slika radnika


Prof. dr MARIJANA MLADENOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet sportskih nauka
  • marijana.t.mladenovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MARIJANA MLADENOVIĆ

 

Godina rođenja

1976

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor psihologije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dr Marijana T. Mladenović rođena je u Beogradu 1976. godine. Po završetku VI beogradske gimnazije upisala je Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2001. diplomirala, magistrirala (2006) i doktorirala (2010) na grupi za psihologiju.
Od 2008. godine kontinuiralo je angažovana kao profesor psihologije sporta na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu. Zvanje docenta (2013) i vanrednog profesora (2016) stekla je na Fakultetu za fizičku kulturu i menadžment u sportu Univerziteta Singidunum iz Beograda.
Od školske 2016/2017. godine angažovana je vanredni, a zatim i redovni (2022) profesor psihologije sporta na Fakultetu sportskih nauka Apeiron univerziteta u Banja Luci. Od 2020. godine je stručni saradnik Naučnoistraživačkog instituta Apeiron, odsek sport i kineziološke nauke.
Dosadašnje nastavno iskustvo obuhvata predmete: psihologija sporta, psihološka priprema sportista, selekcija u sportu, psihologija mendzmenta u sportu, motorno učenje, opšta psihologija, razvojna i pedagoška psihologija.
U više navrata gostovala je kao predavač na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (u okviru simpozijuma o psihologiji u sportu, 2015. i 2017.g) i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beograda (kao gostujući predavač na master studijama medicine sporta). 2018. godine držala je predavanje o mentalnoj rezilijentnosti u vrhunskom sportu na Get Better akademiji u Pragu (Češka Republika), a potom i niz predavanja na Internacionalnom institutu za sport u Bejrutu (Liban). 2023. godine održala je niz predavanja o psihološkoj pripremi mladih košarkaša na klinici za košarkaške trenere u organizaciji Udruženja košarkaških trenera Srbije.
Godine 2019. održala je uvodno predavanje na naučnoj konferenciji ''Sportske nauke i zdravlje'' Univerziteta Apeiron, a 2021. i 2023. g. bila je predsednik naučnog odbora medjunarodne konferencije ''Sport, rekreacija, zdravlje''. Iste godine (2023) bila je član naučnog odbora 16. medjunarodne konferencije o obrazovanju, sportu i zdravlju u organizaciji Departmana za fizičko vaspitanje i sport Univerziteta u Bukureštu (Rumunija).
U praktičnom profesionalnom radu bavi se psihološkom pripremom vrhunskih sportista. Bila je psiholog Kajakaškog, Rukometnog, Veslačkog, Skijaškog saveza Srbije, saradnik Olimpijskog komiteta Srbije i stalni predavač na svim UEFA licencama Fudbalskog saveza Srbije. Kao sportski psiholog praktičar ima iskustvo u radu sa sportistima iz preko dvadeset sportova i iz različitih zemalja. U naučnom i stručnom radu aktivno i fluentno koristi engleski jezik.
Od 2021. godine poseduje medjunarodu licencu Svetske asocijacije sportskih psihologa (ISSP-R). Aktivni je član je Evropske (FEPSAC) i Svetske (ISSP) asocijacije za sportsku psihologiju, učestvuje na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti sporta i sportske psihologije.
Od 2017. godine osnivač je i rukovodilac Centra za sportsku psihologiju u Beogradu.
Do sada je samostalno objavila pet knjiga:
Mladenović, M. (2022). Psihološki aspekti sportskog uspeha. Beograd: CSP.
Mladenović, M. (2022). Psihologija u sportu. Beograd: CSP
Mladenović, M. (2016). Sportska motivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mladenović, M. (2010). Samomotivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Mladenović, M. (2007). Predstava o sebi i motivacija za rad. Beograd: Zadužbina Andrejević

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj globalne motivacione orijentacije i percepcije bazičnih psihičkih potreba na motivaciju za rad

Datum završetka

11.05.2010

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Povezanost samo-opažanja strukture motivacije za rad

Datum završetka

17.02.2006

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

03.04.2001

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Skugor, K., Gilic, B., Mladenovic, M., Stajer, V., Roklicer, R., Slacanac, K., & Bagaric, D.(2023). Motivation Profile of Youth Greco-Roman Wrestlers. Differences According to Performance Quality, 0-0.

 

 

Mladenović, M.(2022). Preliminary confirmatory factor analysis of the Serbian version of the original Sport motivation scale. Series physical education and sport, 89-99.

 

 

Mladenović, M., Stojanović, N., Stojanović, D., Živković, M., Aleksić, D., & Tešanović, G.(2021). Emotional Reactivity and Emotion Regulation Among Young Adults During COVID-19 Lockdown. The Moderating Role of Gender and Engagement in Sports. Front. Psychol, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Mladenović, M. (2022). Relationship between basic psychological needs and intrinsic motivation among professional athletes during Covid-19 lockdown. Zbornik radova sa naučnog skupa-12th International Conference on "Sports Science and Health" (pp. 29-30). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Mladenovic, M. (2021). Gender Differences In Athletes' Intrinsic Motivation During Covid-19 Lockdown. Zbornik radova sa naučnog skupa-ISSP 15th World Congress (pp. 0-0). Taipei: -

 

 

Mladenovic, M. (2021). Differences In Intrinsic Motivation Between Individual and Team Sports Athletes During Covid-19 Lockdown. Zbornik radova sa naučnog skupa-ISSP 15th World Congress (pp. 0-0). Taipei: -

 

 

Mladenovic, M. (2021). Gender Differences In Athletes' Perception Of Basic Psychological Needs Satisfaction And Needs Frustration During Covid19 Lockdown. Zbornik radova sa naučnog skupa-ISSP 15th World Congress (pp. 0-0). Taipei: -

 

 

Mladenovic, M. (2021). Differences In Perception Of Basic Psychological Need Satisfaction And Need Frustration Between Individual and Team Sports Athletes During Covid-19 Lockdown. Zbornik radova sa naučnog skupa-ISSP 15th World Congress (pp. 0-0). Taipei: -

 

 

Mladenovic, M. (2021). Individual differences in mental readiness for competition of elite shooters. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference "Eduaction, sport and health" (pp. 25-26). Bucharest: University of Bucharest, Romania

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Trunić, N. (2023). Trenažno psihološki principi razvoja mladih košarkaša. Beograd: -.

 

 

Mladenović, M. (2022). Psihološki aspekti sportskog uspeha. Beograd: CSP.

 

 

Mladenović, M. (2022). Psihologija u sportu. Beograd: CSP.

 

 

Mladenović, M. (2016). Sportska motivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević.

 

 

Mladenović, M. (2010). Samomotivacija. Beograd: Zadužbina Andrejević.

 

 

Mladenović, M. (2007). Predstava o sebi i motivacija za rad. Beograd: Zadužbina Andrejević.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

K. Skugor, B. Gilic, M. Mladenovic, V. Stajer, R. Roklicer, K. Slacanac and D. Bagaric, "Motivation Profile of Youth Greco-Roman Wrestlers", Differences According to Performance Quality, vol. 11, no. 43, pp. 0-0, 2023.

 

 

M. Mladenović, "Preliminary confirmatory factor analysis of the Serbian version of the original Sport motivation scale", Series physical education and sport, vol. 20, no. 2, pp. 89-99, 2022.

 

 

M. Mladenović, N. Stojanović, D. Stojanović, M. Živković, D. Aleksić and G. Tešanović, "Emotional Reactivity and Emotion Regulation Among Young Adults During COVID-19 Lockdown", The Moderating Role of Gender and Engagement in Sports. Front. Psychol, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

M. Mladenović, "Relationship between basic psychological needs and intrinsic motivation among professional athletes during Covid-19 lockdown", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12th International Conference on "Sports Science and Health", Banja Luka, 2022.

 

 

M. Mladenovic, "Gender Differences In Athletes' Intrinsic Motivation During Covid-19 Lockdown", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ISSP 15th World Congress, Taipei, 2021.

 

 

M. Mladenovic, "Differences In Intrinsic Motivation Between Individual and Team Sports Athletes During Covid-19 Lockdown", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ISSP 15th World Congress, Taipei, 2021.

 

 

M. Mladenovic, "Gender Differences In Athletes' Perception Of Basic Psychological Needs Satisfaction And Needs Frustration During Covid19 Lockdown", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ISSP 15th World Congress, Taipei, 2021.

 

 

M. Mladenovic, "Differences In Perception Of Basic Psychological Need Satisfaction And Need Frustration Between Individual and Team Sports Athletes During Covid-19 Lockdown", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ISSP 15th World Congress, Taipei, 2021.

 

 

M. Mladenovic, "Individual differences in mental readiness for competition of elite shooters", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference "Eduaction, sport and health", Bucharest, 2021.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

N. Trunić, "Trenažno psihološki principi razvoja mladih košarkaša", Beograd: -, 2023.

 

 

M. Mladenović, "Psihološki aspekti sportskog uspeha", Beograd: CSP, 2022.

 

 

M. Mladenović, "Psihologija u sportu", Beograd: CSP, 2022.

 

 

M. Mladenović, "Sportska motivacija", Beograd: Zadužbina Andrejević, 2016.

 

 

M. Mladenović, "Samomotivacija", Beograd: Zadužbina Andrejević, 2010.

 

 

M. Mladenović, "Predstava o sebi i motivacija za rad", Beograd: Zadužbina Andrejević, 2007.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Skugor, K., Gilic, B., Mladenovic, M., Stajer, V., Roklicer, R., Slacanac, K., Bagaric, D. & Karnincic, H.

Naziv časopisa

Differences According to Performance Quality

Naziv rada

Motivation Profile of Youth Greco-Roman Wrestlers

Godina izdavanja

2023

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

43

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mladenović, M. & Stojanović, D.

Naziv časopisa

Series physical education and sport

Naziv rada

Preliminary confirmatory factor analysis of the Serbian version of the original Sport motivation scale

Godina izdavanja

2022

Stranice

89-99

Godina_Vol_IEEE

20

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mladenović, M., Stojanović, N., Stojanović, D., Živković, M., Aleksić, D., Tešanović, G. & Momčilović, V.

Naziv časopisa

The Moderating Role of Gender and Engagement in Sports. Front. Psychol

Naziv rada

Emotional Reactivity and Emotion Regulation Among Young Adults During COVID-19 Lockdown

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Mladenović, M. & Stojanović, D.

Naziv rada

Relationship between basic psychological needs and intrinsic motivation among professional athletes during Covid-19 lockdown

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

12th International Conference on "Sports Science and Health"

Grad

Banja Luka

Stranice

29-30

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mladenovic, M.

Naziv rada

Gender Differences In Athletes' Intrinsic Motivation During Covid-19 Lockdown

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

ISSP 15th World Congress

Grad

Taipei

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mladenovic, M.

Naziv rada

Differences In Intrinsic Motivation Between Individual and Team Sports Athletes During Covid-19 Lockdown

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

ISSP 15th World Congress

Grad

Taipei

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mladenovic, M.

Naziv rada

Gender Differences In Athletes' Perception Of Basic Psychological Needs Satisfaction And Needs Frustration During Covid19 Lockdown

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

ISSP 15th World Congress

Grad

Taipei

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mladenovic, M.

Naziv rada

Differences In Perception Of Basic Psychological Need Satisfaction And Need Frustration Between Individual and Team Sports Athletes During Covid-19 Lockdown

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

ISSP 15th World Congress

Grad

Taipei

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mladenovic, M.

Naziv rada

Individual differences in mental readiness for competition of elite shooters

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

International Scientific Conference "Eduaction, sport and health"

Grad

Bucharest

Stranice

25-26

Izdavač

University of Bucharest, Romania

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Trunić, N. & Mladenović, M.

Naslov

Trenažno psihološki principi razvoja mladih košarkaša

Godina izdavanja

2023

Grad

Beograd

Izdavač

-

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Psihološki aspekti sportskog uspeha

Godina izdavanja

2022

Grad

Beograd

Izdavač

CSP

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Psihologija u sportu

Godina izdavanja

2022

Grad

Beograd

Izdavač

CSP

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Sportska motivacija

Godina izdavanja

2016

Grad

Beograd

Izdavač

Zadužbina Andrejević

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Samomotivacija

Godina izdavanja

2010

Grad

Beograd

Izdavač

Zadužbina Andrejević

Tip

Knjiga

 

Autori

Mladenović, Marijana

Naslov

Predstava o sebi i motivacija za rad

Godina izdavanja

2007

Grad

Beograd

Izdavač

Zadužbina Andrejević

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Psihologija sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Psihologija sporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

Od 2021. godine poseduje medjunarodu licencu Svetske asocijacije sportskih psihologa (ISSP-R). Aktivni je član je Evropske (FEPSAC) i Svetske (ISSP) asocijacije za sportsku psihologiju, učestvuje na naučnim i stručnim skupovima iz oblasti sporta i sportske psihologije.
2023. Član naučnog odbora 16. Medjunarodne konferencije ICESH 2023 –Education, Sport and Health, u organizaciji Departmana za fizičko vaspitanje i sport, Univerziteta u Bukureštu, Rumunija.

2021-2023. Predsednik naučnog odbora 4. i 5. Medjunarodne konferencije ‘Sport, rekreacija, zdravlje’ u organizaciji Visoke sportske i zdravstvene škole, Beograd, Srbija.