slika radnika
OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

 

Godina rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

 

Akademsko zvanje/titula

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Furijeov red jedne klase funkcija sa diskontinuitetima

Datum završetka

13.10.2009

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Analiza dinamičkog ponašanja linearnih inplicitno-singularnih sistema automatskog upravljanja sa čistim vremenskim kašnjenjem na konačnom i beskonačnom vremenskom intervalu

Datum završetka

12.06.2002

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Koncept energetske hiperstabilnosti kontinualnih nestacioniranih nelinearnih sistema automatskog upravljanja

Datum završetka

27.05.1999

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

27.10.1984

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Sarić, B.(2012). One Common Solution to the Singularity and Perihelion Problems. Applied Mathematics, 1933-1939.

 

 

Sarić, B.(2011). On totalization of the Kurzweil-Henstock integral in multidimensional space. Czechoslovak Mathematical Journal, 1017-1022.

 

 

Sarić, B.(2010). Cauchy's residual theorem for a class of real valued functions. Czechoslovak Mathematical Journal, 1043-1048.

 

 

Sarić, B.(0). On totalization of the H Integral. Taiwanese Journal of Mathematics, 1691-1700.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Sarić, "One Common Solution to the Singularity and Perihelion Problems", Applied Mathematics, vol. 3, no. 12, pp. 1933-1939, 2012.

 

 

B. Sarić, "On totalization of the Kurzweil-Henstock integral in multidimensional space", Czechoslovak Mathematical Journal, vol. 61, no. 4, pp. 1017-1022, 2011.

 

 

B. Sarić, "Cauchy's residual theorem for a class of real valued functions", Czechoslovak Mathematical Journal, vol. 60, no. 4, pp. 1043-1048, 2010.

 

 

B. Sarić, "On totalization of the H Integral", Taiwanese Journal of Mathematics, vol. 15, no. 4, pp. 1691-1700, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Sarić, Branko

Naziv časopisa

Applied Mathematics

Naziv rada

One Common Solution to the Singularity and Perihelion Problems

Godina izdavanja

2012

Stranice

1933-1939

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Sarić, Branko

Naziv časopisa

Czechoslovak Mathematical Journal

Naziv rada

On totalization of the Kurzweil-Henstock integral in multidimensional space

Godina izdavanja

2011

Stranice

1017-1022

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Sarić, Branko

Naziv časopisa

Czechoslovak Mathematical Journal

Naziv rada

Cauchy's residual theorem for a class of real valued functions

Godina izdavanja

2010

Stranice

1043-1048

Godina_Vol_IEEE

60

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Sarić, Branko

Naziv časopisa

Taiwanese Journal of Mathematics

Naziv rada

On totalization of the H Integral

Godina izdavanja

0

Stranice

1691-1700

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA