slika radnika




OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

 

Godina rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

 

Akademsko zvanje/titula

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJA



Obrazovna ustanova

Škola učenika u privredi

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

31.08.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 




NAUČNE MONOGRAFIJE

 




OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 




OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 




NAUČNE MONOGRAFIJE

 




OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 




OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 



 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 



 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 



 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 



 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 



 

ČLANSTVA