slika radnika


Prof. dr VEDRAN ŠUPUKOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • vedran.m.supukovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VEDRAN ŠUPUKOVIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen sam 17.06.1979. godine u Doboju, BiH u obitelji pravnika. Nakon završetka srednje škole 1998. godine, odlazim u Dubrovnik gdje sam diplomirao na Fakultetu za turizam I vanjsku trgovinu Sveučilišta u Splitu. Odmah nakon stjecanja diplome upisujem znastveni poslijediplomski studij na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru I počinjem raditi u širenju italijanskog Liquigasa na području BiH. Ubrzo nakon toga, odlazim u Zagreb gdje započinjem poslovnu karijeru u Okiporu d.o.o. (ex INA OKI) I vrlo brzo postajem direktor društva, nakon čega slijedi pozicija direktora Tehničko remontnog centra Zagreb I Predsjednika uprave regionalne grupacije C.I.A.K. d.d. gdje sam se zadržao nepunih 8 godina šireći poslovanje u zemljama bivše Jugoslavije. Od kraja 2017. Godine obnašam dužnost direktora Rukometnog kluba PPD Zagreb, najtrofejnijeg sportskog kolektiva u Republici Hrvatskoj sa više od 70 titula uključujući I dvije titule europskog prvaka s početka devedesetih prošlog stoljeća.
Magistrirao sam I doktorirao na Panevropskom univerzitetu u Banja Luci, na Fakultetu poslovne ekonomije, te sam na istome biran I u nastavno zvanje docent u znanstvenom polju ekonomija, užim nastavnim oblastima menadžment I financije gdje i predajem dva izborna predmeta "Menadžment rizika" i "Krizni menadžmett- revitalizacija I obnova preduzeća.
Osim navedenog, imam I završen stručni magistarski studij iz poslovnog prava, te sam stalni sudski vještak za financije I ekonomiju poslovanja u Republici Hrvatskoj I član društva hrvatskih sudskih vještaka I procjenitelja. Također sam član Upravnog odbora Forum Club Handball-a, najviše institucije svjetskih rukometnih klubova sa sjedištem u Kelnu za mandatno razdoblje 2021-2025. godine.
Oženjen sam i otac djevojčice.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Modeliranje optimiziranih procesa upravljanja u svrhu unapređenja poslovanja trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj

Datum završetka

11.06.2018

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Utjecaj makroekonomskih kretanja na donošenje odluka u razvojnom ciklusu tvrtke

Datum završetka

11.06.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu - Dubrovnik - Sveučilište u Splitu

Država

Republika Hrvatska

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.01.2005

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Šupuković, V., Jakupović, S., & Valčić, J.(2021). Financije i financijski rizici profesionalnih sportskih klubova u Republici Hrvatskoj. Časopis sportske nauke i zdravlje, 0-0.

 

 

Šupuković, V.(2021). Utjecaj transfernih cijena na poreznu evaziju. EMC Review - časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 0-0.

 

 

Šupuković, V., Jakupović, S., & Obhođaš, I.(2019). Modeling the Management Process in the Function of Long-Term Goal Fulfillment in Croatian Companies. NOTITIA - časopis za održivi razvoj, 21-29.

 

 

Šupuković, V., Merkas, Z., & Gajić, Z.(2019). Operational Leverage as a Source of Profitability of Business in Croatia. Economy and Market Communication Review, 347-375.

 

 

Šupuković, V., Jakupović, S., & Obhođaš, I.(2019). Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems. NOTITIA - časopis za održivi razvoj, 91-107.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., Bojanić, R., Peulić, V., Šupuković, V., & Berger, W.(2019). Stochastic Aspects of Continuous Improvement of the Business Results Performance of the Public Administration. Acta Economica, 35-50.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika. NOTITIA - časopis za održivi razvoj, 63-73.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improvising quality and developing business systems. NOTITIA - časopis za održivi razvoj, 91-107.

 

 

Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Credit risk management in the secondary market for automotive parts in the Republic of Croatia. Journal of Economy and Business, 133-147.

 

 

Bilas, V., & Šupuković, V.(2017). Povezanost priljeva inozemnih izravnih ulaganja, izvoza i ekonomskog rasta u zemljama Europske Unije. Economy and Market Communication Review, 252-271.

 

 

Tatalović, M., Bajić, J., & Šupuković, V.(2017). Air transport privatization trends. Economy and Market Communication Review, 347-375.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Šupuković, V., & Jović, A. (2021). Utjecaj sportskog iskustva menadžera sportskih klubova na postizanje sportskih rezultata. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V. (2018). Quantitative Models in the Function of Programming an Optimal Investment Model of Tourism Projects under the Conditions of Uncertainty. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Economic and Social Studies "Regional Economic Development - Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry" (pp. 0-0). Sarajevo: International Burch University

 

 

Jović, D., Šupuković, V., & Jakupović, S. (2018). Efficiency of macroprudential policy in monetary regime of Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges (pp. 35-51). Zagreb / Mostar: Libertas international University

 

 

Šupuković, V., Jakupović, S., & Mišetić, D. (2018). Financial restructuring by means of a syndicated loan as the solution for a balance balanced out and debt maturity adjustment of the C.I.A.K. group. Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges (pp. 249-261). Zagreb / Mostar: Libertas international University

 

 

Jakupović, S., & Šupuković, V. (2017). Modeling of the general definition of the customs system. Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference on traffic development, logistics and sustainable transport (pp. 151-157). Opatija: Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Šupuković, V., Jakupović, S., & Peulić, V. (2016). Menadžment cestovnog prijevoza. Zagreb: Grafid.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Šupuković, S. Jakupović and J. Valčić, "Financije i financijski rizici profesionalnih sportskih klubova u Republici Hrvatskoj", Časopis sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 10, pp. 0-0, 2021.

 

 

V. Šupuković, "Utjecaj transfernih cijena na poreznu evaziju", EMC Review - časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 11, no. 1, pp. 0-0, 2021.

 

 

V. Šupuković, S. Jakupović and I. Obhođaš, "Modeling the Management Process in the Function of Long-Term Goal Fulfillment in Croatian Companies", NOTITIA - časopis za održivi razvoj, vol. 1, no. 5, pp. 21-29, 2019.

 

 

V. Šupuković, Z. Merkas and Z. Gajić, "Operational Leverage as a Source of Profitability of Business in Croatia", Economy and Market Communication Review, vol. 9, no. 1, pp. 347-375, 2019.

 

 

V. Šupuković, S. Jakupović and I. Obhođaš, "Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems", NOTITIA - časopis za održivi razvoj, vol. 1, no. 5, pp. 91-107, 2019.

 

 

M. Landika, S. Jakupović, R. Bojanić, V. Peulić, V. Šupuković and W. Berger, "Stochastic Aspects of Continuous Improvement of the Business Results Performance of the Public Administration", Acta Economica, vol. 17, no. 31, pp. 35-50, 2019.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika", NOTITIA - časopis za održivi razvoj, vol. 1, no. 3, pp. 63-73, 2017.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improvising quality and developing business systems", NOTITIA - časopis za održivi razvoj, vol. 1, no. 3, pp. 91-107, 2017.

 

 

S. Jakupović and V. Šupuković, "Credit risk management in the secondary market for automotive parts in the Republic of Croatia", Journal of Economy and Business, vol. 1, no. 1, pp. 133-147, 2017.

 

 

V. Bilas and V. Šupuković, "Povezanost priljeva inozemnih izravnih ulaganja, izvoza i ekonomskog rasta u zemljama Europske Unije", Economy and Market Communication Review, vol. 7, no. 2, pp. 252-271, 2017.

 

 

M. Tatalović, J. Bajić and V. Šupuković, "Air transport privatization trends", Economy and Market Communication Review, vol. 7, no. 2, pp. 347-375, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Šupuković and A. Jović, "Utjecaj sportskog iskustva menadžera sportskih klubova na postizanje sportskih rezultata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2021.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Quantitative Models in the Function of Programming an Optimal Investment Model of Tourism Projects under the Conditions of Uncertainty", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Economic and Social Studies "Regional Economic Development - Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry", Sarajevo, 2018.

 

 

D. Jović, V. Šupuković and S. Jakupović, "Efficiency of macroprudential policy in monetary regime of Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges, Zagreb / Mostar, 2018.

 

 

V. Šupuković, S. Jakupović and D. Mišetić, "Financial restructuring by means of a syndicated loan as the solution for a balance balanced out and debt maturity adjustment of the C.I.A.K. group", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges, Zagreb / Mostar, 2018.

 

 

S. Jakupović and V. Šupuković, "Modeling of the general definition of the customs system", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference on traffic development, logistics and sustainable transport, Opatija, 2017.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

V. Šupuković, S. Jakupović and V. Peulić, "Menadžment cestovnog prijevoza", Zagreb: Grafid, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Šupuković, Vedran; Jakupović, S; Valčić, J

Naziv časopisa

Časopis sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Financije i financijski rizici profesionalnih sportskih klubova u Republici Hrvatskoj

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šupuković, Vedran

Naziv časopisa

EMC Review - časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Utjecaj transfernih cijena na poreznu evaziju

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šupuković, Vedran; Jakupović, S; Obhođaš, I

Naziv časopisa

NOTITIA - časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Modeling the Management Process in the Function of Long-Term Goal Fulfillment in Croatian Companies

Godina izdavanja

2019

Stranice

21-29

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šupuković, Vedran; Merkas, Z; Gajić, Z

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Operational Leverage as a Source of Profitability of Business in Croatia

Godina izdavanja

2019

Stranice

347-375

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Šupuković, Vedran; Jakupović, S; Obhođaš, I

Naziv časopisa

NOTITIA - časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems

Godina izdavanja

2019

Stranice

91-107

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, M; Jakupović, S; Bojanić, R; Peulić, V; Šupuković, Vedran; Berger, W

Naziv časopisa

Acta Economica

Naziv rada

Stochastic Aspects of Continuous Improvement of the Business Results Performance of the Public Administration

Godina izdavanja

2019

Stranice

35-50

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

31

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, M; Jakupović, S; Šupuković, Vedran

Naziv časopisa

NOTITIA - časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika

Godina izdavanja

2017

Stranice

63-73

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, M; Jakupović, S; Šupuković, Vedran

Naziv časopisa

NOTITIA - časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improvising quality and developing business systems

Godina izdavanja

2017

Stranice

91-107

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jakupović, S; Šupuković, Vedran

Naziv časopisa

Journal of Economy and Business

Naziv rada

Credit risk management in the secondary market for automotive parts in the Republic of Croatia

Godina izdavanja

2017

Stranice

133-147

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bilas, V; Šupuković, Vedran

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Povezanost priljeva inozemnih izravnih ulaganja, izvoza i ekonomskog rasta u zemljama Europske Unije

Godina izdavanja

2017

Stranice

252-271

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Tatalović, M; Bajić, J; Šupuković, Vedran

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Air transport privatization trends

Godina izdavanja

2017

Stranice

347-375

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Šupuković, Vedran; Jović, A

Naziv rada

Utjecaj sportskog iskustva menadžera sportskih klubova na postizanje sportskih rezultata

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

11. Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Jakupović, S; Šupuković, Vedran

Naziv rada

Quantitative Models in the Function of Programming an Optimal Investment Model of Tourism Projects under the Conditions of Uncertainty

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

International Conference on Economic and Social Studies "Regional Economic Development - Contemporary Trends in Tourism and Hospitality Industry"

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

International Burch University

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jović, D; Šupuković, Vedran; Jakupović, S

Naziv rada

Efficiency of macroprudential policy in monetary regime of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges

Grad

Zagreb / Mostar

Stranice

35-51

Izdavač

Libertas international University

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šupuković, Vedran; Jakupović, S; Mišetić, D

Naziv rada

Financial restructuring by means of a syndicated loan as the solution for a balance balanced out and debt maturity adjustment of the C.I.A.K. group

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Economic integrations, theory, cooperation and perspectives: integration reforms and business challenges

Grad

Zagreb / Mostar

Stranice

249-261

Izdavač

Libertas international University

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jakupović, Sanel; Šupuković, Vedran

Naziv rada

Modeling of the general definition of the customs system

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

International conference on traffic development, logistics and sustainable transport

Grad

Opatija

Stranice

151-157

Izdavač

Faculty of Transport and Traffic Sciences, University of Zagreb

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Šupuković, Vedran; Jakupović, S; Peulić, V

Naslov

Menadžment cestovnog prijevoza

Godina izdavanja

2016

Grad

Zagreb

Izdavač

Grafid

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Krizni menadžment - revitalizacija i obnova preduzeća

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment rizika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Krizni menadžment - revitalizacija i obnova preduzeća

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment rizika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI