration levels of sulfur-dioxside and carbon- monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center. TOP, 0-0.

 

 

Stojanovic Bjelic Lj., M., & Neskovic Markic D., S.(2013). EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT. UNITECH, 0-0.

 

 

Begović P., I.(2012). Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša. Naučno stručni časopis-Arhiv za tehničke nauke, 0-0.

 

 

Begović P., I.(2012). Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša. Arhiv za tehničke nauke, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Mirjana Vojinović Miloradov, I., Ljiljana Stojanović Bjelić, B., & Maja Petrović, M. (2020). THE MAGIC STRUCTURE OF THE LIQUID WATER - HEALTH AND SPORT. RECENT RESULTS OF THE IPA INTERREG PROJECT. Zbornik radova sa naučnog skupa-Deseta međunarodna e-konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'' (pp. 0-0). Banja Luka: PU Apeiron

 

 

Antonić B., S. (2017). Uticaj unapređene tehnologije na higijensku ispravnost vode za piće. Zbornik radova sa naučnog skupa-V INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY (pp. 175-196). -: -

 

 

Stojanović Bjelić, L., Bajčić, R., Nesković Markić, D., & Kalamanda, O. (2016). Healthy - sanitary control over water supply sourxce Zeravica Gadiska. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 110-111). -: -

 

 

Sobot Pešić, Z., Stevanović Čarapina, H., Nešković Markić, D., Stojanović Bjelić, L., Bjelić, D., & Ilić, P. (2016). Analysis of perception of odors from Banja Luka landfill. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Nesković Markić, D., Stevanović Čarapina, H., Sobot Pesic, Z., Stojanović Bjelić, L., Bjelić, D., & Ilic, P. (2016). Material flow analysis (MFA/SFA) as a tool in decision-making process in waste manegement. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). -: -

 

 

Stojanović Bjelić, L., Slijepčević Babić, J., Nešković Markić, D., Sremački, M., Bondžić, J., & Vojinović Miloradov, M. (2016). Drinking water quality in city of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina - case study. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 227-230). Szeged, Hungary: -

 

 

Nešković Markić, D., Stevanović Čarapina, H., & Stojanović Bjelić, L. (2016). Metode za modelovanje upravljanja otpadom. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 34-35). -: -

 

 

Šobot Pešić, Ž., Nešković Markić, D., Bjelić, D., & Stojanović Bjelić, L. (2015). Monitoring metana na deponiji u Banjaluci, BiH, 11. Regionalna konferencija "Životna sredina ka Evropi". Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 135-138). Beograd: Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

 

 

Nešković Markić, D., Ž., B., & D., S. (2015). Uticaj banjalučke deponije na zagađivanje potoka Glogovac. Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna konferencija "Životna sredina ka Evropi" (pp. 135-138). Beograd: Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

 

 

Stojanović Bjelić, L., Nešković Markić, D., Mihajlović, B., & Šobot Pešić, Ž. (2015). Zaštita i kvalitet rijeke Vrbas u periodu 2013-2014. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. Juni- Svjetski dan zaštite okolišta" (pp. 185-192). Bihać: Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet

 

 

Bjelić Lj., V. (2014). Contribution to the establishment of waste managment infrmation system for industral and municipal landfilstop 2013. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia, The Slovak Repablic (pp. 0-0). -: -

 

 

Stojanovic Bjelic Lj., M., & Neskovic Markic D, S. (2013). EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT. Zbornik radova sa naučnog skupa-EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT (pp. 0-0). Banja Luka: International Scientific Conference UNITECH

 

 

Stojanović Bjelic Lj., V., & Nešković Markić D., S. (2013). The concentration levels of sulfur dioxside and carbon-monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center. Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia (pp. 0-0). -: -

 

 

Kalamanda, O. (2013). Uticaj regionalne deponije "Ramići" kod Banja Luke na kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Urošević D., A., Stojanović Bjelić, U., & Đurović R., . (2013). Doprinos izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut zaštite ekologije i informatike (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović Bjelić Lj., U., & Urošević U., K. (2013). Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini. Zbornik radova sa naučnog skupa-X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Urošević D., A., Stojanović Bjelić Lj., U., & Đokić M., . (2013). Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Urošević D., A., Đurović R., S., & Urošević U., Đ. (2013). Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović Bjelić Lj., U., & Urošević U., K. (2013). Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini. Zbornik radova sa naučnog skupa-X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Urošević D., A., Stojanović Bjelić, U., & Đurović R., . (2013). Doprinos izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut zaštite ekologije i informatike (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Kalamanda, O. (2013). Uticaj regionalne deponije "Ramići" kod Banja Luke na kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović-Bjelić Lj., B. (2012). Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

 

 

Kalamanda O., S. (2012). Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije

 

 

Kalamanda O., S. (2012). Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović-Bjelić Lj., B. (2012). Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije

 

 

(2011). Teški metali u povrtarstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF CRISIS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Begović P., S. (2011). STUDIJA O UTICAJU HIDROELEKTRANE ULOG" NA ŽIVOTNU SREDINU. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dvadeseti međunarodni salon urbanizma (pp. 0-0). Niš: -

 

 

(2011). Teški metali u povrtlarstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF CRISIS (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović Lj., V., Ilić P., V., & Jakšić B., . (2008). Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ilić P, J. (2008). Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Janković V., N., & Stojanović Lj, V. (2008). Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Janković V., N., & Stojanović Lj, V. (2008). Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ilić P, J. (2008). Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stojanović Lj., V., & Ilić P., V. (2008). Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Nešković Markić, D., Stojanović Bjelić, L., & Ilić, P. (2021). Održivo upravljanje otpadom. Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka,. Banja Luka: Panevropski univerzitetski Aperion, Banja Luka.

 

 

B. Antonić, L., & D. Nešković Markić , H. (2017). VODA ZA PIĆE KVALITET I BEZBJEDNOST. Vitez: Sveučilište / Univerzitet Vitez.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

L. Predrag Ilić, S. Dragana Nešković Markić, M. Zia Ur Rahman Farooqi and M. Mohamed Hassan Mohamed, "Accidental Releases of Toxic Gas Acetylene-Simulation With Aloha Software", QUALITY OF LIFE, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2023.

 

 

L. Dragana Nešković Markić and Ž. Sađana Šiljak, "Health Risk Assesssment of Benzen, Toluene and Xylene at a Landfill", QUALITY OF LIFE, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2023.

 

 

D. Slađana Šiljak and L. Dragana Nešković Markić, "Lifestyles and Risk Factors for Developing NCDS Among Students of Health Sciences in Republic of Srpska", Quality of Life, vol. 14, no. 3, pp. 117-123, 2023.

 

 

L. Slađana Šiljak, "Self-Rated Health Among Students of Health Sciences In Bosnia and Herzegovina", QUALITY OF LIFE, vol. 14, no. 3, pp. 117-123, 2023.

 

 

P. Ilić, L. Bjelić, D. Markić, S. Kurilić, Z. Farooqi, M. Baloch, M. Mohamed, M. Ahmed and L. Brdar, "Accidental Releases of Toxic Gas Acetylene-Simulation with Aloha Software", QUALITY OF LIFE, vol. 25, no. 3, pp. 93-101, 2023.

 

 

I. Stojanović Bjelić Lj and P. Nešković Markić D, "Buka u životnoj sredini: studija slučaja termoelektrana", -, vol. 41, no. 1, pp. 7-18, 2022.

 

 

P. Ilić, S. Ilić, D. Markić, L. Bjelić, Z. Popović, B. Radović and S. ... & Kouadri, "Ecological Risk of Toxic Metal Contamination in Soil around Coal Mine and Thermal Power Plant", Polish Journal of Environmental Studies, vol. 31, no. 5, pp. 4147-4156, 2022.

 

 

L. Bjelić, D. Markić, P. Ilić and Z. & Farooqi, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Soils in Industrial Areas: Concentration and Risks to Human Health", Polish Journal of Environmental Studies, vol. 31, no. 1, pp. 595-608, 2022.

 

 

S. Adamović, V. Rajs, D. Adamović, A. Mihailović, S. Samardžić, B. Banjanin and L. Stojanović Bjelić, "Potential chemical stressors emitted during the operation of machines in the digital printing process", International Journal of Environmental Analytical Chemistry, vol. 102, no. 16, pp. 3841-3854, 2022.

 

 

P. Ilić, S. Ilić, D. Markić, L. Bjelić, Z. Farooqi, B. Sole and N. & Adimalla, "Source identification and ecological risk of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils and groundwater", Ecological Chemistry and Engineering, vol. 28, no. 3, pp. 355-363, 2021.

 

 

P. Ilić, D. Nešković Markić, L. Stojanović Bjelić and Z. & Farooqi, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Different Layers of Soil and Groundwater-Evaluation of Levels of Pollution and Sources of Contamination", Polish Journal of Environmental Studies, vol. 30, no. 2, pp. 1191-1201, 2021.

 

 

P. Ilić, T. Nišić, S. Ilić and L. Stojanović Bjelić, "Identifying New 'Hotspot' Heavy Metal Contamination in Industrial Zone Soil", Polish Journal of Environmental Studies, vol. 29, no. 4, pp. 2987-2993, 2020.

 

 

L. Stojanović Bjelić, P. Ilić and Z. Farooqi, "Indoor Microbiological air Pollution in the Hospital", Quality of Life, vol. 11, no. 1, pp. 5-10, 2020.

 

 

P. Ilić, D. Markić, L. Bjelić and Z. & Farooqi, "Dispersion Modeling of Accidental Releases of Propane Gas", Quality of life, vol. 17, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

D. Markic, H. Carapina, D. Bjelic, L. Bjelic, P. Ilic, Z. Pesic and O. & Kikanovicz, "Using Material Flow Analysis for Waste 4.Management Planning", Polish Journal of Environmental Studies, vol. 28, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

S. Antonić B. , B. Ganić H. and . Bajić G., "The Test Results of Microbiological and Chemical Quality of Water in Recreation Center "Fortuna"", -, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

P. Ilic, D. Neskovic-Markic and L. Stojanovic Bjelic, "Traffic noise levels in the City of Banja Luka", Quality Of Life, vol. 9, no. 1, pp. 20-26, 2018.

 

 

P. Ilic, D. Neskovic-Markic and L. Stojanovic Bjelic, "Measuring and mapping noise pollution in the City of Banja Luka", Archives for Technical Sciences, vol. 18, no. 1, pp. 89-96, 2018.

 

 

P. Ilic, D. Neskovic-Markic and L. Stojanovic Bjelic, "Variation concentration of sulfur dioxide and correlation with meteorological parameters", Archives for Technical Sciences, vol. 18, no. 1, pp. 81-88, 2018.

 

 

P. Ilić, L. Stojanović-Bjelić and Z. Janjuš, "Noise Pollution near Health Institutions", Quality of Life, vol. 9, no. 1, pp. 56-63, 2018.

 

 

P. Ilić, S. Ilić and L. & Bjelić, "Hazard Modelling of Accidental Release Chlorine Gas Using Modern Tool-Aloha Software", Quality of life, vol. 9, no. 1, pp. 38-45, 2018.

 

 

P. Ilić, D. Markić and L. & Bjelić, "Traffic Noise Levels in the City of Banja Luka", Quality of life, vol. 9, no. 1, pp. 20-26, 2018.

 

 

J. Božić, P. Ilić and L. Bjelić Stojanović, "Economic aspects of the city traffic noise: case study//EKONOMSKI ASPEKTI BUKE OD GRADSKOG SAOBRAĆAJA: STUDIJA SLUČAJA", EMC REVIEW, vol. 8, no. 1, pp. 134-149, 2018.

 

 

S. Antonić B. , B. Ganić H. and . Bajić G., "Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna" Banja Luka", Sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

L. Stojanović Bjelić, J. Slijepčević Babić, D. Nešković Markić, M. Sremački, J. Bondžić and M. Vojinović Miloradov, "Drinking water quality in city of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina - case study", 22nd International symposium on analitical and environmental problems, vol. 1, no. 1, pp. 227-230, 2016.

 

 

D. Nešković Markić, H. Stevanović Čarapina and L. Stojanović Bjelić, "Methods for modeling of waste management", EMC, vol. 13, no. 1, pp. 50-57, 2016.

 

 

S. Kalamanda O., "UTICAJ REGIONALNE DEPONIJE "RAMIĆI" KOD BANjA LUKE NA KVALITET VAZDUHA", XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

L. Stojanović Bjelić, D. Nešković Markić, B. Mihajlović and Ž. Šobot Pešić, "Zaštita i kvalitet rijeke Vrbas u periodu 2013-2014", Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. Juni- Svjetski dan zaštite okoliša", vol. 1, no. 1, pp. 185-192, 2015.

 

 

A. Jelena Slijepčević Babić, "SNABDIJEVANjE GRADA BANjA LUKA VODOM ZA PIĆE", Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2015.

 

 

V. Stojanović Bjelic Lj. and S. Nešković Markić D., "The concentration levels of sulfur-dioxside and carbon- monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center", TOP, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2013.

 

 

M. Stojanovic Bjelic Lj. and S. Neskovic Markic D., "EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT", UNITECH, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2013.

 

 

I. Begović P., "Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša", Naučno stručni časopis-Arhiv za tehničke nauke, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2012.

 

 

I. Begović P., "Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša", Arhiv za tehničke nauke, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

I. Mirjana Vojinović Miloradov, B. Ljiljana Stojanović Bjelić and M. Maja Petrović, "THE MAGIC STRUCTURE OF THE LIQUID WATER - HEALTH AND SPORT. RECENT RESULTS OF THE IPA INTERREG PROJECT", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Deseta međunarodna e-konferencija ''Sportske nauke i zdravlje'', Banja Luka, 2020.

 

 

S. Antonić B., "Uticaj unapređene tehnologije na higijensku ispravnost vode za piće", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY, -, 2017.

 

 

L. Stojanović Bjelić, R. Bajčić, D. Nesković Markić and O. Kalamanda, "Healthy - sanitary control over water supply sourxce Zeravica Gadiska", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 2016.

 

 

Z. Sobot Pešić, H. Stevanović Čarapina, D. Nešković Markić, L. Stojanović Bjelić, D. Bjelić and P. Ilić, "Analysis of perception of odors from Banja Luka landfill", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2016.

 

 

D. Nesković Markić, H. Stevanović Čarapina, Z. Sobot Pesic, L. Stojanović Bjelić, D. Bjelić and P. Ilic, "Material flow analysis (MFA/SFA) as a tool in decision-making process in waste manegement", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 2016.

 

 

L. Stojanović Bjelić, J. Slijepčević Babić, D. Nešković Markić, M. Sremački, J. Bondžić and M. Vojinović Miloradov, "Drinking water quality in city of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina - case study", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Szeged, Hungary, 2016.

 

 

D. Nešković Markić, H. Stevanović Čarapina and L. Stojanović Bjelić, "Metode za modelovanje upravljanja otpadom", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 2016.

 

 

Ž. Šobot Pešić, D. Nešković Markić, D. Bjelić and L. Stojanović Bjelić, "Monitoring metana na deponiji u Banjaluci, BiH, 11. Regionalna konferencija "Životna sredina ka Evropi"", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2015.

 

 

D. Nešković Markić, B. Ž. and S. D., "Uticaj banjalučke deponije na zagađivanje potoka Glogovac", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna konferencija "Životna sredina ka Evropi", Beograd, 2015.

 

 

L. Stojanović Bjelić, D. Nešković Markić, B. Mihajlović and Ž. Šobot Pešić, "Zaštita i kvalitet rijeke Vrbas u periodu 2013-2014", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. Juni- Svjetski dan zaštite okolišta", Bihać, 2015.

 

 

V. Bjelić Lj., "Contribution to the establishment of waste managment infrmation system for industral and municipal landfilstop 2013", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia, The Slovak Repablic, -, 2014.

 

 

M. Stojanovic Bjelic Lj. and S. Neskovic Markic D, "EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT, Banja Luka, 2013.

 

 

V. Stojanović Bjelic Lj. and S. Nešković Markić D., "The concentration levels of sulfur dioxside and carbon-monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia, -, 2013.

 

 

O. Kalamanda, "Uticaj regionalne deponije "Ramići" kod Banja Luke na kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka, 2013.

 

 

A. Urošević D., U. Stojanović Bjelić and . Đurović R., "Doprinos izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut zaštite ekologije i informatike, Banja Luka, 2013.

 

 

U. Stojanović Bjelić Lj. and K. Urošević U., "Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka, 2013.

 

 

A. Urošević D., U. Stojanović Bjelić Lj. and . Đokić M., "Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka, 2013.

 

 

A. Urošević D., S. Đurović R. and Đ. Urošević U., "Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka, 2013.

 

 

U. Stojanović Bjelić Lj. and K. Urošević U., "Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS, Banja Luka, 2013.

 

 

A. Urošević D., U. Stojanović Bjelić and . Đurović R., "Doprinos izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut zaštite ekologije i informatike, Banja Luka, 2013.

 

 

O. Kalamanda, "Uticaj regionalne deponije "Ramići" kod Banja Luke na kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Banja Luka, 2013.

 

 

B. Stojanović-Bjelić Lj., "Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

S. Kalamanda O., "Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

S. Kalamanda O., "Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

B. Stojanović-Bjelić Lj., "Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa, Banja Luka, 2012.

 

 

, "Teški metali u povrtarstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF CRISIS, Banja Luka, 2011.

 

 

S. Begović P., "STUDIJA O UTICAJU HIDROELEKTRANE ULOG" NA ŽIVOTNU SREDINU", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dvadeseti međunarodni salon urbanizma, Niš, 2011.

 

 

, "Teški metali u povrtlarstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF CRISIS, Banja Luka, 2011.

 

 

V. Stojanović Lj., V. Ilić P. and . Jakšić B., "Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

J. Ilić P, "Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

N. Janković V. and V. Stojanović Lj, "Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

N. Janković V. and V. Stojanović Lj, "Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

J. Ilić P, "Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 

 

V. Stojanović Lj. and V. Ilić P., "Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport, Banja Luka, 2008.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Nešković Markić, L. Stojanović Bjelić and P. Ilić, "Održivo upravljanje otpadom. Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka,", Banja Luka: Panevropski univerzitetski Aperion, Banja Luka, 2021.

 

 

L. B. Antonić and H. D. Nešković Markić , "VODA ZA PIĆE KVALITET I BEZBJEDNOST", Vitez: Sveučilište / Univerzitet Vitez, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Predrag Ilić, Ljiljana Stojanović Bjelić, Dragana Nešković Markić, Sanja Mrazovac Kurilić, Zia Ur Rahman Farooqi, Muhammad Yousuf Jat Baloch, Mohamed Hassan Mohamed, Mohamed Ali Ahmed, Lucija Brdar

Naziv časopisa

QUALITY OF LIFE

Naziv rada

Accidental Releases of Toxic Gas Acetylene-Simulation With Aloha Software

Godina izdavanja

2023

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragana Nešković Markić, Ljiljana Stojanović Bjelić, Sađana Šiljak, Željko Jovičić,Željka Cvijetić

Naziv časopisa

QUALITY OF LIFE

Naziv rada

Health Risk Assesssment of Benzen, Toluene and Xylene at a Landfill

Godina izdavanja

2023

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Slađana Šiljak, Dušan Kojić, Dragana Nešković Markić, Ljiljana Stojanović-Bjelić, Željka Cvijetić

Naziv časopisa

Quality of Life

Naziv rada

Lifestyles and Risk Factors for Developing NCDS Among Students of Health Sciences in Republic of Srpska

Godina izdavanja

2023

Stranice

117-123

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Slađana Šiljak, Ljiljana Stojanović-Bjelić, Dragana Nešković Markić

Naziv časopisa

QUALITY OF LIFE

Naziv rada

Self-Rated Health Among Students of Health Sciences In Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2023

Stranice

117-123

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Bjelić, L. S., Markić, D. N., Kurilić, S. M., Farooqi, Z. U. R., Baloch, M. Y. J., Mohamed, M.H., Ahmed, M. A., Brdar, L.

Naziv časopisa

QUALITY OF LIFE

Naziv rada

Accidental Releases of Toxic Gas Acetylene-Simulation with Aloha Software

Godina izdavanja

2023

Stranice

93-101

Godina_Vol_IEEE

25

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stojanović Bjelić Lj, Ilić P, Nešković Markić D, Popović Z

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Buka u životnoj sredini: studija slučaja termoelektrana

Godina izdavanja

2022

Stranice

7-18

Godina_Vol_IEEE

41

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Ilić, S., Markić, D. N., Bjelić, L. S., Popović, Z., Radović, B., ... & Kouadri, S.

Naziv časopisa

Polish Journal of Environmental Studies

Naziv rada

Ecological Risk of Toxic Metal Contamination in Soil around Coal Mine and Thermal Power Plant

Godina izdavanja

2022

Stranice

4147-4156

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bjelić, L. S., Markić, D. N., Ilić, P., & Farooqi, Z. U. R.

Naziv časopisa

Polish Journal of Environmental Studies

Naziv rada

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Soils in Industrial Areas: Concentration and Risks to Human Health

Godina izdavanja

2022

Stranice

595-608

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Adamović, S., Rajs, V., Adamović, D., Mihailović, A, Samardžić, S., Banjanin, B., Stojanović Bjelić, Lj

Naziv časopisa

International Journal of Environmental Analytical Chemistry

Naziv rada

Potential chemical stressors emitted during the operation of machines in the digital printing process

Godina izdavanja

2022

Stranice

3841-3854

Godina_Vol_IEEE

102

Br. časopisa

16

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Ilić, S., Markić, D. N., Bjelić, L. S., Farooqi, Z. U. R., Sole, B., & Adimalla, N.

Naziv časopisa

Ecological Chemistry and Engineering

Naziv rada

Source identification and ecological risk of polycyclic aromatic hydrocarbons in soils and groundwater

Godina izdavanja

2021

Stranice

355-363

Godina_Vol_IEEE

28

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Nešković Markić, D., Stojanović Bjelić, Lj., & Farooqi, Z. U. R.

Naziv časopisa

Polish Journal of Environmental Studies

Naziv rada

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Different Layers of Soil and Groundwater-Evaluation of Levels of Pollution and Sources of Contamination

Godina izdavanja

2021

Stranice

1191-1201

Godina_Vol_IEEE

30

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Nišić, T., Ilić, S., Stojanović Bjelić, Lj.

Naziv časopisa

Polish Journal of Environmental Studies

Naziv rada

Identifying New 'Hotspot' Heavy Metal Contamination in Industrial Zone Soil

Godina izdavanja

2020

Stranice

2987-2993

Godina_Vol_IEEE

29

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stojanović Bjelić, Lj, Ilić, P., Farooqi, Z. U. R.

Naziv časopisa

Quality of Life

Naziv rada

Indoor Microbiological air Pollution in the Hospital

Godina izdavanja

2020

Stranice

5-10

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Markić, D. N., Bjelić, L. S., & Farooqi, Z. U. R.

Naziv časopisa

Quality of life

Naziv rada

Dispersion Modeling of Accidental Releases of Propane Gas

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Markic, D. N., Carapina, H. S., Bjelic, D., Bjelic, L. S., Ilic, P., Pesic, Z. S., & Kikanovicz, O.

Naziv časopisa

Polish Journal of Environmental Studies

Naziv rada

Using Material Flow Analysis for Waste 4.Management Planning

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

28

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Antonić B. , Stojanović Bjelić Lj., Ganić H., Bajčić R., Bajić G.,

Naziv časopisa

-

Naziv rada

The Test Results of Microbiological and Chemical Quality of Water in Recreation Center "Fortuna"

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilic, P., Neskovic-Markic, D., Stojanovic Bjelic, Lj.

Naziv časopisa

Quality Of Life

Naziv rada

Traffic noise levels in the City of Banja Luka

Godina izdavanja

2018

Stranice

20-26

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilic, P., Neskovic-Markic, D., Stojanovic Bjelic, Lj.

Naziv časopisa

Archives for Technical Sciences

Naziv rada

Measuring and mapping noise pollution in the City of Banja Luka

Godina izdavanja

2018

Stranice

89-96

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ilic, P., Neskovic-Markic, D., Stojanovic Bjelic, Lj.

Naziv časopisa

Archives for Technical Sciences

Naziv rada

Variation concentration of sulfur dioxide and correlation with meteorological parameters

Godina izdavanja

2018

Stranice

81-88

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Stojanović-Bjelić, L., Janjuš, Z.

Naziv časopisa

Quality of Life

Naziv rada

Noise Pollution near Health Institutions

Godina izdavanja

2018

Stranice

56-63

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Ilić, S., & Bjelić, L. S.

Naziv časopisa

Quality of life

Naziv rada

Hazard Modelling of Accidental Release Chlorine Gas Using Modern Tool-Aloha Software

Godina izdavanja

2018

Stranice

38-45

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ilić, P., Markić, D. N., & Bjelić, L. S.

Naziv časopisa

Quality of life

Naziv rada

Traffic Noise Levels in the City of Banja Luka

Godina izdavanja

2018

Stranice

20-26

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Božić, J., Ilić, P., Bjelić Stojanović, Lj.

Naziv časopisa

EMC REVIEW

Naziv rada

Economic aspects of the city traffic noise: case study//EKONOMSKI ASPEKTI BUKE OD GRADSKOG SAOBRAĆAJA: STUDIJA SLUČAJA

Godina izdavanja

2018

Stranice

134-149

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Antonić B. , Stojanović Bjelić Lj., Ganić H., Bajčić R., Bajić G.,

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna" Banja Luka

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stojanović Bjelić, Lj, Slijepčević Babić, J., Nešković Markić, D., Sremački, M., Bondžić, J., Vojinović Miloradov, M.

Naziv časopisa

22nd International symposium on analitical and environmental problems

Naziv rada

Drinking water quality in city of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina - case study

Godina izdavanja

2016

Stranice

227-230

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nešković Markić, D., Stevanović Čarapina, H., Stojanović Bjelić, Ljvvvv

Naziv časopisa

EMC

Naziv rada

Methods for modeling of waste management

Godina izdavanja

2016

Stranice

50-57

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kalamanda O., Stojanović Bjelić Lj.,

Naziv časopisa

XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA

Naziv rada

UTICAJ REGIONALNE DEPONIJE "RAMIĆI" KOD BANjA LUKE NA KVALITET VAZDUHA

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stojanović Bjelić, Lj., Nešković Markić, D., Mihajlović, B., Šobot Pešić, Ž.

Naziv časopisa

Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. Juni- Svjetski dan zaštite okoliša"

Naziv rada

Zaštita i kvalitet rijeke Vrbas u periodu 2013-2014

Godina izdavanja

2015

Stranice

185-192

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jelena Slijepčević Babić, Amanda Kadirić, Ljiljana Stojanović Bjelić

Naziv časopisa

Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ''5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša

Naziv rada

SNABDIJEVANjE GRADA BANjA LUKA VODOM ZA PIĆE

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stojanović Bjelic Lj.,Vojinovic Miloradov M. Šobot Pešić Ž., Nešković Markić D., Sremački M.

Naziv časopisa

TOP

Naziv rada

The concentration levels of sulfur-dioxside and carbon- monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stojanovic Bjelic Lj., Mirjanic S., Neskovic Markic D., Stevanovic Carapina H.

Naziv časopisa

UNITECH

Naziv rada

EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Begović P., Ivanković B. i Stojanović Bjelić Lj.,

Naziv časopisa

Naučno stručni časopis-Arhiv za tehničke nauke

Naziv rada

Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Begović P., Ivanković B. i Stojanović Bjelić Lj.,

Naziv časopisa

Arhiv za tehničke nauke

Naziv rada

Mogućnost otvaranja novog izvorišta u južnom dijelu Laktaša

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Mirjana Vojinović Miloradov, Ivana Mihajlović, Ljiljana Stojanović Bjelić, Boris Obrovski, Maja Petrović, Maja Sremački

Naziv rada

THE MAGIC STRUCTURE OF THE LIQUID WATER - HEALTH AND SPORT. RECENT RESULTS OF THE IPA INTERREG PROJECT

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Deseta međunarodna e-konferencija ''Sportske nauke i zdravlje''

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

PU Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Antonić B., Stojanović Bjelić Lj

Naziv rada

Uticaj unapređene tehnologije na higijensku ispravnost vode za piće

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

V INTERNATIONAL CONGRESS "ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY

Grad

-

Stranice

175-196

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović Bjelić, Lj., Bajčić, R., Nesković Markić, D., Kalamanda, O.

Naziv rada

Healthy - sanitary control over water supply sourxce Zeravica Gadiska

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

110-111

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sobot Pešić, Z., Stevanović Čarapina, H., Nešković Markić, D., Stojanović Bjelić, Lj., Bjelić, D., Ilić, P.

Naziv rada

Analysis of perception of odors from Banja Luka landfill

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nesković Markić, D., Stevanović Čarapina, H., Sobot Pesic, Z., Stojanović Bjelić, Lj., Bjelić, D., Ilic, P.

Naziv rada

Material flow analysis (MFA/SFA) as a tool in decision-making process in waste manegement

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović Bjelić, Lj., Slijepčević Babić, J., Nešković Markić, D., Sremački, M., Bondžić, J., Vojinović Miloradov, M.

Naziv rada

Drinking water quality in city of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina - case study

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

-

Grad

Szeged, Hungary

Stranice

227-230

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nešković Markić, D., Stevanović Čarapina, H., Stojanović Bjelić, Lj.

Naziv rada

Metode za modelovanje upravljanja otpadom

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

34-35

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šobot Pešić, Ž., Nešković Markić, D., Bjelić, D., Stojanović Bjelić, Lj.

Naziv rada

Monitoring metana na deponiji u Banjaluci, BiH, 11. Regionalna konferencija "Životna sredina ka Evropi"

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

135-138

Izdavač

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nešković Markić, D. Šobot Pešić, Ž., Bjelić, D., Stojanović Bjelić, Lj.

Naziv rada

Uticaj banjalučke deponije na zagađivanje potoka Glogovac

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Regionalna konferencija "Životna sredina ka Evropi"

Grad

Beograd

Stranice

135-138

Izdavač

Ambasadori održivog razvoja i životne sredine

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović Bjelić, Lj., Nešković Markić, D., Mihajlović, B., Šobot Pešić, Ž.

Naziv rada

Zaštita i kvalitet rijeke Vrbas u periodu 2013-2014

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Treći naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. Juni- Svjetski dan zaštite okolišta"

Grad

Bihać

Stranice

185-192

Izdavač

Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bjelić Lj., Vojinović Miloradov M

Naziv rada

Contribution to the establishment of waste managment infrmation system for industral and municipal landfilstop 2013

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia, The Slovak Repablic

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanovic Bjelic Lj., Mirjanic S., Neskovic Markic D, Stevanovic Carapina H.,

Naziv rada

EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

EMISSION IN WATER ASSESSMENT FROM SANITARY AND UNSANITARY LANDFILL BY USING LIFE CYCLE ASSESSMENT

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

International Scientific Conference UNITECH

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović Bjelic Lj., Vojinovic Miloradov M. Šobot Pešić Ž., Nešković Markić D., Sremački M.,

Naziv rada

The concentration levels of sulfur dioxside and carbon-monoxside in the ambient air of the Banja Luka city center

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Medzinarodna konferencia Technika ochrany prosteredia

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalamanda, O. Stojanović, Lj.

Naziv rada

Uticaj regionalne deponije "Ramići" kod Banja Luke na kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Urošević D., Anđelić B., Stojanović Bjelić, Urošević U., Đurović R.,

Naziv rada

Doprinos izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Institut zaštite ekologije i informatike

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović Bjelić Lj., Urošević D., Urošević U., Kalamanda O.

Naziv rada

Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Urošević D., Anđelić Đurović R., Stojanović Bjelić Lj., Urošević U., Đokić M.,

Naziv rada

Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Urošević D., Anđelić B, Đurović R., Stojanović Bjelić Lj., Urošević U., Đokić M.

Naziv rada

Doprinos izgradnji sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović Bjelić Lj., Urošević D., Urošević U., Kalamanda O.

Naziv rada

Neki aspekti upravljanja kvalitetom bezbednosti i zdravlja u radnoj sredini

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa RS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Urošević D., Anđelić B., Stojanović Bjelić, Urošević U., Đurović R.,

Naziv rada

Doprinos izgradnji, remedijaciji i rekultivaciji flotacijskih jalovišta, deponija pepela i šljake i komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Institut zaštite ekologije i informatike

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalamanda, O. Stojanović, Lj.

Naziv rada

Uticaj regionalne deponije "Ramići" kod Banja Luke na kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić Lj., Begović P., Kalamanda O.

Naziv rada

Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

1. Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalamanda O., Stojanović Bjelić Lj., Milešević T.

Naziv rada

Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kalamanda O., Stojanović Bjelić Lj., Milešević T.

Naziv rada

Uticaj površinske eksploatacije rudnika Omarska na kvalitet vazduha

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić Lj., Begović P., Kalamanda O.

Naziv rada

Uticaj izgradnje hidroelektrana na kvalitet površinskih i podzemnih voda na primjeru HE Janjina

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik radova. 1. Međunarodni kongres ekologa

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić Lj.Vujicic S.

Naziv rada

Teški metali u povrtarstvu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF CRISIS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Begović P., Stojanović-Bjelić Lj.

Naziv rada

STUDIJA O UTICAJU HIDROELEKTRANE ULOG" NA ŽIVOTNU SREDINU

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Dvadeseti međunarodni salon urbanizma

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović-Bjelić Lj. Vujičić S.

Naziv rada

Teški metali u povrtlarstvu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

CRISIS OF TRANSITION AND TRANSITION OF CRISIS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović Lj., Vojinović-Miloradov M., Ilić P., Vujić G., Jakšić B.,

Naziv rada

Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić P, Janjuš Z.Stojanović Lj.,

Naziv rada

Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Janković V., Nikolić N., Stojanović Lj, Vujić G.,

Naziv rada

Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Janković V., Nikolić N., Stojanović Lj, Vujić G.,

Naziv rada

Savremeni monitoring sliva rijeke Bosne mogućnost ažurnog praćenja ekološkog statusa voda

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ilić P, Janjuš Z.Stojanović Lj.,

Naziv rada

Nacionalna regulativa o kvalitetu vazduha Republike Srpske

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović Lj., Vojinović-Miloradov M., Ilić P., Vujić G., Jakšić B.

Naziv rada

Zaštita rijeke Vrbas kroz EU direktivu za vode

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres: Ekologija, zdravlje, rad, sport

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Nešković Markić, D., Stojanović Bjelić, Lj., Ilić, P.

Naslov

Održivo upravljanje otpadom. Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka,

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitetski Aperion, Banja Luka

Tip

Udžbenik

 

Autori

B. Antonić, Lj. Stojanović Bjelić, D. Nešković Markić , H.Ganić,

Naslov

VODA ZA PIĆE KVALITET I BEZBJEDNOST

Godina izdavanja

2017

Grad

Vitez

Izdavač

Sveučilište / Univerzitet Vitez

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravljanje i zaštita vodama

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizičko-hemijska analiza namirnica i vode

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Tehnologija vode

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sanitarno-ekološko zakonodavstvo i nadzor

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Instrumentalne metode

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravljanje opasnim otpadom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravljanje i zaštita vodama

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizičko-hemijska analiza namirnica i vode

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Tehnologija vode

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sanitarno-ekološko zakonodavstvo i nadzor

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Instrumentalne metode

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravljanje opasnim otpadom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI