slika radnika


Prof. dr SANEL JAKUPOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • sanel.e.jakupovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SANEL JAKUPOVIĆ

 

Godina rođenja

1975

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rektor (Org. jedinica: Rektorat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen je 06.05.1975. godine u Prijedoru. Osnovni studij završio je na Mašinskom fakultetu u Zenici Univerziteta u Sarajevu, magistarski studij na Fakultetu poslovne ekonomije univerziteta Apeiron na kojem je odbranio i doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Unapređenje i razvoj savremenog carinskog sistema BiH u procesu integracija u Evropsku Uniju”. Od 2013. obavlja funkciju dekana na Fakultetu poslovne ekonomije. Autor je i koautor 6 univerzitetskih udžbenika i monografija iz područja ekonomije, menadžmenta i logistike, preko 30 originalnih naučnih i preglednih radova iz oblasti ekonomije objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, kao i preko 40 stručnih radova iz oblasti carina. Od 2016. godine obavlja dužnost direktora Naučno-istraživačkog instituta Univerziteta Apeiron. Od 2011. godine kao predsjednik organizacionog odbora utemeljio je na Univerzitetu Apeiron Međunarodnu naučnu konferenciju o ekonomskom razvoju i životnom standardu – EDASOL. Od 2011. god. jedan je od osnivača i urednika naučnog časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije „EMC Review“, koji izdaje Panevropski univerzitet, a koji je od 2017. god. prvi naučni časopis u BiH koji je dobio indeksaciju u prestižnoj svjetskoj bazi naučnih publikacija Clerivate Analytics, WoSS-ESCI (Thomson Reuters). Član je i urednik nekoliko naučnih i stručnih časopisa u zemlji i inostranstvu, član je odbora međunarodnih naučnih i poslovnih konferencija, učesnik u procesu unapređenja i osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH. Aktivno govori njemački i engleski jezik, dok se služi i italijanskim jezikom.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Unapređenje i razvoj savremenog carinskog sistema Bosne i Hercegovine u procesu integracije u Evropsku uniju

Datum završetka

31.07.2009

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uvođenje fleksibilnih modela funkcija planiranja, upravljanja i nadzora investicijskih procesa i njihov uticaj na optimalno donošenje odluka

Datum završetka

20.07.2007

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Zenici

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

30.01.2001

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

Obrazovna ustanova

Visoka škola za poslovne vede

Opština

Ljubljana

Tip edukacije

Seminar

Naziv/opis edukacije

Erasmus+Programme Staff Week

Datum završetka

02.12.2022

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Šupuković, V., Jakupović, S., & & Valčić, J.(2022). FINANCING AND FINANCIAL RISKS OF PROFESSIONAL SPORTS CLUBS IN THE REPUBLIC OF CROATIA. Sports Science & Health/Sportske Nauke i Zdravlje, 0-0.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., Bojanić, R., Peulić, V., Šupuković, V., & & Berger, W.(2019). Stochastic aspects of continuous improvement of the business results performance of the public administration. Acta Economica, 35-50.

 

 

Šupuković, V., Jakupović, S., & & Obhođaš, I.(2019). Modeling the management process in the function of long-term goal fulfillment in Croatian companies. Notitia-časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme, 21-29.

 

 

Srdić, V., Nešić, M., & & Jakupović, S.(2019). METRIJSKE KARAKTERISTIKE UPITNIKA PRIMIJENJENOG U PROCJENI KVALITETA USLUGA VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U REPUBLICI SRPSKOJ. Economy & Market Communication Review/Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije, 0-0.

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & & Jakupović, S.(2018). MATRIČNI ASPEKTI PREDIKCIJE POSLOVNE EFIKASNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA KAO PREDUSLOV MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI. Economy & Market Communication Review/Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije, 0-0.

 

 

Jović, D., Jakupović, S., & & Šušnjar Čanković, V.(2018). INDEX OF MONETARY CONDITIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. Economic Themes, 0-0.

 

 

Jakupović, S., & Novaković, V.(2017). IOT - From new market opportunities and business model to security concern. Economy and Market Communication Review, 318-329.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Modeliranje poslovno – ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika. ”NOTITIA”- časopis za održivi razvoj, 63-73.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems. ”NOTITIA”- časopis za održivi razvoj, 91-107.

 

 

Jakupović, S., Aleksić, M., & Novaković, V.(2016). Contribution of CEFTA agreement to the development of CEFTA economies-example of Bosnia and Herzegovina. Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.II, Banja Luka, 2016, pp.8-17, 8-17.

 

 

Hrnjica, B., & Jakupović, S.(2016). Cloud computing kao nova poslovna paradigma. Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.I, Banja Luka, 2016, pp.8-17, 8-17.

 

 

Jakupović, E., Stojanović, V., Jakupović, S., & Trnavac, D.(2015). Time Series Analysis of New Cars Sale in Bosnia and Herzegovina. Applied Mechanics and Materials, 287-293.

 

 

Jakupović, S., Bekto, A., & Francuz, V.(2014). Risk management in public-private partnerships. Open Journal of Management (OJM), 87-94.

 

 

Jakupović, S., Bekto, A., & Francuz, V.(2014). Implementation of human resource management policies. Open Journal of Management (OJM), 26-32.

 

 

Kolev, D., & Jakupović, S.(2014). Satisfakcija studenata visinom školarine mjerena Kano modelom (Case study-Panevropski univerzitet Apeiron). Economy and Market Communication Review, 204-220.

 

 

Stojanović, V., Jakupović, S., & Jugo, E.(2013). Organizacijski dizajn, menadžment i konkurentnost. Economy and Market Communication Review, Vol.III, No.II, Banja Luka, 2013, pp.260-273, 260-273.

 

 

Stojanović, V., Jakupović, S., & Jugo, E.(2013). Aproximation of the consumer price index of Bosnia and Herzegovina for selected products. Open Journal of Management (OJM),, 27-36.

 

 

Biljan, J., Trajkov , A., & Jakupović, S.(2012). International tourist arrivals and transport infrastructure in the Republic of macedonia:Perpective overview. Economy and Market Communication Review, 11-24.

 

 

Jakupović, S., & Vujnović-Gligorić, B.(2012). Optimization of the decision-making process in agriculture. The Journal "Primus", 63-67.

 

 

Vujnović-Gligorić, B., & Jakupović, S.(2010). Procjena vrijednosti investicionog portfelja pod rizikom. Časopis ”Zbronik radova, 56-67.

 

 

Jakupović, S., & Kuridža, M.(2008). Carinska tarifa (pravni i tehnički aspekti). domaći stručni časopis za računovodstvo i reviziju, „Poslovni savjetnik“, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Jović, D., Šupuković, V., & Jakupović, S. (2018). Efficiency of macroprudential policy in monetary regime of Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges (pp. 35-51). Zagreb - Mostar: Libertas international University

 

 

Šupuković, V., Jakupović, S., & Mišetić, D. (2018). Financial restructuring by means of a syndicated loan as the solution for a balance balanced out and debt maturity adjustment of the C.I.A.K. group. Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges (pp. 249-261). Zagreb - Mostar: Libertas international University

 

 

Jakupović, S., & Stojanović, V. (2018). Specifičnosti marketinga u osiguranju na finansijskim tržištima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i društvo (pp. 89-98). Banjaluka: Centar modernih znanja, Banja Luka, Resursni centar za specijalnu edukaciju Beograd

 

 

Stojanović, V., & Jakupović, S. (2018). Strateško planiranje marketinških komunikacija na društvenim mrežama. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i društvo (pp. 27-41). Banjaluka: Centar modernih znanja, Banja Luka, Resursni centar za specijalnu edukaciju Beograd

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & & Šupuković, V. (2018). Quantitative Models in the Function of Programming an Optimal Investment Model of Tourism Projects under the Conditions of Uncertainty. Zbornik radova sa naučnog skupa-PROCEEDINGS BOOK, 48. (pp. 0-0). -: -

 

 

Jakupović, S., & Šupuković, V. (2017). Credit risk management in the secondary market for automotive parts in the Republic of Croatia. Zbornik radova sa naučnog skupa-Journal of Economy and Business, special conference issue (pp. 133-147). Mostar: Faculty of Economics

 

 

Jakupović, S., & Šupuković;, V. (2017). Modeling of the general definition of the customs system. Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings of the International conference on traffic development, logistics&sustainable transport (pp. 151-157). Opatija: Faculty of Transport and Traffic Scineces Unversity of Zagreb

 

 

Shabani, B., & Jakupović, S. (2017). Uspješnost poslovanja na ino tržištu. Zbornik radova sa naučnog skupa-MASTA 2017 Mostar (pp. 135-141). Mostar: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka

 

 

Jakupović, S., & Shabani, B. (2017). Organizacione strukture-kvalitet i funkcionalnost. Zbornik radova sa naučnog skupa-MASTA 2017 (pp. 141-147). Mostar: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka

 

 

Zrilić, N., Jakupović, S., & Bajić-Jošić, B. (2016). Economic growth and the European Union pre-accesion assistance in Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, competition and cooperation (pp. 331-350). Nica: CEMAFI International

 

 

Jakupović, S., Dedović, M., Ristić, M., & Ilić, L. (2014). Nova ekonomija znanje zasnovano na vrijednostima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 2.nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem ”Menadžment, sport i turizam (pp. 154-158). Banjaluka: Univerzitet za poslovne studije

 

 

Jakupović, S., Dedović, M., Vukasović, B., & Jovčić, M. (2014). Odgovorno restruktuiranje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 2.nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem ”Menadžment, sport i turizam (pp. 159-168). Banjaluka: Univerzitet za poslovne studije

 

 

Šarčević, D., & Jakupović, S. (2013). Consumers' perception of corporate social responsibility in contemporary world - a review. Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings of International Conference on Economic and Social Studies (pp. 678-687). Sarajevo: International Burch University

 

 

Gligorić, B., Jakupović, S., & Zrilić, N. (2013). Bosnia and Herzegovina in the process of financial liberalization. Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic intgrations, competition and cooperation (pp. 235-247). Rijeka: University of Rijeka, Faculty of economics

 

 

Jakupović, S., & Vujnović-Gligorić, B. (2013). Optimiziranje procesa investicionog odlučivanja u poljoprivredi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku (pp. 60-66). Banjaluka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka

 

 

Šarčević, D., Janičić, D., & Jakupović, S. (2013). Perception of women on corporate social responsibility in scientific research organisations in the Republic of Serbia. Zbornik radova sa naučnog skupa-Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku (pp. 150-160). Banjaluka: Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka

 

 

Gligoric, B., Jakupović, S., & Bahtić, S. (2012). Education for virtual professions. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2012 (pp. 204-211). Banjaluka: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Jakupović, S., Gligorić, B., & Grgić, R. (2012). Personnel per market measures. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2012“ (pp. 219-225). Banjaluka: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

 

 

Stojanović, V., Jakupović, S., & Jugo, E. (2012). Inevitably integrated marketing communications. Zbornik radova sa naučnog skupa-Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću ”Elit college”Beograd, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka (pp. 273-286). Banjaluka: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću ”Elit college”Beograd

 

 

Jakupović, S., Cerić, A., & Hasanbegović, E. (2011). Uzroci i posljedice slabog i nedovoljnog dotoka stranih direktnih investicija u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Panevropski univerzitet APEIRON, Prvi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2011“ (pp. 219-228). Banjaluka: Panevropski univerzitet APEIRON

 

 

Nikezić, S., & Jakupović, S. (2011). Liderstvo i kvalitet, kao poslovna paradigma uspješnosti rada u organizaciji – pretpostavka pridruživanja Evropskoj Uniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2011 (pp. 394-402). Banjaluka: Panevropski univerzitet APEIRON

 

 

Stojanović, V., Jakupović, S., & Jugo, E. (2011). Innovativity, Innovation and Sustainable Development. Zbornik radova sa naučnog skupa-ALFA University, Faculty for education of the executives, 2nd International Conference „Law, economy and management in modern ambience“-LEMiMA (pp. 276-284). Beograd: ALFA University

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Novaković, V., & Jakupović, S. (2016). Omladinsko preduzetništvo – spona između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Šupuković, V., Jakupović, S., & Vujnović-Gligorić, B. (2022). Abuse of Creative Accounting in Practical Application. In: Çaliyurt, K.T. (eds) New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume III.. In , Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application. (pp. 0-0). Singapore: -

 

 

Vujnović-Gligorić, B., Jakupović, S., & & Šupuković, V. (2018). Ethics in finance in emerging markets. In , In Regulations and Applications of Ethics in Business Practice (pp. 165-205). Springer, Singapore: -

 

 

Host, A., Jakupović, S., & Balaban, N. (2014). Testing of macroeconomic capacities on NUTS III level – Croatia Case. In , Absorption capacity of EU pre-accession programs in the Western Balkan countries (pp. 447-455). Nica, France: Cemafi International

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Lukić, S., Jakupović, S., & Lukić, S. (2016). Upravljanje projektima (Project management). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Peulić, V., & Jakupović, S. (2016). Špedicija. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Peulić, V., & Jakupović, S. (2016). Upravljanje lancima snabdijevanja. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Šupuković, V., Jakupović, S., & Peulić, V. (2016). Menadžment cestovnog prijevoza. Zagreb: Grafid.

 

 

Peulić, V., & Jakupović, S. (2013). Menadžment poslovne logistike i špedicije. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Peulić, V., & Jakupović, S. (2012). Menadžment drumskog transporta. Banja Luka: Grafid d.o.o..

 

 

Jakupović, S., Stojanović, V., & Baroš, Ž. (2010). Mikroekonomija. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Jakupović, S., Salić, M., & Novaković, B. (2009). Carinski sistem Bosne i Hercegovine u procesu integracija u Evropsku uniju. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Jakupović, S., Bahtić, S., & Novaković, Z. (2008). Projektni i investicioni menadžment. Prijedor: Koledž Janjoš.

 

 

Jakupović, S., Milošević, M., & Topić, D. (2008). Priručnik za svrstavanje robe u Carinsku tarifu. Banja Luka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Šupuković, S. Jakupović and J. & Valčić, "FINANCING AND FINANCIAL RISKS OF PROFESSIONAL SPORTS CLUBS IN THE REPUBLIC OF CROATIA", Sports Science & Health/Sportske Nauke i Zdravlje, vol. 10, no. 2, pp. 0-0, 2022.

 

 

M. Landika, S. Jakupović, R. Bojanić, V. Peulić, V. Šupuković and W. & Berger, "Stochastic aspects of continuous improvement of the business results performance of the public administration", Acta Economica, vol. 17, no. 31, pp. 35-50, 2019.

 

 

V. Šupuković, S. Jakupović and I. & Obhođaš, "Modeling the management process in the function of long-term goal fulfillment in Croatian companies", Notitia-časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme, vol. 5, no. 1, pp. 21-29, 2019.

 

 

V. Srdić, M. Nešić and S. & Jakupović, "METRIJSKE KARAKTERISTIKE UPITNIKA PRIMIJENJENOG U PROCJENI KVALITETA USLUGA VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U REPUBLICI SRPSKOJ", Economy & Market Communication Review/Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije, vol. 9, no. 2, pp. 0-0, 2019.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and S. & Jakupović, "MATRIČNI ASPEKTI PREDIKCIJE POSLOVNE EFIKASNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA KAO PREDUSLOV MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI", Economy & Market Communication Review/Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije, vol. 8, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

D. Jović, S. Jakupović and V. & Šušnjar Čanković, "INDEX OF MONETARY CONDITIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA", Economic Themes, vol. 56, no. 2, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Jakupović and V. Novaković, "IOT - From new market opportunities and business model to security concern", Economy and Market Communication Review, vol. VII, no. 2, pp. 318-329, 2017.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Modeliranje poslovno – ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika", ”NOTITIA”- časopis za održivi razvoj, vol. 0, no. 3, pp. 63-73, 2017.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems", ”NOTITIA”- časopis za održivi razvoj, vol. 0, no. 3, pp. 91-107, 2017.

 

 

S. Jakupović, M. Aleksić and V. Novaković, "Contribution of CEFTA agreement to the development of CEFTA economies-example of Bosnia and Herzegovina", Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.II, Banja Luka, 2016, pp.8-17, vol. VI, no. 2, pp. 8-17, 2016.

 

 

B. Hrnjica and S. Jakupović, "Cloud computing kao nova poslovna paradigma", Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.I, Banja Luka, 2016, pp.8-17, vol. VI, no. 1, pp. 8-17, 2016.

 

 

E. Jakupović, V. Stojanović, S. Jakupović and D. Trnavac, "Time Series Analysis of New Cars Sale in Bosnia and Herzegovina", Applied Mechanics and Materials, vol. 806, no. 0, pp. 287-293, 2015.

 

 

S. Jakupović, A. Bekto and V. Francuz, "Risk management in public-private partnerships", Open Journal of Management (OJM), vol. 2, no. 3, pp. 87-94, 2014.

 

 

S. Jakupović, A. Bekto and V. Francuz, "Implementation of human resource management policies", Open Journal of Management (OJM), vol. 2, no. 1, pp. 26-32, 2014.

 

 

D. Kolev and S. Jakupović, "Satisfakcija studenata visinom školarine mjerena Kano modelom (Case study-Panevropski univerzitet Apeiron)", Economy and Market Communication Review, vol. IV, no. 2, pp. 204-220, 2014.

 

 

V. Stojanović, S. Jakupović and E. Jugo, "Organizacijski dizajn, menadžment i konkurentnost", Economy and Market Communication Review, Vol.III, No.II, Banja Luka, 2013, pp.260-273, vol. 3, no. 2, pp. 260-273, 2013.

 

 

V. Stojanović, S. Jakupović and E. Jugo, "Aproximation of the consumer price index of Bosnia and Herzegovina for selected products", Open Journal of Management (OJM),, vol. 1, no. 1, pp. 27-36, 2013.

 

 

J. Biljan, A. Trajkov and S. Jakupović, "International tourist arrivals and transport infrastructure in the Republic of macedonia:Perpective overview", Economy and Market Communication Review, vol. 2, no. 1, pp. 11-24, 2012.

 

 

S. Jakupović and B. Vujnović-Gligorić, "Optimization of the decision-making process in agriculture", The Journal "Primus", vol. 4, no. 1, pp. 63-67, 2012.

 

 

B. Vujnović-Gligorić and S. Jakupović, "Procjena vrijednosti investicionog portfelja pod rizikom", Časopis ”Zbronik radova, vol. 3, no. 5, pp. 56-67, 2010.

 

 

S. Jakupović and M. Kuridža, "Carinska tarifa (pravni i tehnički aspekti)", domaći stručni časopis za računovodstvo i reviziju, „Poslovni savjetnik“, vol. XIII, no. 4, pp. 0-0, 2008.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Jović, V. Šupuković and S. Jakupović, "Efficiency of macroprudential policy in monetary regime of Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges, Zagreb - Mostar, 2018.

 

 

V. Šupuković, S. Jakupović and D. Mišetić, "Financial restructuring by means of a syndicated loan as the solution for a balance balanced out and debt maturity adjustment of the C.I.A.K. group", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges, Zagreb - Mostar, 2018.

 

 

S. Jakupović and V. Stojanović, "Specifičnosti marketinga u osiguranju na finansijskim tržištima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i društvo, Banjaluka, 2018.

 

 

V. Stojanović and S. Jakupović, "Strateško planiranje marketinških komunikacija na društvenim mrežama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i društvo, Banjaluka, 2018.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. & Šupuković, "Quantitative Models in the Function of Programming an Optimal Investment Model of Tourism Projects under the Conditions of Uncertainty", in Zbornik radova sa naučnog skupa-PROCEEDINGS BOOK, 48., -, 2018.

 

 

S. Jakupović and V. Šupuković, "Credit risk management in the secondary market for automotive parts in the Republic of Croatia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Journal of Economy and Business, special conference issue, Mostar, 2017.

 

 

S. Jakupović and V. Šupuković;, "Modeling of the general definition of the customs system", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings of the International conference on traffic development, logistics&sustainable transport, Opatija, 2017.

 

 

B. Shabani and S. Jakupović, "Uspješnost poslovanja na ino tržištu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-MASTA 2017 Mostar, Mostar, 2017.

 

 

S. Jakupović and B. Shabani, "Organizacione strukture-kvalitet i funkcionalnost", in Zbornik radova sa naučnog skupa-MASTA 2017, Mostar, 2017.

 

 

N. Zrilić, S. Jakupović and B. Bajić-Jošić, "Economic growth and the European Union pre-accesion assistance in Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, competition and cooperation, Nica, 2016.

 

 

S. Jakupović, M. Dedović, M. Ristić and L. Ilić, "Nova ekonomija znanje zasnovano na vrijednostima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 2.nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem ”Menadžment, sport i turizam, Banjaluka, 2014.

 

 

S. Jakupović, M. Dedović, B. Vukasović and M. Jovčić, "Odgovorno restruktuiranje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova 2.nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem ”Menadžment, sport i turizam, Banjaluka, 2014.

 

 

D. Šarčević and S. Jakupović, "Consumers' perception of corporate social responsibility in contemporary world - a review", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings of International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, 2013.

 

 

B. Gligorić, S. Jakupović and N. Zrilić, "Bosnia and Herzegovina in the process of financial liberalization", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic intgrations, competition and cooperation, Rijeka, 2013.

 

 

S. Jakupović and B. Vujnović-Gligorić, "Optimiziranje procesa investicionog odlučivanja u poljoprivredi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku, Banjaluka, 2013.

 

 

D. Šarčević, D. Janičić and S. Jakupović, "Perception of women on corporate social responsibility in scientific research organisations in the Republic of Serbia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku, Banjaluka, 2013.

 

 

B. Gligoric, S. Jakupović and S. Bahtić, "Education for virtual professions", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2012, Banjaluka, 2012.

 

 

S. Jakupović, B. Gligorić and R. Grgić, "Personnel per market measures", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2012“, Banjaluka, 2012.

 

 

V. Stojanović, S. Jakupović and E. Jugo, "Inevitably integrated marketing communications", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću ”Elit college”Beograd, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, Banjaluka, 2012.

 

 

S. Jakupović, A. Cerić and E. Hasanbegović, "Uzroci i posljedice slabog i nedovoljnog dotoka stranih direktnih investicija u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Panevropski univerzitet APEIRON, Prvi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2011“, Banjaluka, 2011.

 

 

S. Nikezić and S. Jakupović, "Liderstvo i kvalitet, kao poslovna paradigma uspješnosti rada u organizaciji – pretpostavka pridruživanja Evropskoj Uniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2011, Banjaluka, 2011.

 

 

V. Stojanović, S. Jakupović and E. Jugo, "Innovativity, Innovation and Sustainable Development", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ALFA University, Faculty for education of the executives, 2nd International Conference „Law, economy and management in modern ambience“-LEMiMA, Beograd, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

V. Novaković and S. Jakupović, Omladinsko preduzetništvo – spona između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2016.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

V. Šupuković, S. Jakupović and B. Vujnović-Gligorić, "Abuse of Creative Accounting in Practical Application. In: Çaliyurt, K.T. (eds) New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume III.", in Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application., Singapore, -, 2022, pp. 0-0.

 

 

B. Vujnović-Gligorić, S. Jakupović and V. & Šupuković, "Ethics in finance in emerging markets", in In Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, Springer, Singapore, -, 2018, pp. 165-205.

 

 

A. Host, S. Jakupović and N. Balaban, "Testing of macroeconomic capacities on NUTS III level – Croatia Case", in Absorption capacity of EU pre-accession programs in the Western Balkan countries, Nica, France, Cemafi International, 2014, pp. 447-455.

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Lukić, S. Jakupović and S. Lukić, "Upravljanje projektima (Project management)", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2016.

 

 

V. Peulić and S. Jakupović, "Špedicija", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2016.

 

 

V. Peulić and S. Jakupović, "Upravljanje lancima snabdijevanja", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2016.

 

 

V. Šupuković, S. Jakupović and V. Peulić, "Menadžment cestovnog prijevoza", Zagreb: Grafid, 2016.

 

 

V. Peulić and S. Jakupović, "Menadžment poslovne logistike i špedicije", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2013.

 

 

V. Peulić and S. Jakupović, "Menadžment drumskog transporta", Banja Luka: Grafid d.o.o., 2012.

 

 

S. Jakupović, V. Stojanović and Ž. Baroš, "Mikroekonomija", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2010.

 

 

S. Jakupović, M. Salić and B. Novaković, "Carinski sistem Bosne i Hercegovine u procesu integracija u Evropsku uniju", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2009.

 

 

S. Jakupović, S. Bahtić and Z. Novaković, "Projektni i investicioni menadžment", Prijedor: Koledž Janjoš, 2008.

 

 

S. Jakupović, M. Milošević and D. Topić, "Priručnik za svrstavanje robe u Carinsku tarifu", Banja Luka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, 2008.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Šupuković, V., Jakupović, S., & Valčić, J.

Naziv časopisa

Sports Science & Health/Sportske Nauke i Zdravlje

Naziv rada

FINANCING AND FINANCIAL RISKS OF PROFESSIONAL SPORTS CLUBS IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Landika, M., Jakupović, S., Bojanić, R., Peulić, V., Šupuković, V., & Berger, W.

Naziv časopisa

Acta Economica

Naziv rada

Stochastic aspects of continuous improvement of the business results performance of the public administration

Godina izdavanja

2019

Stranice

35-50

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

31

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Šupuković, V., Jakupović, S., & Obhođaš, I.

Naziv časopisa

Notitia-časopis za ekonomske, poslovne i društvene teme

Naziv rada

Modeling the management process in the function of long-term goal fulfillment in Croatian companies

Godina izdavanja

2019

Stranice

21-29

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Srdić, V., Nešić, M., & Jakupović, S.

Naziv časopisa

Economy & Market Communication Review/Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije

Naziv rada

METRIJSKE KARAKTERISTIKE UPITNIKA PRIMIJENJENOG U PROCJENI KVALITETA USLUGA VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA U REPUBLICI SRPSKOJ

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Landika, M., Sredojević, V., & Jakupović, S.

Naziv časopisa

Economy & Market Communication Review/Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije

Naziv rada

MATRIČNI ASPEKTI PREDIKCIJE POSLOVNE EFIKASNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA KAO PREDUSLOV MEĐUNARODNE KONKURENTNOSTI

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jović, D., Jakupović, S., & Šušnjar Čanković, V.

Naziv časopisa

Economic Themes

Naziv rada

INDEX OF MONETARY CONDITIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

56

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jakupović, Sanel; Novaković, V

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review

Naziv rada

IOT - From new market opportunities and business model to security concern

Godina izdavanja

2017

Stranice

318-329

Godina_Vol_IEEE

VII

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Landika, M; Jakupović, Sanel; Šupuković, Vedran

Naziv časopisa

”NOTITIA”- časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Modeliranje poslovno – ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika

Godina izdavanja

2017

Stranice

63-73

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, M; Jakupović, Sanel; Šupuković, Vedran

Naziv časopisa

”NOTITIA”- časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems

Godina izdavanja

2017

Stranice

91-107

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jakupović, Sanel; Aleksić, M; Novaković, V

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.II, Banja Luka, 2016, pp.8-17

Naziv rada

Contribution of CEFTA agreement to the development of CEFTA economies-example of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2016

Stranice

8-17

Godina_Vol_IEEE

VI

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Hrnjica, B; Jakupović, Sanel

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review, Vol.VI, No.I, Banja Luka, 2016, pp.8-17

Naziv rada

Cloud computing kao nova poslovna paradigma

Godina izdavanja

2016

Stranice

8-17

Godina_Vol_IEEE

VI

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jakupović, Esad; Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Trnavac, D

Naziv časopisa

Applied Mechanics and Materials

Naziv rada

Time Series Analysis of New Cars Sale in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2015

Stranice

287-293

Godina_Vol_IEEE

806

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jakupović, Sanel; Bekto, A; Francuz, V

Naziv časopisa

Open Journal of Management (OJM)

Naziv rada

Risk management in public-private partnerships

Godina izdavanja

2014

Stranice

87-94

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jakupović, Sanel; Bekto, A; Francuz, V

Naziv časopisa

Open Journal of Management (OJM)

Naziv rada

Implementation of human resource management policies

Godina izdavanja

2014

Stranice

26-32

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Kolev, D; Jakupović, Sanel

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Satisfakcija studenata visinom školarine mjerena Kano modelom (Case study-Panevropski univerzitet Apeiron)

Godina izdavanja

2014

Stranice

204-220

Godina_Vol_IEEE

IV

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Jugo, E

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review, Vol.III, No.II, Banja Luka, 2013, pp.260-273

Naziv rada

Organizacijski dizajn, menadžment i konkurentnost

Godina izdavanja

2013

Stranice

260-273

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Jugo, E

Naziv časopisa

Open Journal of Management (OJM),

Naziv rada

Aproximation of the consumer price index of Bosnia and Herzegovina for selected products

Godina izdavanja

2013

Stranice

27-36

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Biljan, J; Trajkov , A; Jakupović, Sanel

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review

Naziv rada

International tourist arrivals and transport infrastructure in the Republic of macedonia:Perpective overview

Godina izdavanja

2012

Stranice

11-24

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jakupović, Sanel; Vujnović-Gligorić, Bogdana

Naziv časopisa

The Journal "Primus"

Naziv rada

Optimization of the decision-making process in agriculture

Godina izdavanja

2012

Stranice

63-67

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Vujnović-Gligorić, Bogdana; Jakupović, Sanel

Naziv časopisa

Časopis ”Zbronik radova

Naziv rada

Procjena vrijednosti investicionog portfelja pod rizikom

Godina izdavanja

2010

Stranice

56-67

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jakupović, Sanel; Kuridža, M

Naziv časopisa

domaći stručni časopis za računovodstvo i reviziju, „Poslovni savjetnik“

Naziv rada

Carinska tarifa (pravni i tehnički aspekti)

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

XIII

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Jović, D; Šupuković, Vedran; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Efficiency of macroprudential policy in monetary regime of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges

Grad

Zagreb - Mostar

Stranice

35-51

Izdavač

Libertas international University

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šupuković, Vedran; Jakupović, Sanel; Mišetić, D

Naziv rada

Financial restructuring by means of a syndicated loan as the solution for a balance balanced out and debt maturity adjustment of the C.I.A.K. group

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges

Grad

Zagreb - Mostar

Stranice

249-261

Izdavač

Libertas international University

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Stojanović, Vladimir

Naziv rada

Specifičnosti marketinga u osiguranju na finansijskim tržištima

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Nauka i društvo

Grad

Banjaluka

Stranice

89-98

Izdavač

Centar modernih znanja, Banja Luka, Resursni centar za specijalnu edukaciju Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Strateško planiranje marketinških komunikacija na društvenim mrežama

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Nauka i društvo

Grad

Banjaluka

Stranice

27-41

Izdavač

Centar modernih znanja, Banja Luka, Resursni centar za specijalnu edukaciju Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.

Naziv rada

Quantitative Models in the Function of Programming an Optimal Investment Model of Tourism Projects under the Conditions of Uncertainty

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

PROCEEDINGS BOOK, 48.

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Šupuković, Vedran

Naziv rada

Credit risk management in the secondary market for automotive parts in the Republic of Croatia

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Journal of Economy and Business, special conference issue

Grad

Mostar

Stranice

133-147

Izdavač

Faculty of Economics

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Šupuković; Vedran

Naziv rada

Modeling of the general definition of the customs system

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Proceedings of the International conference on traffic development, logistics&sustainable transport

Grad

Opatija

Stranice

151-157

Izdavač

Faculty of Transport and Traffic Scineces Unversity of Zagreb

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Shabani, B; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Uspješnost poslovanja na ino tržištu

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

MASTA 2017 Mostar

Grad

Mostar

Stranice

135-141

Izdavač

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Shabani, B

Naziv rada

Organizacione strukture-kvalitet i funkcionalnost

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

MASTA 2017

Grad

Mostar

Stranice

141-147

Izdavač

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zrilić, N; Jakupović, Sanel; Bajić-Jošić, B

Naziv rada

Economic growth and the European Union pre-accesion assistance in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Economic integrations, competition and cooperation

Grad

Nica

Stranice

331-350

Izdavač

CEMAFI International

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Dedović, M; Ristić, M; Ilić, L

Naziv rada

Nova ekonomija znanje zasnovano na vrijednostima

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Zbornik radova 2.nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem ”Menadžment, sport i turizam

Grad

Banjaluka

Stranice

154-158

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Dedović, M; Vukasović, B; Jovčić, M

Naziv rada

Odgovorno restruktuiranje

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Zbornik radova 2.nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem ”Menadžment, sport i turizam

Grad

Banjaluka

Stranice

159-168

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šarčević, D; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Consumers' perception of corporate social responsibility in contemporary world - a review

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Proceedings of International Conference on Economic and Social Studies

Grad

Sarajevo

Stranice

678-687

Izdavač

International Burch University

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić, B; Jakupović, Sanel; Zrilić, N

Naziv rada

Bosnia and Herzegovina in the process of financial liberalization

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Economic intgrations, competition and cooperation

Grad

Rijeka

Stranice

235-247

Izdavač

University of Rijeka, Faculty of economics

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Vujnović-Gligorić, Bogdana

Naziv rada

Optimiziranje procesa investicionog odlučivanja u poljoprivredi

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku

Grad

Banjaluka

Stranice

60-66

Izdavač

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šarčević, D; Janičić, D; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Perception of women on corporate social responsibility in scientific research organisations in the Republic of Serbia

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku

Grad

Banjaluka

Stranice

150-160

Izdavač

Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjedonosna, sociološka

Kategorija naučnog rada

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligoric, B; Jakupović, Sanel; Bahtić, S

Naziv rada

Education for virtual professions

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Drugi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2012

Grad

Banjaluka

Stranice

204-211

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Gligorić, B; Grgić, R

Naziv rada

Personnel per market measures

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Drugi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2012“

Grad

Banjaluka

Stranice

219-225

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Jugo, E

Naziv rada

Inevitably integrated marketing communications

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću ”Elit college”Beograd, Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Grad

Banjaluka

Stranice

273-286

Izdavač

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću ”Elit college”Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Cerić, A; Hasanbegović, E

Naziv rada

Uzroci i posljedice slabog i nedovoljnog dotoka stranih direktnih investicija u BiH

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Panevropski univerzitet APEIRON, Prvi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2011“

Grad

Banjaluka

Stranice

219-228

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nikezić, S; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Liderstvo i kvalitet, kao poslovna paradigma uspješnosti rada u organizaciji – pretpostavka pridruživanja Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Prvi međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu „EDASOL 2011

Grad

Banjaluka

Stranice

394-402

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Jakupović, Sanel; Jugo, E

Naziv rada

Innovativity, Innovation and Sustainable Development

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

ALFA University, Faculty for education of the executives, 2nd International Conference „Law, economy and management in modern ambience“-LEMiMA

Grad

Beograd

Stranice

276-284

Izdavač

ALFA University

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Novaković, V; Jakupović, Sanel

Naslov

Omladinsko preduzetništvo – spona između Bosne i Hercegovine i Evropske unije

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Autori

Šupuković, V., Jakupović, S., Vujnović-Gligorić, B.

Naslov poglavlja

Abuse of Creative Accounting in Practical Application. In: Çaliyurt, K.T. (eds) New Approaches to CSR, Sustainability and Accountability, Volume III.

Naslov knjige

Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application.

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Grad

Singapore

Izdavač

-

Urednici

-

 

Autori

Vujnović-Gligorić, B., Jakupović, S., & Šupuković, V.

Naslov poglavlja

Ethics in finance in emerging markets

Naslov knjige

In Regulations and Applications of Ethics in Business Practice

Godina izdavanja

2018

Stranice

165-205

Grad

Springer, Singapore

Izdavač

-

Urednici

-

 

Autori

Host, A; Jakupović, Sanel; Balaban, N

Naslov poglavlja

Testing of macroeconomic capacities on NUTS III level – Croatia Case

Naslov knjige

Absorption capacity of EU pre-accession programs in the Western Balkan countries

Godina izdavanja

2014

Stranice

447-455

Grad

Nica, France

Izdavač

Cemafi International

Urednici

Vinko Kandžija

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Lukić, S; Jakupović, Sanel; Lukić, S

Naslov

Upravljanje projektima (Project management)

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor; Jakupović, Sanel

Naslov

Špedicija

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor; Jakupović, Sanel

Naslov

Upravljanje lancima snabdijevanja

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Šupuković, Vedran; Jakupović, Sanel; Peulić, Velibor

Naslov

Menadžment cestovnog prijevoza

Godina izdavanja

2016

Grad

Zagreb

Izdavač

Grafid

Tip

Knjiga

 

Autori

Peulić, Velibor; Jakupović, Sanel

Naslov

Menadžment poslovne logistike i špedicije

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Peulić, Velibor; Jakupović, Sanel

Naslov

Menadžment drumskog transporta

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafid d.o.o.

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jakupović, Sanel; Stojanović, Vladimir; Baroš, Ž

Naslov

Mikroekonomija

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jakupović, Sanel; Salić, M; Novaković, B

Naslov

Carinski sistem Bosne i Hercegovine u procesu integracija u Evropsku uniju

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jakupović, Sanel; Bahtić, S; Novaković, Z

Naslov

Projektni i investicioni menadžment

Godina izdavanja

2008

Grad

Prijedor

Izdavač

Koledž Janjoš

Tip

Praktikum

 

Autori

Jakupović, Sanel; Milošević, M; Topić, D

Naslov

Priručnik za svrstavanje robe u Carinsku tarifu

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Tip

Praktikum

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Projektni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Makroekonomija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mikroekonomija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Investicioni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravljanje ekonomskim razvojem

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Carinski menadžment i carinske politike

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Projektni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Makroekonomija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mikroekonomija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Investicioni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravljanje ekonomskim razvojem

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Carinski menadžment i carinske politike

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

Članstva u odborima konferencija, časopisa i slično:
Presjedavajući Rektorske konferencije Republike Srpske, kao rektor Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka, mandatni period 2022 - 2024 godine.

" Član rukovodstva italijanske konfederacije evropdkih udruženja profesionalaca i kompanija čije sjedište je u Rimu (AEPI) za mandatni period 2021 - 2025. godine

" Urednik "Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije - EMC Review", Izdavač: Panevropski univerzitet Apeiron, Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, UDK:33, ISSN:2232-8823(print), 2232-9633(online); Economy & Market Communication Review / Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije" je indeksiran/licenciran u: Clarivate Analytics (ECSI), EBCO host, Index Copernicus, CiteFactor, Google Scholar, Crossref, Road issn, ERIH Plus nsd, DOI Srpska, WorldCat. Rangiran na prvom mjestu liste naučnih časopisa u Republici Srpskoj (www.emc-review.com) - od 2011.godine

" Predsjednik organizacionog odbora i urednik zbornika radova serije međunarodnih naučno-stručnih konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu "EDASOL", Panevropski univerzitet "Apeiron"Banja Luka, www.edasol-au.com; ISBN 978-99955-49-66-4, (COBISS.BH-ID 2182680) - od 2011.godine

" Član uredničkog odbora Međunarodnog naučnog časopisa "Industrijski razvoj i konkurentnost", Horvaćanska 174, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska - od 2016.godine

Predsjednik Upravnog odbora Diaspora Business Forum (BHDIAFOR) / Diaspora Business Center (DBC) članica "NP Group"Sarajevo; Organizator prvog, drugog, trećeg i četvrtog biznis foruma sa BH dijasporom u Prijedoru, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli (www.dbc.ba) - od 2013./2016 godine

" Potpredsjednik konferencije i urednik The Book of abstracts ((ISBN 978-99955-49-95-4) - 3rd International Balkan Countries Women&Bisiness Conference, Organiser: Pan-European University Apeiron Banja Luka, St.Climent Ohridski University Bitola and International Women&Business Group, Banja Luka, October 11, 2012.,www.edasol-au.com; www.iwbg.org

" Potpredsjednik organizacionog odbora konferencije i urednik zbornika radova serije međunarodnih naučno-stručnih konferencija o tržišnim komunikacijama "Moć komunikacija" (POWERCOMM) Beograd, Visoka strukovna škola za propagandu i odnose s javnošću "Elit college"Beograd, Panevropski univerzitet Apeiron, ISBN 978-99955-49-91-6 (COBISS.BH-ID 2831896), www.powercomm-au.com

" Član naučnog odbora 4th International Balkan Countries Women and Business Conference, Burgas, Bulgaria June 20, 2013, Organisers: Burgas Free University & International Women and Business Group; www.iwbg.org

" Predstavnik Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka u Međunarodnoj mreži carinskih univerziteta (INCU-International Network of Customs Universities), Canberra, Australia, 2010.godina; www.incu.org

" Član Skupštine Vanjskotrgovinske komore BiH na mandatni period od 2010-2013.godine (predstavnik firme "Sconto-prom",d.o.o., Prijedor); www.komorabih.ba

" Član komisije Vijeća ministara BiH za provođenje strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH, potkomisija za zajedničku analizu rizika i međunarodnu saradnju, 2008.godina-predstavnik UINO BiH;

" Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za stipendiranje učesnika i studenata "Idriz Jakupović" od 2014.godine (www.fondacija.eu).