slika radnika


Prof. dr VLADIMIR ĐURIĆ

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • vladimir.b.djuric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VLADIMIR ĐURIĆ

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka (oblast javno-pravna)

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Opšte-pravni - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Opšte-pravni - 240 ECTS")

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet pravnih nauka - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

BIOGRAFIJA
Vladimir Đurić, doktor pravnih nauka, redovni profesor i viši naučni saradnik, rođen je 1971. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1996. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu 2000. godine, odbranivši sa odlikom magistarsku tezu „Ustavna žalba“. Doktorsku tezu pod nazivom „Ustavni postupak zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora“ odbranio je 2006. godine na Pravnom fakutetu Univerziteta u Nišu. U Insititutu za uporedno pravo je viši naučni saradnik, gde je zaposlen od 2011. godine. Od 2000. godine do 2002. radio je u Ministarstvu spoljnih poslova SR Jugoslavije. Od 2002. do 2006. bio je savetnik ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a od 2006. do 2008. pomoćnik direktora Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Od 2009. do 2012. bio je savetnik ministra u Ministarstvu vera, odnosno kasnije u Ministarstvu vera i dijaspore Od 2002. godine do 2007. godine bila je angažovan kao saradnik u nastavi na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“. Od 2007. je profesor na predmetima „Ustavno pravo“ i „Upravno pravo“ na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron“ u Banja Luci. Član je predsedništva Udruženja za ustavno pravo i redakcije časopisa „Strani pravni život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo. U zvanje višeg naučnog saradnika izabran je u oktobru 2019. godine.Oblast njegovog interesovanja su ustavno pravo, upravno pravo, ljudska i manjinska prava, državno crkveno pravo, itd. Autor je ili koautor više monografija i brojnih članaka iz ovih oblasti, među kojima se ističu monografije „Ustavna žalba“ i „Ustav i međunarodni ugovori“, „Afirmativna akcija“, „Sloboda veroispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova“. Govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Ustavni postupak zaključenja i završenja međunarodnih ugovora

Datum završetka

27.11.2006

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Ustavna žalba

Datum završetka

12.04.2000

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

08.02.1996

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA