slika radnika


Prof. dr ŽELJKA CVIJETIĆ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • zeljka.m.cvijetic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ŽELJKA CVIJETIĆ

 

Godina rođenja

1976

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz zdravstvene njege

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Menadžment u zdravstvu - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Menadžment u zdravstvu - 240 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Menadžment u zdravstvu - 120 ECTS" II ciklus)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Menadžment u zdravstvu - 60 ECTS" II ciklus)

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

CVIJETIĆ ŽELJKA rođena u Banjoj Luci 1976 g. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Banjoj Luci.
Studije medicine završila 2001. godine na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.
Od 2002. godine bila zaposlena u Kliničkom Centru Banja Luka u Klinici za Onkologiju i Klinici za unutrašnje bolesti.
Uporedo sa kliničkom praksom angažovana na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kao viši asistent.
Magistrirala je na Medicinskom Fakultetu u Banjoj Luci 2007. godine.
U svojstvu ljekara specijaliste interne medicine stiče 2009. godine.
Kliničku praksu dopunjuje u prestižnim centrima diljem svijeta ( Nacional Institut Research Centar Tokio u Japanu, Klinički Centar Srbije, Klinički Centar Ljubljana u Sloveniji).
Doktorirala na Panevropskom univerzitetu Apeiron Fakultet zdravstvenih nauka 2012. godine.
Izabrana za docentkinju 2012. godine, a 2017. godine izabrana u akademsko zvanje vandrednog profesora.
Objavila je kao autorka ili koautorka više naučnih radova, poglavlja u knjigama i monografija.
Učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima sa stručnim radovima kao autor i koautor.
Član je mnogih naučnih i stručnih organizacija i udruženja.
Bavi se humanitarnim radom.
Majka dvoje djece.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj nepovoljnih prognostičkih faktora na klinički ishod her 2 pozitivnih karcinoma dojke

Datum završetka

10.07.2012

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Korelacija kliničkog studija bolesti karcinoma dojke sa ekspresijom her 2 receptora

Datum završetka

15.06.2007

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Datum završetka

29.10.2001

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Gojković, Z., Maksimović, B., Cvijetić, Ž., Gajanin, R., Maksimović, S., Rakita, I., Jakovljević, B., Rašeta, R., Vranješ, Ž., & Jungić, S.(2008). Parameters for the evaluation of diagnostic examination by detection of breast recurrence. Arch of Oncology, 0-0.

 

 

Gojković, Z., Jovanović, D., Gajanin, R., Jakovljević, B., Cvijetić, Ž., Rakita, I., & Jungić, S.(2006). Comparison of ultrasound controled aspiration puncture to clinical examination in detection of breast canser recurrence. Archive of Oncology, 118-4.

 

 

Cvijetić, Ž., & Gojković, Z.(2006). Uticaj prognostičkih faktora na dužinu do pojave recidiva karcinoma dojke. Scripta Medica, 0-0.

 

 

Cvijetić, Ž., & Gojković, Z.(2006). Zastupljenost karcinoma dojke u različitim životnim dobima žena sa područja Banjalučke regije-jednogodišnje praćenje. Medici, 16-70.

 

 

Jakovljević, B., Rakita, I., Vranješ, Ž., Rašeta, R., Jungić, S., Gojković, Z., Marić, G., Nikolić, P., Cvijetić, Ž., & Mrđanović, J.(2006). Harmful influence on cytostatic agenst on medical personel who participate in their preparation and administration. Ann of Oncology, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Cvijetić, Ž., Gojković, Z., Jakovljević, B., Rašeta, R., Jungić, S., Gajanin, R., Topić, B., Maksimović, B., & Lazić, P. (2007). Značaj menstruacionog ciklusa kao prognostičkog faktora u preživljavanju kod karcinoma dojke. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. kongres doktora medicine RS (pp. 0-0). -: -

 

 

Gojković, Z., Cvijetić, Ž., Jakovljević, B., Rakita, I., Jungić, S., & Maksimović, B. (2007). Korleacija citološkog nalaza i definitivne patohistološke dijagnoze kod recidiva karcinoma dojke. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. kongres doktora medicine RS (pp. 0-0). -: -

 

 

Gojković, Z., Rakita, I., Cvijetić, Ž., Kecman, G., Jungić, S., & Maksimović, B. (2006). Značaj kliničkog praćenja u diferencijalnoj dijagnostici plućnih metastaza karcinoma dojke. Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski Pulmološki Dani (pp. 235-241). -: -

 

 

Gojković, Z., Jakovljević, B., Rakita, I., Rašeta, R., Cvijetić, Ž., Nikolić, P., Jotanović, G., Vranješ, Ž., Kecman, G., Marić, G., & Barać, T. (2004). Učestalost Plućnih Embolija kod oboljelih od malignih bolesti na onkološkoj klinici Banja Luka - jednogodišnje praćenje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski Pulmološki Dani (pp. 265-270). -: -

 

 

Gojković, Z., Barać, T., Džajić, Ž., & Stanetić, M. (2003). Uloga i mjesto novojih citostatika u liječenju karcinoma pluća - prikaz slučaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski Pulmološki Dani (pp. 73-78). -: -

 

 

Gojković, Z., Barać, T., & Džajić, Ž. (2003). Novi citostatici u lijećenju karcinoma i metastaza karcinoma. Zbornik radova sa naučnog skupa-Internacionalni kongres Zdravlje za Sve (pp. 242-248). -: -

 

 

Gojković, Z., Džajić, Ž., & Barać, T. (2003). Učestalosti malignih tumora u mlađoj životnoj dobi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Internacionalni kongres Zdravlje za Sve (pp. 502-510). -: -

 

 

Jungić, S., Kecman, G., Rakita, I., Jakovljević, B., Gojković, Z., Džajić, Ž., & Barać, T. (2003). Osteosclerotic myeloma and POEMS syndrome : clinical case. Tematski zbornik-Annals of Oncology 2003 (pp. 0-0). -: -

 

 

Gojković, Z., Barać, T., Jotanović, G., & Džajić, Ž. (2002). Savremeni terapijski pristupi u liječenju metastaza karcinoma dojke u pluća. Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski pulmološki dani (pp. 107-109). -: -

 

 

Gojković, Z., Topić, B., Gajanin, R., & Džajić, Ž. (2002). Malignant schwannoma with localisation n breast-description of the case. Zbornik radova sa naučnog skupa-Acrhive of oncology (pp. 223-1). -: -

 

 

Gojković, Z., Barać, T., Džajić, Ž., & Vranješ, Ž. (2002). Uticaj hemoterapijskih protokola na preživljavanje oboljelih od mikrocelularnog karcinoma pluća na Onkološkoj klinici u Banja Luci. Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski Pulmološki Dani (pp. 103-106). Banja Luka: -

 

 

Gojković, Z., Dašić, P., Gajanin, R., Topić, B., Cvijetić, Ž., Rakita, I., Jakovljević, B., Guzijan, A., & Vještica, M. (0). Korelacija dierenciranosti tumora sa mikrovaskularnom gustoćom i izražajnošću receptora za VEGF kod oboljeih od karcinoma dojke. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres patologa Bosne i Hercegovine (pp. 0-0). -: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Z. Gojković, B. Maksimović, Ž. Cvijetić, R. Gajanin, S. Maksimović, I. Rakita, B. Jakovljević, R. Rašeta, Ž. Vranješ and S. Jungić, "Parameters for the evaluation of diagnostic examination by detection of breast recurrence", Arch of Oncology, vol. 16, no. 1, pp. 0-0, 2008.

 

 

Z. Gojković, D. Jovanović, R. Gajanin, B. Jakovljević, Ž. Cvijetić, I. Rakita and S. Jungić, "Comparison of ultrasound controled aspiration puncture to clinical examination in detection of breast canser recurrence", Archive of Oncology, vol. 14, no. 4, pp. 118-4, 2006.

 

 

Ž. Cvijetić and Z. Gojković, "Uticaj prognostičkih faktora na dužinu do pojave recidiva karcinoma dojke", Scripta Medica, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2006.

 

 

Ž. Cvijetić and Z. Gojković, "Zastupljenost karcinoma dojke u različitim životnim dobima žena sa područja Banjalučke regije-jednogodišnje praćenje", Medici, vol. 0, no. 0, pp. 16-70, 2006.

 

 

B. Jakovljević, I. Rakita, Ž. Vranješ, R. Rašeta, S. Jungić, Z. Gojković, G. Marić, P. Nikolić, Ž. Cvijetić and J. Mrđanović, "Harmful influence on cytostatic agenst on medical personel who participate in their preparation and administration", Ann of Oncology, vol. 17, no. 9, pp. 0-0, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ž. Cvijetić, Z. Gojković, B. Jakovljević, R. Rašeta, S. Jungić, R. Gajanin, B. Topić, B. Maksimović and P. Lazić, "Značaj menstruacionog ciklusa kao prognostičkog faktora u preživljavanju kod karcinoma dojke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. kongres doktora medicine RS, -, 2007.

 

 

Z. Gojković, Ž. Cvijetić, B. Jakovljević, I. Rakita, S. Jungić and B. Maksimović, "Korleacija citološkog nalaza i definitivne patohistološke dijagnoze kod recidiva karcinoma dojke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. kongres doktora medicine RS, -, 2007.

 

 

Z. Gojković, I. Rakita, Ž. Cvijetić, G. Kecman, S. Jungić and B. Maksimović, "Značaj kliničkog praćenja u diferencijalnoj dijagnostici plućnih metastaza karcinoma dojke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski Pulmološki Dani, -, 2006.

 

 

Z. Gojković, B. Jakovljević, I. Rakita, R. Rašeta, Ž. Cvijetić, P. Nikolić, G. Jotanović, Ž. Vranješ, G. Kecman, G. Marić and T. Barać, "Učestalost Plućnih Embolija kod oboljelih od malignih bolesti na onkološkoj klinici Banja Luka - jednogodišnje praćenje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski Pulmološki Dani, -, 2004.

 

 

Z. Gojković, T. Barać, Ž. Džajić and M. Stanetić, "Uloga i mjesto novojih citostatika u liječenju karcinoma pluća - prikaz slučaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski Pulmološki Dani, -, 2003.

 

 

Z. Gojković, T. Barać and Ž. Džajić, "Novi citostatici u lijećenju karcinoma i metastaza karcinoma", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Internacionalni kongres Zdravlje za Sve, -, 2003.

 

 

Z. Gojković, Ž. Džajić and T. Barać, "Učestalosti malignih tumora u mlađoj životnoj dobi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Internacionalni kongres Zdravlje za Sve, -, 2003.

 

 

S. Jungić, G. Kecman, I. Rakita, B. Jakovljević, Z. Gojković, Ž. Džajić and T. Barać, "Osteosclerotic myeloma and POEMS syndrome : clinical case", in Tematski zbornik-Annals of Oncology 2003, -, 2003.

 

 

Z. Gojković, T. Barać, G. Jotanović and Ž. Džajić, "Savremeni terapijski pristupi u liječenju metastaza karcinoma dojke u pluća", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski pulmološki dani, -, 2002.

 

 

Z. Gojković, B. Topić, R. Gajanin and Ž. Džajić, "Malignant schwannoma with localisation n breast-description of the case", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Acrhive of oncology, -, 2002.

 

 

Z. Gojković, T. Barać, Ž. Džajić and Ž. Vranješ, "Uticaj hemoterapijskih protokola na preživljavanje oboljelih od mikrocelularnog karcinoma pluća na Onkološkoj klinici u Banja Luci", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski Pulmološki Dani, Banja Luka, 2002.

 

 

Z. Gojković, P. Dašić, R. Gajanin, B. Topić, Ž. Cvijetić, I. Rakita, B. Jakovljević, A. Guzijan and M. Vještica, "Korelacija dierenciranosti tumora sa mikrovaskularnom gustoćom i izražajnošću receptora za VEGF kod oboljeih od karcinoma dojke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres patologa Bosne i Hercegovine, -, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Gojković, Z; Maksimović, B; Cvijetić, Ž; Gajanin, R; Maksimović, S; Rakita, I; Jakovljević, B; Rašeta, R; Vranješ, Ž; Jungić, S;

Naziv časopisa

Arch of Oncology

Naziv rada

Parameters for the evaluation of diagnostic examination by detection of breast recurrence

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gojković, Z; Jovanović, D; Gajanin, R; Jakovljević, B; Cvijetić, Ž; Rakita, I; Jungić, S;

Naziv časopisa

Archive of Oncology

Naziv rada

Comparison of ultrasound controled aspiration puncture to clinical examination in detection of breast canser recurrence

Godina izdavanja

2006

Stranice

118-4

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Cvijetić, Ž; Gojković, Z;

Naziv časopisa

Scripta Medica

Naziv rada

Uticaj prognostičkih faktora na dužinu do pojave recidiva karcinoma dojke

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Cvijetić, Ž; Gojković, Z;

Naziv časopisa

Medici

Naziv rada

Zastupljenost karcinoma dojke u različitim životnim dobima žena sa područja Banjalučke regije-jednogodišnje praćenje

Godina izdavanja

2006

Stranice

16-70

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jakovljević, B; Rakita, I; Vranješ, Ž; Rašeta, R; Jungić, S; Gojković, Z; Marić, G; Nikolić, P; Cvijetić, Ž; Mrđanović, J;

Naziv časopisa

Ann of Oncology

Naziv rada

Harmful influence on cytostatic agenst on medical personel who participate in their preparation and administration

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Cvijetić, Ž; Gojković, Z; Jakovljević, B; Rašeta, R; Jungić, S; Gajanin, R; Topić, B; Maksimović, B; Lazić, P;

Naziv rada

Značaj menstruacionog ciklusa kao prognostičkog faktora u preživljavanju kod karcinoma dojke

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

1. kongres doktora medicine RS

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Cvijetić, Ž; Jakovljević, B; Rakita, I; Jungić, S; Maksimović, B;

Naziv rada

Korleacija citološkog nalaza i definitivne patohistološke dijagnoze kod recidiva karcinoma dojke

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

1. kongres doktora medicine RS

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Rakita, I; Cvijetić, Ž; Kecman, G; Jungić, S; Maksimović, B;

Naziv rada

Značaj kliničkog praćenja u diferencijalnoj dijagnostici plućnih metastaza karcinoma dojke

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Majski Pulmološki Dani

Grad

-

Stranice

235-241

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Jakovljević, B; Rakita, I; Rašeta, R; Cvijetić, Ž; Nikolić, P; Jotanović, G; Vranješ, Ž; Kecman, G; Marić, G; Barać, T;

Naziv rada

Učestalost Plućnih Embolija kod oboljelih od malignih bolesti na onkološkoj klinici Banja Luka - jednogodišnje praćenje

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Majski Pulmološki Dani

Grad

-

Stranice

265-270

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Barać, T; Džajić, Ž; Stanetić, M;

Naziv rada

Uloga i mjesto novojih citostatika u liječenju karcinoma pluća - prikaz slučaja

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Majski Pulmološki Dani

Grad

-

Stranice

73-78

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Barać, T; Džajić, Ž;

Naziv rada

Novi citostatici u lijećenju karcinoma i metastaza karcinoma

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Internacionalni kongres Zdravlje za Sve

Grad

-

Stranice

242-248

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Džajić, Ž; Barać, T;

Naziv rada

Učestalosti malignih tumora u mlađoj životnoj dobi

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Internacionalni kongres Zdravlje za Sve

Grad

-

Stranice

502-510

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jungić, S; Kecman, G; Rakita, I; Jakovljević, B; Gojković, Z; Džajić, Ž; Barać, T;

Naziv rada

Osteosclerotic myeloma and POEMS syndrome : clinical case

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Annals of Oncology 2003

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Gojković, Z; Barać, T; Jotanović, G; Džajić, Ž;

Naziv rada

Savremeni terapijski pristupi u liječenju metastaza karcinoma dojke u pluća

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Majski pulmološki dani

Grad

-

Stranice

107-109

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Topić, B; Gajanin, R; Džajić, Ž;

Naziv rada

Malignant schwannoma with localisation n breast-description of the case

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Acrhive of oncology

Grad

-

Stranice

223-1

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Barać, T; Džajić, Ž; Vranješ, Ž;

Naziv rada

Uticaj hemoterapijskih protokola na preživljavanje oboljelih od mikrocelularnog karcinoma pluća na Onkološkoj klinici u Banja Luci

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Majski Pulmološki Dani

Grad

Banja Luka

Stranice

103-106

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gojković, Z; Dašić, P; Gajanin, R; Topić, B; Cvijetić, Ž; Rakita, I; Jakovljević, B; Guzijan, A; Vještica, M;

Naziv rada

Korelacija dierenciranosti tumora sa mikrovaskularnom gustoćom i izražajnošću receptora za VEGF kod oboljeih od karcinoma dojke

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

2. Kongres patologa Bosne i Hercegovine

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Propedevtika i zdravstvena njega u kliničko-bolničkoj praksi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega internističkih bolesnika sa osnovama interne medicine

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega starih osoba sa osnovama gerijatrije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Propedevtika i zdravstvena njega u kliničko-bolničkoj praksi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega internističkih bolesnika sa osnovama interne medicine

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega starih osoba sa osnovama gerijatrije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI