slika radnika


Prof. dr DANISLAV DRAŠKOVIĆ

vanredni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • danislav.m.draskovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DANISLAV DRAŠKOVIĆ

 

Godina rođenja

1959

Mjesto rođenja

Kalinovik

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Drumski saobraćaj i transport - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Drumski saobraćaj i transport - 240 ECTS")

Prodekan za nastavu - fakultet (Org. jedinica: Saobraćajni fakultet - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen je 23.10.1959. godine u Kalinoviku. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu - oblast poslovna logistika, (''Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Republici Srpskoj''), na kojem je 2011. godine odbranio i doktorsku disertaciju ("Koncesije u javnom gradskom prevozu putnika"). U oblasti saobraćajnog inženjersta (''Izbor modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika u BiH''), ponovo doktorira 2013. godine na Saobraćajnom fakultetu u Travniku. Autor je i koautor je 3 univerzitetska udžbenika i jedne monografije iz područja saobraćajnog inženjerstva, jednog Priručnika iz bezbjednosti saobraćaja, a recenzent je na destine naučnih i stručnih radova i više univerzitetskih udžbenika, sa preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova iz oblasti saobraćaja i logistike, objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, kao i preko 40 stručnih radova iz oblasti saobraćaja i logistike. Do sada je učestvovao je u 17 međunarodnih i domaćih projekata u oblasti planiranja, projektovanja i bezbjednosti saobraćaja. Uradio je preko 1000 sudskih vještačenja i ekspertiza iz oblasti saobraćajnih nezgoda i šteta u saobraćaju. Od 2016. godine uređuje i organizuje stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja instruktora vožnje, predavača i ispitivača u procesu osposobljavanja vozača. Jedan je od osnivača i trenutno aktuelni glavni urednik naučnog časopisa ''Traffic and transport theory and practice - tttp'' koji je našao mjesto u najvećoj svjetskoj citatnoj bazi podataka - bazi Scopus, i nalazi se u drugoj kategoriji rangiranih publikacija.U okviru kompetencija posjeduje licencirane vještine: Predavača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Ispitivača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Vještačenja uzroka saobraćajne nezgode, Vještačenja visine štete na vozilima, Izrade dokumentacije prostornog uređenja, Izrade tehničke dokumentacije, faza saobraćajne signalizacije i nadzor, Revizije tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzora, Revizije bezbjednosti puta/Road Safety auditor (RSA), Provjere bezbjednosti puta (Road Safety auditor (RSI). Član je Podoodbora za transport, energetiku, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj Bosne i Hercegovine (ispred Republike Srpske) u razgovorima pri EU.
Član je komisije za provođenje ispita za vještake saobraćajne struke. Član je Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. Obavljao je funkcije Pomoćnika ministra saobraćaja i veza Republike Srpske za inspekcije i Glavnog republičkog saobraćajnog inspektora - Pomoćnika Direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske. Na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banja Luci, angažovan je u zvanju vanrednog profesora na predmetima iz oblasti saobraćajnog inženjerstva, gdje obavlja i dužnost prodekana za nastavu.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Saobraćajni fakultet - Internacionalni univerzitet Travnik

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Izbor modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

15.02.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za poslovne studije - Univerzitet MEGATREND Beograd

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Koncesije u javnom gradskom prevozu putnika

Datum završetka

10.02.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za poslovne studije - Univerzitet MEGATREND Beograd

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Republici Srpskoj

Datum završetka

21.11.2007

 

Obrazovna ustanova

Saobraćajni fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

18.06.1986

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Drašković, D., Tošić, S., & Vuinović, T.(2021). Telematics of new vehicles for the purpose of safety of pedestrians - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Glamočić, L., Deretić, N., & Drašković, D.(2020). Video Conferencing and its Application in Education - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Stanimirović, D., Bogdanović, V., & Drašković, D.(2020). The Research Influence of Non-Resident Drivers on the Critical Headway and Follow-up Headway - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Gladović, P., Drašković, D., & Jakupović, E.(2020). Traffic Demand Managment Tools in Small and Medium-Sized Cities - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Vujinović, T., Milovanović, M., Drašković, D., & Mihić, D.(2020). Application of New Materials Technology with the Aim of Satisfying the Regulations - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Glamočić, L., Drašković, D., & Torbica, N.(2019). The influence of the Weather Confitions on Traffic Accidents With the Most Severe Consequences in the Republic of Srpska - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Drašković, D., Mihajlović, D., Glamočić, L., & Hrnjić, S.(2018). Passive Road Safety Systems - Case Study of Road Section Prnjavor - Doboj - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Gladović, P., Cvijan, M., & Drašković, D.(2018). The Use of Cell Phones While Driving - A Case Study in Serbia - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Drašković, D., Mihajlović, D., & Glamočić, L.(2018). Passive road safety systems-case study of road section Prnjavor-Doboj - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Đever, M., Drašković, D., Radović, M., & Injac, Z.(2017). Analiysis of road safety before and after road safety assessment carried out on the road section n. 16 Banja Luka - Čelinac, intersection "Groblje Vrbanja" - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Radović, M., Drašković, D., Vukšić, V., & Ivanišević, T.(2016). Safety of cyclists in Belgrade - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Petrović, T., Mislosavljević, M., Božović, M., Drašković, D., & Radović, M.(2016). The effects of its application in speed management on state road from mali Pozarevac to Kragujevac - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Mandić, V., & Drašković, D.(2016). Management of high risk road sections of Sarajevo-Romanija region - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Drašković, D. (2021). Sistemi za zaštitu pješaka. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Međunarodni naučni skup IUT (pp. 0-0). Travnik: -

 

 

Radović, M., & Drašković, D. (2021). Uticaj obuke na smanjenje rizika u saobraćajnim nezgodama. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Bogdanović, M., Papić, Z., Drašković, D., & Radović, D. (2021). Analiza ukošenosti vozila prilikom preticanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., & Amidžić, G. (2019). Značaj prekršajne sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Drašković, D., Vujanić, M., & Stanišić, D. (2018). Formiranje mišljenja vještaka kod saobraćajnih nezgoda tipa vozilo - pješak. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Radović, M., & Drašković, D. (2018). Predviđanje opasne situacije u saobraćaju u funkciji prevencije saobraćajnih nezgoda. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., Radović, M., & Kulović, M. (2018). Psihologija ličnosti - agresivno ponašanje u saobraćaju. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D. (2018). Aspekti primjene directive 2008 / 96 / EC. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Karadžić, R., & Drašković, D. (2018). Maintenance aviation information system. Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Karadžić, R., & Drašković, D. (2018). New maintenance model. Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Karadžić, R., & Drašković, D. (2018). Maintenance of the vessels propulsion complex. Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2017). Transportna politika EU na prostoru BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Ganjarić, A. (2017). Savremene tehnologije praćenja roba u transportu. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Radović, M., Drašković, D., & Đever, M. (2017). Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja". Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodna naučna konferencija (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Radović, M., & Drašković, D. (2016). Razvoj dubinske analize saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj sa osvrtom na iskustva iz Kraljevine Švedske. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., Radović, M., Tešić, M., & Tanasić, S. (2016). Utvrđivanje osnova za naplatu materijalne štete u kasko osiguranju na primjeru osiguranog slučaja u saobraćaju. Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju" (pp. 0-0). Soko Banja: -

 

 

Radović, M., Drašković, D., & Đever, M. (2015). Revizija bezbjednosti saobraćaja - studija primjera raskrsnica Aleksandrovac. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., Kulović, M., & Petrović, T. (2015). Upravljanje brzinama na putevima primjenom ITS-a. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Radović, M., Drašković, D., & Đever, M. (2015). Revizija bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj - studija primjera magistralni put M4 dionica broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja". Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2014). Model integrisanog sistem JGPP u Kantonu Sarajevo. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Zaimović, A., & Drašković, D. (2013). Bežične senzorske mreže u funkciji rješavanja problema u saobraćaju. Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2013). Optimizacija sistema organizovanja JGPP u Kantonu Sarajevo. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2013). JGPP u funkciji održivog razvoja i kvaliteta života u gradu. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2013). Analiza funkcije sistema JGPP u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D. (2013). Preventivni kontrolni pregled i dijagnostika putničkih motornih vozila u toku korištenja u cilju povećanja tehničke ispravnosti i bezbjednosti saobraćaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D. (2013). Novi pristupi utvrđivanja uzroka saobraćajnih nezgoda tipa vozilo-pješak. Zbornik radova sa naučnog skupa-Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravnih uzroka saobraćajnih nezgoda (pp. 0-0). Zenica: -

 

 

Drašković, D., & Gladović, P. (2013). Ocjena uticja "komponente put" na bezbjednost saobraćaja na primjerima karakteristične saobraćajne nezgode. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Osiguranje vozila, procjena štete, vještačenja i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D. (2013). Efekti upravnog i inspekcijskog nadzora stanica tehničkog pregleda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Drašković, D. (2013). Tehnički pregled vozila u funkciji bezbjednosti JFPP. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2013). Directions in organizing tariff community in the public city transport company (JGPP) in Sarajevo Canton. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodno savetovanje (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Drašković, D. (2012). Značaj tehničkog pregleda vozila u postupku utvrđivanja uzroka saobraćajne nezgode tipa vozilo-pješak. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2012). Osnovi vođenja i upravljanja logističkim procesima u transportu sa posebnim osvrtom na poslovanje transportnih sistema. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup "Transport i logistika - Evropske perspektive" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2011). Mogućnost razvoja savremene logistike u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Suvremeni promet (pp. 0-0). Zagreb / Opatija: -

 

 

Drašković, D., & Kulović, M. (2011). Bezbjednosno-ekološki kriteriji kvaliteta usluga u JGPP u uslovima vrednovanja tehničko-eksploatacionih boniteta prevoznika. Zbornik radova sa naučnog skupa-V Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., & Kulović, M. (2011). Parametri kvaliteta javnog gradskog putničkog prevoza. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Kvalitet u javnom sektoru" (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Drašković, D., & Kulović, M. (2010). Realni efekti automatske kontrole stabilnosti automobila. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2010). Stanje i problematika razvoja saobraćaja u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-I Međunarodni naučni skup "Transport i savremeni uslovi poslovanja" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Kulović, M., & Drašković, D. (2010). Analize uticaja novog projekta na saobraćaj. Zbornik radova sa naučnog skupa-30. Naučni skup "Automatizacije u saobraćaju" (pp. 0-0). Zagreb / Istambul: -

 

 

Drašković, D., Jasnić, S., & Jasnić, A. (2009). Pristup istraživanju saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj u kojima su učestvovali vozači do tri godine vozačkog iskustva. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., Jasnić, S., & Jasnić, A. (2009). Pristup istraživanju starosne i polne strukture lica povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2009). Kvalitet JGPP - faktor povećanja mobilnosti stanovništva u gradovima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog gradskog prevoza" (pp. 0-0). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka

 

 

Drašković, D. (2009). Analiza inspekcijskih kontrola tehničkih pregleda i efekti mjera. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "EIB Banja Luka" (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2009). Kvalitet logističkih usluga kao faktor poboljšanja kvaliteta procesa transporta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Novi horizonti" (pp. 0-0). Doboj: -

 

 

Drašković, D., Jasnić, S., & Jasnić, A. (2008). Vremensko prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda na području Banja Luke. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Naučno stručno savetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., & Jasnić, S. (2007). Regulisanje brzine vozila na magistralnim i regionalnim putevima u RS u funkciji povećanje propusne moći puta i bezbjednosti saobraćaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Saobraćaj za novi milenij EIB" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Drašković, D. (2007). Koncesije u Javnom gradskom prevozu putnika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog prevoza" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2007). Aktuelni problemi u JGPP u BiH i načini rješavanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Novi horizonti saobraćaja" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Drašković, D. (2004). Kontrolni mehanizmi države u suzbijanju nelegalnog transporta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Spoljno trgovinska komora u BiH" (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Drašković, D. (2003). Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora" (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Drašković, D. (2003). Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora" (pp. 0-0). Sarajevo: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Drašković, D. (2021). Savremeni modeli organizovanja javnog gradskog prevoza putnika. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Drašković, D., Lipovac, K., & Davidović, S. (2017). Kategorizacija i razvoj putne mreže u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Banja Luka: ABS RS.

 

 

Drašković, D. (2017). ITS-Informacionu komunikacioni sistemi u saobraćaju i logistici. Banja Luka: IUT.

 

 

Drašković, D. (2016). Inteligentni Transportni Sistemi. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Drašković, S. Tošić and T. Vuinović, "Telematics of new vehicles for the purpose of safety of pedestrians - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

L. Glamočić, N. Deretić and D. Drašković, "Video Conferencing and its Application in Education - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

D. Stanimirović, V. Bogdanović and D. Drašković, "The Research Influence of Non-Resident Drivers on the Critical Headway and Follow-up Headway - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

P. Gladović, D. Drašković and E. Jakupović, "Traffic Demand Managment Tools in Small and Medium-Sized Cities - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

T. Vujinović, M. Milovanović, D. Drašković and D. Mihić, "Application of New Materials Technology with the Aim of Satisfying the Regulations - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

L. Glamočić, D. Drašković and N. Torbica, "The influence of the Weather Confitions on Traffic Accidents With the Most Severe Consequences in the Republic of Srpska - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

D. Drašković, D. Mihajlović, L. Glamočić and S. Hrnjić, "Passive Road Safety Systems - Case Study of Road Section Prnjavor - Doboj - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

P. Gladović, M. Cvijan and D. Drašković, "The Use of Cell Phones While Driving - A Case Study in Serbia - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

D. Drašković, D. Mihajlović and L. Glamočić, "Passive road safety systems-case study of road section Prnjavor-Doboj - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

M. Đever, D. Drašković, M. Radović and Z. Injac, "Analiysis of road safety before and after road safety assessment carried out on the road section n. 16 Banja Luka - Čelinac, intersection "Groblje Vrbanja" - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

M. Radović, D. Drašković, V. Vukšić and T. Ivanišević, "Safety of cyclists in Belgrade - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

T. Petrović, M. Mislosavljević, M. Božović, D. Drašković and M. Radović, "The effects of its application in speed management on state road from mali Pozarevac to Kragujevac - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

V. Mandić and D. Drašković, "Management of high risk road sections of Sarajevo-Romanija region - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Drašković, "Sistemi za zaštitu pješaka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Međunarodni naučni skup IUT, Travnik, 2021.

 

 

M. Radović and D. Drašković, "Uticaj obuke na smanjenje rizika u saobraćajnim nezgodama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2021.

 

 

M. Bogdanović, Z. Papić, D. Drašković and D. Radović, "Analiza ukošenosti vozila prilikom preticanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2021.

 

 

D. Drašković and G. Amidžić, "Značaj prekršajne sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Vrnjačka Banja, 2019.

 

 

D. Drašković, M. Vujanić and D. Stanišić, "Formiranje mišljenja vještaka kod saobraćajnih nezgoda tipa vozilo - pješak", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju", Banja Luka, 2018.

 

 

M. Radović and D. Drašković, "Predviđanje opasne situacije u saobraćaju u funkciji prevencije saobraćajnih nezgoda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2018.

 

 

D. Drašković, M. Radović and M. Kulović, "Psihologija ličnosti - agresivno ponašanje u saobraćaju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2018.

 

 

D. Drašković, "Aspekti primjene directive 2008 / 96 / EC", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2018.

 

 

R. Karadžić and D. Drašković, "Maintenance aviation information system", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry, Vrnjačka Banja, 2018.

 

 

R. Karadžić and D. Drašković, "New maintenance model", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry, Vrnjačka Banja, 2018.

 

 

R. Karadžić and D. Drašković, "Maintenance of the vessels propulsion complex", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry, Vrnjačka Banja, 2018.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Transportna politika EU na prostoru BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2017.

 

 

D. Drašković and A. Ganjarić, "Savremene tehnologije praćenja roba u transportu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2017.

 

 

M. Radović, D. Drašković and M. Đever, "Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodna naučna konferencija, Zlatibor, 2017.

 

 

M. Radović and D. Drašković, "Razvoj dubinske analize saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj sa osvrtom na iskustva iz Kraljevine Švedske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2016.

 

 

D. Drašković, M. Radović, M. Tešić and S. Tanasić, "Utvrđivanje osnova za naplatu materijalne štete u kasko osiguranju na primjeru osiguranog slučaja u saobraćaju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju", Soko Banja, 2016.

 

 

M. Radović, D. Drašković and M. Đever, "Revizija bezbjednosti saobraćaja - studija primjera raskrsnica Aleksandrovac", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2015.

 

 

D. Drašković, M. Kulović and T. Petrović, "Upravljanje brzinama na putevima primjenom ITS-a", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2015.

 

 

M. Radović, D. Drašković and M. Đever, "Revizija bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj - studija primjera magistralni put M4 dionica broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2015.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Model integrisanog sistem JGPP u Kantonu Sarajevo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2014.

 

 

A. Zaimović and D. Drašković, "Bežične senzorske mreže u funkciji rješavanja problema u saobraćaju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Optimizacija sistema organizovanja JGPP u Kantonu Sarajevo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "JGPP u funkciji održivog razvoja i kvaliteta života u gradu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Analiza funkcije sistema JGPP u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković, "Preventivni kontrolni pregled i dijagnostika putničkih motornih vozila u toku korištenja u cilju povećanja tehničke ispravnosti i bezbjednosti saobraćaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković, "Novi pristupi utvrđivanja uzroka saobraćajnih nezgoda tipa vozilo-pješak", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravnih uzroka saobraćajnih nezgoda, Zenica, 2013.

 

 

D. Drašković and P. Gladović, "Ocjena uticja "komponente put" na bezbjednost saobraćaja na primjerima karakteristične saobraćajne nezgode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Osiguranje vozila, procjena štete, vještačenja i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2013.

 

 

D. Drašković, "Efekti upravnog i inspekcijskog nadzora stanica tehničkog pregleda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj", Teslić, 2013.

 

 

D. Drašković, "Tehnički pregled vozila u funkciji bezbjednosti JFPP", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj", Teslić, 2013.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Directions in organizing tariff community in the public city transport company (JGPP) in Sarajevo Canton", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodno savetovanje, Novi Sad, 2013.

 

 

D. Drašković, "Značaj tehničkog pregleda vozila u postupku utvrđivanja uzroka saobraćajne nezgode tipa vozilo-pješak", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj", Teslić, 2012.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Osnovi vođenja i upravljanja logističkim procesima u transportu sa posebnim osvrtom na poslovanje transportnih sistema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup "Transport i logistika - Evropske perspektive", Vlašić, 2012.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Mogućnost razvoja savremene logistike u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Suvremeni promet, Zagreb / Opatija, 2011.

 

 

D. Drašković and M. Kulović, "Bezbjednosno-ekološki kriteriji kvaliteta usluga u JGPP u uslovima vrednovanja tehničko-eksploatacionih boniteta prevoznika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2011.

 

 

D. Drašković and M. Kulović, "Parametri kvaliteta javnog gradskog putničkog prevoza", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Kvalitet u javnom sektoru", Neum, 2011.

 

 

D. Drašković and M. Kulović, "Realni efekti automatske kontrole stabilnosti automobila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2010.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Stanje i problematika razvoja saobraćaja u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-I Međunarodni naučni skup "Transport i savremeni uslovi poslovanja", Vlašić, 2010.

 

 

M. Kulović and D. Drašković, "Analize uticaja novog projekta na saobraćaj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-30. Naučni skup "Automatizacije u saobraćaju", Zagreb / Istambul, 2010.

 

 

D. Drašković, S. Jasnić and A. Jasnić, "Pristup istraživanju saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj u kojima su učestvovali vozači do tri godine vozačkog iskustva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2009.

 

 

D. Drašković, S. Jasnić and A. Jasnić, "Pristup istraživanju starosne i polne strukture lica povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2009.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Kvalitet JGPP - faktor povećanja mobilnosti stanovništva u gradovima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog gradskog prevoza", Novi Sad, 2009.

 

 

D. Drašković, "Analiza inspekcijskih kontrola tehničkih pregleda i efekti mjera", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "EIB Banja Luka", Jahorina, 2009.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Kvalitet logističkih usluga kao faktor poboljšanja kvaliteta procesa transporta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Novi horizonti", Doboj, 2009.

 

 

D. Drašković, S. Jasnić and A. Jasnić, "Vremensko prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda na području Banja Luke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Naučno stručno savetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2008.

 

 

D. Drašković and S. Jasnić, "Regulisanje brzine vozila na magistralnim i regionalnim putevima u RS u funkciji povećanje propusne moći puta i bezbjednosti saobraćaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Saobraćaj za novi milenij EIB", Banja Luka, 2007.

 

 

D. Drašković, "Koncesije u Javnom gradskom prevozu putnika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog prevoza", Novi Sad, 2007.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Aktuelni problemi u JGPP u BiH i načini rješavanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Novi horizonti saobraćaja", Teslić, 2007.

 

 

D. Drašković, "Kontrolni mehanizmi države u suzbijanju nelegalnog transporta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Spoljno trgovinska komora u BiH", Neum, 2004.

 

 

D. Drašković, "Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora", Sarajevo, 2003.

 

 

D. Drašković, "Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora", Sarajevo, 2003.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Drašković, "Savremeni modeli organizovanja javnog gradskog prevoza putnika", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2021.

 

 

D. Drašković, K. Lipovac and S. Davidović, "Kategorizacija i razvoj putne mreže u nadležnosti jedinica lokalne samouprave", Banja Luka: ABS RS, 2017.

 

 

D. Drašković, "ITS-Informacionu komunikacioni sistemi u saobraćaju i logistici", Banja Luka: IUT, 2017.

 

 

D. Drašković, "Inteligentni Transportni Sistemi", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Drašković, Danislav; Tošić, S; Vuinović, T

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Telematics of new vehicles for the purpose of safety of pedestrians - TTTP

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Glamočić, L; Deretić, N; Drašković, Danislav

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Video Conferencing and its Application in Education - TTTP

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanimirović, D; Bogdanović, V; Drašković, Danislav

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The Research Influence of Non-Resident Drivers on the Critical Headway and Follow-up Headway - TTTP

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gladović, P; Drašković, Danislav; Jakupović, E

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Traffic Demand Managment Tools in Small and Medium-Sized Cities - TTTP

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Vujinović, T; Milovanović, M; Drašković, Danislav; Mihić, D

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Application of New Materials Technology with the Aim of Satisfying the Regulations - TTTP

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Glamočić, L; Drašković, Danislav; Torbica, N

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The influence of the Weather Confitions on Traffic Accidents With the Most Severe Consequences in the Republic of Srpska - TTTP

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drašković, Danislav; Mihajlović, D; Glamočić, L; Hrnjić, S

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Passive Road Safety Systems - Case Study of Road Section Prnjavor - Doboj - TTTP

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gladović, P; Cvijan, M; Drašković, Danislav

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The Use of Cell Phones While Driving - A Case Study in Serbia - TTTP

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drašković, Danislav; Mihajlović, D; Glamočić, L

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Passive road safety systems-case study of road section Prnjavor-Doboj - TTTP

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đever, M; Drašković, Danislav; Radović, M; Injac, Z

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Analiysis of road safety before and after road safety assessment carried out on the road section n. 16 Banja Luka - Čelinac, intersection "Groblje Vrbanja" - TTTP

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav; Vukšić, V; Ivanišević, T

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Safety of cyclists in Belgrade - TTTP

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Petrović, T; Mislosavljević, M; Božović, M; Drašković, Danislav; Radović, M

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The effects of its application in speed management on state road from mali Pozarevac to Kragujevac - TTTP

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mandić, V; Drašković, Danislav

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Management of high risk road sections of Sarajevo-Romanija region - TTTP

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Sistemi za zaštitu pješaka

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XXII Međunarodni naučni skup IUT

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav

Naziv rada

Uticaj obuke na smanjenje rizika u saobraćajnim nezgodama

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bogdanović, M; Papić, Z; Drašković, Danislav; Radović, D

Naziv rada

Analiza ukošenosti vozila prilikom preticanja

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Amidžić, G

Naziv rada

Značaj prekršajne sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Vujanić, M; Stanišić, D

Naziv rada

Formiranje mišljenja vještaka kod saobraćajnih nezgoda tipa vozilo - pješak

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XVII Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav

Naziv rada

Predviđanje opasne situacije u saobraćaju u funkciji prevencije saobraćajnih nezgoda

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XVI Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Radović, M; Kulović, M

Naziv rada

Psihologija ličnosti - agresivno ponašanje u saobraćaju

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XVI Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Aspekti primjene directive 2008 / 96 / EC

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karadžić, R; Drašković, Danislav

Naziv rada

Maintenance aviation information system

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karadžić, R; Drašković, Danislav

Naziv rada

New maintenance model

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karadžić, R; Drašković, Danislav

Naziv rada

Maintenance of the vessels propulsion complex

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Transportna politika EU na prostoru BiH

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XIII Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Ganjarić, A

Naziv rada

Savremene tehnologije praćenja roba u transportu

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XIII Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav; Đever, M

Naziv rada

Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja"

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XV Međunarodna naučna konferencija

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav

Naziv rada

Razvoj dubinske analize saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj sa osvrtom na iskustva iz Kraljevine Švedske

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

X Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Radović, M; Tešić, M; Tanasić, S

Naziv rada

Utvrđivanje osnova za naplatu materijalne štete u kasko osiguranju na primjeru osiguranog slučaja u saobraćaju

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XV Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju"

Grad

Soko Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav; Đever, M

Naziv rada

Revizija bezbjednosti saobraćaja - studija primjera raskrsnica Aleksandrovac

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

IX Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Kulović, M; Petrović, T

Naziv rada

Upravljanje brzinama na putevima primjenom ITS-a

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

IX Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav; Đever, M

Naziv rada

Revizija bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj - studija primjera magistralni put M4 dionica broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja"

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

XI Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Model integrisanog sistem JGPP u Kantonu Sarajevo

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

IX Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zaimović, A; Drašković, Danislav

Naziv rada

Bežične senzorske mreže u funkciji rješavanja problema u saobraćaju

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

V Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Optimizacija sistema organizovanja JGPP u Kantonu Sarajevo

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

JGPP u funkciji održivog razvoja i kvaliteta života u gradu

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Analiza funkcije sistema JGPP u BiH

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Preventivni kontrolni pregled i dijagnostika putničkih motornih vozila u toku korištenja u cilju povećanja tehničke ispravnosti i bezbjednosti saobraćaja

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Novi pristupi utvrđivanja uzroka saobraćajnih nezgoda tipa vozilo-pješak

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravnih uzroka saobraćajnih nezgoda

Grad

Zenica

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Gladović, P

Naziv rada

Ocjena uticja "komponente put" na bezbjednost saobraćaja na primjerima karakteristične saobraćajne nezgode

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Osiguranje vozila, procjena štete, vještačenja i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Efekti upravnog i inspekcijskog nadzora stanica tehničkog pregleda

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Tehnički pregled vozila u funkciji bezbjednosti JFPP

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Directions in organizing tariff community in the public city transport company (JGPP) in Sarajevo Canton

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

IV Međunarodno savetovanje

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Značaj tehničkog pregleda vozila u postupku utvrđivanja uzroka saobraćajne nezgode tipa vozilo-pješak

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Osnovi vođenja i upravljanja logističkim procesima u transportu sa posebnim osvrtom na poslovanje transportnih sistema

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

III Međunarodni naučni skup "Transport i logistika - Evropske perspektive"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Mogućnost razvoja savremene logistike u BiH

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Suvremeni promet

Grad

Zagreb / Opatija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Kulović, M

Naziv rada

Bezbjednosno-ekološki kriteriji kvaliteta usluga u JGPP u uslovima vrednovanja tehničko-eksploatacionih boniteta prevoznika

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

V Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Kulović, M

Naziv rada

Parametri kvaliteta javnog gradskog putničkog prevoza

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Naučni skup "Kvalitet u javnom sektoru"

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Kulović, M

Naziv rada

Realni efekti automatske kontrole stabilnosti automobila

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

IV Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Stanje i problematika razvoja saobraćaja u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

I Međunarodni naučni skup "Transport i savremeni uslovi poslovanja"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kulović, M; Drašković, Danislav

Naziv rada

Analize uticaja novog projekta na saobraćaj

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

30. Naučni skup "Automatizacije u saobraćaju"

Grad

Zagreb / Istambul

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jasnić, S; Jasnić, A

Naziv rada

Pristup istraživanju saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj u kojima su učestvovali vozači do tri godine vozačkog iskustva

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jasnić, S; Jasnić, A

Naziv rada

Pristup istraživanju starosne i polne strukture lica povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Kvalitet JGPP - faktor povećanja mobilnosti stanovništva u gradovima

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog gradskog prevoza"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

Fakultet tehničkih nauka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Analiza inspekcijskih kontrola tehničkih pregleda i efekti mjera

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje "EIB Banja Luka"

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Kvalitet logističkih usluga kao faktor poboljšanja kvaliteta procesa transporta

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Novi horizonti"

Grad

Doboj

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jasnić, S; Jasnić, A

Naziv rada

Vremensko prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda na području Banja Luke

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

II Naučno stručno savetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jasnić, S

Naziv rada

Regulisanje brzine vozila na magistralnim i regionalnim putevima u RS u funkciji povećanje propusne moći puta i bezbjednosti saobraćaja

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Saobraćaj za novi milenij EIB"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Koncesije u Javnom gradskom prevozu putnika

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog prevoza"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Aktuelni problemi u JGPP u BiH i načini rješavanja

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Novi horizonti saobraćaja"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Kontrolni mehanizmi države u suzbijanju nelegalnog transporta

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Naučni skup "Spoljno trgovinska komora u BiH"

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora"

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora"

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Drašković, Danislav

Naslov

Savremeni modeli organizovanja javnog gradskog prevoza putnika

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Drašković, Danislav; Lipovac, K; Davidović, S

Naslov

Kategorizacija i razvoj putne mreže u nadležnosti jedinica lokalne samouprave

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

ABS RS

Tip

Praktikum

 

Autori

Drašković, Danislav

Naslov

ITS-Informacionu komunikacioni sistemi u saobraćaju i logistici

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

IUT

Tip

Udžbenik

 

Autori

Drašković, Danislav

Naslov

Inteligentni Transportni Sistemi

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

ČLANSTVA