slika radnika


Prof. dr MARIJANA MLADENOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • marijana.t.mladenovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MARIJANA MLADENOVIĆ

 

Godina rođenja

1976

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor psihologije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dr Marijana T. Mladenović rođena je u Beogradu 1976. godine. Po završetku VI beogradske gimnazije upisala je Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2001. diplomirala, magistrirala (2006) i doktorirala (2010) na grupi za psihologiju.
Od 2008. godine kontinuiralo je angažovana kao profesor psihologije sporta na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu. Zvanje docenta (2013) i vanrednog profesora (2016) stekla je na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum iz Beograda.
Od školske 2016/2017. godine angažovana je vanredni, a zatim i redovni (2022) profesor psihologije sporta na Fakultetu sportskih nauka Apeiron univerziteta u Banja Luci. Od 2020. godine je stručni saradnik Naučnoistraživačkog instituta Apeiron, odsek sport i kineziološke nauke.
Dosadašnje nastavno iskustvo obuhvata predmete: psihologija sporta, psihološka priprema sportista, selekcija u sportu, psihologija mendzmenta u sportu, motorno učenje, opšta psihologija, razvojna i pedagoška psihologija.
U više navrata gostovala je kao predavač na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u okviru simpozijuma o psihologiji u sportu, 2015. i 2017.g) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beograda (kao gostujući predavač na master studijama medicine sporta). 2018. godine držala je predavanje o mentalnoj rezilijentnosti u vrhunskom sportu na Get Better akademiji u Pragu (Češka Republika), a potom i niz predavanja na Internacionalnom institutu za sport u Bejrutu (Liban). 2023. godine održala je niz predavanja o psihološkoj pripremi mladih košarkaša na klinici za košarkaške trenere u organizaciji Udruženja košarkaških trenera Srbije.
Godine 2019. održala je uvodno predavanje na naučnoj konferenciji ''Sportske nauke i zdravlje'' Univerziteta Apeiron, a 2021. i 2023. g. bila je predsednik naučnog odbora medjunarodne konferencije ''Sport, rekreacija, zdravlje''. Iste godine (2023) bila je član naučnog odbora 16. medjunarodne konferencije o obrazovanju, sportu i zdravlju u organizaciji Departmana za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Bukureštu (Rumunija).
U praktičnom profesionalnom radu bavi se psihološkom pripremom vrhunskih sportista. Bila je psiholog Kajakaškog, Rukometnog, Veslačkog, Skijaškog saveza Srbije, saradnik Olimpijskog komiteta Srbije i stalni predavač na svim UEFA licencama Fudbalskog saveza Srbije. Kao sportski psiholog praktičar ima iskustvo u radu sa sportistima iz preko dvadeset sportova i iz različitih zemalja. U naučnom i stručnom radu aktivno i fluentno koristi engleski jezik.
Od 2021. godine poseduje medjunarodu licencu Svetske asocijacije sportskih psihologa (ISSP-R). Aktivni je član je Evropske (FEPSAC) i Svetske (ISSP) asocijacije za sportsku psihologiju, učestvuje na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti sporta i sportske psihologije.
Od 2017. godine osnivač je i rukovodilac Centra za sportsku psihologiju u Beogradu.
Do sada je samostalno objavila pet knjiga:
Mladenović, M. (2022). Psihološki aspekti sportskog uspeha. Beograd: CSP.
Mladenović, M. (2022). Psihologija u sportu. Beograd: CSP
Mladenović, M. (2016). Sportska motivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mladenović, M. (2010). Samomotivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mladenović, M. (2007). Predstava o sebi i motivacija za rad. Beograd: Zadužbina Andrejević

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj globalne motivacione orijentacije i percepcije bazičnih psihičkih potreba na motivaciju za rad

Datum završetka

11.05.2010

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Povezanost samo-opažanja strukture motivacije za rad

Datum završetka

17.02.2006

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

03.04.2001

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Mladenović, M. (2022). Psihološki aspekti sportskog uspeha. Beograd: CSP.

 

 

Mladenović, M. (2022). Psihologija u sportu. Beograd: CSP.

 

 

Mladenović, M. (2016). Sportska motivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević.

 

 

Mladenović, M. (2010). Samomotivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević.

 

 

Mladenović, M. (2007). Predstava o sebi i motivacija za rad. Beograd: Zadužbina Andrejević.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

M. Mladenović, "Psihološki aspekti sportskog uspeha", Beograd: CSP, 2022.

 

 

M. Mladenović, "Psihologija u sportu", Beograd: CSP, 2022.

 

 

M. Mladenović, "Sportska motivacija", Beograd: Zadužbina Andrejević, 2016.

 

 

M. Mladenović, "Samomotivacija", Beograd: Zadužbina Andrejević, 2010.

 

 

M. Mladenović, "Predstava o sebi i motivacija za rad", Beograd: Zadužbina Andrejević, 2007.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Psihološki aspekti sportskog uspeha

Godina izdavanja

2022

Grad

Beograd

Izdavač

CSP

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Psihologija u sportu

Godina izdavanja

2022

Grad

Beograd

Izdavač

CSP

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Sportska motivacija

Godina izdavanja

2016

Grad

Beograd

Izdavač

Zadužbina Andrejević

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Samomotivacija

Godina izdavanja

2010

Grad

Beograd

Izdavač

Zadužbina Andrejević

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Predstava o sebi i motivacija za rad

Godina izdavanja

2007

Grad

Beograd

Izdavač

Zadužbina Andrejević

Tip

Knjiga

 

ČLANSTVA