slika radnika


Prof. dr VELIMIR VUKAJLOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • velimir.b.vukajlovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VELIMIR VUKAJLOVIĆ

 

Godina rođenja

1954

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka fizičke kulture

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen 03.05.1954 godine u Banja Luci gdje je završio Osnovnu i Srednju školu. FFK-e završio u Sarajevu godinu dana prije roka, kao student generacije.
Magistarske studije završio u Beogradu a doktorirao u Nišu na fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
Posjeduje diplome trenera streljaštva i fudbala i radio je kao trener u mlađim kategorijama FK."BSK" iz Banja Luke.
Aktivno se bavio fudbalom, kao golman branio u više klubova bivše države.
Po završetku fakulteta radio je u Srednjoj Ekonomskoj školi u Banja Luci i Elektrotehničkoj školi kao profesor FV i direktor, Papua Novoj Gvineji 1986 godine radio kao ekspert Vlade SFRJ-a pri UN, na razvoju sporta i fizičke kulture i obuci domaćih kadrova.
Na fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta na Palama počeo radit 2005 godine a na Univerzitetu "APEIRON" 2007 godine gdje je i danas zaposlen.
Učesnik na više međunarodnih i domaćih konferencija na kojima objavljuje stručne i naučne radove.
Autor i ko-autor Univerzitetskih udžbenika: Teorija sporta, Sportske aktivnosti u prirodi, Fitnes i aerobik kao i priručnika Sportski turizam i welness i Dnevnik praktične nastave.
Trenutno na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta "APEIRON" predaje; Teoriju sporta, Sportske aktivnosti u prirodi, Sportski turizam i welness, Fitnes i vježbe oblikovanja, Sportska rekreacija i Fenomenologija sporta


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet fizičke kulture - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti nastave fizičkog vaspitanja na antropometrijske karakteristike funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika sredinjih škola različitog zanimanja

Datum završetka

14.07.2005

 

Obrazovna ustanova

Fakultet narodne odbrane - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Rukovođenje civilnom zaštitom u opštini u uslovima nastanka zemljotresa

Datum završetka

26.09.1991

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za fizičku kulturu - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.02.1976

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Fulurija, D., & Vukajlović, V.(2011). Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti kod mladih fudbalera. Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, 0-0.

 

 

Vukajlović, V.(2009). Selekcija u sportu - fudbalu. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont, 202-208.

 

 

Nićin, Đ., Vukajlović, V., & Trivić, N.(2009). Znanja i stavovi vježbača o fitnessu. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont, 276-282.

 

 

Vukajlović, V., Lolić, V., Goranović, S., & Terzopulos, A.(2006). Međusobna zavisnost između motoričkih sposobnosti i rezultata u skoku u dalj iz zaleta koračnom tehnikom. Glasnik Antropološkog Društva YU, 243-243.

 

 

Goranović, S., Vukajlović, V., Lolić, V., & Lolić, D.(2006). Prediktivne vrijednosti morfoloških karakteristika na rezultat u repetitivnoj snazi kod mladih rukometaša. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 0-0.

 

 

Lolić, V., & Vukajlović, V.(2005). Relations between the motoric abilities of football players and their short track running speed. Sport - Science, 604-604.

 

 

Lolić, V., Stojiljković, S., Vukajlović, V., Zeljković, M., & Jovanović, M.(2003). Razvijanje eksplozivne snage i skočnosti kod fudbalera mlađeg školskog uzrasta. Časopis - Savremeni sport, 0-0.

 

 

Goranović, S., Bajrić, O., & Vukajlović, V.(0). Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono-motoričkih testova mladih fudbalera. Menadžment u sportu-naučni časopis iz oblasti menadžmenta u sportu, 0-0.

 

 

Goranović, S., Gašić, T., & Vukajlović, V.(0). Razlike u specifičnoj izdržljivosti u održavanju plitke formacije kod mladih fudbalera. Sportske nauke i zdravlje, Naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Selimović-Delić, K., & Vukajlović, V. (2018). Kvalitetne razlike morfoloških karakteristika i sastava tijela nastale pod utjecajem fitnes programa Hard Body. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. međunarodna konferencija, Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Selimović-Delić, K., & Vukajlović, V. (2018). Uključivanje ženske populacije sa poteškoćama u razvoju u trenažni proces kroz utvrđivanje kvantitativnih promjena morfoloških karakteristika primjenom tromjesečnog fitnes programa Hard Body. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Vukajlović, V., Slomić, E., & Begović, A. (2018). Strukturalne promjene motoričkih sposobnosti djevojaka 16-18 godina pod uticajem programa Aerobika. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Bajrić, O., Božić, D., Hrnjić, J., & Vukajlović, V. (2018). The impact of morphological characteristics on success results in agility tests with young football players. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. International Scientifie Conference, Research in Physical Education Sport and Health (pp. 0-0). Skoplje: -

 

 

Selimović-Delić, K., & Vukajlović, V. (2017). Dječija atletika u Tuzlanskom Kantonu. Zbornik radova sa naučnog skupa-7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Selimović-Delić, K., & Vukajlović, V. (2017). Strategija razvoja specijalne olimpijade BiH za period 2016-2020. Zbornik radova sa naučnog skupa-7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Vukajlović, V. (2017). Efekti aerobnog vježbanja na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod učenica srednjih škola. Zbornik radova sa naučnog skupa-7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Vukajlović, V. (2016). Fizička aktivnost djece predškolskog uzrasta sa i bez posebnih potreba u kojima učestvuju uz podršku roditelja. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Selimović, K., & Vukajlović, V. (2016). Košarka kao inkluzivni sport. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Selimović, K., & Vukajlović, K. (2016). Kvalitetnom selekcijom do vrhunskih atletskih rezultata. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Vukajlović, V., & Lolić, D. (2016). The effects of an additional motor strength program on students who participated in camping. Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS communications 2016 (pp. 33-33). Niš: -

 

 

Lolić, D., Vukajlović, V., Kovač, R., Guzina, B., & Delić-Selimović, K. (2016). Effects of basic training model on the development of anthropological dimensions of youth karate practitioners. Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS communications 2016 (pp. 99-102). Niš: -

 

 

Vukajlović, V., & Stojanović, M. (2014). Fizikalni fitness. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija Vaspitno obrazovni i sportski horizonti (pp. 0-0). Subotica: -

 

 

Vukajlović, V. (2014). Uticaj pilatesa na život i zdravlje ljudi. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Vukajlović, V. (2014). Da li je mišljenje trenera u korelaciji sa mišljenjem sportista. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Nešić, M., Srdić, V., Jovanović, M., & Vukajlović, V. (2014). Aktivni životni stil kao činilac očuvanja zdravlja u savremenom životu i radnom okruženju. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Banja Luka

 

 

Vukajlović, V., & Vukajlović, D. (2011). Preventivne mjere u fitnesu. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Vukajlović, V., Vukajlović, D., & Lolić, N. (2011). Teorija sporta kao bazna nauka. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Zelinčević-Vukajlović, N., Vukajlović, V., & Đurašković, R. (2011). Komparativna analiza dva načina lečenja malletfinger-a. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup - FIS KOMUNIKACIJE 2011 (pp. 0-0). Niš: -

 

 

Vukajlović, D., Vukajlović, V., & Goranović, S. (2009). Povezanost antropometrijskih i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono motoričkih testova u fudbalu. Zbornik radova sa naučnog skupa-17. međunarodni interdisciplinarni simpozijum Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih (pp. 29-30). -: -

 

 

Goranović, S., Bajrić, O., & Vukajlović, V. (2009). Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono - motoričkih testova mladih fudbalera. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Teorijski, metodološko i metodički aspekt takmičenja i pripreme sportista (pp. 62-62). Beograd: -

 

 

Goranović, S., Lolić, V., & Vukajlović, V. (2006). Strukturni i funkcionalni elementi rukomente igre u funkciji planiranja i programiranja fizičke pripreme. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. međunarodna konferencija menadžment u sportu (pp. 163-179). -: -

 

 

Goranović, S., Vukajlović, V., & Lolić, V. (2006). Odnosi motorićkih i situaciono - motoričkih sposobnosti u funkciji efikasnijeg programiranja trenažnog procesa u rukometu. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. međunarodna konferencija menadžment u sport (pp. 180-189). -: Univerzitet Braća Karić

 

 

Lolić, V., Lolić, D., & Vukajlović, V. (2006). Metrijske karakteristike testova za procjenu situaciono - motoričkih sposobnosti fudbalera. Zbornik radova sa naučnog skupa-45. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije (pp. 113-113). -: -

 

 

Vukajlović, V., Lolić, V., & Lolić, D. (2006). Osnovne karakteristike metoda tehničke i taktičke pripreme sportista. Zbornik radova sa naučnog skupa-45, Kongres Antropološkog društva Jugoslavije (pp. 112-112). Bar: -

 

 

Lolić, D., Vukajlović, V., & Lolić, V. (2006). Efekti programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-45. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije (pp. 114-114). Bar: -

 

 

Radovanović, D., Bratić, M., Nurkić, M., & Vukajlović, V. (2005). Effects of Specially Designed Judo Training on Anaerobic and Aerobic capacity in Young Judo Competitors. Zbornik radova sa naučnog skupa-4th European Sports Medicine Congress - EFSMA (pp. 0-0). Limesos: -

 

 

Vukajlović, V., Branković, M., Lolić, V., & Goranović, S. (2005). Međusobna zavisnost između motoričkih sposobnosti i rezultata u skoku u dalj iz zaleta koračnom tehnikom. Zbornik radova sa naučnog skupa-44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem (pp. 105-105). Brus: -

 

 

Goranović, S., Lolić, V., & Vukajlović, V. (2005). Optimizacija transformacionih procesa antropoloških karakteristika značajnih za postizanje vrhunskih sportskih rezultata u rukometu. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. međunarodna konferencija (pp. 327-327). Beograd: -

 

 

Goranović, S., Branković, M., Vukajlović, V., & Lolić, V. (2005). Prediktivna vrednost morfoloških karakteristika na rezltat u repetitivnoj snazi kod mladih rukometaša. Zbornik radova sa naučnog skupa-44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem (pp. 37-37). Brus: -

 

 

Lolić, V., Branković, M., Goranović, S., & Vukajlović, V. (2005). Promene bazično - motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u pripremnom periodu. Zbornik radova sa naučnog skupa-44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem (pp. 54-54). Brus: -

 

 

Vukajlović, V., & Lolić, V. (2004). Uticaj nastave fizičkog vaspitanja na promjene bazično - motoričkih sposobnosti učenika OŠ.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija (pp. 0-0). Sofija: -

 

 

Vukajlović, V., & Đurašković, R. (2004). Morfološke karakteristike i težinsko - visinski odnosi učenika starijih od 15 godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Simpozijum društava antropologa RS s međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Vukajlović, V. (2004). Elementarne igre u funkciji usavršavanja preciznosti bacanja i dodavanja lopte u nižim razredima OŠ. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naša Škola (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Vukajlović, V. (2003). Antropomotrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti učenika sportista i učenika koji se ne bave sportom starijih od 15 god. Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS 2003 - 10. međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Niš: Univerzitet u Nišu

 

 

Đurašković, R., Ranđelović, J., & Vukajlović, V. (2003). Biološka zrelost dodatni faktor u proceni mladih fudbalera za visoka sportska dostignuća. Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS 2003 10. međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Niš: Univerzitet u Nišu

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Vukajlović, V., & Vukajlović, D. (2015). Sportski turizam i welness. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Vukajlović, V., & Vukajlović, D. (2015). Dnevnik rada pedagoške prakse. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Vukajlović, V. (2013). Fitness i aerobik. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Vukajlović, V. (2009). Sportske aktivnosti u prirodi. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Bratić, M., Kostić, R., & Vukajlović, V. (2006). Teorija sporta. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Jovanović, M., Vukajlović, V., & Mandić, P. (0). Plivanje i sportovi na vodi. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Fulurija and V. Vukajlović, "Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti kod mladih fudbalera", Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta, vol. 6, no. 1, pp. 0-0, 2011.

 

 

V. Vukajlović, "Selekcija u sportu - fudbalu", Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont, vol. 6, no. 18, pp. 202-208, 2009.

 

 

Đ. Nićin, V. Vukajlović and N. Trivić, "Znanja i stavovi vježbača o fitnessu", Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont, vol. 6, no. 18, pp. 276-282, 2009.

 

 

V. Vukajlović, V. Lolić, S. Goranović and A. Terzopulos, "Međusobna zavisnost između motoričkih sposobnosti i rezultata u skoku u dalj iz zaleta koračnom tehnikom", Glasnik Antropološkog Društva YU, vol. 0, no. 0, pp. 243-243, 2006.

 

 

S. Goranović, V. Vukajlović, V. Lolić and D. Lolić, "Prediktivne vrijednosti morfoloških karakteristika na rezultat u repetitivnoj snazi kod mladih rukometaša", Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2006.

 

 

V. Lolić and V. Vukajlović, "Relations between the motoric abilities of football players and their short track running speed", Sport - Science, vol. 0, no. 1, pp. 604-604, 2005.

 

 

V. Lolić, S. Stojiljković, V. Vukajlović, M. Zeljković and M. Jovanović, "Razvijanje eksplozivne snage i skočnosti kod fudbalera mlađeg školskog uzrasta", Časopis - Savremeni sport, vol. 0, no. 2, pp. 0-0, 2003.

 

 

S. Goranović, O. Bajrić and V. Vukajlović, "Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono-motoričkih testova mladih fudbalera", Menadžment u sportu-naučni časopis iz oblasti menadžmenta u sportu, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 

 

S. Goranović, T. Gašić and V. Vukajlović, "Razlike u specifičnoj izdržljivosti u održavanju plitke formacije kod mladih fudbalera", Sportske nauke i zdravlje, Naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

K. Selimović-Delić and V. Vukajlović, "Kvalitetne razlike morfoloških karakteristika i sastava tijela nastale pod utjecajem fitnes programa Hard Body", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. međunarodna konferencija, Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2018.

 

 

K. Selimović-Delić and V. Vukajlović, "Uključivanje ženske populacije sa poteškoćama u razvoju u trenažni proces kroz utvrđivanje kvantitativnih promjena morfoloških karakteristika primjenom tromjesečnog fitnes programa Hard Body", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2018.

 

 

V. Vukajlović, E. Slomić and A. Begović, "Strukturalne promjene motoričkih sposobnosti djevojaka 16-18 godina pod uticajem programa Aerobika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2018.

 

 

O. Bajrić, D. Božić, J. Hrnjić and V. Vukajlović, "The impact of morphological characteristics on success results in agility tests with young football players", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. International Scientifie Conference, Research in Physical Education Sport and Health, Skoplje, 2018.

 

 

K. Selimović-Delić and V. Vukajlović, "Dječija atletika u Tuzlanskom Kantonu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

K. Selimović-Delić and V. Vukajlović, "Strategija razvoja specijalne olimpijade BiH za period 2016-2020", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

V. Vukajlović, "Efekti aerobnog vježbanja na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod učenica srednjih škola", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

V. Vukajlović, "Fizička aktivnost djece predškolskog uzrasta sa i bez posebnih potreba u kojima učestvuju uz podršku roditelja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2016.

 

 

K. Selimović and V. Vukajlović, "Košarka kao inkluzivni sport", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2016.

 

 

K. Selimović and K. Vukajlović, "Kvalitetnom selekcijom do vrhunskih atletskih rezultata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2016.

 

 

V. Vukajlović and D. Lolić, "The effects of an additional motor strength program on students who participated in camping", in Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS communications 2016, Niš, 2016.

 

 

D. Lolić, V. Vukajlović, R. Kovač, B. Guzina and K. Delić-Selimović, "Effects of basic training model on the development of anthropological dimensions of youth karate practitioners", in Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS communications 2016, Niš, 2016.

 

 

V. Vukajlović and M. Stojanović, "Fizikalni fitness", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija Vaspitno obrazovni i sportski horizonti, Subotica, 2014.

 

 

V. Vukajlović, "Uticaj pilatesa na život i zdravlje ljudi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2014.

 

 

V. Vukajlović, "Da li je mišljenje trenera u korelaciji sa mišljenjem sportista", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2014.

 

 

M. Nešić, V. Srdić, M. Jovanović and V. Vukajlović, "Aktivni životni stil kao činilac očuvanja zdravlja u savremenom životu i radnom okruženju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2014.

 

 

V. Vukajlović and D. Vukajlović, "Preventivne mjere u fitnesu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2011.

 

 

V. Vukajlović, D. Vukajlović and N. Lolić, "Teorija sporta kao bazna nauka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2011.

 

 

N. Zelinčević-Vukajlović, V. Vukajlović and R. Đurašković, "Komparativna analiza dva načina lečenja malletfinger-a", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup - FIS KOMUNIKACIJE 2011, Niš, 2011.

 

 

D. Vukajlović, V. Vukajlović and S. Goranović, "Povezanost antropometrijskih i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono motoričkih testova u fudbalu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-17. međunarodni interdisciplinarni simpozijum Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, -, 2009.

 

 

S. Goranović, O. Bajrić and V. Vukajlović, "Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono - motoričkih testova mladih fudbalera", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Teorijski, metodološko i metodički aspekt takmičenja i pripreme sportista, Beograd, 2009.

 

 

S. Goranović, V. Lolić and V. Vukajlović, "Strukturni i funkcionalni elementi rukomente igre u funkciji planiranja i programiranja fizičke pripreme", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. međunarodna konferencija menadžment u sportu, -, 2006.

 

 

S. Goranović, V. Vukajlović and V. Lolić, "Odnosi motorićkih i situaciono - motoričkih sposobnosti u funkciji efikasnijeg programiranja trenažnog procesa u rukometu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. međunarodna konferencija menadžment u sport, -, 2006.

 

 

V. Lolić, D. Lolić and V. Vukajlović, "Metrijske karakteristike testova za procjenu situaciono - motoričkih sposobnosti fudbalera", in Zbornik radova sa naučnog skupa-45. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije, -, 2006.

 

 

V. Vukajlović, V. Lolić and D. Lolić, "Osnovne karakteristike metoda tehničke i taktičke pripreme sportista", in Zbornik radova sa naučnog skupa-45, Kongres Antropološkog društva Jugoslavije, Bar, 2006.

 

 

D. Lolić, V. Vukajlović and V. Lolić, "Efekti programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-45. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije, Bar, 2006.

 

 

D. Radovanović, M. Bratić, M. Nurkić and V. Vukajlović, "Effects of Specially Designed Judo Training on Anaerobic and Aerobic capacity in Young Judo Competitors", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4th European Sports Medicine Congress - EFSMA, Limesos, 2005.

 

 

V. Vukajlović, M. Branković, V. Lolić and S. Goranović, "Međusobna zavisnost između motoričkih sposobnosti i rezultata u skoku u dalj iz zaleta koračnom tehnikom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem, Brus, 2005.

 

 

S. Goranović, V. Lolić and V. Vukajlović, "Optimizacija transformacionih procesa antropoloških karakteristika značajnih za postizanje vrhunskih sportskih rezultata u rukometu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. međunarodna konferencija, Beograd, 2005.

 

 

S. Goranović, M. Branković, V. Vukajlović and V. Lolić, "Prediktivna vrednost morfoloških karakteristika na rezltat u repetitivnoj snazi kod mladih rukometaša", in Zbornik radova sa naučnog skupa-44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem, Brus, 2005.

 

 

V. Lolić, M. Branković, S. Goranović and V. Vukajlović, "Promene bazično - motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u pripremnom periodu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem, Brus, 2005.

 

 

V. Vukajlović and V. Lolić, "Uticaj nastave fizičkog vaspitanja na promjene bazično - motoričkih sposobnosti učenika OŠ.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija, Sofija, 2004.

 

 

V. Vukajlović and R. Đurašković, "Morfološke karakteristike i težinsko - visinski odnosi učenika starijih od 15 godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Simpozijum društava antropologa RS s međunarodnim učešćem, Jahorina, 2004.

 

 

V. Vukajlović, "Elementarne igre u funkciji usavršavanja preciznosti bacanja i dodavanja lopte u nižim razredima OŠ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naša Škola, Banja Luka, 2004.

 

 

V. Vukajlović, "Antropomotrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti učenika sportista i učenika koji se ne bave sportom starijih od 15 god", in Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS 2003 - 10. međunarodni naučni skup, Niš, 2003.

 

 

R. Đurašković, J. Ranđelović and V. Vukajlović, "Biološka zrelost dodatni faktor u proceni mladih fudbalera za visoka sportska dostignuća", in Zbornik radova sa naučnog skupa-FIS 2003 10. međunarodni naučni skup, Niš, 2003.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

V. Vukajlović and D. Vukajlović, "Sportski turizam i welness", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2015.

 

 

V. Vukajlović and D. Vukajlović, "Dnevnik rada pedagoške prakse", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2015.

 

 

V. Vukajlović, "Fitness i aerobik", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2013.

 

 

V. Vukajlović, "Sportske aktivnosti u prirodi", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2009.

 

 

M. Bratić, R. Kostić and V. Vukajlović, "Teorija sporta", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2006.

 

 

M. Jovanović, V. Vukajlović and P. Mandić, "Plivanje i sportovi na vodi", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Fulurija, D; Vukajlović, V;

Naziv časopisa

Naučno-stručni časopis iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta

Naziv rada

Relacije motoričkih sposobnosti i preciznosti kod mladih fudbalera

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Vukajlović, V;

Naziv časopisa

Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont

Naziv rada

Selekcija u sportu - fudbalu

Godina izdavanja

2009

Stranice

202-208

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

18

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Nićin, Đ; Vukajlović, V; Trivić, N;

Naziv časopisa

Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje Sport Mont

Naziv rada

Znanja i stavovi vježbača o fitnessu

Godina izdavanja

2009

Stranice

276-282

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

18

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Vukajlović, V; Lolić, V; Goranović, S; Terzopulos, A;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog Društva YU

Naziv rada

Međusobna zavisnost između motoričkih sposobnosti i rezultata u skoku u dalj iz zaleta koračnom tehnikom

Godina izdavanja

2006

Stranice

243-243

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Goranović, S; Vukajlović, V; Lolić, V; Lolić, D;

Naziv časopisa

Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije

Naziv rada

Prediktivne vrijednosti morfoloških karakteristika na rezultat u repetitivnoj snazi kod mladih rukometaša

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lolić, Vidosav; Vukajlović, V;

Naziv časopisa

Sport - Science

Naziv rada

Relations between the motoric abilities of football players and their short track running speed

Godina izdavanja

2005

Stranice

604-604

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lolić, V; Stojiljković, S; Vukajlović, V; Zeljković, M; Jovanović, M;

Naziv časopisa

Časopis - Savremeni sport

Naziv rada

Razvijanje eksplozivne snage i skočnosti kod fudbalera mlađeg školskog uzrasta

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Goranović, S; Bajrić, O; Vukajlović, V;

Naziv časopisa

Menadžment u sportu-naučni časopis iz oblasti menadžmenta u sportu

Naziv rada

Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono-motoričkih testova mladih fudbalera

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Goranović, S; Gašić, T; Vukajlović, V;

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje, Naučno-stručni časopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka

Naziv rada

Razlike u specifičnoj izdržljivosti u održavanju plitke formacije kod mladih fudbalera

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Selimović-Delić, Kada; Vukajlović, V;

Naziv rada

Kvalitetne razlike morfoloških karakteristika i sastava tijela nastale pod utjecajem fitnes programa Hard Body

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

8. međunarodna konferencija, Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Selimović-Delić, Kada; Vukajlović, V;

Naziv rada

Uključivanje ženske populacije sa poteškoćama u razvoju u trenažni proces kroz utvrđivanje kvantitativnih promjena morfoloških karakteristika primjenom tromjesečnog fitnes programa Hard Body

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

8. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Slomić, Enes; Begović, Abid;

Naziv rada

Strukturalne promjene motoričkih sposobnosti djevojaka 16-18 godina pod uticajem programa Aerobika

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

8. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Osmo; Božić, D; Hrnjić, J; Vukajlović, V;

Naziv rada

The impact of morphological characteristics on success results in agility tests with young football players

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

3. International Scientifie Conference, Research in Physical Education Sport and Health

Grad

Skoplje

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Selimović-Delić, Kada; Vukajlović, V;

Naziv rada

Dječija atletika u Tuzlanskom Kantonu

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Selimović-Delić, Kada; Vukajlović, V;

Naziv rada

Strategija razvoja specijalne olimpijade BiH za period 2016-2020

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V;

Naziv rada

Efekti aerobnog vježbanja na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod učenica srednjih škola

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

7. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V;

Naziv rada

Fizička aktivnost djece predškolskog uzrasta sa i bez posebnih potreba u kojima učestvuju uz podršku roditelja

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Selimović, K; Vukajlović, V;

Naziv rada

Košarka kao inkluzivni sport

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Selimović, K; Vukajlović, K;

Naziv rada

Kvalitetnom selekcijom do vrhunskih atletskih rezultata

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

6. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Lolić, D;

Naziv rada

The effects of an additional motor strength program on students who participated in camping

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

FIS communications 2016

Grad

Niš

Stranice

33-33

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lolić, D; Vukajlović, V; Kovač, R; Guzina, B; Delić-Selimović, K;

Naziv rada

Effects of basic training model on the development of anthropological dimensions of youth karate practitioners

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

FIS communications 2016

Grad

Niš

Stranice

99-102

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Stojanović, M;

Naziv rada

Fizikalni fitness

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija Vaspitno obrazovni i sportski horizonti

Grad

Subotica

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V;

Naziv rada

Uticaj pilatesa na život i zdravlje ljudi

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

4. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V;

Naziv rada

Da li je mišljenje trenera u korelaciji sa mišljenjem sportista

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

4. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nešić, M; Srdić, V; Jovanović, M; Vukajlović, V;

Naziv rada

Aktivni životni stil kao činilac očuvanja zdravlja u savremenom životu i radnom okruženju

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

4. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Vukajlović, D; Zelinčević-Vukajlović;

Naziv rada

Preventivne mjere u fitnesu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

1. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Vukajlović, D; Lolić, N;

Naziv rada

Teorija sporta kao bazna nauka

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

1. međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zelinčević-Vukajlović, N; Vukajlović, V; Đurašković, R;

Naziv rada

Komparativna analiza dva načina lečenja malletfinger-a

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup - FIS KOMUNIKACIJE 2011

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, D; Vukajlović, V; Goranović, S;

Naziv rada

Povezanost antropometrijskih i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono motoričkih testova u fudbalu

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

17. međunarodni interdisciplinarni simpozijum Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih

Grad

-

Stranice

29-30

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Goranović, S; Bajrić, O; Vukajlović, V;

Naziv rada

Uticaj bazičnih motoričkih sposobnosti na rezultate situaciono - motoričkih testova mladih fudbalera

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija Teorijski, metodološko i metodički aspekt takmičenja i pripreme sportista

Grad

Beograd

Stranice

62-62

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Goranović, S; Lolić, V; Vukajlović, V;

Naziv rada

Strukturni i funkcionalni elementi rukomente igre u funkciji planiranja i programiranja fizičke pripreme

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

2. međunarodna konferencija menadžment u sportu

Grad

-

Stranice

163-179

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Goranović, S; Vukajlović, V; Lolić, V;

Naziv rada

Odnosi motorićkih i situaciono - motoričkih sposobnosti u funkciji efikasnijeg programiranja trenažnog procesa u rukometu

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

2. međunarodna konferencija menadžment u sport

Grad

-

Stranice

180-189

Izdavač

Univerzitet Braća Karić

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lolić, V; Lolić, D; Vukajlović, V;

Naziv rada

Metrijske karakteristike testova za procjenu situaciono - motoričkih sposobnosti fudbalera

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

45. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije

Grad

-

Stranice

113-113

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Lolić, V; Lolić, D;

Naziv rada

Osnovne karakteristike metoda tehničke i taktičke pripreme sportista

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

45, Kongres Antropološkog društva Jugoslavije

Grad

Bar

Stranice

112-112

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lolić, D; Vukajlović, V; Lolić, V;

Naziv rada

Efekti programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

45. Kongres Antropološkog društva Jugoslavije

Grad

Bar

Stranice

114-114

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radovanović, D; Bratić, M; Nurkić, M; Vukajlović, V;

Naziv rada

Effects of Specially Designed Judo Training on Anaerobic and Aerobic capacity in Young Judo Competitors

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

4th European Sports Medicine Congress - EFSMA

Grad

Limesos

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Branković, M; Lolić, V; Goranović, S;

Naziv rada

Međusobna zavisnost između motoričkih sposobnosti i rezultata u skoku u dalj iz zaleta koračnom tehnikom

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem

Grad

Brus

Stranice

105-105

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Goranović, S; Lolić, V; Vukajlović, V;

Naziv rada

Optimizacija transformacionih procesa antropoloških karakteristika značajnih za postizanje vrhunskih sportskih rezultata u rukometu

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

1. međunarodna konferencija

Grad

Beograd

Stranice

327-327

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Goranović, S; Branković, M; Vukajlović, V; Lolić, V;

Naziv rada

Prediktivna vrednost morfoloških karakteristika na rezltat u repetitivnoj snazi kod mladih rukometaša

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem

Grad

Brus

Stranice

37-37

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lolić, V; Branković, M; Goranović, S; Vukajlović, V;

Naziv rada

Promene bazično - motoričkih sposobnosti mladih fudbalera u pripremnom periodu

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

44. kongres antropološkog društva YU s međunarodnim učešćem

Grad

Brus

Stranice

54-54

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Lolić, V;

Naziv rada

Uticaj nastave fizičkog vaspitanja na promjene bazično - motoričkih sposobnosti učenika OŠ.

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija

Grad

Sofija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V; Đurašković, R;

Naziv rada

Morfološke karakteristike i težinsko - visinski odnosi učenika starijih od 15 godina

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

2. Simpozijum društava antropologa RS s međunarodnim učešćem

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V;

Naziv rada

Elementarne igre u funkciji usavršavanja preciznosti bacanja i dodavanja lopte u nižim razredima OŠ

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Naša Škola

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukajlović, V;

Naziv rada

Antropomotrijske karakteristike i funkcionalne sposobnosti učenika sportista i učenika koji se ne bave sportom starijih od 15 god

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

FIS 2003 - 10. međunarodni naučni skup

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Nišu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurašković, R; Ranđelović, J; Vukajlović, V;

Naziv rada

Biološka zrelost dodatni faktor u proceni mladih fudbalera za visoka sportska dostignuća

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

FIS 2003 10. međunarodni naučni skup

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Nišu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Vukajlović, V; Vukajlović, D;

Naslov

Sportski turizam i welness

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

Autori

Vukajlović, V; Vukajlović, D;

Naslov

Dnevnik rada pedagoške prakse

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Vukajlović, V;

Naslov

Fitness i aerobik

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Vukajlović, V;

Naslov

Sportske aktivnosti u prirodi

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Bratić, M; Kostić, R; Vukajlović, V;

Naslov

Teorija sporta

Godina izdavanja

2006

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jovanović, M; Vukajlović, V; Mandić, P;

Naslov

Plivanje i sportovi na vodi

Godina izdavanja

0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Teorija sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fenomenologija sporta - osnove soc. i istorije fizičkih aktivnosti i sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Logorovanje i sportske aktivnosti u prirodi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sportska rekreacija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fitnes i vježbe oblikovanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sportski turizam i wellness

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Teorija sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fenomenologija sporta - osnove soc. i istorije fizičkih aktivnosti i sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Logorovanje i sportske aktivnosti u prirodi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sportska rekreacija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fitnes i vježbe oblikovanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sportski turizam i wellness

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI