slika radnika


Doc. dr NATAŠA MILENOVIĆ

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • natasa.z.milenovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NATAŠA MILENOVIĆ

 

Godina rođenja

1969

Mjesto rođenja

Novi Sad

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

Uticaj sindroma gornjeg otvora grudnog koša na spavanje

Datum završetka

09.09.2016

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.05.1996

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA