slika radnika


Doc. dr ZORAN INJAC

docent

  • Saobraćajni fakultet
  • zoran.dj.injac@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ZORAN INJAC

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen sam 08.04.1971. godine u Banja Luci. Osnovnu školu sam završio u Laktašima, sa odličnim uspjehom.
Matematičku gimnaziju "Mihajlo Petrović-Alas" u Beogradu-Srbija, sam završio, takođe, sa odličnim uspjehom, a nakon toga otišao na odsluženje vojnog roka u Školu rezervnih oficira-Artiljerijski školski centar u Zadru-Hrvatska.
Po povratku sa odsluženja vojnog roka, započinjem studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu (X semestara, 300 ECTS), kao redovan student. Studije sam okončao 1998. godine, odbranom Diplomskog rada, sa ocjenom (10) deset.
Doktorske studije (VI semestara, 180 ECTS), upisao 2013. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju pod nazivom "RAZVOJ MODELA ZAŠTITE PUTNE MREŽE S ASPEKTA KONTROLE OSOVINSKOG OPTEREĆENJA I UKUPNE MASE TERETNIH VOZILA" odbranio 2022. godine, na Internacionalnom Univerzitetu Travnik u Travniku.
Nakon završetka osnovnih studija radio sam na poslovima bezbjednosti vazdušnog saobraćaja na aerodromu u Banja Luci, zatim kao izvršni direktor aerodroma, a nakon toga i direktor novoosnovane avio-kompanije "Sky Srpska" sa sjedištem u Banja Luci.
Raspolažem sa radnim iskustvom sa više od 20 godina radnog staža od čega je 10 godina u menadžmentu javnih preduzeća (kao direktor ili izvršni direktor) iz oblasti saobraćaja.
Nakon odlaska iz vazduhoplovnog sektora, 2013. godine započeo sam radni odnos u Javnom preduzeću "Putevi Republike Srpske", na poslovima koordinatora za strateško planiranje, a zatim i na poslovima savjetnika direktora.
Osim poslova u matičnom preduzeću, obavljao sam i funkciju predsjednika i zamjenika predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Aerodromi Republike Srpske" sa sjedištem u Banja Luci.
Trenutno sam zaposlen na Panevropskom univerzitetu "APEIRON" sa sjedištem u Banja Luci, na poslovima univerzitetskog profesora u saobraćaju.
Posedujem sve inženjerske licence iz oblasti prostornog planiranja, projektovanja, građenja, nadzora i energetske efikasnosti. Osnivač sam Inženjerske komore Republike Srpske (2015.godine) i obavljam dužnost prvog predsjednika Komore.
U svom radu aktivno koristim engleski jezik, a služim se i njemačkim jezikom.
Član sam organizacije MENSA (#502).

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Internacionalni univerzitet Trtavnik

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Razvoj modela zaštite putne mreže s aspekta kontrole osovinskog opterećenja i ukupne mase teretnih vozila

Datum završetka

02.07.2022

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

09.10.1998

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Injac, Z., Drašković, D., & Amidžić, G.(2022). "lmpact of Freight Vehicle Load оп the Condition of Roads in Bosпia and Herzegovina". Journal for Traffic and Transport Research and Application, 33-38.

 

 

Gladovic, Р., Drasković, D., Railić, S., & Injac, Z.(2021). "Model of Organizatioп апd Maпagemeпt of Passeпger Public Urbaп Transport Systems". Journal for Traffic and Transport Research and Application, 53-57.

 

 

Injac, Z., & Drašković, D.(2021). "Selection of the Optimal Тоll Collection System fог the Purposes of Sustainable Developmeпt of Traпsport in the Republic of Srpska",. Journal for Traffic and Transport Research and Application, 30-34.

 

 

Injac, Z., Vujaпić, М., Pešic, D., & Aпtic, В.(2018). "Predictors апd Motivations for Seat Belt Use-Case Study: Bosnia апd Herzegoviпa". PROMET-Traffic & Transportation, 355-366.

 

 

Kulović, М., Injac, Z., Davidović, S., & Posavac, I.(2017). "Modeling Truck Weigh Stations" Locatioпs Based on Тruсk Traffic Flow and Overweight Violation, А Case Study: Bosnia and Herzegoviпa". PROMET-Traffic & Transportation, 163-171.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

lnjac, Z., Drašković, D., & Amidzić, G. (2022). "Рrосјепа preoptereceпja vozila na putevima u Bosпi i Hercegoviпi". Zbornik radova sa naučnog skupa-24. Međunarodna konferencija "Nove tehnologije u funkciji održivog razvoja saobraćaja, ekologije, logistike i politehnike" (pp. 160-168). Travnik: Zbornik radova

 

 

Injac, Z. (2021). "Savremene tehпologije u saobracajnom iпzeвjerstvu-Radarski sistemi-". Zbornik radova sa naučnog skupa-"Otpornost ekonomije, prava i medija u uslovima neizvjesnosti globalno i regionalno sa posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana" (pp. 223-237). Travnik: Zbornik radova

 

 

Injac, Z., & Nešić, N. (2019). "Uticaj brzine kretaпja vozila па zivot u lokalпoj zajednici". Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Međunarodna konferencija "Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici" (pp. 147-156). Zlatibor: Zbornik radova

 

 

lnjac, Z., Pešić, D., & Aпtić, В. (2019). "Bezbjedпost saobracaja u zoni skola sa aspekta postivaпja ograniceпja brzine па teritoriji Opstine Laktasi". Zbornik radova sa naučnog skupa-Vlll Medunarodna konfeгencija "Bezbjednost sаobraćаја u lokalnoj zajednici " (pp. 109-118). Вапја Luka: Zbornik гadova

 

 

Dzever, М., Drašković, D., Radović, М., & Injac, Z. (2017). "Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici br.16 Banja Luka-Čelinac,raskrsпica GroЫje-Vrbanja",. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje о bezbednosti saobraćaja (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

lnjac, Z., Pešić, D., & Antić, В. (2016). "Zastitni sistemi za djecu koja se prevoze kao putnici u motornim vozilima - literarni pregled". Zbornik radova sa naučnog skupa-V Medunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja и lokalnoj zajednici" (pp. 181-190). Banja Luka: Zbornik radova

 

 

lnjac, Z. (2016). "Izbor modela naplate putarine u RepuЬlici Srpskoj na principima održivog razvoja transporta",. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Međunarodna naučno-stručna konferencija "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu'' (pp. 541-548). Banja Luka: Zbornik radova

 

 

Injac, Z., Macura, D., & Bojović, N. (2014). " Izbor nacina naplate putarine u cilju unapredenja bezbednosti transporta u RepuЫici Srpskoj". Zbornik radova sa naučnog skupa-III Medunarodna konferencija "Bezbjednost saobracaja и lokalnoj zajednici " (pp. 173-178). Banja Luka: Zbornik radova

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Z. Injac, D. Drašković and G. Amidžić, ""lmpact of Freight Vehicle Load оп the Condition of Roads in Bosпia and Herzegovina"", Journal for Traffic and Transport Research and Application, vol. 7, no. 1, pp. 33-38, 2022.

 

 

Р. Gladovic, D. Drasković, S. Railić and Z. Injac, ""Model of Organizatioп апd Maпagemeпt of Passeпger Public Urbaп Transport Systems"", Journal for Traffic and Transport Research and Application, vol. 6, no. 2, pp. 53-57, 2021.

 

 

Z. Injac and D. Drašković, ""Selection of the Optimal Тоll Collection System fог the Purposes of Sustainable Developmeпt of Traпsport in the Republic of Srpska",", Journal for Traffic and Transport Research and Application, vol. 6, no. 1, pp. 30-34, 2021.

 

 

Z. Injac, М. Vujaпić, D. Pešic and В. Aпtic, ""Predictors апd Motivations for Seat Belt Use-Case Study: Bosnia апd Herzegoviпa"", PROMET-Traffic & Transportation, vol. 31, no. 3, pp. 355-366, 2018.

 

 

М. Kulović, Z. Injac, S. Davidović and I. Posavac, ""Modeling Truck Weigh Stations" Locatioпs Based on Тruсk Traffic Flow and Overweight Violation, А Case Study: Bosnia and Herzegoviпa"", PROMET-Traffic & Transportation, vol. 30, no. 2, pp. 163-171, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Z. lnjac, D. Drašković and G. Amidzić, ""Рrосјепа preoptereceпja vozila na putevima u Bosпi i Hercegoviпi"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-24. Međunarodna konferencija "Nove tehnologije u funkciji održivog razvoja saobraćaja, ekologije, logistike i politehnike", Travnik, 2022.

 

 

Z. Injac, ""Savremene tehпologije u saobracajnom iпzeвjerstvu-Radarski sistemi-"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-"Otpornost ekonomije, prava i medija u uslovima neizvjesnosti globalno i regionalno sa posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana", Travnik, 2021.

 

 

Z. Injac and N. Nešić, ""Uticaj brzine kretaпja vozila па zivot u lokalпoj zajednici"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Međunarodna konferencija "Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici", Zlatibor, 2019.

 

 

Z. lnjac, D. Pešić and В. Aпtić, ""Bezbjedпost saobracaja u zoni skola sa aspekta postivaпja ograniceпja brzine па teritoriji Opstine Laktasi"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Vlll Medunarodna konfeгencija "Bezbjednost sаobraćаја u lokalnoj zajednici ", Вапја Luka, 2019.

 

 

М. Dzever, D. Drašković, М. Radović and Z. Injac, ""Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici br.16 Banja Luka-Čelinac,raskrsпica GroЫje-Vrbanja",", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje о bezbednosti saobraćaja, Zlatibor, 2017.

 

 

Z. lnjac, D. Pešić and В. Antić, ""Zastitni sistemi za djecu koja se prevoze kao putnici u motornim vozilima - literarni pregled"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V Medunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja и lokalnoj zajednici", Banja Luka, 2016.

 

 

Z. lnjac, ""Izbor modela naplate putarine u RepuЬlici Srpskoj na principima održivog razvoja transporta",", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Međunarodna naučno-stručna konferencija "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu'', Banja Luka, 2016.

 

 

Z. Injac, D. Macura and N. Bojović, "" Izbor nacina naplate putarine u cilju unapredenja bezbednosti transporta u RepuЫici Srpskoj"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Medunarodna konferencija "Bezbjednost saobracaja и lokalnoj zajednici ", Banja Luka, 2014.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Injac, Z., Drašković, D., Amidžić, G.

Naziv časopisa

Journal for Traffic and Transport Research and Application

Naziv rada

"lmpact of Freight Vehicle Load оп the Condition of Roads in Bosпia and Herzegovina"

Godina izdavanja

2022

Stranice

33-38

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gladovic, Р., Drasković, D., Railić, S., Injac, Z.,

Naziv časopisa

Journal for Traffic and Transport Research and Application

Naziv rada

"Model of Organizatioп апd Maпagemeпt of Passeпger Public Urbaп Transport Systems"

Godina izdavanja

2021

Stranice

53-57

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Injac, Z., Drašković, D.

Naziv časopisa

Journal for Traffic and Transport Research and Application

Naziv rada

"Selection of the Optimal Тоll Collection System fог the Purposes of Sustainable Developmeпt of Traпsport in the Republic of Srpska",

Godina izdavanja

2021

Stranice

30-34

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Injac, Z., Vujaпić, М., Pešic, D., Aпtic, В.

Naziv časopisa

PROMET-Traffic & Transportation

Naziv rada

"Predictors апd Motivations for Seat Belt Use-Case Study: Bosnia апd Herzegoviпa"

Godina izdavanja

2018

Stranice

355-366

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kulović, М., Injac, Z., Davidović, S., Posavac, I.

Naziv časopisa

PROMET-Traffic & Transportation

Naziv rada

"Modeling Truck Weigh Stations" Locatioпs Based on Тruсk Traffic Flow and Overweight Violation, А Case Study: Bosnia and Herzegoviпa"

Godina izdavanja

2017

Stranice

163-171

Godina_Vol_IEEE

30

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

lnjac, Z., Drašković, D., Amidzić, G.,

Naziv rada

"Рrосјепа preoptereceпja vozila na putevima u Bosпi i Hercegoviпi"

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

24. Međunarodna konferencija "Nove tehnologije u funkciji održivog razvoja saobraćaja, ekologije, logistike i politehnike"

Grad

Travnik

Stranice

160-168

Izdavač

Zbornik radova

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Injac, Z.

Naziv rada

"Savremene tehпologije u saobracajnom iпzeвjerstvu-Radarski sistemi-"

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

"Otpornost ekonomije, prava i medija u uslovima neizvjesnosti globalno i regionalno sa posebnim osvrtom na zemlje Zapadnog Balkana"

Grad

Travnik

Stranice

223-237

Izdavač

Zbornik radova

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Injac, Z., Nešić, N.

Naziv rada

"Uticaj brzine kretaпja vozila па zivot u lokalпoj zajednici"

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

14. Međunarodna konferencija "Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"

Grad

Zlatibor

Stranice

147-156

Izdavač

Zbornik radova

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

lnjac, Z., Pešić, D., Aпtić, В

Naziv rada

"Bezbjedпost saobracaja u zoni skola sa aspekta postivaпja ograniceпja brzine па teritoriji Opstine Laktasi"

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Vlll Medunarodna konfeгencija "Bezbjednost sаobraćаја u lokalnoj zajednici "

Grad

Вапја Luka

Stranice

109-118

Izdavač

Zbornik гadova

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dzever, М., Drašković, D., Radović, М., Injac, Z.,

Naziv rada

"Analiza stanja prije i poslije provjere bezbjednosti saobraćaja na dionici br.16 Banja Luka-Čelinac,raskrsпica GroЫje-Vrbanja",

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Savjetovanje о bezbednosti saobraćaja

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

lnjac, Z., Pešić, D., Antić, В.

Naziv rada

"Zastitni sistemi za djecu koja se prevoze kao putnici u motornim vozilima - literarni pregled"

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

V Medunarodna konferencija "Bezbjednost saobraćaja и lokalnoj zajednici"

Grad

Banja Luka

Stranice

181-190

Izdavač

Zbornik radova

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

lnjac, Z.

Naziv rada

"Izbor modela naplate putarine u RepuЬlici Srpskoj na principima održivog razvoja transporta",

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XII Međunarodna naučno-stručna konferencija "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu''

Grad

Banja Luka

Stranice

541-548

Izdavač

Zbornik radova

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Injac, Z., Macura, D., Bojović, N.

Naziv rada

" Izbor nacina naplate putarine u cilju unapredenja bezbednosti transporta u RepuЫici Srpskoj"

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

III Medunarodna konferencija "Bezbjednost saobracaja и lokalnoj zajednici "

Grad

Banja Luka

Stranice

173-178

Izdavač

Zbornik radova

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove drumskog saobraćaja i transporta

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Drumske i gradske saobraćajnice

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Vrednovanje i upravljanje projektima u saobraćaju

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI