slika radnika


Prof. dr ANDREJA KATANČEVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • andreja.b.katancevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ANDREJA KATANČEVIĆ

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Aleksandrovac

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen 30. maja 1984. u Aleksandrovcu.
OBRAZOVANJE
oktobar 2011- septembar 2012.
doktorske studije, International Max Planck Research School for Comparative Legal History (Maks Plank institut za evropsku pravnu istoriju, Frankfurt; Pravni fakultet Univerziteta Johan Volfgang Gete, Frankfurt)
oktobar 2009. - jun 2013.
doktorske studije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prosek ocena 10,00, doktorska disertacija odbranjena sa odlikom
oktobar 2008. - septembar 2009.
master studije pravnoistorijskog modula romanističkog podmodula, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prosek ocena 10,00
oktobar 2003. - septembar 2007.
osnovne studije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, prosek ocena 9,97
RADNO ISKUSTVO
2009 - 2010.
saradnik u nastavi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
2010 - 2014.
asistent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
2014 - 2019.
docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
od 2019.
vanredni professor, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
ZNANJE JEZIKA
engleski - tečno;
nemački - tečno;
ruski - služi se;
italijanski - služi se;
latinski - služi se;
crkvenoslovenski - služi se.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJA



Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Bona fides kao uslov uzukapije u klasičnom rimskom pravu

Datum završetka

18.06.2013

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

INJURIJA PRETKLASIČNOG PRAVA

Datum završetka

09.09.2009

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

07.09.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 




NAUČNE MONOGRAFIJE

 




OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 




OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 




NAUČNE MONOGRAFIJE

 




OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 




OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 



 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 



 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 



 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 



 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 



 

ČLANSTVA