slika radnika


Doc. dr SINIŠA MACAN

docent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • sinisa.s.macan@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SINIŠA MACAN

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Foča

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz računarstva i informatike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Siniša Macan je rođen 1974. godine u Foči. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Magistrirao je na istom fakultetu Beogradskog univerziteta i stekao zvanje magistra tehničkih nauka-informacioni sisteme 2006. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti informatike i računarstva je odbranio 2018. godine u Banjoj Luci. Autor i koautor je više od 35 naučnih radova koji se odnose na IT, javnu upravu, izborni proces, zaštitu ličnih podataka, ljudska prava i osnovne slobode. Od 2019 godine predaje na predmetima Cyber pravo i Informacioni sistem javne uprave (e Government).
Od 2000. godine angažovan je u javnoj upravi. U periodu od 2006. do 2009. godine bio je direktor Direkcije CIPS-a, a od 2009. do 2015. godine, prvi direktor i osnivač Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA. Rad u IDDEEA-u bio je ključni kod dobijanja bezviznog režima sa zemljama Šengenskog sporazuma. Trenutno je angažovan u Upravi za informaciono-komunikacione tehnologije MUPa Republike Srpske na poslovima načelnika odjeljenja za informaciono-komunikacione sisteme i bezbjednost. Planirao je i implementirao veliki broj projekata koji se odnose na IT u javnoj administraciji, lična dokumenta, pasoše i elektronska lična dokumenta, registraciju vozila, izbore, vize, biometrijske podatke, digitalni potpis, telekomunikacije, IT sigurnost i informacionih sistema u organima bezbednosti.
Kao rukovodilac ili učesnik radio je na sledećim projektima: CIPS projekat (uspostava sistema evidencije građana, ličnih dokumenata i vozačkih dozvola u BiH), sistem pasoša i elektronskih pasoša (podnošenje zahtjeva, evidencije pasoša i personalizacija pasoša), pasivna registracija birača u BiH, mreža za prenos podataka za organe javne bezbjednosti, sistem registracije vozila, sistem digitalnih tahografa, elektronska lična karta, sistem kretanja i boravka stranca, integralno upravljanje granicom, pogranične propusnice između BiH i Hrvatske i uspostava informacionog sistema za planiranje, upravljanje i podršku u upravi.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Registri za identifikaciju građana-zaštita ljudskih prava i efikasna državna uprava

Datum završetka

08.03.2018

 

Obrazovna ustanova

Fakultet organizacionih nauka - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Specifičnosti projektovanja informacionih sistema za identifikaciju građana

Datum završetka

27.01.2006

 

Obrazovna ustanova

Fakultet organizacionih nauka - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

12.05.1999

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Macan, S.(2018). Digital Identity and ID documents in Bosnia and Herzegovina. JITA - Journal of Information Technology and Applications, 32-41.

 

 

Macan, S., Cvijanović, Đ., & Bojanić-Lovrić, D.(2018). Savremene tehnologije u MUP-u Republike Srpske - Bezbjedna rezmjena podataka između policijskih organa. Časopis MUP Republike Srpske, MUP Republike Srpske, 0-0.

 

 

Škrbić, M., Nogo, S., Kevo, K., Macan, S., Šehanović, J., Cvijanović, Đ., & Efendić, R.(2005). Civil Registry System - CIPS (Citizen Identification Protection System). Infoteh, 201-206.

 

 

Škrbić, M., Nogo, S., Kevo, K., Macan, S., Šehanović, J., Cvijanović, Đ., & Efendić, R.(2005). Informatizacija poslova za potrebe registracije vozila u BiH. Infoteh, 207-210.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Macan, S., & Karan, S. (2018). Korišćenje biometrijskih podataka u izbornom procesu u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnični dani (pp. 0-0). -: -

 

 

Macan, S., & Simović, A. (2017). Bezbednost IK sistema ministarstva unutrašnjih poslova kao osnov zaštite podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO, IX međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za e-Obrazovanje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Nogo, S., & Macan, S. (2012). Upotreba biometrijskih podataka i njihova međusobna razmjena u ID sistemima u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodno naučno-stručni simpozijum INFOTEH-Jahorina (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Macan, S. (2012). Sistemi za identifikaciju građana. Zbornik radova sa naučnog skupa-eSmart konferencija (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Stoimenov, L., Veljković, N., Dinić-Bogdanović, S., Nogo, S., & Macan, S. (2010). Development of E-Government in Serbia and Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-ICEST Conference (pp. 0-0). Ohrid: -

 

 

Macan, S., Cvijanović, Đ., Janković, D., & Nogo, S. (2009). Software Engineering in Customer Relation Management - CRM. Zbornik radova sa naučnog skupa-8.SEFICT - Konferencija Conference of the SEE Forum for Information and Communication Technologies (pp. 0-0). Dubrovnik: -

 

 

Nogo, S., & Macan, S. (2009). E-Services Platform. Zbornik radova sa naučnog skupa-SMART eGovernment 2009 (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Nogo, S., & Macan, S. (2009). Proširivanje usluga i socijalna bezbjednost. Zbornik radova sa naučnog skupa-SMART eGovernment 2009 (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Macan, S., Cvijanović, Đ., Janković, D., & Nogo, S. (2009). Software engineering in customer relation menagement - CRM. Zbornik radova sa naučnog skupa-HIV Kongres JISA (pp. 0-0). Herceg Novi: -

 

 

Macan, S., Nogo, S., Pašalić-Lonić, M., Dragović, D., Čatić, R., & Ljuboje, D. (2008). Implementacija sihrone digitalne hijerarhije u komunikacionoj mreži javne uprave BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Macan, S., Nogo, S., Pašalić-Lonić, M., Dragović, D., & Čatić, R. (2008). Upotreba sinhrone digitalne hijerarhije u komunikacionoj mreži u izbornom procesu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Macan, S., Nogo, S., Mijić, D., & Popović, B. (2007). Implementacija informacionog sistema za ažuriranje centralnog biračkog spiska. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Kongres JISA (pp. 0-0). Herceg Novi: Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

 

 

Macan, S., Nogo, S., Sančanin, P., Dragović, D., Ljuboje, D., Mandarić, B., & Malinić, M. (2007). Pasivna registracija birača. Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh (pp. 0-0). 2007: -

 

 

Macan, S., Dragović, D., Nogo, S., Ljuboje, D., Litrić, E., & Malinić, M. (2007). Arhitektura i sigurnosne procedure Web Orijentisanih Aplikacija u direkciji za implementaciju CIPS projekta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Škrbić, M., Nogo, S., Kevo, K., Macan, S., Šehanović, J., Cvijanović, Đ., & Efendić, R. (2005). Direkcija za implementaciju projekta CIPS (Citizen identification Protection System), Informacioni sistem registracije vozila u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenij 05" (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Brđanin, D., Marić, S., Macan, S., & Čalić, O. (2005). Poslovni model sistema za izdavanje viza na bazi biznis profila UML-a. Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Macan, S. (2005). Migracija poslovnog objektnog modela u relacionu azu podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXLIX konferencija ETRANa (pp. 0-0). 2005: -

 

 

Macan, S. (2005). Identifikacioni menadžment. Zbornik radova sa naučnog skupa-InfoM (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Macan, S. (2004). Identifikacioni menadžment. Zbornik radova sa naučnog skupa-Internet ogledalo (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Macan, S. (2004). Travel documenty security. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bosnia and Herzegovina Experience and Position, ICAO Konferencija (pp. 0-0). Beč: OSCE-ATU

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Macan, "Digital Identity and ID documents in Bosnia and Herzegovina", JITA - Journal of Information Technology and Applications, vol. 8, no. 1, pp. 32-41, 2018.

 

 

S. Macan, Đ. Cvijanović and D. Bojanić-Lovrić, "Savremene tehnologije u MUP-u Republike Srpske - Bezbjedna rezmjena podataka između policijskih organa", Časopis MUP Republike Srpske, MUP Republike Srpske, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

M. Škrbić, S. Nogo, K. Kevo, S. Macan, J. Šehanović, Đ. Cvijanović and R. Efendić, "Civil Registry System - CIPS (Citizen Identification Protection System)", Infoteh, vol. 4, no. 1, pp. 201-206, 2005.

 

 

M. Škrbić, S. Nogo, K. Kevo, S. Macan, J. Šehanović, Đ. Cvijanović and R. Efendić, "Informatizacija poslova za potrebe registracije vozila u BiH", Infoteh, vol. 4, no. 1, pp. 207-210, 2005.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Macan and S. Karan, "Korišćenje biometrijskih podataka u izbornom procesu u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnični dani, -, 2018.

 

 

S. Macan and A. Simović, "Bezbednost IK sistema ministarstva unutrašnjih poslova kao osnov zaštite podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO, IX međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za e-Obrazovanje, Banja Luka, 2017.

 

 

S. Nogo and S. Macan, "Upotreba biometrijskih podataka i njihova međusobna razmjena u ID sistemima u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodno naučno-stručni simpozijum INFOTEH-Jahorina, Jahorina, 2012.

 

 

S. Macan, "Sistemi za identifikaciju građana", in Zbornik radova sa naučnog skupa-eSmart konferencija, Beograd, 2012.

 

 

L. Stoimenov, N. Veljković, S. Dinić-Bogdanović, S. Nogo and S. Macan, "Development of E-Government in Serbia and Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ICEST Conference, Ohrid, 2010.

 

 

S. Macan, Đ. Cvijanović, D. Janković and S. Nogo, "Software Engineering in Customer Relation Management - CRM", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8.SEFICT - Konferencija Conference of the SEE Forum for Information and Communication Technologies, Dubrovnik, 2009.

 

 

S. Nogo and S. Macan, "E-Services Platform", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SMART eGovernment 2009, Beograd, 2009.

 

 

S. Nogo and S. Macan, "Proširivanje usluga i socijalna bezbjednost", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SMART eGovernment 2009, Beograd, 2009.

 

 

S. Macan, Đ. Cvijanović, D. Janković and S. Nogo, "Software engineering in customer relation menagement - CRM", in Zbornik radova sa naučnog skupa-HIV Kongres JISA, Herceg Novi, 2009.

 

 

S. Macan, S. Nogo, M. Pašalić-Lonić, D. Dragović, R. Čatić and D. Ljuboje, "Implementacija sihrone digitalne hijerarhije u komunikacionoj mreži javne uprave BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh, Jahorina, 2008.

 

 

S. Macan, S. Nogo, M. Pašalić-Lonić, D. Dragović and R. Čatić, "Upotreba sinhrone digitalne hijerarhije u komunikacionoj mreži u izbornom procesu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh, Jahorina, 2008.

 

 

S. Macan, S. Nogo, D. Mijić and B. Popović, "Implementacija informacionog sistema za ažuriranje centralnog biračkog spiska", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Kongres JISA, Herceg Novi, 2007.

 

 

S. Macan, S. Nogo, P. Sančanin, D. Dragović, D. Ljuboje, B. Mandarić and M. Malinić, "Pasivna registracija birača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh, 2007, 2007.

 

 

S. Macan, D. Dragović, S. Nogo, D. Ljuboje, E. Litrić and M. Malinić, "Arhitektura i sigurnosne procedure Web Orijentisanih Aplikacija u direkciji za implementaciju CIPS projekta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh, Jahorina, 2007.

 

 

M. Škrbić, S. Nogo, K. Kevo, S. Macan, J. Šehanović, Đ. Cvijanović and R. Efendić, "Direkcija za implementaciju projekta CIPS (Citizen identification Protection System), Informacioni sistem registracije vozila u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenij 05", Teslić, 2005.

 

 

D. Brđanin, S. Marić, S. Macan and O. Čalić, "Poslovni model sistema za izdavanje viza na bazi biznis profila UML-a", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Infoteh, Jahorina, 2005.

 

 

S. Macan, "Migracija poslovnog objektnog modela u relacionu azu podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXLIX konferencija ETRANa, 2005, 2005.

 

 

S. Macan, "Identifikacioni menadžment", in Zbornik radova sa naučnog skupa-InfoM, Beograd, 2005.

 

 

S. Macan, "Identifikacioni menadžment", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Internet ogledalo, Beograd, 2004.

 

 

S. Macan, "Travel documenty security", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bosnia and Herzegovina Experience and Position, ICAO Konferencija, Beč, 2004.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Macan, Siniša

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Applications

Naziv rada

Digital Identity and ID documents in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Stranice

32-41

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Macan, Siniša; Cvijanović, Đorđe; Bojanić-Lovrić, Divna

Naziv časopisa

Časopis MUP Republike Srpske, MUP Republike Srpske

Naziv rada

Savremene tehnologije u MUP-u Republike Srpske - Bezbjedna rezmjena podataka između policijskih organa

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Škrbić, M; Nogo, S; Kevo, K; Macan, Siniša; Šehanović, J; Cvijanović, Đ; Efendić, R

Naziv časopisa

Infoteh

Naziv rada

Civil Registry System - CIPS (Citizen Identification Protection System)

Godina izdavanja

2005

Stranice

201-206

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Škrbić, M; Nogo, S; Kevo, K; Macan, Siniša; Šehanović, J; Cvijanović, Đ; Efendić, R

Naziv časopisa

Infoteh

Naziv rada

Informatizacija poslova za potrebe registracije vozila u BiH

Godina izdavanja

2005

Stranice

207-210

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Macan, Siniša; Karan, Siniša

Naziv rada

Korišćenje biometrijskih podataka u izbornom procesu u BiH

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Oktobarski pravnični dani

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša; Simović, Andrea

Naziv rada

Bezbednost IK sistema ministarstva unutrašnjih poslova kao osnov zaštite podataka

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

ITEO, IX međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za e-Obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nogo, Srđan; Macan, Siniša

Naziv rada

Upotreba biometrijskih podataka i njihova međusobna razmjena u ID sistemima u BiH

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

XI Međunarodno naučno-stručni simpozijum INFOTEH-Jahorina

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša

Naziv rada

Sistemi za identifikaciju građana

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

eSmart konferencija

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stoimenov, Leonid; Veljković, Nataša; Dinić-Bogdanović, Sanja; Nogo, Srđan; Macan, Siniša

Naziv rada

Development of E-Government in Serbia and Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

ICEST Conference

Grad

Ohrid

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša; Cvijanović, Đorđe; Janković, Dragan; Nogo, Srđan

Naziv rada

Software Engineering in Customer Relation Management - CRM

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

8.SEFICT - Konferencija Conference of the SEE Forum for Information and Communication Technologies

Grad

Dubrovnik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nogo, Srđan; Macan, Siniša

Naziv rada

E-Services Platform

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

SMART eGovernment 2009

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nogo, Srđan; Macan, Siniša

Naziv rada

Proširivanje usluga i socijalna bezbjednost

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

SMART eGovernment 2009

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša; Cvijanović, Đorđe; Janković, Dragan; Nogo, Srđan;

Naziv rada

Software engineering in customer relation menagement - CRM

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

HIV Kongres JISA

Grad

Herceg Novi

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša; Nogo, Srđan; Pašalić-Lonić, Mersiha; Dragović, Dimitrije; Čatić, Rijad; Ljuboje, Darko

Naziv rada

Implementacija sihrone digitalne hijerarhije u komunikacionoj mreži javne uprave BiH

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Infoteh

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša; Nogo, Srđan; Pašalić-Lonić, Mersiha; Dragović, Dimitrije; Čatić, Rijad; Ljuboje Darko

Naziv rada

Upotreba sinhrone digitalne hijerarhije u komunikacionoj mreži u izbornom procesu

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Infoteh

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša; Nogo, Srđan; Mijić, Danijel; Popović, Božidar

Naziv rada

Implementacija informacionog sistema za ažuriranje centralnog biračkog spiska

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

XII Kongres JISA

Grad

Herceg Novi

Stranice

0-0

Izdavač

Elektrotehnički fakultet, Istočno Sarajevo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša; Nogo, Srđan; Sančanin, Predrag; Dragović, Dimitrije; Ljuboje, Darko; Mandarić, Božica; Malinić, Milenko

Naziv rada

Pasivna registracija birača

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Infoteh

Grad

2007

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša; Dragović, Dimitrije; Nogo, Srđan; Ljuboje, Darko; Litrić, Emir; Malinić, Milenko

Naziv rada

Arhitektura i sigurnosne procedure Web Orijentisanih Aplikacija u direkciji za implementaciju CIPS projekta

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Infoteh

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Škrbić, M; Nogo, S; Kevo, K; Macan, Siniša; Šehanović, J; Cvijanović, Đ; Efendić, R

Naziv rada

Direkcija za implementaciju projekta CIPS (Citizen identification Protection System), Informacioni sistem registracije vozila u BiH

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

Međunarodni naučno-stručni skup "Saobraćaj za novi milenij 05"

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brđanin, Dražen; Marić, Slavko; Macan, Siniša; Čalić, Ognjen

Naziv rada

Poslovni model sistema za izdavanje viza na bazi biznis profila UML-a

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

Infoteh

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša

Naziv rada

Migracija poslovnog objektnog modela u relacionu azu podataka

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

XXLIX konferencija ETRANa

Grad

2005

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša

Naziv rada

Identifikacioni menadžment

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

InfoM

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša

Naziv rada

Identifikacioni menadžment

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Internet ogledalo

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Macan, Siniša

Naziv rada

Travel documenty security

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

Bosnia and Herzegovina Experience and Position, ICAO Konferencija

Grad

Beč

Stranice

0-0

Izdavač

OSCE-ATU

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA