slika radnika


Prof. dr KATARINA DRŽAJIĆ LAKETIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet filoloških nauka
  • katarina.p.drzajiclaketic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

KATARINA DRŽAJIĆ LAKETIĆ

 

Godina rođenja

1987

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - filološke nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet filoloških nauka - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Katarina Držajić Laketić rođena je 31.12.1987. godine u Beogradu. Nakon Pete beogradske gimnazije, završava osnovne i master studije Anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2016. godine brani doktorsku disertaciju u oblasti književnosti sa temom "Jungovski motivi u romanima Džona Faulsa".
Od 2014. godine radi u visokom obrazovanju, od 2015. na Univerzitetu Apeiron (2015.-2016. u zvanju lektora, 2016.-2021. kao docent i od 2021. kao vanredni profesor). Odgovorna je za predmete Engleski jezik I, II, III i IV na svim fakultetima, kao i Teorija književnosti na Fakultetu filoloških nauka. Radi kao prevodilac i lektor za naučne časopise koje izdaje Univerzitet, dok se godinama bavi i prevodilačkim radom u privredi.
Autor je monografije pod naslovom "Jung i književnost: Arhetipski simboli u romanima Džona Faulsa", kao i više desetina naučnih i stručnih radova u oblasti književnosti, metodike nastave, savremenih tehnologija u prevodilaštvu i kulturoloških studija.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Jungovski motivi u romanima Džona Faulsa

Datum završetka

18.05.2016

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Perspektive pripovedanja u Džojsovom Uliksu

Datum završetka

23.09.2011

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.06.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Držajić, K., & Kolev, D.(2018). The Humanistic Communicative Approach in Modern Education. Philosophical Alternatives, 0-0.

 

 

Držajić, K.(2018). Ljubav kao projekcija arhetipa u Faulsovom Kolekcionaru. Reči, 0-0.

 

 

Držajić, K., & Vega, F.(2018). Working Conditions as a Factor of Productivity in SMEs. EMC Review, 0-0.

 

 

Držajić, K.(2016). Književnost u ogledalu analitičke psihologije: Jungovski motivi u Faulsovom Kolekcionaru. Međunarodni naučni časopis CASCA, 0-0.

 

 

Držajić, K.(2014). Sluškinjina priča Margaret Atvud - roman feminističke distopije. Književni list Vesna, 0-0.

 

 

Držajić, K.(2014). Usamljeni vuk je samo mit: Motiv ljubavi u Faulsovom Čarobnjaku. Časopis za nauku o jeziku i književnosti Riječ, 0-0.

 

 

Držajić, K.(2014). The Key to the Treasure Is The Treasure: Barth's Metafiction in Chimera. Logos & Littera: Journal of Interdisciplinary Approaches to Text, 0-0.

 

 

Držajić, K.(2014). Human Feelings Mirrored in Metaphors: The Collector by John Fowles. JoLaCE – Journal of Language and Cultual Education, 0-0.

 

 

Držajić, K.(2013). Victorian vs. Modern: Modality in the Language of the French Lieutenant's Woman by John Fowles. Zbornik za jezike i književnosti, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Držajić, K. (2021). Čovek protiv mašine: Mogu li softveri u potpunosti zameniti prevodioce?. Banja Luka: Fakultet informacionih tehnologija, Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Držajić, K. (2021). Man Versus Machine: Can Software Truly Replace Human Translators?. Banja Luka: Fakultet filoloških nauka, Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Držajić, K. (2021). Futurističke vizije Dragutina Ilića: Antiutopijska drama Posle milijon godina. Brčko: Evropski Univerzitet Brčko Distrikt.

 

 

Držajić, K. (2020). Priroda kao centar samospoznaje u Faulsovom Čarobnjaku. Beograd: Fakultet za strane jezike, Univerzitet Alfa BK.

 

 

Držajić, K. (2019). Engleski jezik kao sredstvo savremene poslovne komunikacije. Brčko: Evropski Univerzitet Brčko Distrikt.

 

 

Držajić, K. (2018). Ljubav kao projekcija arhetipa u Faulsovom Kolekcionaru. Beograd: Fakultet za strane jezike, Univerzitet Alfa BK.

 

 

Držajić, K. (2018). Jung i književnost: Arhetipski simboli u romanima Džona Faulsa. Beograd: Zadužbina Andrejević.

 

 

Držajić, K., & Vega, F. (2017). Working Conditions as a Factor of Productivity in SMEs. Banja Luka: Pan-European University Apeiron.

 

 

Držajić, K. (2017). Humanistic Communicative Approach in Contemporary Education. Varna: International Conference Contemporary Philosophy – Problems, Trends and Perspectives.

 

 

Držajić, K. (2017). Lingvističke odlike političkog govora. Beograd: Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija.

 

 

Držajić, K. (2017). Persuasive Communication as a Factor of Modern Education. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija.

 

 

Držajić, K. (2015). The Importance of Intercultural Business Communication and Business Language Learning. Beograd: Univerzitet Singidunum.

 

 

Držajić, K. (2014). Popularna kultura i mediji u Pinčonovom romanu Skrivena mana. Beograd: Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

K. Držajić and D. Kolev, "The Humanistic Communicative Approach in Modern Education", Philosophical Alternatives, vol. 2018, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

K. Držajić, "Ljubav kao projekcija arhetipa u Faulsovom Kolekcionaru", Reči, vol. 2018, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

K. Držajić and F. Vega, "Working Conditions as a Factor of Productivity in SMEs", EMC Review, vol. 2018, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

K. Držajić, "Književnost u ogledalu analitičke psihologije: Jungovski motivi u Faulsovom Kolekcionaru", Međunarodni naučni časopis CASCA, vol. 2016, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

K. Držajić, "Sluškinjina priča Margaret Atvud - roman feminističke distopije", Književni list Vesna, vol. 2014, no. 1, pp. 0-0, 2014.

 

 

K. Držajić, "Usamljeni vuk je samo mit: Motiv ljubavi u Faulsovom Čarobnjaku", Časopis za nauku o jeziku i književnosti Riječ, vol. 2014, no. 1, pp. 0-0, 2014.

 

 

K. Držajić, "The Key to the Treasure Is The Treasure: Barth's Metafiction in Chimera", Logos & Littera: Journal of Interdisciplinary Approaches to Text, vol. 2014, no. 1, pp. 0-0, 2014.

 

 

K. Držajić, "Human Feelings Mirrored in Metaphors: The Collector by John Fowles", JoLaCE – Journal of Language and Cultual Education, vol. 2014, no. 1, pp. 0-0, 2014.

 

 

K. Držajić, "Victorian vs. Modern: Modality in the Language of the French Lieutenant's Woman by John Fowles", Zbornik za jezike i književnosti, vol. 2013, no. 1, pp. 0-0, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

K. Držajić, Čovek protiv mašine: Mogu li softveri u potpunosti zameniti prevodioce?, Banja Luka: Fakultet informacionih tehnologija, Panevropski univerzitet Apeiron, 2021.

 

 

K. Držajić, Man Versus Machine: Can Software Truly Replace Human Translators?, Banja Luka: Fakultet filoloških nauka, Panevropski univerzitet Apeiron, 2021.

 

 

K. Držajić, Futurističke vizije Dragutina Ilića: Antiutopijska drama Posle milijon godina, Brčko: Evropski Univerzitet Brčko Distrikt, 2021.

 

 

K. Držajić, Priroda kao centar samospoznaje u Faulsovom Čarobnjaku, Beograd: Fakultet za strane jezike, Univerzitet Alfa BK, 2020.

 

 

K. Držajić, Engleski jezik kao sredstvo savremene poslovne komunikacije, Brčko: Evropski Univerzitet Brčko Distrikt, 2019.

 

 

K. Držajić, Ljubav kao projekcija arhetipa u Faulsovom Kolekcionaru, Beograd: Fakultet za strane jezike, Univerzitet Alfa BK, 2018.

 

 

K. Držajić, Jung i književnost: Arhetipski simboli u romanima Džona Faulsa, Beograd: Zadužbina Andrejević, 2018.

 

 

K. Držajić and F. Vega, Working Conditions as a Factor of Productivity in SMEs, Banja Luka: Pan-European University Apeiron, 2017.

 

 

K. Držajić, Humanistic Communicative Approach in Contemporary Education, Varna: International Conference Contemporary Philosophy – Problems, Trends and Perspectives, 2017.

 

 

K. Držajić, Lingvističke odlike političkog govora, Beograd: Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija, 2017.

 

 

K. Držajić, Persuasive Communication as a Factor of Modern Education, Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, 2017.

 

 

K. Držajić, The Importance of Intercultural Business Communication and Business Language Learning, Beograd: Univerzitet Singidunum, 2015.

 

 

K. Držajić, Popularna kultura i mediji u Pinčonovom romanu Skrivena mana, Beograd: Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija, 2014.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Držajić, Katarina; Kolev, Dragan

Naziv časopisa

Philosophical Alternatives

Naziv rada

The Humanistic Communicative Approach in Modern Education

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naziv časopisa

Reči

Naziv rada

Ljubav kao projekcija arhetipa u Faulsovom Kolekcionaru

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina; Vega, F.

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Working Conditions as a Factor of Productivity in SMEs

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naziv časopisa

Međunarodni naučni časopis CASCA

Naziv rada

Književnost u ogledalu analitičke psihologije: Jungovski motivi u Faulsovom Kolekcionaru

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naziv časopisa

Književni list Vesna

Naziv rada

Sluškinjina priča Margaret Atvud - roman feminističke distopije

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2014

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naziv časopisa

Časopis za nauku o jeziku i književnosti Riječ

Naziv rada

Usamljeni vuk je samo mit: Motiv ljubavi u Faulsovom Čarobnjaku

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2014

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naziv časopisa

Logos & Littera: Journal of Interdisciplinary Approaches to Text

Naziv rada

The Key to the Treasure Is The Treasure: Barth's Metafiction in Chimera

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2014

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naziv časopisa

JoLaCE – Journal of Language and Cultual Education

Naziv rada

Human Feelings Mirrored in Metaphors: The Collector by John Fowles

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2014

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naziv časopisa

Zbornik za jezike i književnosti

Naziv rada

Victorian vs. Modern: Modality in the Language of the French Lieutenant's Woman by John Fowles

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2013

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

Čovek protiv mašine: Mogu li softveri u potpunosti zameniti prevodioce?

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Fakultet informacionih tehnologija, Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

Man Versus Machine: Can Software Truly Replace Human Translators?

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Fakultet filoloških nauka, Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina; Savić S.

Naslov

Futurističke vizije Dragutina Ilića: Antiutopijska drama Posle milijon godina

Godina izdavanja

2021

Grad

Brčko

Izdavač

Evropski Univerzitet Brčko Distrikt

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

Priroda kao centar samospoznaje u Faulsovom Čarobnjaku

Godina izdavanja

2020

Grad

Beograd

Izdavač

Fakultet za strane jezike, Univerzitet Alfa BK

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

Engleski jezik kao sredstvo savremene poslovne komunikacije

Godina izdavanja

2019

Grad

Brčko

Izdavač

Evropski Univerzitet Brčko Distrikt

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

Ljubav kao projekcija arhetipa u Faulsovom Kolekcionaru

Godina izdavanja

2018

Grad

Beograd

Izdavač

Fakultet za strane jezike, Univerzitet Alfa BK

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

Jung i književnost: Arhetipski simboli u romanima Džona Faulsa

Godina izdavanja

2018

Grad

Beograd

Izdavač

Zadužbina Andrejević

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina; Vega, F.

Naslov

Working Conditions as a Factor of Productivity in SMEs

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Pan-European University Apeiron

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina; Kolev. D.

Naslov

Humanistic Communicative Approach in Contemporary Education

Godina izdavanja

2017

Grad

Varna

Izdavač

International Conference Contemporary Philosophy – Problems, Trends and Perspectives

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

Lingvističke odlike političkog govora

Godina izdavanja

2017

Grad

Beograd

Izdavač

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina; Kolev. D.

Naslov

Persuasive Communication as a Factor of Modern Education

Godina izdavanja

2017

Grad

Novi Sad

Izdavač

Univerzitet Privredna akademija

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

The Importance of Intercultural Business Communication and Business Language Learning

Godina izdavanja

2015

Grad

Beograd

Izdavač

Univerzitet Singidunum

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Držajić, Katarina

Naslov

Popularna kultura i mediji u Pinčonovom romanu Skrivena mana

Godina izdavanja

2014

Grad

Beograd

Izdavač

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA