slika radnika


Mr MAJA RADOJA

viši asistent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • maja.z.radojastegic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MAJA RADOJA

 

Godina rođenja

1984

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Saradnik - viši asistent (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Maja Radoja, rođena 25.5.1984 godine u Banjoj Luci.
Pohađala onovnu školu "Mladen Stojanović" u Laktašima. Završila srednju medicinsku školu, mjer laboratorijski tehničar. Diplomirala hemiju na prirodno- matematičkom fakultetu u Banjoj Luci na temu: Faktori koji utiču na kvaitet nastave hemije" te stekla zvanje- profesor hemije. 2015 godine na Nastavničkokm fakultetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, magistrirala na temu " Uticaj holesterola i masnih kiselinaunesenih prehranom u zimskom periodu na sadržaj lipoproteina krvne plazme kod stanovništva sa područja banjalučke regije" te stekla zvanje Magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije. 2017 godine upisala doktorske studije na Prirodno matematičkom fakultetu u Sarajevu, smjer hemija u obrazovanju, sa ciljem unapređenja znanja i kompetencija u polju metodike nastave hemije. Proteklih godina sam sticala radno iskustvo u osnovnim i srednjim školama, kao i na poziciji asistenta i višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih nauka, Panevropskog univerziteta Aperion.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Nastavnički fakultet - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj kolesterola i masnih kiselina unesenih prehranom u zimskom periodu na sadržaj lipoproteina krvne plazme kod stanovništva sa područja banjalučke regije

Datum završetka

15.07.2015

 

Obrazovna ustanova

Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.10.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIČLANSTVA I PROJEKTI