slika radnika


Doc. dr SLAVOJKA LAZIĆ

docent

  • Saobraćajni fakultet
  • slavojka.n.lazic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SLAVOJKA LAZIĆ

 

Godina rođenja

1966

Mjesto rođenja

Lukavac

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Slavojka Lazić rođena je 10. maja 1966. godine u Donjoj Brijesnici, opština Lukavac. Srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Gimnaziji, Lukavac. Diplomirala je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, 1991. godine, smjer drumski transport.
Magistrirala je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2010. godine.
Doktorsku disertaciju odbranila je 2022. godine.
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodijelilo joj je zvanje Savjetnik u nastavi.
Prvo radno iskustvo stekla je u Tuzli a od 1994. godine radi na mjestu profesora stručno-teoretske nastave u Tehničkoj školi, Banja Luka. U istoj ustanovi, obavljala je poslove pomoćnika direktora u periodu 2010-2019. godine.
Dugogodišnji je član Ispitne komisije u Ispitnom centru Banja Luka, na poslovima ispitivača teoretskog dijela ispita iz poznavanja propisa o bezbjednosti saobraćaja. Na VIII Međunarodnoj konferenciji "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", Banja Luka, 2019. godine, dodijeljeno joj je priznanje za izuzetno zalaganje kojim je doprinijela unaprjeđenju bezbjednosti u saobraćaju.
Recenzent je četiri školska udžbenika iz ove oblasti.
Do sada je objavila znatan broj radova iz oblasti saobraćaja i obrazovanja, na međunarodnim i domaćim konferencijama i naučno-stručnim skupovima.
Živi i radi u Banjoj Luci. Udata je, ima kćerku.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Inteligentni transportni sistemi u optimizaciji upravljanja saobraćajem

Datum završetka

03.05.2023

 

Obrazovna ustanova

Saobraćajni fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Inteligentni informacioni sistemi u optimizaciji upravljanja saobraćajem

Datum završetka

28.10.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za saobraćaj i komunikacije - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

21.06.1991

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Лазић, С., & Талић, Т.(2021). Аpplication of Information Technologies in New Forms of Teaching Processes. JITA – Journal of Information Technology and Applications, 131-135.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Лазич, С. (2023). Интеллектуальные транспортные системы для улучшения условий движения, Сборник научных трудов. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“, (pp. 223-227). Москва: Издательство Перо, 2023

 

 

Lazic, S., & Z.Ž. Kovacic, B. (2023). Analysis of traffic safety with reference to the decrease in the number of residents. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“ (pp. 228-237). Москва: Издательство Перо, 2023.

 

 

Draskovic, D., & Z.Ž. Rajilic, S. (2023). Satwork management support in public city passenger transport. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“ (pp. 118-124). Москва: Издательство Перо, 2023.

 

 

Talic, T., & Z.Ž. Lazic, S. (2023). Optimization of delivery routes in the presence of real restrictions in the Banja Luka area. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“ (pp. 398-404). Москва: Издательство Перо, 2023.

 

 

Лазић, С., & Аврамовић, Ж. (2022). Анализа безбједности саобраћаја у Републици Српској: 2001-2020. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV међународни научно-стручни скуп ИтеО 2022 (pp. 246-252). Бања Лука: Паневропски универзитет Апеирон

 

 

Лазић, Д., & Аврамовић, Ж. (2022). Применение интеллектуальных транспортных систем в Баня-Луке и Республике Сербской. Zbornik radova sa naučnog skupa-Международная научно-практическая конференция „Интеллектуальные транспортные системы“ (pp. 462-468). Москва: Российский транспортный Университет (МИИТ)

 

 

Маринковић, Д., & Аврамовић Ж. З, Л. (2021). Могући начини заштите комуникације употребом инфраструктуре јавног кључа - PKI. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII међународни научно-стручни скуп ИтеО 2021 (pp. 62-68). Бања Лука: Паневропски универзитет Апеирон

 

 

Лазић, С., & Аврамовић, Ж. (2021). Анализа безбједности саобраћаја у Бањалуци. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII међународни научно-стручни скуп ИтеО 2021 (pp. 127-133). Бања Лука: Паневропски универзитет Апеирон

 

 

Лазић, Д., & Аврамовић, Ж. (2021). Digitalization of traffic education in the Republic of Srpska. Zbornik radova sa naučnog skupa-Международная научно-практическая конференция посвященная 125-летию РУТ (МИИТ) (pp. 12-15). Москва: Россијский универзитет транспорта (МИИТ)

 

 

Lazić, S., & Avramović, Z. (2021). Značaj IT u online nastavnom procesu. Zbornik radova sa naučnog skupa-20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2021 (pp. 28-33). Istočno Sarajevo: Elektrotehnički fakultet, IS

 

 

Lazić, S., Talić, T., & Marinković, D. (2020). E-Learning in Secondary Schools in Republic of Srpska and Improvement Suggestions in Covid-19 Settings. Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED) (pp. 347-353). Durban: University of Technology (DUT)

 

 

Lazić, S., Talić, T., & Marinković, D. (2020). The importance of Information Technologies in Knowledge Management. Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED) (pp. 237-244). Durban: University of Technology (DUT)

 

 

Lazić, S., Talić, T., & Marinković, D. (2020). Značaj savremenih informacionih tehnologija u otežanim uslovima odvijanja redovne nastave. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dvanaesti međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2020" (pp. 185-191). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Lazić, S. (2010). Korišćenje savremenih informacionih tehnologija u unaprijeđenju nastave. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2010" (pp. 234-239). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Lazić, S. (2010). Primjena IT u oblasti upravljanja saobraćajem. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Internacionalni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA (pp. 0-0). JAHORINA: -

 

 

Lazić, S. (2009). Primjena multimedijalnih simulatora u oblasti stručnog obrazovanja srednjoškolaca. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2009" (pp. 253-258). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Lazić, S. (2009). Inteligentni transportni sistemi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2009" (pp. 88-94). Doboj: Saobraćajni fakultet

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

С. Лазић and Т. Талић, "Аpplication of Information Technologies in New Forms of Teaching Processes", JITA – Journal of Information Technology and Applications, vol. 1, no. 1, pp. 131-135, 2021.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

С. Лазич, "Интеллектуальные транспортные системы для улучшения условий движения, Сборник научных трудов", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“,, Москва, 2023.

 

 

S. Lazic and B. Z.Ž. Kovacic, "Analysis of traffic safety with reference to the decrease in the number of residents", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“, Москва, 2023.

 

 

D. Draskovic and S. Z.Ž. Rajilic, "Satwork management support in public city passenger transport", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“, Москва, 2023.

 

 

T. Talic and S. Z.Ž. Lazic, "Optimization of delivery routes in the presence of real restrictions in the Banja Luka area", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“, Москва, 2023.

 

 

С. Лазић and Ж. Аврамовић, "Анализа безбједности саобраћаја у Републици Српској: 2001-2020", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV међународни научно-стручни скуп ИтеО 2022, Бања Лука, 2022.

 

 

Д. Лазић and Ж. Аврамовић, "Применение интеллектуальных транспортных систем в Баня-Луке и Республике Сербской", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Международная научно-практическая конференция „Интеллектуальные транспортные системы“, Москва, 2022.

 

 

Д. Маринковић and Л. Аврамовић Ж. З, "Могући начини заштите комуникације употребом инфраструктуре јавног кључа - PKI", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII међународни научно-стручни скуп ИтеО 2021, Бања Лука, 2021.

 

 

С. Лазић and Ж. Аврамовић, "Анализа безбједности саобраћаја у Бањалуци", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII међународни научно-стручни скуп ИтеО 2021, Бања Лука, 2021.

 

 

Д. Лазић and Ж. Аврамовић, "Digitalization of traffic education in the Republic of Srpska", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Международная научно-практическая конференция посвященная 125-летию РУТ (МИИТ), Москва, 2021.

 

 

S. Lazić and Z. Avramović, "Značaj IT u online nastavnom procesu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2021, Istočno Sarajevo, 2021.

 

 

S. Lazić, T. Talić and D. Marinković, "E-Learning in Secondary Schools in Republic of Srpska and Improvement Suggestions in Covid-19 Settings", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED), Durban, 2020.

 

 

S. Lazić, T. Talić and D. Marinković, "The importance of Information Technologies in Knowledge Management", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED), Durban, 2020.

 

 

S. Lazić, T. Talić and D. Marinković, "Značaj savremenih informacionih tehnologija u otežanim uslovima odvijanja redovne nastave", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dvanaesti međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2020", Banja Luka, 2020.

 

 

S. Lazić, "Korišćenje savremenih informacionih tehnologija u unaprijeđenju nastave", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2010", Banja Luka, 2010.

 

 

S. Lazić, "Primjena IT u oblasti upravljanja saobraćajem", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Internacionalni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA, JAHORINA, 2010.

 

 

S. Lazić, "Primjena multimedijalnih simulatora u oblasti stručnog obrazovanja srednjoškolaca", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2009", Banja Luka, 2009.

 

 

S. Lazić, "Inteligentni transportni sistemi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2009", Doboj, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Лазић, Славојка; Талић, Тијана

Naziv časopisa

JITA – Journal of Information Technology and Applications

Naziv rada

Аpplication of Information Technologies in New Forms of Teaching Processes

Godina izdavanja

2021

Stranice

131-135

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Лазич, С.Д. Аврамович, З.Ж.

Naziv rada

Интеллектуальные транспортные системы для улучшения условий движения, Сборник научных трудов

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“,

Grad

Москва

Stranice

223-227

Izdavač

Издательство Перо, 2023

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazic, S.D. Avramovic, Z.Ž. Kovacic, B.A.

Naziv rada

Analysis of traffic safety with reference to the decrease in the number of residents

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“

Grad

Москва

Stranice

228-237

Izdavač

Издательство Перо, 2023.

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Draskovic, D. Avramovic, Z.Ž. Rajilic, S. Lazic, S.

Naziv rada

Satwork management support in public city passenger transport

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“

Grad

Москва

Stranice

118-124

Izdavač

Издательство Перо, 2023.

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talic, T. Avramovic, Z.Ž. Lazic, S.

Naziv rada

Optimization of delivery routes in the presence of real restrictions in the Banja Luka area

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

II Международной научно-практической конференции „Интеллектуальные транспортные системы“

Grad

Москва

Stranice

398-404

Izdavač

Издательство Перо, 2023.

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Лазић, Славојка; Аврамовић, Ж. Зоран

Naziv rada

Анализа безбједности саобраћаја у Републици Српској: 2001-2020

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

XIV међународни научно-стручни скуп ИтеО 2022

Grad

Бања Лука

Stranice

246-252

Izdavač

Паневропски универзитет Апеирон

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Лазић, Д. Славојка; Аврамовић, Ж. Зоран

Naziv rada

Применение интеллектуальных транспортных систем в Баня-Луке и Республике Сербской

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Международная научно-практическая конференция „Интеллектуальные транспортные системы“

Grad

Москва

Stranice

462-468

Izdavač

Российский транспортный Университет (МИИТ)

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Маринковић, Д., Аврамовић Ж. З, Лазић, С.

Naziv rada

Могући начини заштите комуникације употребом инфраструктуре јавног кључа - PKI

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XIII међународни научно-стручни скуп ИтеО 2021

Grad

Бања Лука

Stranice

62-68

Izdavač

Паневропски универзитет Апеирон

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Лазић, Славојка; Аврамовић, Ж. Зоран

Naziv rada

Анализа безбједности саобраћаја у Бањалуци

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XIII међународни научно-стручни скуп ИтеО 2021

Grad

Бања Лука

Stranice

127-133

Izdavač

Паневропски универзитет Апеирон

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Лазић, Д. Славојка; Аврамовић, Ж. Зоран

Naziv rada

Digitalization of traffic education in the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Международная научно-практическая конференция посвященная 125-летию РУТ (МИИТ)

Grad

Москва

Stranice

12-15

Izdavač

Россијский универзитет транспорта (МИИТ)

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, Slavojka; Avramović, Zoran

Naziv rada

Značaj IT u online nastavnom procesu

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2021

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

28-33

Izdavač

Elektrotehnički fakultet, IS

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, Slavojka; Talić, Tijana; Marinković, Dražen

Naziv rada

E-Learning in Secondary Schools in Republic of Srpska and Improvement Suggestions in Covid-19 Settings

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED)

Grad

Durban

Stranice

347-353

Izdavač

University of Technology (DUT)

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, Slavojka; Talić, Tijana; Marinković, Dražen

Naziv rada

The importance of Information Technologies in Knowledge Management

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED)

Grad

Durban

Stranice

237-244

Izdavač

University of Technology (DUT)

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, Slavojka; Talić, Tijana; Marinković, Dražen

Naziv rada

Značaj savremenih informacionih tehnologija u otežanim uslovima odvijanja redovne nastave

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Dvanaesti međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2020"

Grad

Banja Luka

Stranice

185-191

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, Slavojka

Naziv rada

Korišćenje savremenih informacionih tehnologija u unaprijeđenju nastave

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2010"

Grad

Banja Luka

Stranice

234-239

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, S.

Naziv rada

Primjena IT u oblasti upravljanja saobraćajem

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

IX Internacionalni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA

Grad

JAHORINA

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, Slavojka

Naziv rada

Primjena multimedijalnih simulatora u oblasti stručnog obrazovanja srednjoškolaca

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Prvi međunarodni naučni skup "Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO 2009"

Grad

Banja Luka

Stranice

253-258

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lazić, Slavojka

Naziv rada

Inteligentni transportni sistemi

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Drugi međunarodni naučni simpozijum "Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2009"

Grad

Doboj

Stranice

88-94

Izdavač

Saobraćajni fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Inteligentni transportni sistemi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Inteligentni transportni sistemi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Viši asistent (magistar)

Tip zvanja

Saradničko akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI