slika radnika


Doc. dr MARIJA VUKOVIĆ

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • marija.l.vukovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MARIJA VUKOVIĆ

 

Godina rođenja

1975

Mjesto rođenja

Ljubovija

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - biološke nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Biološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

24.09.2019

 

Obrazovna ustanova

Biološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Molekularna karakterizacija mutacija u genu za Janus kinazu 2 i u genu za FLT u mijeloproliferativnim bolestima

Datum završetka

03.12.2010

 

Obrazovna ustanova

Biološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

11.09.2002

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA