slika radnika


Prof. dr DANISLAV DRAŠKOVIĆ

redovni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • danislav.m.draskovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DANISLAV DRAŠKOVIĆ

 

Godina rođenja

1959

Mjesto rođenja

Kalinovik

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Saobraćaj i transport - 120 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Saobraćaj i transport - 60 ECTS")

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Saobraćajni fakultet - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen je 1959. godine u Kalinoviku. Osnovni studij završio je 1986. godine na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, a magistarski 2007. godine na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu (''Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Republici Srpskoj''), na kojem je 2011. godine odbranio i doktorsku disertaciju (''Koncesije u javnom gradskom prevozu putnika''). U oblasti saobraćajnog inženjersta ponovo doktorira 2013. godine na Saobraćajnom fakultetu u Travniku (''Izbor modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika u BiH''). Autor je 4 univerzitetska udžbenika i jedne monografije iz područja saobraćajnog inženjerstva, jednog Priručnika iz bezbjednosti saobraćaja, a recenzent je na desetine naučnih i stručnih radova i više univerzitetskih udžbenika, sa preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, i više od 60 stručnih radova iz oblasti saobraćajnog inžinjerstva, Do sada je učestvovao u 18 međunarodnih i domaćih projekata u oblasti planiranja, projektovanja i bezbjednosti saobraćaja. Uradio je više od 1500 ekspertiza saobraćajnih nezgoda. Od 2016. godine uređuje i organizuje stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja instruktora vožnje, predavača i ispitivača u procesu osposobljavanja vozača. Jedan je od osnivača i trenutno aktuelni glavni urednik naučnog časopisa ''Traffic and transport theory and practice - tttp'' koji je našao mjesto u citatnoj bazi podataka - Copernikus. U okviru kompetencija posjeduje licencirane vještine: Predavača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Ispitivača (poznavanje propisa o bezbjednosti saobraćaja), Vještačenja uzroka saobraćajne nezgode, Vještačenja visine štete na vozilima, Izrade dokumentacije prostornog uređenja, Izrade tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzor, Revizije tehničke dokumentacije - faza saobraćajne signalizacije i nadzora, Revizije bezbjednosti puta/Road Safety Audit (RSA), Provjere bezbjednosti puta (Road Safety Inspection (RSI). Član je Podoodbora za transport, energetiku, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj Bosne i Hercegovine (ispred Republike Srpske) u razgovorima pri EU. Član je komisije za provođenje ispita za vještake saobraćajne struke. Član je Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske. U period od 2001. do 2021. godine bavljao je funkciju Glavnog republičkog saobraćajnog inspektora u Vladi Republike Srpske. Na Saobraćajnom fakultetu Panevropskog univerziteta Apeiron, angažovan je u zvanju redovnog profesora na predmetima iz oblasti saobraćajnog inžinjerstva. Od 01.12.2022. godine obavlja dužnost Dekana Saobraćajnog fakulteta Panevropskog univerziteta Apeiron.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Saobraćajni fakultet - Internacionalni univerzitet Travnik

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Izbor modela organizovanja javnog gradskog prevoza putnika u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

15.02.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za poslovne studije - Univerzitet MEGATREND Beograd

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Koncesije u javnom gradskom prevozu putnika

Datum završetka

10.02.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za poslovne studije - Univerzitet MEGATREND Beograd

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Alternativni modeli upravljanja u sektoru javnog prevoza u Republici Srpskoj

Datum završetka

21.11.2007

 

Obrazovna ustanova

Saobraćajni fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

18.06.1986

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Injac, Z., & D. Amidzic, G.(2022). ''The impact of Freight Vehicle Load on the Condition of Roads in Bosnia and Hercegovina''. TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, 0-0.

 

 

Gladovic, P., & D. Mikanovic, B.(2022). ''Flexibile Transportation of Passengers and Combined Mobility''. TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, 0-0.

 

 

Injac, Z.(2022). ''Prilog istraživanju značaja motivacije kod korištenja sigurnosnog pojasa''. Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, ABSRS Banja Luka, 0-0.

 

 

Draškovć, D.(2022). ''Contemporary methods of road safety risk management''. TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, 0-0.

 

 

Gladović, P., & D. Railić, S.(2021). Models of Organization and Management of Passenger Public Urban Transport Systems. TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, 0-0.

 

 

Draškovic, D., & M. Stanišić, D.(2021). Traffic Accident Experse in Civil Procedure. TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, 0-0.

 

 

(2021). The Model of the Optimal Number of Public Transport Vehicles in Mixed Traffic Flow Conditions A Case Study. Discrete Dynamics in Nature and Society, 0-0.

 

 

Drašković, D., Tošić, S., & Vuinović, T.(2021). Telematics of new vehicles for the purpose of safety of pedestrians - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Glamočić, L., Deretić, N., & Drašković, D.(2020). Video Conferencing and its Application in Education - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Stanimirović, D., Bogdanović, V., & Drašković, D.(2020). The Research Influence of Non-Resident Drivers on the Critical Headway and Follow-up Headway - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Gladović, P., Drašković, D., & Jakupović, E.(2020). Traffic Demand Managment Tools in Small and Medium-Sized Cities - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Vujinović, T., Milovanović, M., Drašković, D., & Mihić, D.(2020). Application of New Materials Technology with the Aim of Satisfying the Regulations - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Glamočić, L., Drašković, D., & Torbica, N.(2019). The influence of the Weather Confitions on Traffic Accidents With the Most Severe Consequences in the Republic of Srpska - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Radović, M., & D. Šmitran, G.(2019). Problemi odvijanja saobraćaja u raskrsnicama sa kružnim tokom sa osvrtom na vještačenje saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj. -, 0-0.

 

 

Drašković Danislav, G.(2018). 'Uticaj vremenskih uslova na saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama na području Republike Srpske. Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici'', ABS RS, Banja Luka, 0-0.

 

 

Drašković, D., Mihajlović, D., Glamočić, L., & Hrnjić, S.(2018). Passive Road Safety Systems - Case Study of Road Section Prnjavor - Doboj - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Gladović, P., Cvijan, M., & Drašković, D.(2018). The Use of Cell Phones While Driving - A Case Study in Serbia - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Drašković, D., Mihajlović, D., & Glamočić, L.(2018). Passive road safety systems-case study of road section Prnjavor-Doboj - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Drašković Danislav, S.(2017). Uticaj bočnih smetnji na bezbjednost puta. Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, ABSRS Banja Luka, 0-0.

 

 

Đever, M., Drašković, D., Radović, M., & Injac, Z.(2017). Analiysis of road safety before and after road safety assessment carried out on the road section n. 16 Banja Luka - Čelinac, intersection "Groblje Vrbanja" - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Radović, M., Drašković, D., Vukšić, V., & Ivanišević, T.(2016). Safety of cyclists in Belgrade - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Petrović, T., Mislosavljević, M., Božović, M., Drašković, D., & Radović, M.(2016). The effects of its application in speed management on state road from mali Pozarevac to Kragujevac - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Mandić, V., & Drašković, D.(2016). Management of high risk road sections of Sarajevo-Romanija region - TTTP. Traffic and Transport Theory and Practice, 0-0.

 

 

Drašković Danislav, V.(2015). SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CYCLISTS SAFETY IN THE CITY OF BELGRADE. '' U SUSRET HUMANOM GRADU'' FTN NOVI SAD, 0-0.

 

 

(2011). Tehnički pregledi u funkciji eliminacije saobraćajnih nezgoda tipa JACKKNIFING. Tehnički pregledi vozila u RS, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Drašković, D., & M. Amidžić, G. (2022). 'Uticaj nalaza vještaka na tužilačko I sudsko odlućivanje na primjeru konkretne saobraćajne nezgode''. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVIII Međunarodni naučni skup Zlatibor (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D. (2022). ''Izazovi četvrte industrijske revolucije u fokusu saobraćajno-transportnih procesa''. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje - iTeo (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Gatarić, V., & D. Beck, A. (2022). ''Alati za unapređenje bezbjednosti puta''. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIV Neđunarodni naučni skup, IUT (pp. 0-0). Travnik: -

 

 

Injac, Z., & D. Amidžić, G. (2021). ''Procjena preopterećenja vozila na putevima u Bosni i Hercegovini''. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIII Međunarodni naučni skup, IUT (pp. 0-0). Travnik: -

 

 

Drašković, D. (2021). Sistemi za zaštitu pješaka. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Međunarodni naučni skup IUT (pp. 0-0). Travnik: -

 

 

Radović, M., & Drašković, D. (2021). Uticaj obuke na smanjenje rizika u saobraćajnim nezgodama. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Bogdanović, M., Papić, Z., Drašković, D., & Radović, D. (2021). Analiza ukošenosti vozila prilikom preticanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Injac, Z. (2021). 'Izbor optimalnog načina naplate putarine za potrebe održivog razvoja transporta u Republici Srpskoj''. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Međunarodni naučni skup, IUT (pp. 0-0). Travnik: -

 

 

Drašković, D., & Amidžić, G. (2019). Značaj prekršajne sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Drašković, D. (2019). ''Uticaj sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode''. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., Vujanić, M., & Stanišić, D. (2018). Formiranje mišljenja vještaka kod saobraćajnih nezgoda tipa vozilo - pješak. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Radović, M., & Drašković, D. (2018). Predviđanje opasne situacije u saobraćaju u funkciji prevencije saobraćajnih nezgoda. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., Radović, M., & Kulović, M. (2018). Psihologija ličnosti - agresivno ponašanje u saobraćaju. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D. (2018). Aspekti primjene directive 2008 / 96 / EC. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Karadžić, R., & Drašković, D. (2018). Maintenance aviation information system. Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Karadžić, R., & Drašković, D. (2018). New maintenance model. Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Karadžić, R., & Drašković, D. (2018). Maintenance of the vessels propulsion complex. Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2017). Transportna politika EU na prostoru BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Ganjarić, A. (2017). Savremene tehnologije praćenja roba u transportu. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Radović, M., Drašković, D., & Đever, M. (2017). Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja". Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodna naučna konferencija (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Radović, M., & Drašković, D. (2016). Razvoj dubinske analize saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj sa osvrtom na iskustva iz Kraljevine Švedske. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., Radović, M., Tešić, M., & Tanasić, S. (2016). Utvrđivanje osnova za naplatu materijalne štete u kasko osiguranju na primjeru osiguranog slučaja u saobraćaju. Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju" (pp. 0-0). Soko Banja: -

 

 

Radović, M., Drašković, D., & Đever, M. (2015). Revizija bezbjednosti saobraćaja - studija primjera raskrsnica Aleksandrovac. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., Kulović, M., & Petrović, T. (2015). Upravljanje brzinama na putevima primjenom ITS-a. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Radović, M., Drašković, D., & Đever, M. (2015). Revizija bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj - studija primjera magistralni put M4 dionica broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja". Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2014). Model integrisanog sistem JGPP u Kantonu Sarajevo. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & T. Ivanišević, T. (2014). ''Značaj formiranja baze podataka o prelasku puta preko pruge relevantne za praćenje bezbjednosti saobraćaja''. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Stručni seminar Agencija za bezbjednostg saobraćaja Republike Srpske, Banja Luka (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Drašković, D. (2013). ''Identifikacija bezbjednosnih rizika u zoni prelaza puta preko željezničke pruge na teritoriji grada Prijedora''. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bezbjednost saobraćaja u lokalnim zajednicama - II Stručni seminar Agencija za bezbjednostg saobraćaja Republike Srpske (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Zaimović, A., & Drašković, D. (2013). Bežične senzorske mreže u funkciji rješavanja problema u saobraćaju. Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2013). Optimizacija sistema organizovanja JGPP u Kantonu Sarajevo. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2013). JGPP u funkciji održivog razvoja i kvaliteta života u gradu. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2013). Analiza funkcije sistema JGPP u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D. (2013). Preventivni kontrolni pregled i dijagnostika putničkih motornih vozila u toku korištenja u cilju povećanja tehničke ispravnosti i bezbjednosti saobraćaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D. (2013). Novi pristupi utvrđivanja uzroka saobraćajnih nezgoda tipa vozilo-pješak. Zbornik radova sa naučnog skupa-Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravnih uzroka saobraćajnih nezgoda (pp. 0-0). Zenica: -

 

 

Drašković, D., & Gladović, P. (2013). Ocjena uticja "komponente put" na bezbjednost saobraćaja na primjerima karakteristične saobraćajne nezgode. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Osiguranje vozila, procjena štete, vještačenja i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D. (2013). Efekti upravnog i inspekcijskog nadzora stanica tehničkog pregleda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Drašković, D. (2013). Tehnički pregled vozila u funkciji bezbjednosti JFPP. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Drašković, D., & Jusufranić, I. (2013). Directions in organizing tariff community in the public city transport company (JGPP) in Sarajevo Canton. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodno savetovanje (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Drašković, D. (2012). Značaj tehničkog pregleda vozila u postupku utvrđivanja uzroka saobraćajne nezgode tipa vozilo-pješak. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2012). Osnovi vođenja i upravljanja logističkim procesima u transportu sa posebnim osvrtom na poslovanje transportnih sistema. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup "Transport i logistika - Evropske perspektive" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Drašković, D. (2012). ''Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravih uzroka saobraćajnih nezgoda''. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup Zenica (pp. 0-0). Zenica: -

 

 

Jusufranić, I. (2011). ''JGPP kao faktor unapređenja kvaliteta života u gradovima u BiH''. Zbornik radova sa naučnog skupa-Ekologija i saobraćaja , III Međunarodni naučni skup (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2011). Mogućnost razvoja savremene logistike u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Suvremeni promet (pp. 0-0). Zagreb / Opatija: -

 

 

Drašković, D., & Kulović, M. (2011). Bezbjednosno-ekološki kriteriji kvaliteta usluga u JGPP u uslovima vrednovanja tehničko-eksploatacionih boniteta prevoznika. Zbornik radova sa naučnog skupa-V Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., & Kulović, M. (2011). Parametri kvaliteta javnog gradskog putničkog prevoza. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Kvalitet u javnom sektoru" (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Drašković, D., & Kulović, M. (2010). Realni efekti automatske kontrole stabilnosti automobila. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2010). Stanje i problematika razvoja saobraćaja u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-I Međunarodni naučni skup "Transport i savremeni uslovi poslovanja" (pp. 0-0). Vlašić: -

 

 

Kulović, M., & Drašković, D. (2010). Analize uticaja novog projekta na saobraćaj. Zbornik radova sa naučnog skupa-30. Naučni skup "Automatizacije u saobraćaju" (pp. 0-0). Zagreb / Istambul: -

 

 

Drašković, D., Jasnić, S., & Jasnić, A. (2009). Pristup istraživanju saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj u kojima su učestvovali vozači do tri godine vozačkog iskustva. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., Jasnić, S., & Jasnić, A. (2009). Pristup istraživanju starosne i polne strukture lica povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2009). Kvalitet JGPP - faktor povećanja mobilnosti stanovništva u gradovima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog gradskog prevoza" (pp. 0-0). Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka

 

 

Drašković, D. (2009). Analiza inspekcijskih kontrola tehničkih pregleda i efekti mjera. Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "EIB Banja Luka" (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2009). Kvalitet logističkih usluga kao faktor poboljšanja kvaliteta procesa transporta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Novi horizonti" (pp. 0-0). Doboj: -

 

 

Drašković, D., Jasnić, S., & Jasnić, A. (2008). Vremensko prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda na području Banja Luke. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Naučno stručno savetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu" (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Drašković, D., & Jasnić, S. (2007). Regulisanje brzine vozila na magistralnim i regionalnim putevima u RS u funkciji povećanje propusne moći puta i bezbjednosti saobraćaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Saobraćaj za novi milenij EIB" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Drašković, D. (2007). Koncesije u Javnom gradskom prevozu putnika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog prevoza" (pp. 0-0). Novi Sad: -

 

 

Jusufranić, I., & Drašković, D. (2007). Aktuelni problemi u JGPP u BiH i načini rješavanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Novi horizonti saobraćaja" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Drašković, D. (2004). Kontrolni mehanizmi države u suzbijanju nelegalnog transporta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Spoljno trgovinska komora u BiH" (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Drašković, D. (2003). Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora" (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Drašković, D. (2003). Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora" (pp. 0-0). Sarajevo: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Drašković, D. (2021). Savremeni modeli organizovanja javnog gradskog prevoza putnika. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Drašković, D., Lipovac, K., & Davidović, S. (2017). Kategorizacija i razvoj putne mreže u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Banja Luka: ABS RS.

 

 

Drašković, D. (2017). ITS-Informacionu komunikacioni sistemi u saobraćaju i logistici. Banja Luka: IUT.

 

 

Drašković, D. (2016). Inteligentni Transportni Sistemi. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Z. Injac and G. D. Amidzic, "''The impact of Freight Vehicle Load on the Condition of Roads in Bosnia and Hercegovina''", TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

P. Gladovic and B. D. Mikanovic, "''Flexibile Transportation of Passengers and Combined Mobility''", TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

Z. Injac, "''Prilog istraživanju značaja motivacije kod korištenja sigurnosnog pojasa''", Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, ABSRS Banja Luka, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

D. Draškovć, "''Contemporary methods of road safety risk management''", TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

P. Gladović and S. D. Railić, "Models of Organization and Management of Passenger Public Urban Transport Systems", TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

D. Draškovic and D. M. Stanišić, "Traffic Accident Experse in Civil Procedure", TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

, "The Model of the Optimal Number of Public Transport Vehicles in Mixed Traffic Flow Conditions A Case Study", Discrete Dynamics in Nature and Society, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

D. Drašković, S. Tošić and T. Vuinović, "Telematics of new vehicles for the purpose of safety of pedestrians - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

L. Glamočić, N. Deretić and D. Drašković, "Video Conferencing and its Application in Education - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

D. Stanimirović, V. Bogdanović and D. Drašković, "The Research Influence of Non-Resident Drivers on the Critical Headway and Follow-up Headway - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

P. Gladović, D. Drašković and E. Jakupović, "Traffic Demand Managment Tools in Small and Medium-Sized Cities - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

T. Vujinović, M. Milovanović, D. Drašković and D. Mihić, "Application of New Materials Technology with the Aim of Satisfying the Regulations - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

L. Glamočić, D. Drašković and N. Torbica, "The influence of the Weather Confitions on Traffic Accidents With the Most Severe Consequences in the Republic of Srpska - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

M. Radović and G. D. Šmitran, "Problemi odvijanja saobraćaja u raskrsnicama sa kružnim tokom sa osvrtom na vještačenje saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj", -, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

G. Drašković Danislav, "'Uticaj vremenskih uslova na saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama na području Republike Srpske", Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici'', ABS RS, Banja Luka, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

D. Drašković, D. Mihajlović, L. Glamočić and S. Hrnjić, "Passive Road Safety Systems - Case Study of Road Section Prnjavor - Doboj - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

P. Gladović, M. Cvijan and D. Drašković, "The Use of Cell Phones While Driving - A Case Study in Serbia - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

D. Drašković, D. Mihajlović and L. Glamočić, "Passive road safety systems-case study of road section Prnjavor-Doboj - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Drašković Danislav, "Uticaj bočnih smetnji na bezbjednost puta", Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, ABSRS Banja Luka, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

M. Đever, D. Drašković, M. Radović and Z. Injac, "Analiysis of road safety before and after road safety assessment carried out on the road section n. 16 Banja Luka - Čelinac, intersection "Groblje Vrbanja" - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

M. Radović, D. Drašković, V. Vukšić and T. Ivanišević, "Safety of cyclists in Belgrade - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

T. Petrović, M. Mislosavljević, M. Božović, D. Drašković and M. Radović, "The effects of its application in speed management on state road from mali Pozarevac to Kragujevac - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

V. Mandić and D. Drašković, "Management of high risk road sections of Sarajevo-Romanija region - TTTP", Traffic and Transport Theory and Practice, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

V. Drašković Danislav, "SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CYCLISTS SAFETY IN THE CITY OF BELGRADE", '' U SUSRET HUMANOM GRADU'' FTN NOVI SAD, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2015.

 

 

, "Tehnički pregledi u funkciji eliminacije saobraćajnih nezgoda tipa JACKKNIFING", Tehnički pregledi vozila u RS, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Drašković and G. M. Amidžić, "'Uticaj nalaza vještaka na tužilačko I sudsko odlućivanje na primjeru konkretne saobraćajne nezgode''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVIII Međunarodni naučni skup Zlatibor, Zlatibor, 2022.

 

 

D. Drašković, "''Izazovi četvrte industrijske revolucije u fokusu saobraćajno-transportnih procesa''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje - iTeo, Banja Luka, 2022.

 

 

V. Gatarić and A. D. Beck, "''Alati za unapređenje bezbjednosti puta''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIV Neđunarodni naučni skup, IUT, Travnik, 2022.

 

 

Z. Injac and G. D. Amidžić, "''Procjena preopterećenja vozila na putevima u Bosni i Hercegovini''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIII Međunarodni naučni skup, IUT, Travnik, 2021.

 

 

D. Drašković, "Sistemi za zaštitu pješaka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Međunarodni naučni skup IUT, Travnik, 2021.

 

 

M. Radović and D. Drašković, "Uticaj obuke na smanjenje rizika u saobraćajnim nezgodama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2021.

 

 

M. Bogdanović, Z. Papić, D. Drašković and D. Radović, "Analiza ukošenosti vozila prilikom preticanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2021.

 

 

Z. Injac, "'Izbor optimalnog načina naplate putarine za potrebe održivog razvoja transporta u Republici Srpskoj''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Međunarodni naučni skup, IUT, Travnik, 2021.

 

 

D. Drašković and G. Amidžić, "Značaj prekršajne sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Vrnjačka Banja, 2019.

 

 

D. Drašković, "''Uticaj sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2019.

 

 

D. Drašković, M. Vujanić and D. Stanišić, "Formiranje mišljenja vještaka kod saobraćajnih nezgoda tipa vozilo - pješak", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju", Banja Luka, 2018.

 

 

M. Radović and D. Drašković, "Predviđanje opasne situacije u saobraćaju u funkciji prevencije saobraćajnih nezgoda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2018.

 

 

D. Drašković, M. Radović and M. Kulović, "Psihologija ličnosti - agresivno ponašanje u saobraćaju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVI Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2018.

 

 

D. Drašković, "Aspekti primjene directive 2008 / 96 / EC", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2018.

 

 

R. Karadžić and D. Drašković, "Maintenance aviation information system", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry, Vrnjačka Banja, 2018.

 

 

R. Karadžić and D. Drašković, "New maintenance model", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry, Vrnjačka Banja, 2018.

 

 

R. Karadžić and D. Drašković, "Maintenance of the vessels propulsion complex", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry, Vrnjačka Banja, 2018.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Transportna politika EU na prostoru BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2017.

 

 

D. Drašković and A. Ganjarić, "Savremene tehnologije praćenja roba u transportu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2017.

 

 

M. Radović, D. Drašković and M. Đever, "Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodna naučna konferencija, Zlatibor, 2017.

 

 

M. Radović and D. Drašković, "Razvoj dubinske analize saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj sa osvrtom na iskustva iz Kraljevine Švedske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2016.

 

 

D. Drašković, M. Radović, M. Tešić and S. Tanasić, "Utvrđivanje osnova za naplatu materijalne štete u kasko osiguranju na primjeru osiguranog slučaja u saobraćaju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju", Soko Banja, 2016.

 

 

M. Radović, D. Drašković and M. Đever, "Revizija bezbjednosti saobraćaja - studija primjera raskrsnica Aleksandrovac", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2015.

 

 

D. Drašković, M. Kulović and T. Petrović, "Upravljanje brzinama na putevima primjenom ITS-a", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2015.

 

 

M. Radović, D. Drašković and M. Đever, "Revizija bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj - studija primjera magistralni put M4 dionica broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2015.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Model integrisanog sistem JGPP u Kantonu Sarajevo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2014.

 

 

D. Drašković and T. T. Ivanišević, "''Značaj formiranja baze podataka o prelasku puta preko pruge relevantne za praćenje bezbjednosti saobraćaja''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Stručni seminar Agencija za bezbjednostg saobraćaja Republike Srpske, Banja Luka, Banja Luka, 2014.

 

 

D. Drašković, "''Identifikacija bezbjednosnih rizika u zoni prelaza puta preko željezničke pruge na teritoriji grada Prijedora''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bezbjednost saobraćaja u lokalnim zajednicama - II Stručni seminar Agencija za bezbjednostg saobraćaja Republike Srpske, Banja Luka, 2013.

 

 

A. Zaimović and D. Drašković, "Bežične senzorske mreže u funkciji rješavanja problema u saobraćaju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Optimizacija sistema organizovanja JGPP u Kantonu Sarajevo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "JGPP u funkciji održivog razvoja i kvaliteta života u gradu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Analiza funkcije sistema JGPP u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković, "Preventivni kontrolni pregled i dijagnostika putničkih motornih vozila u toku korištenja u cilju povećanja tehničke ispravnosti i bezbjednosti saobraćaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa", Vlašić, 2013.

 

 

D. Drašković, "Novi pristupi utvrđivanja uzroka saobraćajnih nezgoda tipa vozilo-pješak", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravnih uzroka saobraćajnih nezgoda, Zenica, 2013.

 

 

D. Drašković and P. Gladović, "Ocjena uticja "komponente put" na bezbjednost saobraćaja na primjerima karakteristične saobraćajne nezgode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Osiguranje vozila, procjena štete, vještačenja i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2013.

 

 

D. Drašković, "Efekti upravnog i inspekcijskog nadzora stanica tehničkog pregleda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj", Teslić, 2013.

 

 

D. Drašković, "Tehnički pregled vozila u funkciji bezbjednosti JFPP", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj", Teslić, 2013.

 

 

D. Drašković and I. Jusufranić, "Directions in organizing tariff community in the public city transport company (JGPP) in Sarajevo Canton", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodno savetovanje, Novi Sad, 2013.

 

 

D. Drašković, "Značaj tehničkog pregleda vozila u postupku utvrđivanja uzroka saobraćajne nezgode tipa vozilo-pješak", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj", Teslić, 2012.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Osnovi vođenja i upravljanja logističkim procesima u transportu sa posebnim osvrtom na poslovanje transportnih sistema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup "Transport i logistika - Evropske perspektive", Vlašić, 2012.

 

 

D. Drašković, "''Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravih uzroka saobraćajnih nezgoda''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup Zenica, Zenica, 2012.

 

 

I. Jusufranić, "''JGPP kao faktor unapređenja kvaliteta života u gradovima u BiH''", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Ekologija i saobraćaja , III Međunarodni naučni skup, Vlašić, 2011.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Mogućnost razvoja savremene logistike u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Suvremeni promet, Zagreb / Opatija, 2011.

 

 

D. Drašković and M. Kulović, "Bezbjednosno-ekološki kriteriji kvaliteta usluga u JGPP u uslovima vrednovanja tehničko-eksploatacionih boniteta prevoznika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2011.

 

 

D. Drašković and M. Kulović, "Parametri kvaliteta javnog gradskog putničkog prevoza", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Kvalitet u javnom sektoru", Neum, 2011.

 

 

D. Drašković and M. Kulović, "Realni efekti automatske kontrole stabilnosti automobila", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2010.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Stanje i problematika razvoja saobraćaja u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-I Međunarodni naučni skup "Transport i savremeni uslovi poslovanja", Vlašić, 2010.

 

 

M. Kulović and D. Drašković, "Analize uticaja novog projekta na saobraćaj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-30. Naučni skup "Automatizacije u saobraćaju", Zagreb / Istambul, 2010.

 

 

D. Drašković, S. Jasnić and A. Jasnić, "Pristup istraživanju saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj u kojima su učestvovali vozači do tri godine vozačkog iskustva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2009.

 

 

D. Drašković, S. Jasnić and A. Jasnić, "Pristup istraživanju starosne i polne strukture lica povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2009.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Kvalitet JGPP - faktor povećanja mobilnosti stanovništva u gradovima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog gradskog prevoza", Novi Sad, 2009.

 

 

D. Drašković, "Analiza inspekcijskih kontrola tehničkih pregleda i efekti mjera", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Stručno savjetovanje "EIB Banja Luka", Jahorina, 2009.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Kvalitet logističkih usluga kao faktor poboljšanja kvaliteta procesa transporta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Novi horizonti", Doboj, 2009.

 

 

D. Drašković, S. Jasnić and A. Jasnić, "Vremensko prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda na području Banja Luke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Naučno stručno savetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu", Zlatibor, 2008.

 

 

D. Drašković and S. Jasnić, "Regulisanje brzine vozila na magistralnim i regionalnim putevima u RS u funkciji povećanje propusne moći puta i bezbjednosti saobraćaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Saobraćaj za novi milenij EIB", Banja Luka, 2007.

 

 

D. Drašković, "Koncesije u Javnom gradskom prevozu putnika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog prevoza", Novi Sad, 2007.

 

 

I. Jusufranić and D. Drašković, "Aktuelni problemi u JGPP u BiH i načini rješavanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Novi horizonti saobraćaja", Teslić, 2007.

 

 

D. Drašković, "Kontrolni mehanizmi države u suzbijanju nelegalnog transporta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Spoljno trgovinska komora u BiH", Neum, 2004.

 

 

D. Drašković, "Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora", Sarajevo, 2003.

 

 

D. Drašković, "Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora", Sarajevo, 2003.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Drašković, "Savremeni modeli organizovanja javnog gradskog prevoza putnika", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2021.

 

 

D. Drašković, K. Lipovac and S. Davidović, "Kategorizacija i razvoj putne mreže u nadležnosti jedinica lokalne samouprave", Banja Luka: ABS RS, 2017.

 

 

D. Drašković, "ITS-Informacionu komunikacioni sistemi u saobraćaju i logistici", Banja Luka: IUT, 2017.

 

 

D. Drašković, "Inteligentni Transportni Sistemi", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Injac, Z. Draskovic, D. Amidzic, G.

Naziv časopisa

TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka

Naziv rada

''The impact of Freight Vehicle Load on the Condition of Roads in Bosnia and Hercegovina''

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gladovic, P. Draskovic, D. Mikanovic, B.

Naziv časopisa

TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka

Naziv rada

''Flexibile Transportation of Passengers and Combined Mobility''

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Injac, Z. Drašković, D.

Naziv časopisa

Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, ABSRS Banja Luka

Naziv rada

''Prilog istraživanju značaja motivacije kod korištenja sigurnosnog pojasa''

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Draškovć, D. Gatarić, V.

Naziv časopisa

TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka

Naziv rada

''Contemporary methods of road safety risk management''

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gladović, P. Draškovic, D. Railić, S. Injac, Z.

Naziv časopisa

TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka

Naziv rada

Models of Organization and Management of Passenger Public Urban Transport Systems

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Draškovic, D. Vujanić, M. Stanišić, D. Amidžić, G.

Naziv časopisa

TTTP (Traffic and Transport Theory and Practice) Apeiron Banja Luka

Naziv rada

Traffic Accident Experse in Civil Procedure

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Drašković Danislav

Naziv časopisa

Discrete Dynamics in Nature and Society

Naziv rada

The Model of the Optimal Number of Public Transport Vehicles in Mixed Traffic Flow Conditions A Case Study

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Drašković, Danislav; Tošić, S; Vuinović, T

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Telematics of new vehicles for the purpose of safety of pedestrians - TTTP

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Glamočić, L; Deretić, N; Drašković, Danislav

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Video Conferencing and its Application in Education - TTTP

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stanimirović, D; Bogdanović, V; Drašković, Danislav

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The Research Influence of Non-Resident Drivers on the Critical Headway and Follow-up Headway - TTTP

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gladović, P; Drašković, Danislav; Jakupović, E

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Traffic Demand Managment Tools in Small and Medium-Sized Cities - TTTP

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Vujinović, T; Milovanović, M; Drašković, Danislav; Mihić, D

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Application of New Materials Technology with the Aim of Satisfying the Regulations - TTTP

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Glamočić, L; Drašković, Danislav; Torbica, N

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The influence of the Weather Confitions on Traffic Accidents With the Most Severe Consequences in the Republic of Srpska - TTTP

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Radović, M. Drašković, D. Šmitran, G.

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Problemi odvijanja saobraćaja u raskrsnicama sa kružnim tokom sa osvrtom na vještačenje saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Drašković Danislav, Glamočić Lj., Torbica N.

Naziv časopisa

Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici'', ABS RS, Banja Luka

Naziv rada

'Uticaj vremenskih uslova na saobraćajne nezgode sa najtežim posljedicama na području Republike Srpske

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Drašković, Danislav; Mihajlović, D; Glamočić, L; Hrnjić, S

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Passive Road Safety Systems - Case Study of Road Section Prnjavor - Doboj - TTTP

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gladović, P; Cvijan, M; Drašković, Danislav

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The Use of Cell Phones While Driving - A Case Study in Serbia - TTTP

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drašković, Danislav; Mihajlović, D; Glamočić, L

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Passive road safety systems-case study of road section Prnjavor-Doboj - TTTP

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drašković Danislav, Sančanin O., Prislan D.

