slika radnika


Doc. dr DRAGAN STANIMIROVIĆ

docent

  • Saobraćajni fakultet
  • dragan.v.stanimirovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DRAGAN STANIMIROVIĆ

 

Godina rođenja

1982

Mjesto rođenja

Banovići

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dragan (Vojislav) Stanimirović rođen je 02.09.1982. godine u Banovićima, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Bijeljini, a Integrisane osnovne i diplomske akademske - Master studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine, čime je stekao zvanje diplomirani inženjer saobraćaja-master.
Doktorske studije završio prosječnom ocjenom 9,57 u januaru 2020. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na studijskom programu Saobraćaj i stekao zvanje Doktor nauka - saobraćajno inženjerstvo.
U martu 2020. godine izabran u zvanje Docenta na Saobraćajnom fakultetu, Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Banja Luci.
Od 2009. godine radio u realnom sektoru ("DOO Zavod za urbanizam i projektovanje, Bijeljina", "Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka", "Beging d.o.o. Beograd") kao koordinator, projektant, revident, planer i urbanista na velikom broju značajnih prostorno-planskih / urbanističkih dokumenata, projektno-tehničke dokumentacije i drugih stručnih dokumenata.
U periodu 2020-2021 godine obavljao funkciju Načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje u Gradskoj upravi Grada Bijeljina.
U februaru 2021. godine imenovan za pomoćnika ministra za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.
Sudski je vještak saobraćajne struke i nosilac velikog broja licenci, kao što su Licenca za izradu projektno-tehničke dokumentacije, Licenca za reviziju projektno-tehničke dokumentacije, Licenca za izradu prostorno-planske / urbanističke dokumentacije, Licenca predavača i Licenca ispitivača iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja itd.
Na Saobraćajnom fakultetu, Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Banja Luci školske 2019/2020 godine angažovan na izvođenju nastave iz predmeta "Drumske i gradske saobraćajnice", "Regulisanje i upravljanje saobraćajem", "Kapaciteti drumskih saobraćajnica" i "Osnove projektovanja u saobraćaju".
Na istom fakultetu školske 2020/2021 godine angažovan na izvođenju nastave iz predmeta: "Drumske i gradske saobraćajnice" i "Regulisanje i upravljanje saobraćajem".
Posjeduje adekvatno poznavanje engleskog jezika i osnovno poznavanje njemačkog jezika (Goethe Zertifikat A2).
Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova u časopisima istaknutog međunarodnog i nacionalnog značaja (M22, M52).
Član je Inženjerske komore Srbije i Saveza inženjera i tehničara Srbije.
Oženjen je i otac dvoje djece.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Model za utvrđivanje uticaja nerezidentnih vozača na kapacitet prioritetnih kružnih raskrsnica

Datum završetka

22.01.2020

 

Obrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Uticaj izmene stepena iskorišćenja kapaciteta autobusa i rastojanja prevoženja na proizvodnost vozila i troškove transporta

Datum završetka

21.04.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA