slika radnika


Prof. dr JAGODA BALABAN

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • jagoda.s.balaban@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JAGODA BALABAN

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Jagoda Balaban je rođena 1960. godine u Piskavici. Osnovnu školu, Gimnaziju i Medicinski fakultet je završila u Banjaluci. Diplomu doktora medicine je stekla 1984. godine. Od 1985. do 1994. godine, kao doktor opšte prakse je bila zaposlena u Domu zdravlja Banjaluka, a od 1994. do danas radi u Kliničkom centru (sada UKC RS). Specijalistički ispit iz dermatovenerologije je položila u Bogradu 1997. godine. Na funkciji načelnika Klinike za kožne i polne bolesti bila je od 2001-2005. godine, zatim od 2016. godine do danas.
Postdiplomske studije "Biomedicinska istraživanja" na Medicinskom fakultetu u Banjaluci je završila 1996. godine, gdje je 2000. godina odbranila magistarski rad na temu: "Mogući etiološki faktori generalizovane urtikarije u dječjoj dobi". Doktorsku tezu na temu "Korelacija preosjetljivosti na inhalatorne alergene kod osoba sa atopijskim dermatitisom i respiratornih oblika atopije u adolescenciji i adultnoj dobi" je odbranila na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 2009. godine.
Od 1997. do 2014. godine je u zvanju asistenta, višeg asistenta, zatim docenta je bila angažovana na Medicinskom fakultetu Banjaluka. Od 2014. godine je angažovana na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron" na predmetu Dermatovenerologija i pridružena njega, najprije u zvanju docenta, a od 2016. godine do danas u zvanju vanrednog profesora.
Od 2012. godine je član Internacional Dermoskopy Society, a od 2014. godine European Academy of Dermatology and Venereology. Od 2011-2015 godine je bila predsjednik Udruženja dermatovenerologa Republike Srpske.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Korelacija preosjetljivosti na inhalatorne alergene kod osoba sa atopijskim dermatitisom i respiratornim oblicima atopije u adolescentnoj adultoj dobi

Datum završetka

21.04.2008

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Mogući etiološki faktori bolnički liječene generalizovane urtikarije u dječijem uzrastu

Datum završetka

07.04.2000

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Datum završetka

13.11.1984

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Bijelić, R., Milićević, S., & Balaban, J.(2016). Correlation of Osteporosis and Calcium Urolithiasis in Adult Population. Med Arch, 66-68.

 

 

Balaban, J., & Ninković-Baroš, Đ.(2015). Lamotrigne associated DRESS syndrome-a CASE rEPORT. Serb Journal Dermatol Venerol, 23-33.

 

 

Balaban, J., Ninković-Baroš, Đ., Grujić, ;., Starović, D., & Čelić, M.(2014). Clinical and Morphological Charateristics of Cutaneous Melanome. Acta Dermatol Croat, 271-278.

 

 

Balaban, J., Bijelić, R., & Milićević, S.(2014). Hypersensitivity to aeroallergens in patients with nasobronchial allergy. Med Arch, 86-89.

 

 

Bijelić, R., Miličević, S., & Balaban, J.(2014). Incidence of osteoporosis in patients with urolithiasis. Med Arh, 335-338.

 

 

Balaban, J., & Gajanin, V.(2012). Alergijska oboljenja pacijenta liječenih u kliničkom centru Banja Luka: Rezultati kožnog prick testa u desetogodišnjem periodu. Src Med, 20-24.

 

 

Ninković-Baroš, Đ., Balaban, J., Tomašević-Pavlović, S., Salapura-Dugonjić, A., & G;, B.(2012). Cutaneous blastomycosis- a case report. Serb Journal Dermatol Venerolol, 119-28.

 

 

Balaban, J.(2011). The use of methotrexate in dermatology. Serb Journ Dermatovenerol, 134-144.

 

 

Balaban, J.(2007). Poređenje preosjetljivosti na grinju Dermatophagoides pteronyssinus kod osoba sa atopijskim dermatitisom i respiratornim oblicima atopije u adolescenciji i odrasloj dobi. Scr Med, 1-7.

 

 

Balaban, J., & Ninković, Đ.(2001). Najčešći uzroci kontaktnog alergijskog dermatitisa dijagnostifikovani na Dermatovenerološkoj klinici KC Banja Luka. Scr Med, 81-85.

 

 

Stefanović, I., & Balaban, J.(2000). Seksualno prenosive bolesti dijagnostifikovane na klinici za kožne i polne bolesti u ratnom i poslijeratnom periodu. Scr Med, 77-81.

 

 

Balaban, J.(202). Medicaments as possible cause of urticaria in children. Acta Dermatol Croat, 1-7.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Balaban, J., & Ćelić, M. (2015). Rosacea-nove terapijske opcije. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres dermatovenerologa Crne Gore (pp. 0-0). Pržno, Crna Gora: -

 

 

Balaban, J. (2015). Cryotherapy in dermatology and cosmetology. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Regionalni kongres korektivne dermatologije 21. stoljeća (pp. 0-0). Ljubljana, Slovenija: -

 

 

Balaban, J. (2015). Kožne promjene pacijenata oboljelih od dijabetesa. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Beogradski dermatološki dani sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Balaban, J., & Ćelić, M. (2014). Uloga andioksidanata i mikronutritijenata u starenju kože. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Regionalni kongres korektivne dermatologije 21. vijeka (pp. 0-0). Budva, Crna Gora: -

 

 

Balaban, J. (2013). Kožne promjene u dijabetesu-izazovi i riješenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres dijabetologa Republike Srpskesa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Balaban, I., Marić, D., Plivačević, A., & Balaban, J. (2013). Udruženost kožnog vaskulitisa i daijbetes melitusa tip 2-prikaz slučaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Đurić, D., Ilić, K., Balaban, J., Aralica, J., & Grubiša, N. (2013). ADR on the skin, analysis of the results collected by the Drug agency of Bosnia and Herzegovina from 2006 to 2012. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drug Safety (pp. 0-693). -: -

 

 

Balaban, J. (2013). Starenje i sredstva protiv starene na kožata. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. kongres na dermatovenerolozite na Makedonija so međunarodno učestvo (pp. 0-0). Ohrid: -

 

 

Balaban, J., Ninković-Baroš, Đ., Popović, G., Roljić, J., Ćelić, M., & Grujić, D. (2012). Kliničke i hispatološke karakteristike melanome kod pacijenata kliničkog centra Banja Luka u trogodišnjem periodu. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Simpozijum dermatovenerologa sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ninković-Baroš, Đ., Balaban, J., Popović, G., & Brđanin, D. (2012). Imiquimod u terapiji tumora kože. Zbornik radova sa naučnog skupa-7. Beogradski dermatološki dani (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Balaban, J. (2012). Dijagnostički i terapijski pristup angioedemu. Zbornik radova sa naučnog skupa-17. beogradski dermatološki dani (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Balaban, J., & Balaban, M. (2012). Polenski profil i polenska alergija kod pacijenta u kliničkom centru Banja Luka. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Internacionalni kongres ekologa Univerziteta za poslovne studije Banja Luka (pp. 101-112). Banja Luka: -

 

 

Golubović, S., Balaban, J., & Verhaz, A. (2011). Pulsirajuća progresija incidencije Herpes zostera kao moguća špsljedica ratnog stresa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Ekološki aspekti rata, 3. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem (pp. 316-327). Banja Luka: -

 

 

Roljić-Sladojević, J., Balaban, J., & Brđanin, D. (2001). Sekundarni sifilis-neuobičajena klinička slika. Zbornik radova sa naučnog skupa-7. beogradski dermatološki dani: zbornik radova (pp. 123-124). Beograd: -

 

 

Balaban, J., Đuran, V., & Poljački, M. (2000). Sezonske varijacije učestalosti urtikarije/agioedema kod djece. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Kongres Dermatovenerologa Jugoslavije (pp. 0-0). Igalo, Crna Gora: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Balaban, J. (2011). Liječenje pruriginoznih bolesti kože u trudnoći. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska bibilioteka BiH.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Balaban, J., & Gajanin, R. (2015). A Handbook of Dermatopatology. -: Serb Journal Dermatol.

 

 

Balaban, J., & Gajanin, R. (2014). Dermatopatološki priručnik. Banja Luka: Medicinski fakultet Banja Luka.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

R. Bijelić, S. Milićević and J. Balaban, "Correlation of Osteporosis and Calcium Urolithiasis in Adult Population", Med Arch, vol. 2016, no. 0, pp. 66-68, 2016.

 

 

J. Balaban and Đ. Ninković-Baroš, "Lamotrigne associated DRESS syndrome-a CASE rEPORT", Serb Journal Dermatol Venerol, vol. 7, no. 1, pp. 23-33, 2015.

 

 

J. Balaban, Đ. Ninković-Baroš, ;. Grujić, D. Starović and M. Čelić, "Clinical and Morphological Charateristics of Cutaneous Melanome", Acta Dermatol Croat, vol. 2014, no. 0, pp. 271-278, 2014.

 

 

J. Balaban, R. Bijelić and S. Milićević, "Hypersensitivity to aeroallergens in patients with nasobronchial allergy", Med Arch, vol. 2014, no. 0, pp. 86-89, 2014.

 

 

R. Bijelić, S. Miličević and J. Balaban, "Incidence of osteoporosis in patients with urolithiasis", Med Arh, vol. 2014, no. 0, pp. 335-338, 2014.

 

 

J. Balaban and V. Gajanin, "Alergijska oboljenja pacijenta liječenih u kliničkom centru Banja Luka: Rezultati kožnog prick testa u desetogodišnjem periodu", Src Med, vol. 43, no. 1, pp. 20-24, 2012.

 

 

Đ. Ninković-Baroš, J. Balaban, S. Tomašević-Pavlović, A. Salapura-Dugonjić and B. G;, "Cutaneous blastomycosis- a case report", Serb Journal Dermatol Venerolol, vol. 2012, no. 0, pp. 119-28, 2012.

 

 

J. Balaban, "The use of methotrexate in dermatology", Serb Journ Dermatovenerol, vol. 2011, no. 0, pp. 134-144, 2011.

 

 

J. Balaban, "Poređenje preosjetljivosti na grinju Dermatophagoides pteronyssinus kod osoba sa atopijskim dermatitisom i respiratornim oblicima atopije u adolescenciji i odrasloj dobi", Scr Med, vol. 38, no. 1, pp. 1-7, 2007.

 

 

J. Balaban and Đ. Ninković, "Najčešći uzroci kontaktnog alergijskog dermatitisa dijagnostifikovani na Dermatovenerološkoj klinici KC Banja Luka", Scr Med, vol. 2001, no. 0, pp. 81-85, 2001.

 

 

I. Stefanović and J. Balaban, "Seksualno prenosive bolesti dijagnostifikovane na klinici za kožne i polne bolesti u ratnom i poslijeratnom periodu", Scr Med, vol. 2000, no. 0, pp. 77-81, 2000.

 

 

J. Balaban, "Medicaments as possible cause of urticaria in children", Acta Dermatol Croat, vol. 10, no. 3, pp. 1-7, 202.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Balaban and M. Ćelić, "Rosacea-nove terapijske opcije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres dermatovenerologa Crne Gore, Pržno, Crna Gora, 2015.

 

 

J. Balaban, "Cryotherapy in dermatology and cosmetology", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Regionalni kongres korektivne dermatologije 21. stoljeća, Ljubljana, Slovenija, 2015.

 

 

J. Balaban, "Kožne promjene pacijenata oboljelih od dijabetesa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Beogradski dermatološki dani sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2015.

 

 

J. Balaban and M. Ćelić, "Uloga andioksidanata i mikronutritijenata u starenju kože", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Regionalni kongres korektivne dermatologije 21. vijeka, Budva, Crna Gora, 2014.

 

 

J. Balaban, "Kožne promjene u dijabetesu-izazovi i riješenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres dijabetologa Republike Srpskesa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2013.

 

 

I. Balaban, D. Marić, A. Plivačević and J. Balaban, "Udruženost kožnog vaskulitisa i daijbetes melitusa tip 2-prikaz slučaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2013.

 

 

D. Đurić, K. Ilić, J. Balaban, J. Aralica and N. Grubiša, "ADR on the skin, analysis of the results collected by the Drug agency of Bosnia and Herzegovina from 2006 to 2012", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drug Safety, -, 2013.

 

 

J. Balaban, "Starenje i sredstva protiv starene na kožata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. kongres na dermatovenerolozite na Makedonija so međunarodno učestvo, Ohrid, 2013.

 

 

J. Balaban, Đ. Ninković-Baroš, G. Popović, J. Roljić, M. Ćelić and D. Grujić, "Kliničke i hispatološke karakteristike melanome kod pacijenata kliničkog centra Banja Luka u trogodišnjem periodu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Simpozijum dermatovenerologa sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2012.

 

 

Đ. Ninković-Baroš, J. Balaban, G. Popović and D. Brđanin, "Imiquimod u terapiji tumora kože", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7. Beogradski dermatološki dani, Beograd, 2012.

 

 

J. Balaban, "Dijagnostički i terapijski pristup angioedemu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-17. beogradski dermatološki dani, Beograd, 2012.

 

 

J. Balaban and M. Balaban, "Polenski profil i polenska alergija kod pacijenta u kliničkom centru Banja Luka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Internacionalni kongres ekologa Univerziteta za poslovne studije Banja Luka, Banja Luka, 2012.

 

 

S. Golubović, J. Balaban and A. Verhaz, "Pulsirajuća progresija incidencije Herpes zostera kao moguća špsljedica ratnog stresa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Ekološki aspekti rata, 3. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2011.

 

 

J. Roljić-Sladojević, J. Balaban and D. Brđanin, "Sekundarni sifilis-neuobičajena klinička slika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7. beogradski dermatološki dani: zbornik radova, Beograd, 2001.

 

 

J. Balaban, V. Đuran and M. Poljački, "Sezonske varijacije učestalosti urtikarije/agioedema kod djece", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. Kongres Dermatovenerologa Jugoslavije, Igalo, Crna Gora, 2000.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

J. Balaban, Liječenje pruriginoznih bolesti kože u trudnoći, Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska bibilioteka BiH, 2011.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

J. Balaban and R. Gajanin, "A Handbook of Dermatopatology", -: Serb Journal Dermatol, 2015.

 

 

J. Balaban and R. Gajanin, "Dermatopatološki priručnik", Banja Luka: Medicinski fakultet Banja Luka, 2014.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Bijelić, R; Milićević, S; Balaban, J;

Naziv časopisa

Med Arch

Naziv rada

Correlation of Osteporosis and Calcium Urolithiasis in Adult Population

Godina izdavanja

2016

Stranice

66-68

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Balaban, J; Ninković-Baroš, Đ;

Naziv časopisa

Serb Journal Dermatol Venerol

Naziv rada

Lamotrigne associated DRESS syndrome-a CASE rEPORT

Godina izdavanja

2015

Stranice

23-33

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Balaban, J; Ninković-Baroš, Đ; Grujić, ; Starović, D; Čelić, M;

Naziv časopisa

Acta Dermatol Croat

Naziv rada

Clinical and Morphological Charateristics of Cutaneous Melanome

Godina izdavanja

2014

Stranice

271-278

Godina_Vol_IEEE

2014

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Balaban, J; Bijelić, R; Milićević, S;

Naziv časopisa

Med Arch

Naziv rada

Hypersensitivity to aeroallergens in patients with nasobronchial allergy

Godina izdavanja

2014

Stranice

86-89

Godina_Vol_IEEE

2014

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bijelić, R; Miličević, S; Balaban, J;

Naziv časopisa

Med Arh

Naziv rada

Incidence of osteoporosis in patients with urolithiasis

Godina izdavanja

2014

Stranice

335-338

Godina_Vol_IEEE

2014

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Balaban, J; Gajanin, V;

Naziv časopisa

Src Med

Naziv rada

Alergijska oboljenja pacijenta liječenih u kliničkom centru Banja Luka: Rezultati kožnog prick testa u desetogodišnjem periodu

Godina izdavanja

2012

Stranice

20-24

Godina_Vol_IEEE

43

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ninković-Baroš, Đ; Balaban, J; Tomašević-Pavlović, S; Salapura-Dugonjić, A;Popović, G; Brđanin, D;

Naziv časopisa

Serb Journal Dermatol Venerolol

Naziv rada

Cutaneous blastomycosis- a case report

Godina izdavanja

2012

Stranice

119-28

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Balaban, J;

Naziv časopisa

Serb Journ Dermatovenerol

Naziv rada

The use of methotrexate in dermatology

Godina izdavanja

2011

Stranice

134-144

Godina_Vol_IEEE

2011

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Balaban, J;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Poređenje preosjetljivosti na grinju Dermatophagoides pteronyssinus kod osoba sa atopijskim dermatitisom i respiratornim oblicima atopije u adolescenciji i odrasloj dobi

Godina izdavanja

2007

Stranice

1-7

Godina_Vol_IEEE

38

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Balaban, J; Ninković, Đ;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Najčešći uzroci kontaktnog alergijskog dermatitisa dijagnostifikovani na Dermatovenerološkoj klinici KC Banja Luka

Godina izdavanja

2001

Stranice

81-85

Godina_Vol_IEEE

2001

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Stefanović, I; Balaban, J;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Seksualno prenosive bolesti dijagnostifikovane na klinici za kožne i polne bolesti u ratnom i poslijeratnom periodu

Godina izdavanja

2000

Stranice

77-81

Godina_Vol_IEEE

2000

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Balaban, J;

Naziv časopisa

Acta Dermatol Croat

Naziv rada

Medicaments as possible cause of urticaria in children

Godina izdavanja

202

Stranice

1-7

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Balaban, J; Ćelić, M;

Naziv rada

Rosacea-nove terapijske opcije

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

2. Kongres dermatovenerologa Crne Gore

Grad

Pržno, Crna Gora

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J;

Naziv rada

Cryotherapy in dermatology and cosmetology

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

2. Regionalni kongres korektivne dermatologije 21. stoljeća

Grad

Ljubljana, Slovenija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J;

Naziv rada

Kožne promjene pacijenata oboljelih od dijabetesa

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

18. Beogradski dermatološki dani sa međunarodnim učešćem

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J; Ćelić, M;

Naziv rada

Uloga andioksidanata i mikronutritijenata u starenju kože

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

1. Regionalni kongres korektivne dermatologije 21. vijeka

Grad

Budva, Crna Gora

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J;

Naziv rada

Kožne promjene u dijabetesu-izazovi i riješenja

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

1. Kongres dijabetologa Republike Srpskesa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, I; Marić, D; Plivačević, A; Balaban, J;

Naziv rada

Udruženost kožnog vaskulitisa i daijbetes melitusa tip 2-prikaz slučaja

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

1. Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, D; Ilić, K; Balaban, J; Aralica, J; Grubiša, N;

Naziv rada

ADR on the skin, analysis of the results collected by the Drug agency of Bosnia and Herzegovina from 2006 to 2012

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Drug Safety

Grad

-

Stranice

0-693

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J;

Naziv rada

Starenje i sredstva protiv starene na kožata

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

5. kongres na dermatovenerolozite na Makedonija so međunarodno učestvo

Grad

Ohrid

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J; Ninković-Baroš, Đ; Popović, G; Roljić, J; Ćelić, M; Grujić, D;

Naziv rada

Kliničke i hispatološke karakteristike melanome kod pacijenata kliničkog centra Banja Luka u trogodišnjem periodu

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

1. Simpozijum dermatovenerologa sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ninković-Baroš, Đ; Balaban, J; Popović, G; Brđanin, D;

Naziv rada

Imiquimod u terapiji tumora kože

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

7. Beogradski dermatološki dani

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J;

Naziv rada

Dijagnostički i terapijski pristup angioedemu

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

17. beogradski dermatološki dani

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J; Balaban, M;

Naziv rada

Polenski profil i polenska alergija kod pacijenta u kliničkom centru Banja Luka

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

1. Internacionalni kongres ekologa Univerziteta za poslovne studije Banja Luka

Grad

Banja Luka

Stranice

101-112

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Golubović, S; Balaban, J; Verhaz, A;

Naziv rada

Pulsirajuća progresija incidencije Herpes zostera kao moguća špsljedica ratnog stresa

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Ekološki aspekti rata, 3. Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

316-327

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Roljić-Sladojević, J; Balaban, J; Brđanin, D;

Naziv rada

Sekundarni sifilis-neuobičajena klinička slika

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

7. beogradski dermatološki dani: zbornik radova

Grad

Beograd

Stranice

123-124

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Balaban, J; Đuran, V; Poljački, M;

Naziv rada

Sezonske varijacije učestalosti urtikarije/agioedema kod djece

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

16. Kongres Dermatovenerologa Jugoslavije

Grad

Igalo, Crna Gora

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Balaban, J;

Naslov

Liječenje pruriginoznih bolesti kože u trudnoći

Godina izdavanja

2011

Grad

Sarajevo

Izdavač

Nacionalna i univerzitetska bibilioteka BiH

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Balaban, J; Gajanin, R;

Naslov

A Handbook of Dermatopatology

Godina izdavanja

2015

Grad

-

Izdavač

Serb Journal Dermatol

Tip

Vodič

 

Autori

Balaban, J; Gajanin, R;

Naslov

Dermatopatološki priručnik

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Medicinski fakultet Banja Luka

Tip

Udžbenik

 

ČLANSTVA