slika radnika


Doc. dr DARKO TADIĆ

docent

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • darko.v.tadic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DARKO TADIĆ

 

Godina rođenja

1962

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka o dramskim umetnostima iz oblasti filmologija

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen u Beogradu, 1962. godine. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, odsek za dramaturgiju, 1991.godine. Upisao magistarske studije na FDU, 1994.godine, na odseku za filmologiju, sa temom "Tv reklama kao propagandno sredstvo". Magistrirao je 2006. godine. Doktorirao na FDU 2009. godine sa temom "Propagandni film".
Od 1989.godine intenzivno radi na propagandnim i promotivnim filmovima i reklamnim televizijskim spotovima. Dobitnik nagrade za najbolji debitantski film "Tara, Evropski Kolorado" u Monte Kasiniju, Italija, 1991.godine. Uradio preko stotinu televizijskih reklama, muzičkih spotova i kratkih propagandnih i promotivnih filmova u raznim reklamnim agencijama u SRJ, kasnije Srbiji. Dobitnik nagrade na marketinškom festivalu "Fest Idea" u Novom Sadu, 2003.godine za seriju TV reklama "Epson Štampači", koje je radio za "Comtrade" grupu iz Beograda. Autor je i mnogih privrednih, društvenih i političkih propagandnih i PR kampanja u zemlji i inostranstvu.
Autor je knjiga "Propaganda" (Spektrum, 2005.) "TV Reklama kao propagandno sredstvo" (Spektrum 2007), "Propagandni film" (Spektrum, 2009), "Veštine interpersonalne komunikacije" (CEKOMS, 2012), "Copywriting" (Visoka škola tržišnih komunikacija, 2016).
Radi kao docent na Univerzitetu Apeiron u Banja Luci na Fakultetu Informacionih tehnologija" i kao profesor na Visokoj strukovnoj školi tržišnih komunikacija u Beogradu. Osnivač i predavač u Online radionicama "Kreativno pisanje" (www.kreativnopisanje.org).
Radio je i kao konsultant za marketing, propagandu i odnose sa javnošću (specijalista za medije i komunikacije) za domaće i strane reklamne agencije i institucije, Svetsku banku u Beogradu (World Bank), USAID, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo odbrane republike Srbije.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet dramskih umetnosti - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Propagandni film, mit ili stvarnost

Datum završetka

18.05.2009

 

Obrazovna ustanova

Fakultet dramskih umetnosti - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Televizijska reklama kao propagandno sredstvo

Datum završetka

20.10.2006

 

Obrazovna ustanova

Fakultet dramskih umetnosti - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

03.07.1992

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Tadić, D., & Ristić, M.(2019). Adaptivni menadžment pozorišta: mjuzikl između tržišta i institucije. Economy & Market Communication Review / Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije, 205-221.

 

 

Tadić, D.(2016). Balkanizacija medija: rampa na putu evropskih integracija. Economy & Market Communication Review / Časopis za Ekonomiju i Tržišne Komunikacije, 380-389.

 

 

Tadić, D.(2011). Yugoslav Propaganda Film: Early Works. Journal of Film and Video, 3-12.

 

 

Tadić, D.(2010). Propaganda i film. Časopis za upravljanje komunikacijom, 41-60.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Tadić, D. (2018). Digitalna učionica u e-obrazovanju. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Naučno-stručni skup za informacione tehnologije sa multidisciplinarnim sekcijama (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Tadić, D. (2017). Liderstvo i menadžment: upravljanje sukobima. Zbornik radova sa naučnog skupa-7. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu (EDASOL) (pp. 37-38). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Tadić, D. (2015). Internet i virtuelno obrazovanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Tadić, D. (2014). Reklamokratija: TV reklama i oblikovanje svesti potrošača u oglašivačkoj praksi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije (pp. 59-73). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Tadić, D. (2013). Globalizacija medija: upravljanje percepcijom i kreiranje virtuelne stvarnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i globalizacija (pp. 218-232). Pale: Filosofski fakultet Pale

 

 

Tadić, D., & Kolev;, D. (2013). Propaganda i komunikacija: uklanjanje komunikacisjkih prepreka i konstrukcija poruke. Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije (pp. 329-339). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Tadić, D., Kolev, D., & Panić, B. (2012). Stereotipi o manipulaciji: prilog određenju pojma "Manipulacija". Zbornik radova sa naučnog skupa-I Međunarodni naučni skup "Moć Komunikacije 2012" (pp. 86-99). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Tadić, D. (2012). Komunikacija i percepcija: mentalna mašina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije (pp. 287-299). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Tadić, D. (2019). Terapija pisanjem. Beograd: Cekoms.

 

 

Tadić, D. (2018). Kreativno pisanje. Beograd: Cekoms.

 

 

Tadić, D. (2014). Copywriting. Beograd: Cekoms.

 

 

Tadić, D. (2012). Veštine interpersonalne komunikacije. Beograd: Cekoms.

 

 

Tadić, D. (2009). Propagandni film. Beograd: Spektrum.

 

 

Tadić, D. (2007). TV reklama kao propagandno sredstvo. Beograd: Spektrum.

 

 

Tadić, D. (2005). Propaganda. Beograd: Spektrum.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Tadić and M. Ristić, "Adaptivni menadžment pozorišta: mjuzikl između tržišta i institucije", Economy & Market Communication Review / Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije, vol. 9, no. 1, pp. 205-221, 2019.

 

 

D. Tadić, "Balkanizacija medija: rampa na putu evropskih integracija", Economy & Market Communication Review / Časopis za Ekonomiju i Tržišne Komunikacije, vol. 6, no. 2, pp. 380-389, 2016.

 

 

D. Tadić, "Yugoslav Propaganda Film: Early Works", Journal of Film and Video, vol. 65, no. 3, pp. 3-12, 2011.

 

 

D. Tadić, "Propaganda i film", Časopis za upravljanje komunikacijom, vol. 5, no. 15, pp. 41-60, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Tadić, "Digitalna učionica u e-obrazovanju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Naučno-stručni skup za informacione tehnologije sa multidisciplinarnim sekcijama, Banja Luka, 2018.

 

 

D. Tadić, "Liderstvo i menadžment: upravljanje sukobima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu (EDASOL), Banja Luka, 2017.

 

 

D. Tadić, "Internet i virtuelno obrazovanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije, Beograd, 2015.

 

 

D. Tadić, "Reklamokratija: TV reklama i oblikovanje svesti potrošača u oglašivačkoj praksi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije, Banja Luka, 2014.

 

 

D. Tadić, "Globalizacija medija: upravljanje percepcijom i kreiranje virtuelne stvarnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i globalizacija, Pale, 2013.

 

 

D. Tadić and D. Kolev;, "Propaganda i komunikacija: uklanjanje komunikacisjkih prepreka i konstrukcija poruke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije, Banja Luka, 2013.

 

 

D. Tadić, D. Kolev and B. Panić, "Stereotipi o manipulaciji: prilog određenju pojma "Manipulacija"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-I Međunarodni naučni skup "Moć Komunikacije 2012", Banja Luka, 2012.

 

 

D. Tadić, "Komunikacija i percepcija: mentalna mašina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije, Banja Luka, 2012.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Tadić, "Terapija pisanjem", Beograd: Cekoms, 2019.

 

 

D. Tadić, "Kreativno pisanje", Beograd: Cekoms, 2018.

 

 

D. Tadić, "Copywriting", Beograd: Cekoms, 2014.

 

 

D. Tadić, "Veštine interpersonalne komunikacije", Beograd: Cekoms, 2012.

 

 

D. Tadić, "Propagandni film", Beograd: Spektrum, 2009.

 

 

D. Tadić, "TV reklama kao propagandno sredstvo", Beograd: Spektrum, 2007.

 

 

D. Tadić, "Propaganda", Beograd: Spektrum, 2005.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Tadić, Darko; Ristić, M

Naziv časopisa

Economy & Market Communication Review / Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije

Naziv rada

Adaptivni menadžment pozorišta: mjuzikl između tržišta i institucije

Godina izdavanja

2019

Stranice

205-221

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Tadić, Darko

Naziv časopisa

Economy & Market Communication Review / Časopis za Ekonomiju i Tržišne Komunikacije

Naziv rada

Balkanizacija medija: rampa na putu evropskih integracija

Godina izdavanja

2016

Stranice

380-389

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Tadić, Darko

Naziv časopisa

Journal of Film and Video

Naziv rada

Yugoslav Propaganda Film: Early Works

Godina izdavanja

2011

Stranice

3-12

Godina_Vol_IEEE

65

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Tadić, Darko

Naziv časopisa

Časopis za upravljanje komunikacijom

Naziv rada

Propaganda i film

Godina izdavanja

2010

Stranice

41-60

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

15

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Tadić, Darko

Naziv rada

Digitalna učionica u e-obrazovanju

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

X Naučno-stručni skup za informacione tehnologije sa multidisciplinarnim sekcijama

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tadić, Darko

Naziv rada

Liderstvo i menadžment: upravljanje sukobima

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

7. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu (EDASOL)

Grad

Banja Luka

Stranice

37-38

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tadić, Darko

Naziv rada

Internet i virtuelno obrazovanje

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Moć komunikacije

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tadić, Darko

Naziv rada

Reklamokratija: TV reklama i oblikovanje svesti potrošača u oglašivačkoj praksi

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Moć komunikacije

Grad

Banja Luka

Stranice

59-73

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tadić, Darko

Naziv rada

Globalizacija medija: upravljanje percepcijom i kreiranje virtuelne stvarnosti

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Nauka i globalizacija

Grad

Pale

Stranice

218-232

Izdavač

Filosofski fakultet Pale

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tadić, Darko; Kolev; D

Naziv rada

Propaganda i komunikacija: uklanjanje komunikacisjkih prepreka i konstrukcija poruke

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Moć komunikacije

Grad

Banja Luka

Stranice

329-339

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tadić, Darko; Kolev, D; Panić, B

Naziv rada

Stereotipi o manipulaciji: prilog određenju pojma "Manipulacija"

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

I Međunarodni naučni skup "Moć Komunikacije 2012"

Grad

Banja Luka

Stranice

86-99

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tadić, Darko

Naziv rada

Komunikacija i percepcija: mentalna mašina

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Moć komunikacije

Grad

Banja Luka

Stranice

287-299

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Tadić, Darko

Naslov

Terapija pisanjem

Godina izdavanja

2019

Grad

Beograd

Izdavač

Cekoms

Tip

Knjiga

 

Autori

Tadić, Darko

Naslov

Kreativno pisanje

Godina izdavanja

2018

Grad

Beograd

Izdavač

Cekoms

Tip

Udžbenik

 

Autori

Tadić, Darko

Naslov

Copywriting

Godina izdavanja

2014

Grad

Beograd

Izdavač

Cekoms

Tip

Udžbenik

 

Autori

Tadić, Darko

Naslov

Veštine interpersonalne komunikacije

Godina izdavanja

2012

Grad

Beograd

Izdavač

Cekoms

Tip

Praktikum

 

Autori

Tadić, Darko

Naslov

Propagandni film

Godina izdavanja

2009

Grad

Beograd

Izdavač

Spektrum

Tip

Knjiga

 

Autori

Tadić, Darko

Naslov

TV reklama kao propagandno sredstvo

Godina izdavanja

2007

Grad

Beograd

Izdavač

Spektrum

Tip

Knjiga

 

Autori

Tadić, Darko

Naslov

Propaganda

Godina izdavanja

2005

Grad

Beograd

Izdavač

Spektrum

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kreativno pisanje (Scriptwriting / Screenwriting / Copywriting)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kreativno pisanje (Scriptwriting / Screenwriting / Copywriting)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI