slika radnika


Doc. dr ALEXANDER SHUKLIN

docent

  • Fakultet filoloških nauka
  • aleksandr.a.suklin@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ALEXANDER SHUKLIN

 

Godina rođenja

1989

Mjesto rođenja

Tjumen

Država rođenja

Ruska Federacija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - filološke nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Ruski jezik - 240 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: "Nastavno prevodilački studijski program Ruskog jezika - 180 ECTS")

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Filolog, docent (1. marta 1989, Tjumen, Ruska Federacija). Srednju školu završio je u Pamjatnom, opština Tjumenska oblast, Ruska Federacija. Diplomirao je na Institutu za filologiju i novinarstvo Tjumenskog državnog univerziteta u Tjumenu, 2010. Postdiplomske studije završio je 2012. na Institutu za filologiju i novinarstvo Tjumenskog državnog univerziteta u Tjumenu odbranom magistarske teze Koncept domovine u savremenoj književnosti ruskih Njemaca. 2016 je završio doktorske studije, modul Teorija književnosti, na Institutu za filologiju i novinarstvo Tjumenskog državnog univerziteta u Tjumenu, na kojem je položio 13 ispita i stekao zvanje profesora visoke škole. Doktorsku disertaciju Savremena književnost ruskih Njemaca: problem tradicije odbranio je 2018. na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
Od septembra 2016. do marta 2017. radio je kao profesor ruskog jezika kao stranog na Tjumenskom državnom medicinskom univerzitetu u Tjumenu, Ruska Federacija. Od februara 2016. do avgusta 2017. radio je kao koordinator međunarodnih naučnih programa na Tjumenskom državnom univerzitetu u Tjumenu, Ruska Federacija . Od decembra 2017. do juna 2019 radio je kao koordinator međunarodnih programa u zemljama Balkana na Tjumenskom državnom univerzitetu u Tjumenu, Ruska Federacija. U 2018. godini bio je delegat Međunarodne unije nemačke kulture na 63 Kongresu Federalističke unije evropskih nacionalnih manjina (Leeuwarden, Holandija).
Na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci je biran u zvanje docenta 2019., gdje je od 2019. zaposlen na Fakultetu filoloških nauka i predaje slavistiku i rusku književnost. Autor je 20 naučnih radova iz oblasti književnosti. Gostujući je predavač na Tjumenskom državnom medicinskom univerzitetu u Tjumenu, Ruska Federacija (2019). Član Saveza prevodilaca Rusije (2017- ), Član Saveza germanista Rusije (2016- ). Pored ruskog jezika kao maternjeg, aktivno se služi srpskim i njemačkim jezikom.
Područja od naučnog interesa: problem kulturnog pamćenja u proučavanju književnosti nacionalnih manjina u Evropi; savremena ruska književnost; savremena austrijska književnost.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološko-umetnički fakultet - Univerziteta u Kragujevcu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Savremena književnost ruskih Nemaca: Problem tradicije

Datum završetka

26.12.2018

 

Obrazovna ustanova

Tjumenski državni univerzitet

Država

Ruska Federacija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Koncept "domovine" u savremenoj književnosti ruskih Nemaca

Datum završetka

31.05.2012

 

Obrazovna ustanova

Tjumenski državni univerzitet

Država

Ruska Federacija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Simbolika brojeva u romanu F.M. Dostojevskog "Idiot" i biblijska tradicija

Datum završetka

28.06.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Alexandra P. Ushakova, S., & Alexander A. Shuklin, M.(2020). DIGITAL TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON VALUES IN THE CONTEXT OF EDUCATION. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, 0-0.

 

 

Shuklin, A.(2020). Евангельские мотивы в повести Александра Райзера «Старое Евангелие от Иоанна». Современное педагогическое образование, 225-230.

 

 

Shuklin, A.(2020). Особенности организации учебного процесса при преподавании русского языка как иностранного в медицинском вузе. Словенски језици и књижевности: функционисање и учење у савременим условима: зборник радова, 0-0.

 

 

Shuklin, A.(2019). «Художественные образы и мотивы в повести Олега Клинга “Невыдуманный пейзаж”». Наслеђе, 0-0.

 

 

Shuklin, A.(2016). «Образ Сибири в прозе российских немцев 1990-2000-х гг.». Вестник Тюменского государственного университета, 138-147.

 

 

Shuklin, A.(2014). «Память культуры как теоретико-литературная категория». Вестник Тюменского государственного университета, 187-189.

 

 

Shuklin, A.(2012). «О литературе российских немцев в тюменском регионе». Вестник Института гуманитарных наук ТюмГУ, 154-159.

 

 

Александр Шуклин, Э.(2012). «К проблемам существования литературы российских немцев в тюменском регионе». Германия и Россия, 55-59.

 

 

Галина Данилина, А.(2012). «Фридрих Больгер. Живая рана». Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., 42-45.

 

 

Галина Данилина, А.(2012). «Иоганн Варкентин. Российские немцы в процессе перемен». Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., 72-75.

 

 

Галина Данилина, А.(2012). «Якоб Шмаль. Ничего, кроме моей жизни». Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., 530-533.

 

 

Галина Данилина, А.(2012). «Вольдемар Шпаар. Буквы-зёрна в колосьях-словах». Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., 588-591.

 

 

Shuklin, A.(2012). «Вольдемар Гердт. Я немцем был». Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., 186-199.

 

 

Shuklin, A.(2012). «Ольга Баумгертнер. Достать Луну». Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., 622-625.

 

 

Юрий Доманский, А.(2012). «Елена Зейферт. Только розовым пальцам Бога листать календарь». Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., 288-291.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Carsten Gansel (Hg.), J., & Nina Paulsen, E. (2018). Literatur der Russlanddeutschen und Erinnerung. Berlin: Berlin: OKAPI Verlag.

 

 

Shuklin, A. (2011). «Образ дома в русской классике: проблема научного подхода». Печатник: Молодой человек в системе современного образования, Отв. ред. Е.Н.Васильева, Тюмень: Печатник.

 

 

Shuklin, A. (2011). «Образ Родины в русской поэзии». Тюмень: Проблемы обеспечения качества современного образовательного процесса.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Alexandra P. Ushakova and M. Alexander A. Shuklin, "DIGITAL TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON VALUES IN THE CONTEXT OF EDUCATION", European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

A. Shuklin, "Евангельские мотивы в повести Александра Райзера «Старое Евангелие от Иоанна»", Современное педагогическое образование, vol. 2020, no. 6, pp. 225-230, 2020.

 

 

A. Shuklin, "Особенности организации учебного процесса при преподавании русского языка как иностранного в медицинском вузе", Словенски језици и књижевности: функционисање и учење у савременим условима: зборник радова, vol. 7, no. 8, pp. 0-0, 2020.

 

 

A. Shuklin, "«Художественные образы и мотивы в повести Олега Клинга “Невыдуманный пейзаж”»", Наслеђе, vol. 2019, no. 42, pp. 0-0, 2019.

 

 

A. Shuklin, "«Образ Сибири в прозе российских немцев 1990-2000-х гг.»", Вестник Тюменского государственного университета, vol. 2016, no. 2, pp. 138-147, 2016.

 

 

A. Shuklin, "«Память культуры как теоретико-литературная категория»", Вестник Тюменского государственного университета, vol. 2014, no. 1, pp. 187-189, 2014.

 

 

A. Shuklin, "«О литературе российских немцев в тюменском регионе»", Вестник Института гуманитарных наук ТюмГУ, vol. 2012, no. 10, pp. 154-159, 2012.

 

 

Э. Александр Шуклин, "«К проблемам существования литературы российских немцев в тюменском регионе»", Германия и Россия, vol. 2012, no. 1, pp. 55-59, 2012.

 

 

А. Галина Данилина, "«Фридрих Больгер. Живая рана»", Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., vol. 2012, no. 1, pp. 42-45, 2012.

 

 

А. Галина Данилина, "«Иоганн Варкентин. Российские немцы в процессе перемен»", Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., vol. 2012, no. 1, pp. 72-75, 2012.

 

 

А. Галина Данилина, "«Якоб Шмаль. Ничего, кроме моей жизни»", Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., vol. 2012, no. 1, pp. 530-533, 2012.

 

 

А. Галина Данилина, "«Вольдемар Шпаар. Буквы-зёрна в колосьях-словах»", Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., vol. 2012, no. 1, pp. 588-591, 2012.

 

 

A. Shuklin, "«Вольдемар Гердт. Я немцем был»", Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., vol. 2012, no. 1, pp. 186-199, 2012.

 

 

A. Shuklin, "«Ольга Баумгертнер. Достать Луну»", Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., vol. 2012, no. 1, pp. 622-625, 2012.

 

 

А. Юрий Доманский, "«Елена Зейферт. Только розовым пальцам Бога листать календарь»", Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в., vol. 2012, no. 1, pp. 288-291, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

J. Carsten Gansel (Hg.) and E. Nina Paulsen, Literatur der Russlanddeutschen und Erinnerung, Berlin: Berlin: OKAPI Verlag, 2018.

 

 

A. Shuklin, «Образ дома в русской классике: проблема научного подхода», Печатник: Молодой человек в системе современного образования, Отв. ред. Е.Н.Васильева, Тюмень: Печатник, 2011.

 

 

A. Shuklin, «Образ Родины в русской поэзии», Тюмень: Проблемы обеспечения качества современного образовательного процесса, 2011.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Alexandra P. Ushakova, Svetlana A. Shishkina, Alexander A. Shuklin, Makka M. Patieva, Elvira A. Pirverdieva

Naziv časopisa

European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS

Naziv rada

DIGITAL TECHNOLOGIES AND THEIR IMPACT ON VALUES IN THE CONTEXT OF EDUCATION

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naziv časopisa

Современное педагогическое образование

Naziv rada

Евангельские мотивы в повести Александра Райзера «Старое Евангелие от Иоанна»

Godina izdavanja

2020

Stranice

225-230

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naziv časopisa

Словенски језици и књижевности: функционисање и учење у савременим условима: зборник радова

Naziv rada

Особенности организации учебного процесса при преподавании русского языка как иностранного в медицинском вузе

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naziv časopisa

Наслеђе

Naziv rada

«Художественные образы и мотивы в повести Олега Клинга “Невыдуманный пейзаж”»

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

42

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naziv časopisa

Вестник Тюменского государственного университета

Naziv rada

«Образ Сибири в прозе российских немцев 1990-2000-х гг.»

Godina izdavanja

2016

Stranice

138-147

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naziv časopisa

Вестник Тюменского государственного университета

Naziv rada

«Память культуры как теоретико-литературная категория»

Godina izdavanja

2014

Stranice

187-189

Godina_Vol_IEEE

2014

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naziv časopisa

Вестник Института гуманитарных наук ТюмГУ

Naziv rada

«О литературе российских немцев в тюменском регионе»

Godina izdavanja

2012

Stranice

154-159

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Александр Шуклин, Эльвира Кельметр

Naziv časopisa

Германия и Россия

Naziv rada

«К проблемам существования литературы российских немцев в тюменском регионе»

Godina izdavanja

2012

Stranice

55-59

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Галина Данилина, Александр Шуклин

Naziv časopisa

Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.

Naziv rada

«Фридрих Больгер. Живая рана»

Godina izdavanja

2012

Stranice

42-45

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Галина Данилина, Александр Шуклин

Naziv časopisa

Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.

Naziv rada

«Иоганн Варкентин. Российские немцы в процессе перемен»

Godina izdavanja

2012

Stranice

72-75

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Галина Данилина, Александр Шуклин

Naziv časopisa

Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.

Naziv rada

«Якоб Шмаль. Ничего, кроме моей жизни»

Godina izdavanja

2012

Stranice

530-533

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Галина Данилина, Александр Шуклин

Naziv časopisa

Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.

Naziv rada

«Вольдемар Шпаар. Буквы-зёрна в колосьях-словах»

Godina izdavanja

2012

Stranice

588-591

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naziv časopisa

Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.

Naziv rada

«Вольдемар Гердт. Я немцем был»

Godina izdavanja

2012

Stranice

186-199

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naziv časopisa

Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.

Naziv rada

«Ольга Баумгертнер. Достать Луну»

Godina izdavanja

2012

Stranice

622-625

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Юрий Доманский, Александр Шуклин

Naziv časopisa

Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.

Naziv rada

«Елена Зейферт. Только розовым пальцам Бога листать календарь»

Godina izdavanja

2012

Stranice

288-291

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Carsten Gansel (Hg.), Julian Wessel, Nina Paulsen, Elena Seifert, Alexander Schuklin

Naslov

Literatur der Russlanddeutschen und Erinnerung

Godina izdavanja

2018

Grad

Berlin

Izdavač

Berlin: OKAPI Verlag

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naslov

«Образ дома в русской классике: проблема научного подхода»

Godina izdavanja

2011

Grad

Печатник

Izdavač

Молодой человек в системе современного образования, Отв. ред. Е.Н.Васильева, Тюмень: Печатник

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Shuklin, Aleksandr

Naslov

«Образ Родины в русской поэзии»

Godina izdavanja

2011

Grad

Тюмень

Izdavač

Проблемы обеспечения качества современного образовательного процесса

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Stilistika ruskog jezika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ruska književnost - ruska drama

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Metodika nastave ruskog jezika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Stilistika umjetničke književnosti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Leksikologija i frazeologija ruskog jezika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ruska književnost 20. vijeka

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ruska književnost - ruska drama

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Metodika nastave ruskog jezika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Stilistika umjetničke književnosti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Pregled ruske književnosti 19. i 20. vijeka

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI