slika radnika


Doc. dr ZORAN INJAC

docent

  • Saobraćajni fakultet
  • zoran.dj.injac@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ZORAN INJAC

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Internacionalni univerzitet Trtavnik

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Razvoj modela zaštite putne mreže s aspekta kontrole osovinskog opterećenja i ukupne mase teretnih vozila

Datum završetka

02.07.2022

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

09.10.1998

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA