slika radnika


Prof. dr ŽELJKO JOVIČIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • zeljko.r.jovicic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ŽELJKO JOVIČIĆ

 

Godina rođenja

1964

Mjesto rođenja

Srbac

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor zdravstvenih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doktor zdravstvenih nauka Željko Jovičić, specijalista ortopedije sa traumatologijom.
Rođen 27.07.1964. godine u Srpcu. Osnovnu školu završio u selu Nožičko, opština Srbac. Gimnaziju u Banjaluci pohađao od 1979. do 1983. godine. Medicinski fakultet u Banjaluci upisao 1983. godine, a završio 1988. godine.
Kao ljekar opšte prakse radio u Domu zdravlja Srbac 5 godina i 5 mjeseci.Veći dio tog vremena provodi na mjestu šefa Službe hitne pomoći.
Od novembra 1993. godine do jula 2007. godine radio u Hirurškoj klinici u Banjaluci.
Specijalistički ispit iz ortopedije polaže na Medicinskom fakultetu u Beogradu, decembra 1998. godine. Dalje stručno usavršavanja iz oblasti zamjene zglobova kuka i koljena, ultrazvuka dječijih kukova i tretmana preloma kostiju obavljao u ortopedskim klinikama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.
Od jula 2007. godine radi u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr M. Zotović" u Banjaluci, kao ljekar specijalista ortopedije sa traumatologijom.
Magistarski rad pod nazivom "Kvantitativna definicija 3D modela zgloba kuka" odbranio na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci januara 2008. godine.
Dana 24.11.2017.godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj indeksa tjelesne mase na komplikacije nakon totalne artroplastike kuka" na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron.
Kao autor ili koautor ima preko 120 radova prezentovanih na kongresima ili objavljenih u domaćim i međunarodnim medicinskim časopisima.
Kao koautor učestvovao u pisanju jedne monografije i dva klinička vodića.
Kao istraživač učestvovao u 6 međunarodnih projekata vezanih za ortopediju i traumatologiju.
Trenutno je predavač na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka u zvanju docenta.
Ima aktivno znanje engleskog i ruskog jezika.
Oženjen, otac dvoje djece.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj indeksa tjelesne mase na komplikacije nakon totalne artroplastike kuka

Datum završetka

24.11.2017

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Kvantitativna definicija 3D modela zgloba kuka

Datum završetka

28.12.2007

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

07.10.1988

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Jovičić, Ž., Jandrić, S., Todorović-Šukalo, R., Mijalković, S., & Rađević, V.(2012). BMD of spine in the patients with fracture of the femoral neck. Giornale italiano di medicina riabilitiva, 139-140.

 

 

Jovičić, Ž., Šušević, D., Stanojević, M., Obradović, Z., Mrđa, V., & Mrđa, J.(2012). Kvantitativno definisanje acetabuluma uz pomoć 3D-CAD modela zgloba kuka. GLasnik Antropološkog društva Srbije, 45-54.

 

 

Jovičić, Ž., Palija, S., Bijeljac, S., Manojlović, S., Ponorac, S., Cvijič, P., & Kuzmanović, B.(2010). Results of anterior cruciate ligament reconstruction in athletes. Turkish journal of sports medicine, 9-14.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2021). Parcijalna unikondilarna endoproteza u liječenju artroze medijalnog kompartmana koljena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa (pp. 0-0). Primošten, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2015). MPFL reconstruction with gracilis muscle tendon. Zbornik radova sa naučnog skupa-SEEFORT (pp. 0-0). Dubrovnik, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Talić, G., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Stojnić, N. (2015). Lateral approach in primary TKR. Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., & Miholjčić, B. (2015). Arthroscopic treatment of anterior shoulder instability. Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Miholjčič, B., Jovanović, M., & Budimić, D. (2015). MPFL reconstruction with gracilis tendon. Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Balkan Congress of Arthrnscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery (pp. 0-0). Banja Luka, BiH: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2014). Early dislocations after THR. Zbornik radova sa naučnog skupa-10th CEOC Congress (pp. 0-0). Split, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2014). MPFL reconstruction with m.gracilis tendon. Zbornik radova sa naučnog skupa-10th CEOC Congress (pp. 0-0). Split, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2014). Revison knee arthroplasty-early experiences. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2014). Periprosreticki prelomi proksimalnog femura. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2014). Hirurški tretman ,,hallux valgus·' deformiteta stopala - naša iskustva. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2014). Parametri kvaliteta u radu ortopedskog odjeljenja ZOFMR ,,Dr Miroslav Zotovic. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2013). Totalna endoproteza kao način liječenja komplikacija nakon osteosinteze proksimalnog femura. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Vrnjačka Banja, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2013). Periprosteticni prelomi proksimalnog femura. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Vrnjačka Banja, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., & Cvijić, P. (2013). Stres prelom proksimalne tibije udružen sa gonartrozom-hirurški tretman. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Vrnjačka Banja, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Analiza uzroka revizije entoproteze kuka na našem materijalu u periodu od 2004 - 2011 godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa (pp. 0-0). Primošten, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Ima li mjesta bescementnoj metal-metal (bighead) endoprotezi kuka u liječenju primarne koksartroze kod aktivnih pacijenata. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa (pp. 0-0). Primošten, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Oralan tromboprofilaksa u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa (pp. 0-0). Primošten, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Totalna aitroplastika koljena - kontraverze, dileme i stavovi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa (pp. 0-0). Primošten, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., & Cvijić, P. (2012). Kratki bescementni femoralni stem u primarnoj artroplastici zgloba kuka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruzenja ortopeda i traumatologa (pp. 0-0). Primošten, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., & Cvijić, P. (2012). Prelom stema endoproteze kod nesrasle subtrohanterne osteotomije femura-prikaz slučaja.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruz.enja ortopeda i traumatologa (pp. 0-0). Primošten, Hrvatska: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Artroskopski asistirana rekonstrnkcija zadnjeg ukrstenog ligamenta koljena (LCP). Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Da Ii su metal-metal (big head) endoproteze opasne po pacijenta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Uzroci revizije endoproteza kuka na nasem materijalu u periodu od 2004-2012. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., & Kuzmanović, B. (2012). Artroskopska hirurgija ramena u nasoj ustanovi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Uticaj izgradnje sistema upravljanja kvalitetom na poboljšanje performansi ortopedskog odjeljenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Uzroci revizije endoproteze kuka na nasem materijalu u periodu od 2004-2012. god.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore (pp. 0-0). Bečići, Crna Gora: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2012). Značaj anatomske rekonstrukcije LCA. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore (pp. 0-0). Bečići, Crna Gora: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2011). Hirurško liječenje pseudoartroza proksimalne tibije udružene sa gonartrozama. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres traumatologa Srbije (pp. 0-0). Niš, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2011). Periprostetični prelomi femura nakon implantacije totalne endoproteze kuka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres traumatologa Srbije (pp. 0-0). Niš, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., Kuzmanović, B., Miholjčić, B., & Jovanović, M. (2011). Hirurško liječenje preloma proksimalnog i distalnog humerusa LCP pločom. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres traumatologa Srbije (pp. 0-0). Niš, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Bristow procedure in treatment of anterior recidivant shoulder luxation. Zbornik radova sa naučnog skupa-11th EFORT congress (pp. 0-0). Madrid, Spain: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Primary THR in cases of high luxation of the hip - typ Crow IV (typ Severin V and Severin VI) in adults. Zbornik radova sa naučnog skupa-11th EFORT congress (pp. 0-0). Madrid, Spain: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Surgical treatment Achilles tendon rupture. Zbornik radova sa naučnog skupa-11th EFORT congress (pp. 0-0). Madrid, Spain: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Lateralni pristup kod valgus deformiteta koljena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopoedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Početna iskustva u primjeni parcijalne unikodilarne endoproteze koljena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Implantacija kratkog bescementnog stema - naša iskustva. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Reparacija meniskusa metodom "Outside-in". Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Naša iskustva u implantaciji bescementne metal-metal proteze kuka (velika glava). Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2010). Uloga lokalne infiltrativne analgezije u artroplastici koljena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., & Kuzmanović, B. (2010). Naša iskustva u primjeni oralne tromboprofilakse u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., & Cvijić, P. (2010). Rekonstrukcija LCA kod sportista. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije (pp. 0-0). Novi Sad, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2009). Hirurški tretman komplikacija liječenih preloma kuka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije (pp. 0-0). Subotica, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2009). Hirurški tretman preloma proksimalnog okrajka femura. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije (pp. 0-0). Subotica, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2009). Bristow procedura u tretmanu prednje recidivne luksacije ramena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije (pp. 0-0). Subotica, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2009). Rekonstrukcija LCA tetivama hamstringsa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije (pp. 0-0). Subotica, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., Talić, G., Cvijić, P., & Kuzmanović, B. (2009). Hirurško liječenje rupture Ahilove tetive. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije (pp. 0-0). Subotica, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., & Palija, S. (2008). Minimal invasive surgery of the hip-early results. Zbornik radova sa naučnog skupa-9th EFORT congress (pp. 0-0). Nice, France: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., & Palija, S. (2008). Implantation of the cementless acetabular cup in insufficient acetabulum-our results. Zbornik radova sa naučnog skupa-9th EFORT congress (pp. 0-0). Nice, France: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., & Talić, G. (2008). Bescementni modularni femoralni stem u reviziji endoproteze kuka-rana iskustva. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije (pp. 9-30). Beograd, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., & Talić, G. (2008). Čuvati ili žtrvovati intaktan zadnji ukršteni ligament u primarnoj artroplastici koljena?. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Jovičič, Ž., Manojlović, S., Bijeljac, S., Palija, G., & Talić, G. (2008). Tuberkuloza koljena - prikaz slučaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Ž. Jovičić, S. Jandrić, R. Todorović-Šukalo, S. Mijalković and V. Rađević, "BMD of spine in the patients with fracture of the femoral neck", Giornale italiano di medicina riabilitiva, vol. 26, no. 1, pp. 139-140, 2012.

 

 

Ž. Jovičić, D. Šušević, M. Stanojević, Z. Obradović, V. Mrđa and J. Mrđa, "Kvantitativno definisanje acetabuluma uz pomoć 3D-CAD modela zgloba kuka", GLasnik Antropološkog društva Srbije, vol. 47, no. 1, pp. 45-54, 2012.

 

 

Ž. Jovičić, S. Palija, S. Bijeljac, S. Manojlović, S. Ponorac, P. Cvijič and B. Kuzmanović, "Results of anterior cruciate ligament reconstruction in athletes", Turkish journal of sports medicine, vol. 45, no. 0, pp. 9-14, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Parcijalna unikondilarna endoproteza u liječenju artroze medijalnog kompartmana koljena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa, Primošten, Hrvatska, 2021.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "MPFL reconstruction with gracilis muscle tendon", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SEEFORT, Dubrovnik, Hrvatska, 2015.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, G. Talić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and N. Stojnić, "Lateral approach in primary TKR", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery, Banja Luka, BiH, 2015.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija and B. Miholjčić, "Arthroscopic treatment of anterior shoulder instability", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery, Banja Luka, BiH, 2015.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, B. Miholjčič, M. Jovanović and D. Budimić, "MPFL reconstruction with gracilis tendon", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Balkan Congress of Arthrnscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery, Banja Luka, BiH, 2015.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Early dislocations after THR", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10th CEOC Congress, Split, Hrvatska, 2014.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "MPFL reconstruction with m.gracilis tendon", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10th CEOC Congress, Split, Hrvatska, 2014.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Revison knee arthroplasty-early experiences", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Beograd, Srbija, 2014.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Periprosreticki prelomi proksimalnog femura", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Beograd, Srbija, 2014.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Hirurški tretman ,,hallux valgus·' deformiteta stopala - naša iskustva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Beograd, Srbija, 2014.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Parametri kvaliteta u radu ortopedskog odjeljenja ZOFMR ,,Dr Miroslav Zotovic", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Beograd, Srbija, 2014.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Totalna endoproteza kao način liječenja komplikacija nakon osteosinteze proksimalnog femura", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije, Vrnjačka Banja, Srbija, 2013.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Periprosteticni prelomi proksimalnog femura", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije, Vrnjačka Banja, Srbija, 2013.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić and P. Cvijić, "Stres prelom proksimalne tibije udružen sa gonartrozom-hirurški tretman", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije, Vrnjačka Banja, Srbija, 2013.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Analiza uzroka revizije entoproteze kuka na našem materijalu u periodu od 2004 - 2011 godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa, Primošten, Hrvatska, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Ima li mjesta bescementnoj metal-metal (bighead) endoprotezi kuka u liječenju primarne koksartroze kod aktivnih pacijenata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa, Primošten, Hrvatska, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Oralan tromboprofilaksa u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa, Primošten, Hrvatska, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Totalna aitroplastika koljena - kontraverze, dileme i stavovi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa, Primošten, Hrvatska, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić and P. Cvijić, "Kratki bescementni femoralni stem u primarnoj artroplastici zgloba kuka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruzenja ortopeda i traumatologa, Primošten, Hrvatska, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić and P. Cvijić, "Prelom stema endoproteze kod nesrasle subtrohanterne osteotomije femura-prikaz slučaja.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kongres Hrvatskog udruz.enja ortopeda i traumatologa, Primošten, Hrvatska, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Artroskopski asistirana rekonstrnkcija zadnjeg ukrstenog ligamenta koljena (LCP)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Zlatibor, Srbija, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Da Ii su metal-metal (big head) endoproteze opasne po pacijenta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Zlatibor, Srbija, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Uzroci revizije endoproteza kuka na nasem materijalu u periodu od 2004-2012. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Zlatibor, Srbija, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić and B. Kuzmanović, "Artroskopska hirurgija ramena u nasoj ustanovi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Zlatibor, Srbija, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Uticaj izgradnje sistema upravljanja kvalitetom na poboljšanje performansi ortopedskog odjeljenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Zlatibor, Srbija, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Uzroci revizije endoproteze kuka na nasem materijalu u periodu od 2004-2012. god.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore, Bečići, Crna Gora, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Značaj anatomske rekonstrukcije LCA", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore, Bečići, Crna Gora, 2012.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Hirurško liječenje pseudoartroza proksimalne tibije udružene sa gonartrozama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres traumatologa Srbije, Niš, Srbija, 2011.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Periprostetični prelomi femura nakon implantacije totalne endoproteze kuka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres traumatologa Srbije, Niš, Srbija, 2011.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić, B. Kuzmanović, B. Miholjčić and M. Jovanović, "Hirurško liječenje preloma proksimalnog i distalnog humerusa LCP pločom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres traumatologa Srbije, Niš, Srbija, 2011.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Bristow procedure in treatment of anterior recidivant shoulder luxation", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11th EFORT congress, Madrid, Spain, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Primary THR in cases of high luxation of the hip - typ Crow IV (typ Severin V and Severin VI) in adults", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11th EFORT congress, Madrid, Spain, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Surgical treatment Achilles tendon rupture", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11th EFORT congress, Madrid, Spain, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Lateralni pristup kod valgus deformiteta koljena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopoedsko-traumatološke asocijacije, Novi Sad, Srbija, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Početna iskustva u primjeni parcijalne unikodilarne endoproteze koljena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Novi Sad, Srbija, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Implantacija kratkog bescementnog stema - naša iskustva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Novi Sad, Srbija, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Reparacija meniskusa metodom "Outside-in"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Novi Sad, Srbija, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Naša iskustva u implantaciji bescementne metal-metal proteze kuka (velika glava)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Novi Sad, Srbija, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Uloga lokalne infiltrativne analgezije u artroplastici koljena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Novi Sad, Srbija, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić and B. Kuzmanović, "Naša iskustva u primjeni oralne tromboprofilakse u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Novi Sad, Srbija, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić and P. Cvijić, "Rekonstrukcija LCA kod sportista", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije, Novi Sad, Srbija, 2010.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Hirurški tretman komplikacija liječenih preloma kuka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije, Subotica, Srbija, 2009.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Hirurški tretman preloma proksimalnog okrajka femura", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije, Subotica, Srbija, 2009.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Bristow procedura u tretmanu prednje recidivne luksacije ramena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije, Subotica, Srbija, 2009.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Rekonstrukcija LCA tetivama hamstringsa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije, Subotica, Srbija, 2009.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija, G. Talić, P. Cvijić and B. Kuzmanović, "Hirurško liječenje rupture Ahilove tetive", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres traumatologa Srbije, Subotica, Srbija, 2009.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac and S. Palija, "Minimal invasive surgery of the hip-early results", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9th EFORT congress, Nice, France, 2008.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac and S. Palija, "Implantation of the cementless acetabular cup in insufficient acetabulum-our results", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9th EFORT congress, Nice, France, 2008.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija and G. Talić, "Bescementni modularni femoralni stem u reviziji endoproteze kuka-rana iskustva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije, Beograd, Srbija, 2008.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija and G. Talić, "Čuvati ili žtrvovati intaktan zadnji ukršteni ligament u primarnoj artroplastici koljena?", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije, Beograd, Srbija, 2008.

 

 

Ž. Jovičič, S. Manojlović, S. Bijeljac, G. Palija and G. Talić, "Tuberkuloza koljena - prikaz slučaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije, Beograd, Srbija, 2008.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Jovičić, Ž; Jandrić, S; Todorović-Šukalo, R; Mijalković, S; Rađević, V

Naziv časopisa

Giornale italiano di medicina riabilitiva

Naziv rada

BMD of spine in the patients with fracture of the femoral neck

Godina izdavanja

2012

Stranice

139-140

Godina_Vol_IEEE

26

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, Ž; Šušević, D; Stanojević, M; Obradović, Z; Mrđa, V; Mrđa, J

Naziv časopisa

GLasnik Antropološkog društva Srbije

Naziv rada

Kvantitativno definisanje acetabuluma uz pomoć 3D-CAD modela zgloba kuka

Godina izdavanja

2012

Stranice

45-54

Godina_Vol_IEEE

47

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovičić, Ž; Palija, S; Bijeljac, S; Manojlović, S; Ponorac, S; Cvijič, P, Kuzmanović, B

Naziv časopisa

Turkish journal of sports medicine

Naziv rada

Results of anterior cruciate ligament reconstruction in athletes

Godina izdavanja

2010

Stranice

9-14

Godina_Vol_IEEE

45

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Parcijalna unikondilarna endoproteza u liječenju artroze medijalnog kompartmana koljena

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa

Grad

Primošten, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

MPFL reconstruction with gracilis muscle tendon

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

SEEFORT

Grad

Dubrovnik, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Talić, G; Kuzmanović, B; Miholjčić, B, Stojnić, N

Naziv rada

Lateral approach in primary TKR

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Miholjčić, B

Naziv rada

Arthroscopic treatment of anterior shoulder instability

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

6th Balkan Congress of Arthroscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Miholjčič, B; Jovanović, M, Budimić, D

Naziv rada

MPFL reconstruction with gracilis tendon

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

6th Balkan Congress of Arthrnscopy, Sports Traumatology and Knee Surgery

Grad

Banja Luka, BiH

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Early dislocations after THR

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

10th CEOC Congress

Grad

Split, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

MPFL reconstruction with m.gracilis tendon

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

10th CEOC Congress

Grad

Split, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Revison knee arthroplasty-early experiences

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Periprosreticki prelomi proksimalnog femura

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Hirurški tretman ,,hallux valgus·' deformiteta stopala - naša iskustva

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Parametri kvaliteta u radu ortopedskog odjeljenja ZOFMR ,,Dr Miroslav Zotovic

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Četvrti kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Totalna endoproteza kao način liječenja komplikacija nakon osteosinteze proksimalnog femura

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije

Grad

Vrnjačka Banja, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Periprosteticni prelomi proksimalnog femura

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije

Grad

Vrnjačka Banja, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P

Naziv rada

Stres prelom proksimalne tibije udružen sa gonartrozom-hirurški tretman

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Treći kongres Srpske traumatološke asocijacije

Grad

Vrnjačka Banja, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Analiza uzroka revizije entoproteze kuka na našem materijalu u periodu od 2004 - 2011 godine

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa

Grad

Primošten, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Ima li mjesta bescementnoj metal-metal (bighead) endoprotezi kuka u liječenju primarne koksartroze kod aktivnih pacijenata

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa

Grad

Primošten, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Oralan tromboprofilaksa u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa

Grad

Primošten, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Totalna aitroplastika koljena - kontraverze, dileme i stavovi

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Kongres Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa

Grad

Primošten, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P

Naziv rada

Kratki bescementni femoralni stem u primarnoj artroplastici zgloba kuka

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Kongres Hrvatskog udruzenja ortopeda i traumatologa

Grad

Primošten, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P

Naziv rada

Prelom stema endoproteze kod nesrasle subtrohanterne osteotomije femura-prikaz slučaja.

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Kongres Hrvatskog udruz.enja ortopeda i traumatologa

Grad

Primošten, Hrvatska

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Artroskopski asistirana rekonstrnkcija zadnjeg ukrstenog ligamenta koljena (LCP)

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Da Ii su metal-metal (big head) endoproteze opasne po pacijenta

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Uzroci revizije endoproteza kuka na nasem materijalu u periodu od 2004-2012. godine

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Kuzmanović, B

Naziv rada

Artroskopska hirurgija ramena u nasoj ustanovi

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Uticaj izgradnje sistema upravljanja kvalitetom na poboljšanje performansi ortopedskog odjeljenja

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Treći kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Uzroci revizije endoproteze kuka na nasem materijalu u periodu od 2004-2012. god.

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore

Grad

Bečići, Crna Gora

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Značaj anatomske rekonstrukcije LCA

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Prvi ortopedsko-traumatološki dani Crne Gore

Grad

Bečići, Crna Gora

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Hirurško liječenje pseudoartroza proksimalne tibije udružene sa gonartrozama

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Drugi kongres traumatologa Srbije

Grad

Niš, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Periprostetični prelomi femura nakon implantacije totalne endoproteze kuka

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Drugi kongres traumatologa Srbije

Grad

Niš, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B; Miholjčić, B; Jovanović, M

Naziv rada

Hirurško liječenje preloma proksimalnog i distalnog humerusa LCP pločom

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Drugi kongres traumatologa Srbije

Grad

Niš, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Bristow procedure in treatment of anterior recidivant shoulder luxation

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

11th EFORT congress

Grad

Madrid, Spain

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Primary THR in cases of high luxation of the hip - typ Crow IV (typ Severin V and Severin VI) in adults

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

11th EFORT congress

Grad

Madrid, Spain

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Surgical treatment Achilles tendon rupture

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

11th EFORT congress

Grad

Madrid, Spain

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Lateralni pristup kod valgus deformiteta koljena

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi kongres Srpske ortopoedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Početna iskustva u primjeni parcijalne unikodilarne endoproteze koljena

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Implantacija kratkog bescementnog stema - naša iskustva

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Reparacija meniskusa metodom "Outside-in"

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Naša iskustva u implantaciji bescementne metal-metal proteze kuka (velika glava)

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Uloga lokalne infiltrativne analgezije u artroplastici koljena

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Kuzmanović, B

Naziv rada

Naša iskustva u primjeni oralne tromboprofilakse u aloplastičnoj hirurgiji kuka i koljena

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P

Naziv rada

Rekonstrukcija LCA kod sportista

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Drugi kongres Srpske ortopedsko-traumatološke asocijacije

Grad

Novi Sad, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Hirurški tretman komplikacija liječenih preloma kuka

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Prvi kongres traumatologa Srbije

Grad

Subotica, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Hirurški tretman preloma proksimalnog okrajka femura

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Prvi kongres traumatologa Srbije

Grad

Subotica, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Bristow procedura u tretmanu prednje recidivne luksacije ramena

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Prvi kongres traumatologa Srbije

Grad

Subotica, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Rekonstrukcija LCA tetivama hamstringsa

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Prvi kongres traumatologa Srbije

Grad

Subotica, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G; Cvijić, P; Kuzmanović, B

Naziv rada

Hirurško liječenje rupture Ahilove tetive

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Prvi kongres traumatologa Srbije

Grad

Subotica, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, S

Naziv rada

Minimal invasive surgery of the hip-early results

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

9th EFORT congress

Grad

Nice, France

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, S

Naziv rada

Implantation of the cementless acetabular cup in insufficient acetabulum-our results

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

9th EFORT congress

Grad

Nice, France

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G

Naziv rada

Bescementni modularni femoralni stem u reviziji endoproteze kuka-rana iskustva

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

9-30

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G

Naziv rada

Čuvati ili žtrvovati intaktan zadnji ukršteni ligament u primarnoj artroplastici koljena?

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovičič, Ž; Manojlović, S; Bijeljac, S; Palija, G; Talić, G

Naziv rada

Tuberkuloza koljena - prikaz slučaja

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Prvi kongres ortopeda i traumatologa Srbije

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove hirurškog instrumentiranja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Biomehanika sa kineziologijom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega hronične rane

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega hronične rane

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Datum učlanjenja

13.12.2011

Opis

vještak medicinske struke iz oblasti ortopedije i traumatologije