Naziv časopisa

Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, ABSRS Banja Luka

Naziv rada

Uticaj bočnih smetnji na bezbjednost puta

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Đever, M; Drašković, Danislav; Radović, M; Injac, Z

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Analiysis of road safety before and after road safety assessment carried out on the road section n. 16 Banja Luka - Čelinac, intersection "Groblje Vrbanja" - TTTP

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav; Vukšić, V; Ivanišević, T

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Safety of cyclists in Belgrade - TTTP

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Petrović, T; Mislosavljević, M; Božović, M; Drašković, Danislav; Radović, M

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

The effects of its application in speed management on state road from mali Pozarevac to Kragujevac - TTTP

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mandić, V; Drašković, Danislav

Naziv časopisa

Traffic and Transport Theory and Practice

Naziv rada

Management of high risk road sections of Sarajevo-Romanija region - TTTP

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drašković Danislav, Vukšić V.

Naziv časopisa

'' U SUSRET HUMANOM GRADU'' FTN NOVI SAD

Naziv rada

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CYCLISTS SAFETY IN THE CITY OF BELGRADE

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Drašković Danislav

Naziv časopisa

Tehnički pregledi vozila u RS

Naziv rada

Tehnički pregledi u funkciji eliminacije saobraćajnih nezgoda tipa JACKKNIFING

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Drašković, D. Radović, M. Amidžić, G.

Naziv rada

'Uticaj nalaza vještaka na tužilačko I sudsko odlućivanje na primjeru konkretne saobraćajne nezgode''

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

XVIII Međunarodni naučni skup Zlatibor

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, D. Vučenović V.

Naziv rada

''Izazovi četvrte industrijske revolucije u fokusu saobraćajno-transportnih procesa''

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

XIV Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje - iTeo

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gatarić, V. Drašković, D. Beck, A.

Naziv rada

''Alati za unapređenje bezbjednosti puta''

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

XXIV Neđunarodni naučni skup, IUT

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Injac, Z. Drašković, D. Amidžić, G.

Naziv rada

''Procjena preopterećenja vozila na putevima u Bosni i Hercegovini''

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XXIII Međunarodni naučni skup, IUT

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Sistemi za zaštitu pješaka

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XXII Međunarodni naučni skup IUT

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav

Naziv rada

Uticaj obuke na smanjenje rizika u saobraćajnim nezgodama

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bogdanović, M; Papić, Z; Drašković, Danislav; Radović, D

Naziv rada

Analiza ukošenosti vozila prilikom preticanja

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Injac, Z. Drašković, D.

Naziv rada

'Izbor optimalnog načina naplate putarine za potrebe održivog razvoja transporta u Republici Srpskoj''

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XXII Međunarodni naučni skup, IUT

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Amidžić, G

Naziv rada

Značaj prekršajne sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, D. Amidžić, G.

Naziv rada

''Uticaj sankcije u prevenciji saobraćajne nezgode''

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Vujanić, M; Stanišić, D

Naziv rada

Formiranje mišljenja vještaka kod saobraćajnih nezgoda tipa vozilo - pješak

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XVII Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav

Naziv rada

Predviđanje opasne situacije u saobraćaju u funkciji prevencije saobraćajnih nezgoda

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XVI Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Radović, M; Kulović, M

Naziv rada

Psihologija ličnosti - agresivno ponašanje u saobraćaju

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XVI Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Aspekti primjene directive 2008 / 96 / EC

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karadžić, R; Drašković, Danislav

Naziv rada

Maintenance aviation information system

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karadžić, R; Drašković, Danislav

Naziv rada

New maintenance model

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karadžić, R; Drašković, Danislav

Naziv rada

Maintenance of the vessels propulsion complex

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

18th International Conference RaDMI Research and Development in Mechanical Industry

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Transportna politika EU na prostoru BiH

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XIII Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Ganjarić, A

Naziv rada

Savremene tehnologije praćenja roba u transportu

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XIII Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav; Đever, M

Naziv rada

Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja"

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XV Međunarodna naučna konferencija

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav

Naziv rada

Razvoj dubinske analize saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj sa osvrtom na iskustva iz Kraljevine Švedske

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

X Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Radović, M; Tešić, M; Tanasić, S

Naziv rada

Utvrđivanje osnova za naplatu materijalne štete u kasko osiguranju na primjeru osiguranog slučaja u saobraćaju

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XV Simpozijum "Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju"

Grad

Soko Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav; Đever, M

Naziv rada

Revizija bezbjednosti saobraćaja - studija primjera raskrsnica Aleksandrovac

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

IX Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Kulović, M; Petrović, T

Naziv rada

Upravljanje brzinama na putevima primjenom ITS-a

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

IX Međunarodni naučni skup

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Radović, M; Drašković, Danislav; Đever, M

Naziv rada

Revizija bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj - studija primjera magistralni put M4 dionica broj 16 Banja Luka - Čelinac, raskrsnica "Groblje Vrbanja"

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

XI Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Model integrisanog sistem JGPP u Kantonu Sarajevo

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

IX Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, D. Petrović, T. Ivanišević, T.

Naziv rada

''Značaj formiranja baze podataka o prelasku puta preko pruge relevantne za praćenje bezbjednosti saobraćaja''

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

III Stručni seminar Agencija za bezbjednostg saobraćaja Republike Srpske, Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, D. Dakić, B.

Naziv rada

''Identifikacija bezbjednosnih rizika u zoni prelaza puta preko željezničke pruge na teritoriji grada Prijedora''

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Bezbjednost saobraćaja u lokalnim zajednicama - II Stručni seminar Agencija za bezbjednostg saobraćaja Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zaimović, A; Drašković, Danislav

Naziv rada

Bežične senzorske mreže u funkciji rješavanja problema u saobraćaju

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

V Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Optimizacija sistema organizovanja JGPP u Kantonu Sarajevo

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

JGPP u funkciji održivog razvoja i kvaliteta života u gradu

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Analiza funkcije sistema JGPP u BiH

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Preventivni kontrolni pregled i dijagnostika putničkih motornih vozila u toku korištenja u cilju povećanja tehničke ispravnosti i bezbjednosti saobraćaja

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Novi pristupi utvrđivanja uzroka saobraćajnih nezgoda tipa vozilo-pješak

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravnih uzroka saobraćajnih nezgoda

Grad

Zenica

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Gladović, P

Naziv rada

Ocjena uticja "komponente put" na bezbjednost saobraćaja na primjerima karakteristične saobraćajne nezgode

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Osiguranje vozila, procjena štete, vještačenja i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Efekti upravnog i inspekcijskog nadzora stanica tehničkog pregleda

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Tehnički pregled vozila u funkciji bezbjednosti JFPP

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jusufranić, I

Naziv rada

Directions in organizing tariff community in the public city transport company (JGPP) in Sarajevo Canton

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

IV Međunarodno savetovanje

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Značaj tehničkog pregleda vozila u postupku utvrđivanja uzroka saobraćajne nezgode tipa vozilo-pješak

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tehnički pregledi vozila u Republici Srpskoj"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Osnovi vođenja i upravljanja logističkim procesima u transportu sa posebnim osvrtom na poslovanje transportnih sistema

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

III Međunarodni naučni skup "Transport i logistika - Evropske perspektive"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, D.

Naziv rada

''Rekonstrukcija saobraćajnih nezgoda i upotreba savremenih matematičkih modela u cilju identifikacije pravih uzroka saobraćajnih nezgoda''

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup Zenica

Grad

Zenica

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I. Drašković, D.

Naziv rada

''JGPP kao faktor unapređenja kvaliteta života u gradovima u BiH''

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Ekologija i saobraćaja , III Međunarodni naučni skup

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Mogućnost razvoja savremene logistike u BiH

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Suvremeni promet

Grad

Zagreb / Opatija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Kulović, M

Naziv rada

Bezbjednosno-ekološki kriteriji kvaliteta usluga u JGPP u uslovima vrednovanja tehničko-eksploatacionih boniteta prevoznika

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

V Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Kulović, M

Naziv rada

Parametri kvaliteta javnog gradskog putničkog prevoza

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Naučni skup "Kvalitet u javnom sektoru"

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Kulović, M

Naziv rada

Realni efekti automatske kontrole stabilnosti automobila

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

IV Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Stanje i problematika razvoja saobraćaja u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

I Međunarodni naučni skup "Transport i savremeni uslovi poslovanja"

Grad

Vlašić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kulović, M; Drašković, Danislav

Naziv rada

Analize uticaja novog projekta na saobraćaj

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

30. Naučni skup "Automatizacije u saobraćaju"

Grad

Zagreb / Istambul

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jasnić, S; Jasnić, A

Naziv rada

Pristup istraživanju saobraćajnih nezgoda u Republici Srpskoj u kojima su učestvovali vozači do tri godine vozačkog iskustva

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jasnić, S; Jasnić, A

Naziv rada

Pristup istraživanju starosne i polne strukture lica povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

III Naučno stručno savjetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Kvalitet JGPP - faktor povećanja mobilnosti stanovništva u gradovima

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog gradskog prevoza"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

Fakultet tehničkih nauka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Analiza inspekcijskih kontrola tehničkih pregleda i efekti mjera

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Stručno savjetovanje "EIB Banja Luka"

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Kvalitet logističkih usluga kao faktor poboljšanja kvaliteta procesa transporta

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Novi horizonti"

Grad

Doboj

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jasnić, S; Jasnić, A

Naziv rada

Vremensko prostorna distribucija saobraćajnih nezgoda na području Banja Luke

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

II Naučno stručno savetovanje "Osiguranje vozila, procjena štete i zastupanja na sudu"

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav; Jasnić, S

Naziv rada

Regulisanje brzine vozila na magistralnim i regionalnim putevima u RS u funkciji povećanje propusne moći puta i bezbjednosti saobraćaja

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Saobraćaj za novi milenij EIB"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Koncesije u Javnom gradskom prevozu putnika

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Tendencije savremenog organizovanja javnog prevoza"

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jusufranić, I; Drašković, Danislav

Naziv rada

Aktuelni problemi u JGPP u BiH i načini rješavanja

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Novi horizonti saobraćaja"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Kontrolni mehanizmi države u suzbijanju nelegalnog transporta

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Naučni skup "Spoljno trgovinska komora u BiH"

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora"

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drašković, Danislav

Naziv rada

Zakonodavna legislativa iz oblasti transporta

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Naučni skup "Gospodarska / Privredna komora"

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Drašković, Danislav

Naslov

Savremeni modeli organizovanja javnog gradskog prevoza putnika

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Drašković, Danislav; Lipovac, K; Davidović, S

Naslov

Kategorizacija i razvoj putne mreže u nadležnosti jedinica lokalne samouprave

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

ABS RS

Tip

Praktikum

 

Autori

Drašković, Danislav

Naslov

ITS-Informacionu komunikacioni sistemi u saobraćaju i logistici

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

IUT

Tip

Udžbenik

 

Autori

Drašković, Danislav

Naslov

Inteligentni Transportni Sistemi

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Bezbjednost saobraćaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Teorija saobraćajnog toka

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Transport putnika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Saobraćajno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ekspertize saobraćajnih nezgoda

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Inteligentni transportni sistemi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Bezbjednost saobraćaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Teorija saobraćajnog toka

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Transport putnika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Saobraćajno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ekspertize saobraćajnih nezgoda

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Inteligentni transportni sistemi

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI